__MAIN_TEXT__

Page 28

Misha

Elhan

Selma

Emiyou

Manal

Sahar

FREMMED ELLER DANSK

– hvad er du ? TEKST Isabella Hund t Røhmann, Me tte Ka trine Balle Jensen og Sisse Na t-George FOTO

Maja Nydal Eriksen

Et helt nyt dokumentarisk kunstprojekt turnerer de næste to år Danmark rundt og indsamler og udstiller portrætter af flere hundrede borgere med anden baggrund end dansk. Du vil blive overrasket over, hvor forskellige svar der kommer, når seks kvinder bliver stillet spørgsmålet: Er du dansk eller fremmed?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

à Se m a nge f l er e por tr æt t e r , og læs m e re o m ku n st pro j e kt e t på 1 00pct f re m m e d. dk

28

LIME // 2018

Profile for LIME

LIME juni 2018  

LIME juni 2018