Page 90

Min historie

HELENE BAGGE, 53 ÅR, SKOLELÆRER, KØBENHAVN Ø

TEKST Camilla Egeborg FOTO Carsten Bundgaard

“Det er vigtigt at have en base”

90

Da jeg skiftede job for fem år siden, gik det op for mig, hvor vigtigt det er at have en base. Jeg havde pendlet to timer dagligt i flere år, og det påvirkede mig meget. Jeg var ellers glad for mit job som lærer på en specialskole med børn, der havde forskellige diagnoser, men jeg er overrasket over, hvor meget den daglige transporttid forringede min livskvalitet. Hver dag var det op på cyklen, ind i toget, sidde lidt og forberede sig, ud af toget igen og cykle over til skolen. Nu er jeg skiftet til en privatskole omkring 10 minutter væk. Det er virkelig skønt at bo og arbejde i samme kvarter. Min hverdag hænger bedre sammen, og jeg er ærlig talt et gladere menneske. Man må jo nok sige, at jeg er inkarneret københavner, for jeg har boet på Nørrebro og Østerbro i sammenlagt 30 år. Jeg underviser i dansk, engelsk og historie. Jeg kan mærke, at mine elever sætter pris på undervisningen, og at de er glade for at gå i skole. Lige nu er jeg i indskolingen, men jeg har prøvet det meste som lærer gennem 28 år. I starten af min karriere var jeg mest fokuseret på det faglige niveau i udskolingen, men i dag er jeg langt mere interesseret i de pædagogiske spørgsmål, såsom hvordan eleverne får den bedste start på deres skoleliv. Efter at jeg er blevet ældre, har jeg ikke det store behov for eventyr. Jeg nyder bare, at alt er inden for rækkevidde. ¥

Læs flere spændende portrætter på LIMEs Facebook-side

à Hver m å ne d pr ikke r v i e n ku n de i N e t t o på sku lde re n o g spø rge r, o m v i m å h ø re LIME . DK

e n sjov, ta nke vække n de , f asci n e re n de , barsk e lle r sø d h i st o ri e f ra de re s li v .

Profile for LIME

LIME maj 2019  

LIME maj 2019