Page 81

Horoskop

/////////////////////////////////////////////////

Vægt  23.09 – 22.10

Hjemlige forhold kan spænde ben for dig. Drejer det sig om økonomi, finder du en alternativ løsning den 7., og økonomiske problemer synes at være fortid omkring den 25. Dine lidt vilde planer og løsninger bør kunne holde til en virkelighedstest. Det er ikke alt, der kan og skal gøres op i penge. Sidst på måneden får du selskab af en eller flere personer, du sætter pris på. Månedens optur: Du tænker i løsninger. St enb uk

Vandmand

F isk

Væ dde r

kan optage dig en del, selv om du er begyndt at tage det område lidt lettere. Du har fundet ud af, at der også skal være tid til andre ting. Det ene udelukker ikke det andet, så det gælder om at finde en balance. Konflikter først på måneden kan du få rettet op på omkring den 20.-25. Her er stemningen god, og det er lettere at komme til enighed. Månedens optur: Du har dit mål for øje.

tencer eller erfaringer kan du møde indsigelser på, og det får dig til at protestere. Du vil gøre dig umage for at vise eller bevise, at du ved, hvad du har med at gøre. Det er muligt, at du opgraderer din viden med kurser eller efteruddannelse. Noget kan måske klares som et webkursus. Sidst på måneden må du arbejde på at opgradere dine faglige kompetencer. Månedens optur: Du har mulighed for at rejse.

finde en retning i dit arbejdsliv. Har du haft en tvivl eller usikkerhed, kan den være fortid nu. Der kan dog være noget rod i dine finanser, som du skal have på plads. Det kan både være lån og opsparing, du skal have mere styr på, også selv om det ikke interesserer dig. En interesse eller et fagligt emne får du mulighed for at dykke dybere ned i. Månedens optur: Midten af oktober er ekstra kærlig.

første dage, hvor du kan få lukket en opgave. Fra den 4. mærker du et skift i din energi. Du begynder at tænke mere over, hvad du siger, og hvordan du ønsker, at andre skal opfatte dig. Det er ikke normalt for dig, at du på den måde forsøger at tilpasse dig omgivelserne. En god respons, måske som et kærligt indslag, får du i dagene omkring den 13. Månedens optur: Der kommer styr på dine tanker.

 21.12 – 19.01 Arbejde og karriere

 19.02 – 20.03 Det er lettere at

 21.03 – 19.04 Arbejdet fylder de

Ty r

T vi lli ng

K re bs

Løv e

en særlig udfordring ved månedens start, som du må have hjælp til. Det kan du få fra din partner eller via et samarbejde. Herfra kommer der flere originale løsningsforslag. Midt på måneden er du helt med på det utraditionelle, sikkert i en grad, der overrasker dine nærmeste. Fra den 20. har du medvind, og det føles godt at sætte din egen kurs. Månedens optur: Sammenhold og samarbejde viser sin styrke.

komme godt fra start, for i slutningen af oktober går du mere eller mindre i stå. Den 7. har du dog så meget fart på, at det kan virke stressende. Det får du styr på den 14., hvorefter du får tid til mere rolige og kreative opgaver. Du har en god fornemmelse af, at du har sat den rigtige kurs. Nu kan du fordybe dig, og det gør du fra slutningen af måneden. Månedens optur: 13. og 31. er kærlige dage.

punktet er dit hjem og din familie, som du kan bruge meget tid på frem til den 23. Det er perfekt for dig, som er et stort familiemenneske. Der bliver liv i dine hjemlige rammer, men der kan også opstå uenighed med din partner. Her kan du få din vilje, især når det gælder indflydelse på hjemmet. Romantikken er henlagt til slutningen af måneden. Månedens optur: Der er liv og glade dage derhjemme.

grad mulighed for at komme til orde. Men det er ikke ligegyldigt, hvad, hvordan eller hvor du ytrer dig. Din gennemslagskraft er størst midt på måneden, men ikke uden modstand og forhindringer. De digitale medier er stærke, men også svære at styre. Fra den 23. vender du din opmærksomhed mod hjem og familie, hvor der hersker et kærligt sammenhold. Månedens optur: Du har et harmonisk bagland.

 21.05 – 20.06 Det er vigtigt at

 21.06 – 22.07Omdrejnings-

J o mfru

Sko rpi on

Sky tte

fra starten af måneden, og allerede omkring den 7. kan du delvist miste overblikket. Det kan ikke fortsætte, så enten gearer du selv ned, eller også må du tage et alvorsord med din chef. Midt på måneden er du igen herre over din egen tid. Det er her, dine fritidsinteresser også kan få mere opmærksomhed. Du slutter oktober i et meget tæt og hyggeligt fællesskab. Månedens optur: Du når til en tiltrængt pause.

og fællesskaber skiftes ud først på måneden. Det bliver samtidig begyndelsen på en periode med behov for at kunne trække sig mere tilbage. Du vil den 7. føle dig nødsaget til at forsvare dig over for en kollega eller din partner. Men ellers er du blid og harmonisk i din måde at udtrykke dig på. Den 27. står du dog fast, også selv om det giver modstand. Månedens optur: Parforholdet trives, og I har det godt.

der har været om dit ståsted, kan du nu endelig lægge bag dig. Det kan betyde nogle skift og omlægninger af din hverdag, der bunder i økonomiske forhold. Mere munter og livsbekræftende bliver weekenden den 12.-13. Opsøg venners selskab, også selv om det ikke er planlagt. Giv dine professionelle ambitioner en pause, mens du overvejer mål og retning. Månedens optur: Du lægger en usikkerhed bag dig.

 23.08 – 22.09 Tempoet er højt

 23.10 – 21.11 Omgangskreds

 23.07 – 22.08 Du har i den

 22.11 – 20.12 Den usikkerhed,

//////////////////////////////////

 20.04 – 20.05 Du står med

ILLUSTRATION Lotte Andkilde

 20.01 – 18.02 Dine kompe-

ASTROLOG Horoskoper ved Brian Teglgaard, stjernesvar.dk

LI ME .DK

81

Profile for LIME

LIME oktober 2019  

LIME oktober 2019