Page 55

AGENDA

5 MEGATRENDS, DER KOMMER TIL AT PÅVIRKE DIN HVERDAG I FREMTIDEN 

FRA MERE TIL BEDRE – FRA FOKUS PÅ VÆKST TIL FOKUS PÅ VÆRDI

FRA FASTE UDGIFTER TIL VARIABLE INDTÆGTER

FRA PENSION TIL PAUSER – FRA FOKUS PÅ ALDER TIL FOKUS PÅ BEHOV

FRA FASTHOLDT TIL FRISAT – FRA LIGE VILKÅR TIL INDIVIDUELLE

FRA MIG-MIGMIG TIL FORPLIGTENDE FÆLLESSKABER

L IME. D K

55

Profile for LIME

LIME januar 2020  

LIME januar 2020