{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 44

VI IKKE FØLER OS ELSKET, BLIVER ‘‘NVIÅRUSIKRE. DERFOR ER DET ET UDTRYK FOR EN PSEUDOFØLELSE, NÅR VI FÅR NOGLE HELT VILDT GLADE EMOJIS, 10 THUMBS-UP ELLER 30 HJERTER.

begyndte at forske i ensomhed. Det fortæller Mathias Lasgaard, seniorforsker i ensomhed i forsknings- og konsulenthuset Defactum. “Vi ved en del om sammenhænge og risikogrupper, men vi mangler viden om årsagerne til ensomhed og om, hvordan det så ud for en eller to generationer siden,” siger han. Når vi alligevel vil forsøge at finde ud af, hvorfor vi føler os mere ensomme i dag end før i tiden, må vi starte med at se på, hvad ensomhed egentlig er. Den kendte definition er, at den enkeltes forventninger til social kontakt ikke stemmer overens med virkeligheden. Det behøver ikke være farligt at føle sig ensom. Men føler vi os varigt ensomme over længere tid, kan vi ende med at lukke os om os selv for at passe på os selv, og dermed kan vi virke afvisende over for andre. Det har den amerikanske psykolog John Cacioppo forsket i. Når vi føler os ensomme for længe, udløser det en utryghed, som får hjernen til at gå i selvopholdelsestilstand. Det resulterer i, at vi ubevidst fokuserer mere på vores eget ve og vel og passer på os selv, og derfor bliver vi mere fjendtlige og defensive over for andre. Konsekvensen bliver, at vi virker mindre socialt begavede over for andre – og det kan fortsætte i en ond cirkel. Derfor skal vi passe på, at en kortvarig følelse af ensomhed ikke udvikler sig og bliver langvarig.

FRA NÆRVÆR TIL NETVÆRK Ifølge Troels W. Kjær er det helt essentielt, at vi føler os tæt på nogle, der tænker ligesom os. Nogle, vi føler os forbundet med. Som mennesker har vi været fysisk tæt på hinanden indtil for omkring 100 år siden, da vi fik telefoner. Indtil da kunne vi altid give hinanden et kram eller i hvert fald se og føle med hinanden, mener han. “Jeg tror, det går galt i de moderne æraer, fordi vi ikke nødvendigvis kan se folk. Måske kan vi FaceTime, men når vi har folk på afstand, kan vi ikke lugte og, hvis vi kysser, smage hinanden.” Det er netop dybden, nærværet og fortroligheden i relationerne, der er vigtig, for at vi ikke føler os ensomme, fortæller Mathias Lasgaard. Vi har brug for, at vores omgivelser anerkender os, og vi har brug for at mærke andre fysisk. Det handler altså ikke om antallet

44

L IM E.DK

af sociale relationer, men derimod om, hvem vi omgiver os med, og hvordan vi omgås hinanden. For at forstå, hvordan vi kan være ensomme i så social en verden, må vi se på, hvad der adskiller vores samfund i dag fra før tiden. I den forbindelse er det uundgåeligt at tale om den stigende digitalisering og, især for den unge generation, introduktionen af de sociale medier. Troels W. Kjær forklarer, at forventningen til én selv er massiv i den unge generation, og det bliver værre af, at vi har så stor mulighed for at spejle os i hinanden. “Hvis vi tror, at de andre hele tiden har planer, så føler vi os udenfor. Jeg tror, at det har eksisteret altid, men i dag er det mere massivt, fordi vi bliver informeret om alt muligt hele tiden. Vi kan føle os rigtig meget udenfor, når vi ser på et billede, at vores venner har været i Tivoli uden at invitere os.” Torben Bechmann Jensen er socialpsykolog og har forsket i blandt andet ungdom og ensomhed. Han mener, at der er to andre grunde til, at ensomheden blandt unge er steget, end det at vi spejler os i andre på de sociale medier. “De seneste 15-25 år er der sket en absolut stigning i de krav, der stilles til især de unge. Vi skal skynde os gennem uddannelsessystemet, vi skal have gode karakterer, skynde os at blive færdige og konkurrere med hinanden om de gode stillinger og det gode liv. Samtidig synes vi nu, at vi er i kontakt med succesfulde mennesker gennem vores venner på Facebook og Instagram, uden at vi egentlig er i kontakt med dem – hvorimod stabile fællesskaber og venskaber, vi har haft siden barndommen, ikke fylder ret meget. På den måde har vi måske mistet fornemmelsen af, hvem vi hører sammen med. Derfor er ensomhedsfølelsen udbredt, uden at det er en helt invaliderende ensomhed, hvor vi ikke har nogen at være sammen med”, siger Torben Bechmann Jensen. Sociale medier er på den måde ikke en hjælp, men en forhindring, mener han. De tætte relationer er nemlig lige så stille ved at blive erstattet af netværk, og idéen om, at det er nødvendigt at promovere sig, er blevet vigtigere. Samtidig har vi mindre tid til at få styr på relationerne. Det nye krav er, at vi skal kunne etablere relationer til mange forskellige mennesker hele

Profile for LIME

LIME februar 2020  

LIME februar 2020