Page 87

Udsyn Frankrig

Mobiltelefoner i skolen – non, merci! I Frankrig har de lavet et totalforbud mod mobiltelefoner i skolen, for at ungdommen ikke skal bruge for lang tid bag skærmene. Og for at de kan få mest muligt ud af tiden på skolebænken. TEKST Kicki Thomsen FOTO iStock

S

iden 1. september har det været forbudt ved lov for franske skoleelever i alderen 3-15 år og deres lærere at have mobiltelefoner eller andre internetopkoblede ‘smartdevices’ med i skole. Det gælder ikke kun i klasselokalet, men på hele skolens område – medmindre der er tale om et nødstilfælde. Mobiltelefonerne skal forblive hjemme eller indleveres på skolen. De forstyrrer nemlig ikke bare undervisningen, men også det sociale aspekt, eleverne gerne skal have ud af skolelivet og børnenes trivsel.

E FRANSKE ‘‘ DMYNDIGHEDER

KILDER telegraph-co.uk, dr.dk, cnn.com, Reuters, thelocal.fr

EN BEDRE SKOLETID

SER DET SOM ET STORT PROBLEM, AT BØRNENE IKKE LEGER OG INTERAGERER I FRIKVARTERERNE LÆNGERE.

Når den franske Nationalforsamling har valgt at tage så drastiske midler i brug, som totalforbuddet er, så handler det om, at smartphones i børn og unges hænder på mange måder kan anskues som problematisk. Men næsten alle har dem. Mere end 90 procent af de franske børn og unge i alderen 12 til 17 år ejer en mobiltelefon, og op mod 40 procent af de regelbrud, der sker i Frankrigs klasselokaler, handler om brug af mobiltelefoner i skoletiden, lyder en vurdering fra den franske lærerforening. Det er til trods for, at der siden år 2010 har eksisteret et forbud mod at bruge mobiler under undervisning.

MERE LEG OG MINDRE TELEFON Men skoleforstyrrelserne er langtfra hele grunden til mobilforbuddet. De franske myndigheder ser det nemlig også som et stort problem, at børnene ikke leger og interagerer i frikvartererne længere – de sidder med hver deres smartphone i

hånden i stedet. En tredje problematik, den franske undervisningsminister JeanMichel Blanquer håber, at forbuddet vil hjælpe på, er, at stadig flere børn og unge i dag er skærmafhængige, og at alt for mange er udsat for digital mobning. Forbuddet ikke bare kan, men skal ses som et detox-middel mod børn og unges smartphone-afhængighed, har han tidligere forklaret til Reuters.

VIL DET VIRKE I PRAKSIS? Hvordan og om forbuddet vil virke i praksis, forbliver endnu ubesvaret, og der er stadig nogle praktiske rammer, der halter bagefter. For hvordan skal det rent praktisk lade sig gøre at håndhæve forbuddet? Skal skolerne opbevare de mange, mange telefoner, og hvis ja, hvor så, og hvordan sikrer skolerne sig mod

tyveri eller forbytninger? Og når det, som loven lyder, skal være valgfrit, om eleverne efterlader deres smartdevices hjemme eller i skolens varetægt, hvordan sikrer man så, at ingen elever har dem med sig rundt på skolen alligevel? Og vil forbuddet virke, når det er op til skolerne selv, hvordan brud på forbuddet skal sanktioneres? Det får vi at se. Uanset hvad, fastholder den franske undervisningsminister, at det er nødvendige skridt at tage – ikke mindst for at uddanne børn og familier i, at uhæmmet skærmbrug ikke er sundt. ¥

Vidste du, a t ...

der findes 64 millioner mobiltelefoner i Frankrig, og at der bor 67 millioner indbyggere? 2018 // LIME

87

LIME nov 2018  
LIME nov 2018