{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 43

PERSPEKTIV

Ensom i fællesskabet Vi har skabt en kultur, hvor livsvidner og gamle venner i stigende grad er blevet erstattet af netværk og relationer, der bliver etableret, vedligeholdt og afsluttet med et klik. Og det er kun en af forklaringerne på, hvorfor så mange af os er ensomme i en verden, hvor vi aldrig er alene. TEKST JOSEFINE GAMMELGAARD ILLUSTRATION SHUTTERSTOCK

V

i har alle muligheder i livet, lyder det ofte. Måske endda for mange til, at det er godt for os. Vi har nemlig travlt med mange forskellige ting, og vi har ikke tid til at fordybe os i det hele. Et basalt vilkår for at trives er kontakt til andre, og flere forskere er enige om, at vores relationer ikke længere indeholder det samme nærvær, som de gjorde før i tiden. Vi har ikke tid til det. Ikke overraskende hænger det sammen med digitaliseringen, forklarer hjerneforsker Troels W. Kjær. “En hel masse ting i kontakten er blevet upersonlige og distancerede. Det er svært at føle sig elsket, når man er på afstand, og når vi ikke føler os elsket, bliver vi usikre. Derfor er det et udtryk for en pseudofølelse, når vi får nogle helt vildt glade emojis, 10 thumbs-up eller 30 hjerter. Den rigtige følelse, den får vi så ikke.” Men hvorfor kan vi ikke få den rigtige følelse af at være elskede i vores nye verden, som vi kunne, før vi blev digitale? De fleste af os omgås andre hver eneste dag. Men det at føle sig ensom er ikke det samme som at være alene. Sammenhængen mellem følelsen af ensomhed og hyppigheden af social kontakt er blevet belyst i en ny undersøgelse fra Mary Fonden, og det tyder på, at en stor del af dem, der føler sig ensomme, har sociale kontakter. Vi behøver ikke føle os ensomme, bare fordi vi er alene. Omvendt kan vi føle os ensomme, selv om vi er sammen med andre. At være alene er altså rent fysisk, mens ensomheden er noget, vi kan føle. Når vi beskæftiger os med årsagen til ensomhed, opstår der det problem, at vi mangler data. Det er nemlig ikke længe siden, vi

L IME. D K

43

Profile for LIME

LIME februar 2020  

LIME februar 2020