Page 69

Hv e r måned s æ tter L I ME fokus på kvinde r , de r r ykker ve d v e r d e n. Eller v ed det hel t nær e . Kvinder , de r gør e n f o rske l f o r and r e mennes ker, en sa g el l e r for det st or e he l e. à

Rollemodel

“Mange har berøringsangst, når samtalen handler om religion” Anette Blach er medstifter af foreningen Eftertro, hvor tvivlere og afhoppere kan mødes om udfordringerne ved at forlade en strengt fortolket religion. Selv forlod Anette Jehovas Vidner og mistede hele sit netværk som 18-årig. TEKST Ditte Clemen FOTO Andreas Bang Kirkegaard

S

om teenager måtte Anette Blach træffe et livsomvæltende valg. Hun havde mødt og forelsket sig i en mand, der ikke var med i Jehovas Vidner. Den slags er forbudt i trossamfundet, og det blev hun konfronteret med af de ældste, menighedens åndelige vejledere. I et grænseoverskridende forhør blev Anette bedt om at redegøre for intime og private detaljer og efterfølgende at træffe valget mellem Jehova og kæresten. Hun valgte kæresten – og blev udstødt fra det eneste samfund og fællesskab, hun kendte. Allerede tidligt efter bruddet med Jehovas Vidner bad Anette om hjælp hos sin praktiserende læge og senere hen flere gange hos kommunen. Hun følte sig ensom og deprimeret, men oplevede, at ingen turde at tale ind i det, som virkelig nagede hende, nemlig at hele hendes liv, verdensbillede og netværk forsvandt, da hun forlod Jehovas Vidner. “Jeg var i en slags depression eller traumetilstand, men der var ingen hjælp at hente. Ingen forholdt sig til det dybe savn af familie, venner og hele fællesskabet og den grundlæggende opfattelse af en bestemt verdensorden, der var i menigheden. Der var ingen steder, som min læge eller kommunen kunne henvise mig til,

Anette Blach startede foreningen Eftertro efter selv at være sprunget ud af et religiøst fællesskab som ganske ung.

➻ 2018 // LIME

69

LIME nov 2018  
LIME nov 2018