{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 14

Grønt liv

Journalist Lea Hammersholt Malmos kigger nærmere på klimaskeptikernes argumenter.

B Æ R E DYGT I G H E D | M I L J Ø | K L I M A

Hvad er op og ned i klimadebatten? Hvem er eksperten? Jørgen Eivind Olesen, som er professor på Institut for Agroøkologi og har forsket i global opvarmning i mange år.

Debatten om kød, flyrejser, elbiler og smeltede isbjerge buldrer derudaf, men et fåtal af forskerne er ikke enige i tidens altoverskyggende CO2-panik. En ekspert forholder sig her til nogle af de videnskabelige argumenter, som klimaskeptikerne bruger i debatten.

‘‘ ” NUTIDENS VEJR ER IKKE EKSTRAORDINÆRT EKSTREMT.

“Det er en påstand, jeg finder hylende forkert. Selvfølgelig har der været tilfælde af ekstreme vejrfænomener før, men man bliver nødt til at se på frekvensen af hændelserne, og der har vi stærk evidens for, at frekvensen af vejrekstremerne overstiger, hvad vi før har målt historisk set. Vi oplever varmeekstremer, tørkeekstremer og nedbørsekstremer både i Danmark og på verdensplan, som kun kan kobles til generel opvarmning,” siger Jørgen Eivind Olesen.

‘‘ ”

KLIMAÆNDRINGERNE ER FORVENTELIGE. VI HAR SET TILBAGEVENDENDE NATURLIGE UDSVING FØR, OG HVERKEN JORDEN ELLER MENNESKEHEDEN GIK UNDER.

“Selvfølgelig forekommer naturlige klimaændringer, men omfanget og hastigheden af de klimaændringer, vi ser nu, er større end det, vi har set de sidste 10.000 år. Enhver ændring i klimaet skal have en årsag, og da vi så en opvarmning i begyndelsen af 1900-tallet, skyldtes det ændringer i solens aktivitet. Men den opvarmning, vi observerer nu, kan ikke forklares ud fra naturlige mekanismer, for der har ikke være nogen målbare naturlige udsving. Derfor kan årsagen kun forklares med de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser. Men hvornår har alle nogensinde være enige om noget som helst? Men jeg vil dog sige, at blandt langt de fleste forskere, der har erfaring med klimaområdet, er der bred konsensus om, at klimaforandringerne er menneskeskabte,” siger Jørgen Eivind Olesen.

‘‘ ”

IFØLGE UAH-MÅLINGER ER TEMPERATUREN KUN STEGET MED 0,13 GRADER SIDEN 1979. DET VIL SIGE 1,3 GRADER PR. ÅRHUNDREDE. IKKE SPOR ALARMERENDE OG LANGT MINDRE END IPCC’S KLIMAMODELLER HAR FORUDSAGT.

Vidste du, at ...

hver fjerde dansker er ‘bekymret’ eller ‘meget bekymret’ for klimaforandringerne ifølge en nylig undersøgelse fra Ingeniørforeningen (IDA)?

14

L IM E

“Sådanne målinger skal man passe på alene at tolke på. UAH måler temperaturer i atmosfæren, men de temperaturer, som er mest relevante for os, er jo dem ved jordoverfladen. Og måler vi temperaturen ved jordoverfladen, ligger temperaturstigningerne på omkring 1,7 grader. Det er indenfor IPCC’s klimamodeller, hvilket ikke er kritisk endnu, men det bliver det,” siger Jørgen Eivind Olesen.

HVAD ER IPCC? IPCC er FN’s klimapanel, som blev stiftet i 1988. Panelet skal på baggrund af videnskabelig litteratur vurdere omfanget og forståelsen af klimaændringer og deres virkning.

Profile for LIME

LIME februar 2020  

LIME februar 2020