Page 39

PERSPEKTIV

“Vi ved, at støj kan være generende og dybt skadeligt. Men samtidig er den modsatte situation også utænkelig – at der slet ikke er noget lyd overhovedet. De færreste kan forestille sig en verden, hvor vi lever i total stilhed. Der kan også være noget rart ved, at verden giver lyd fra sig. At man kan høre uglen om natten eller naboen inde ved siden af. Støj er også det, der minder os om, at vi er til stede i verden.” Han forklarer, at der er forskellige typer støj. “Du synes sjældent, din egen musik er irriterende. Heller ikke selvom der er skruet lige så højt op for den som for naboens. Støj har også et andet aspekt end det konkrete lydniveau. Akustisk set minder lyden fra en motorvej og lyden fra et brusende hav utrolig meget om hinanden. Men derfor kan man jo sagtens foretrække havet frem for motorvejen.”

Tip!

Særligt i de store byer kan stilheden have svære vilkår. Forskning viser, at bare 20 minutter i naturen kan dæmpe stresshormonet kortisol.

STILLE, STILLE, STILLE Støjen i samfundet har også ført til modreaktioner, og Jacob Kreutzfeldt peger på, at der er kommet en række tiltag, som skal mindske støj. “Med industrialiseringen og udbredelsen af biler bliver vi mere påvirket af den mekaniske støj. Men der er også pile, der peger i den modsatte retning. For eksempel er antallet af boliger, der bliver udsat for vejstøj i Københavns Kommune, faldet, og man bliver mere bevidst om at sætte hastigheden ned, bruge støjsvag belægning og isolere huse bedre.” “Vi har fået mere viden om, hvor sundhedsskadeligt støj kan være, og med en større viden kommer der ofte en større forsigtighed og følsomhed. Man kan sammenligne det med, at vi engang sagtens kunne ryge, imens der var børn til stede. Det gør vi jo slet ikke på samme måde i dag,” siger han. Ønsket om mindre støj og mere stilhed kan også aflæses i nogle af de tendenser, som er rullet ind over landet de seneste år: mindfulness, kurser i stilhed, stillerum på arbejdspladserne og stillezoner i byerne. I 2011 stiftede teolog og psykoterapeut Ilse Sand foreningen ‘Vi elsker stilhed’ for at gøre opmærksom på, at ikke alle trives i støjen. Blandt andet er foreningen kommet med et forslag om at oprette stilleopgange i lejlighedskomplekser, så dem, der har brug for ro, ikke lever side om side med dem, der elsker høj musik. “For nogle kan støjen være rigtig svært at leve i. Vi har medlemmer, hvor støj har medført angst. Det kan handle om, at de har en meget støjende nabo, hvor de har været oppe for at høre, om naboen vil dæmpe sig, men er blevet ignoreret. Det kan gøre det værre, for så bliver støjen til støj, som man ikke har kontrol over.” Og Ilse Sand oplever, at der er sket et skift. “Da vi etablerede foreningen, var der mange, der gjorde grin med os og sagde ‘så flyt dog ud i de svenske skove eller find et hus på landet’. Men der kan være mange grunde – også økonomiske – til, at man bor, hvor man bor. I dag er det, som om der er kommet større forståelse for, at man kan have brug for stilhed.” 

Der kan også være noget ‘‘ rart ved, at verden giver

lyd fra sig. At man kan høre uglen om natten eller naboen inde ved siden af. Støj er også det, der minder os om, at vi er til stede i verden.

Vidste du, at …

din daglige støjbelastning på arbejdet ikke må være over 85 decibel? Det svarer til en trafikeret gade.

L IME. D K

39

Profile for LIME

LIME januar 2020  

LIME januar 2020