Page 1

de amateur 47 hĂŠt blad voor amateurtheater in limburg

september-november 2013 1


de inhoud Langs de Velden pagina 3 Twee jubilerende theaters pagina 5 De Centerfold pagina 8 Terugblik op de Aovend van ’t Muulke pagina 10 Brokstukken pagina 13 De Jubilarissen & de Mededelingen pagina 14/15 De Agenda de achterpagina

De volgende Amateur verschijnt rond 1 november 2013! Uw aankondigingen voor voorstellingen kunt u vóor 25 september sturen naar redactieamateur@lfatoneel.nl. Na die datum kan er geen kopij meer worden meegenomen voor de Amateur 48. Aankondigingen krijgen wel altijd een plek op

Zorgt u voor een word-bestand met de tekstgegevens, en eventuele foto’s apart bijgevoegd in .jpg-formaat. Gezien de beperkte ruimte is het echter niet altijd mogelijk om de foto’s te plaatsen! Huis voor de Kunsten Limburg, p/a redactie De Amateur Postbus 203 — 6040 AE Roermond telefoon (0475) 399 299 fax (0475) 399 298 e-mail redactieamateur@lfatoneel.nl Joke Versteden, secretariaat LFA, is bereikbaar op maandag en donderdag van 8.15 uur tot 17.00 uur en op dinsdag en vrijdag van 8.15 uur tot 14.00 uur. Op woensdag van 8.15 uur tot 13.00 uur. Houd inzendingen zo kernachtig mogelijk. Afhankelijk van de hoeveelheid en de lengte van artikelen behoudt de redactie zich het recht om ingezonden stukken te weigeren, te redigeren en in te korten. Zorg bij het verzenden van informatie altijd voor een correspondentieadres!

De Coverfoto In Theater de Garage was ook te zien: Dwalende koffers. foto Casper ter Beek > zie artikel pagina 5

2

de amateur 47 september-november 2013


Langs de velden De Speler Na jaren voornamelijk als regisseur, adviseur en stimulator actief te zijn geweest, heb ik twee weken geleden weer een goede en intensieve acteertraining gevolgd. Onder leiding van Paul Dekker heb ik, samen met zes collega’s, vijf bloedhete avonden aan mijn acteerkwaliteiten gewerkt. Paul Dekker is in Nederland een pionier op het gebied van de Meisner/Espen acteertechniek. Ik zal hier – in het kort – uitleggen waar deze acteerpedagogiek uit bestaat. Acteren is de vaardigheid om waarachtig ‘te zijn’ in de gegeven omstandigheden. Sterker nog, acteren is de vaardigheid om waarachtig ‘te doen en te handelen’ in de gegeven omstandigheden. Het gaat om de actie en de kunst van de actualiteit; wat doe ik als speler en waarom. Het fundament is de realiteit van handelen, van doen! Veel spelers willen vooral veel voelen en laten zien. De Meisner techniek gaat ervan uit dat de speler niets doet, tenzij een tegenspeler hem iets ‘doet doen’. Veel meer moet de focus van de acteur liggen bij de tegenspeler. Deze doet hem dingen voelen en vooral: deze doet hem handelen en doen. De speler die zich in een emotie ‘pompt’ door teveel te psychologiseren, is voornamelijk met zichzelf bezig en niet met de tegenspeler, terwijl 90 % van acteren juist het reageren op de ander is. Vanzelfsprekend is dit tweerichtingsverkeer: als twee spelers in een dialoog 100% op elkaar reageren, dan zal dit altijd leiden tot een boeiende en geloofwaardige interactie.

Vanaf onze kindertijd krijgen we door de maatschappij allerlei gedragsregels opgelegd, waardoor we onze openheid, kwetsbaarheid en ons vertrouwen in de eigen impulsen vaak voor een groot gedeelte kwijt raken. Als we gaan acteren zijn dat nu juist de instrumenten die we nodig hebben voor open en waarachtig spel. We moeten deze acteerinstrumenten dus weer zien terug te vinden. De totale openheid van de acteur voor wat de tegenspeler hem ‘doet doen’, is een eerste stap in dit proces. Ik zal nu zeven belangrijke concepten benoemen die je als speler tot je beschikking hebt om tot geloofwaardig spel te komen. Zodra je je als speler bewust bent van deze acteerconcepten, geven ze een richting waar iedere (tegen)speler veel aan zal hebben. 1. Het acteerobject Datgene of diegene waarop de acteur zijn focus richt. Voor 90% is dit de tegenspeler. Dit ‘object’ stuurt hem en laat hem handelen en doen. De gevoelens die daarbij worden ervaren komen vanuit de tegenspeler en zijn geen opgeklopte en zelf opgepompte emoties. Als een speler in huilen uitbarst terwijl ik als kijker geen idee heb waarom, dan word ik door deze krokodillentranen niet geraakt. Als de tranen daadwerkelijk ontstaan door het contact met de tegenspeler (het acteerobject), dan is het geloofwaardig en zal het mij als kijker veel meer doen. 2. Het acteerinstrument Dit is alles wat je als speler zelf ter beschikking hebt. Denk hierbij aan je stem

3


en je lichaam, maar ook je mogelijkheid tot denken en niet te vergeten je verbeeldingskracht: ik kan me verbeelden dat mijn tegenspeler mijn vader is terwijl hij dat in werkelijkheid natuurlijk niet is. 3. Het moment Op toneel bestaat er niets anders dan het hier en nu! Het toneelspel gaat van moment naar moment en de acteur (be)leeft elk van die momenten. Hij kan alleen maar voor 100% spelen, want ieder moment moet geleefd worden. Live the moment! 4. De open creatieve staat Wees als speler kwetsbaar, raakbaar en ontvankelijk. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar deze eigenschappen zijn op de toneelvloer onontbeerlijk. Je moet ter plekke dingen laten gebeuren. 5. Flexibiliteit Flexibiliteit zorgt ervoor dat je verschillende kleuren van je spel kunt aanboren. Je moet mee kunnen gaan met wendingen die zich in scènes voordoen; een scène is nooit hetzelfde en de acteur is geen automatische piloot. Een wendbare speler is in staat te reageren op nieuwe impulsen en blijft niet hangen in sfeer of situatie.

7. Het acteergeloof The actors believe of The actors faith. Gelóóf in de verbeelde omstandigheden. Geloof niet een beetje, maar geloof volledig in de veelal door de schrijver gecreëerde omstandigheden. Denk hierbij eens aan een kind dat speelt met autootjes en een garage; een kind dat zijn of haar gedrag niet stuurt is mooi om naar te kijken. Voor een acteur die zijn gedrag niet stuurt, maar die gelooft in de verbeelde omstandigheden, geldt precies hetzelfde. Naar mijn gevoel zijn dit redelijk praktische en (be)grijpbare acteerconcepten. Uiteraard is het veel informatie en wellicht niet direct in de praktijk uitvoerbaar, maar het is leuk om je wat meer in deze ingrediënten van het spel te verdiepen. Ik weet zeker dat iedere speler hier zijn of haar voordeel mee kan doen. En ik beloof je dat je daadwerkelijk beter zult overkomen zodra je op de vloer met deze concepten aan het werk gaat. In het najaar hoop ik weer bij jullie langs te komen om deze zaken in de praktijk meer duiding en handen en voeten te geven. Tot die tijd wens ik iedereen een heel mooi toneelseizoen! MARNIX MULDER, TONEELADVISEUR

6. Het standpunt Voor iedere rol kun je een ‘standpunt van leven’ kiezen; je bent er 100% van doordrongen, je bént je standpunt. Stel dat mijn standpunt is dat de wereld alleen uit egoïsten bestaat - tot in mijn aderen is dat mijn standpunt. Stel je voor wat dat met mijn spel zou doen: ik blijf open en kwetsbaar voor iedere impuls, maar ik ben mijn standpunt.

4

de amateur 47 september-november 2013

Voor meer info bekijk www.youtube.com/ watch?v=jIoDuG5i1pM of ga eens naar de site www.acteerstudiopauldekker.nl


Theater De Garage & Theater Landgraaf jubileren Een tweeluik van twee bijzondere theaters, gevormd door 20 jaar theaterhistorie

Zelden zijn er meer overeenkomsten tussen twee verhalen dan nu: twee onafhankelijke theaters, klein van stuk, maar groots in visie en beleving. Mijn bezoek aan Theater De Garage (Venlo) en Theater Landgraaf deed me opnieuw beseffen hoe cultuur leeft op alle fronten. Ook in deze periode van financiële crisis en recessie. Juíst in deze periode, waarin des te meer op de kleintjes wordt gelet. Maar bovenal realiseer ik me hoe de vrijwilligers de werkelijke dienst uitmaken en zorg hebben gedragen voor het voortbestaan door de jaren heen. En dat mag een prestatie van formaat worden genoemd, want beide theaters bestaan 20 jaar. Reden genoeg voor een gesprek met de gastheren.

Theater De Garage In Theater De Garage ben ik op bezoek bij Piet Nillisen. Zo voelt het ook meteen wanneer ik plaatsneem aan een tafel in de foyer; Piet is de drijvende kracht achter het theater. Tijdens het gesprek worden we vergezeld door Paul Niessen, bestuurslid en verantwoordelijk voor de PR.

Theater De Garage ken ik voornamelijk van binnen: de zaal waar je iedere ontmoeting van heel dichtbij beleeft. De vlakke speelvloer loopt zonder obstakels over in de publieke tribune: spannend en voelbaar voor de spelers, het zicht voortreffelijk voor de kijkers. Hierdoor wordt de beleving zeer intens. FOTO BART COENDERS

5


Theater De Garage & Theater Landgraaf jubileren De uitvoeringen bestaan uit een gevarieerde mix van eigentijdse en vrije producties, door scholen en amateurgezelschappen ten tonele gebracht. Met name die laatste, zoals Piet me vanuit historisch perspectief vertelt. Het theater werd oorspronkelijk opgericht als steunpunt voor de LFA. De regio Noord-Limburg was in het verleden een ondergeschoven kindje. Niet bewust, maar vooral door het gebrek aan locaties in Noord-Limburg, had het zuiden veel meer te bieden op theatergebied. In 1993 kwam hier verandering in door de komst van De Garage. De doelstelling was helder en eenvoudig: een podium bieden voor amateurtoneel.

FOTO CARLA DIENAAR

Een kleine 20 jaar later vormt deze doelstelling nog steeds de hoofdpijler onder het bestaan van het theater. In Venlo is De Garage uitgegroeid tot een waar begrip, met ieder seizoen weer een goed gevuld programma. Aanvankelijk voortgedreven en gestuurd door de LFA, werd het theater in 2005 zelfstandig; een belangrijke periode en tevens een hoogtepunt in het bestaan. De Garage onderhoudt sindsdien zelf de contacten met diverse regionale verenigingen,

iets wat in de toekomst een continue factor zal blijven, bevestigt Paul. Met het opvoeren van eenakters, aanbieden van cursussen en promoten van talentontwikkeling, timmeren ze nog dagelijks aan de weg. Tal van regionale verenigingen hebben hun weg naar dit open podium voor toneelkunst inmiddels gevonden. Tijdens mijn bezoek stuiten we op verschillende vrijwilligers; dĂŠ vrijwilligers, zoals ze met nadruk mogen worden genoemd. Je vindt ze overal, zowel voor als achter de schermen. Al 20 jaar zorgen ze naar ieders tevredenheid voor het theater. Dat verdient een extraatje, zo lichten Piet en Paul een tipje van de sluier op: in oktober wordt het jubileum gevierd met een divers programma voor medewerkers en publiek. Beide heren ogen trots. En terecht, Theater De Garage leeft.

Theater Landgraaf Ik kijk van de voorgevel van het kerkje naar mijn memoblaadje met het gekrabbelde adres: ik ben toch echt op de juiste plek. Aarzelend ga ik door de openstaande houten voordeur naar binnen en ik aanschouw het prachtige interieur. Alles ademt theater, hetgeen bevestigt dat ik goed zit. Ik bevind me in de oude kerk van Waubach. Van 1818 tot 1877 deed het gebouw daadwerkelijk dienst als kerkgebouw, maar de laatste 20 jaar fungeert het als de ideale vestiging voor cultuur. Aan de bar word ik begroet door Patrick Janssen en Hans Sloos. Patrick is de leidende spil en coĂśrdinator achter Theater Landgraaf. Hans is als

6

de amateur 47 september-november 2013


bestuurslid betrokken bij de vereniging en verantwoordelijk voor de horeca-indeling. Geen gemakkelijke taak, gezien het feit dat ook dit theater drijft op de inzet van vrijwilligers. Ik krijg van de heren een ‘sneak preview’ van het programmaboekje van theaterseizoen 2013-2014. Wat meteen opvalt, is de enorme diversiteit aan voorstellingen die hier worden aangeboden: van een pianoconcert door Jan Vayne tot het cabarettalent Jeffrey Spalburg en van jeugd- en familievoorstellingen tot een optreden van regionale alleskunner Jack Vinders. Patrick vertelt met veel passie over het theater, vooral wanneer we een rondje maken door de kerk. De wanden in de zaal zijn bekleed met veertien fraaie schilderijen van Jacqueline Wassen, die de - soms moeizame en met tegenslagen geplaveide - weg naar het uiteindelijke theater zoals we het nu kennen visualiseren. Via het podium duiken we achter de coulissen in de kleedruimten en kantoren. Ook hier herinneren foto’s en posters aan de afgelopen 20 jaar. We zien Herman van Veen; waarbij er een rij stond tot aan de markt, weet Patrick zich te herinneren. En de plaatselijke held Paul van Loo, die jaarlijks belangeloos optreedt met een kerstvoorstelling waarvan de opbrengsten naar een goed doel gaan.

aan de andere kant van de bar, van waaruit hij optimaal zal genieten van de wonderlijke dingen die zich afspelen in dit theater. Een theater dat drijft op de inzet van tientallen vrijwilligers. Piet en Patrick beamen het beiden: zonder deze mensen kan het theater niet bestaan. En ach, waar hebben we het over; 20 jaar is toch ook geen leeftijd voor deze twee bruisende sociëteiten? Beiden zijn net tiener af en klaar om door te stomen naar het leven van een avontuurlijke en volwassen twintiger. Het twintigjarig bestaan vormt slechts een natuurlijk moment van bezinning in een voortdurend succesverhaal van twee onafhankelijke theaters. Klein van stuk, maar groots in ontwikkeling en toekomstplannen. Ik spreek met ze af: als ze 30 worden, dan ben ik er weer bij. Op zoek naar nieuwe verhalen en mooie anekdotes, want we zullen nog heel lang van ze blijven horen. ALWIN GRIJSEELS

Als ik hem vraag naar de toekomst, dan ziet hij deze rooskleurig tegemoet. Enige verjonging binnen de vereniging zou een aandachtspunt mogen worden, aangezien de gemiddelde leeftijd begint op te lopen. Maar niet getreurd: Piet blijft nog wel even. En anders verruilt hij zijn positie achter de schermen voor een plaatsje 7


FOTO SEF DRIESSEN


Toneelvereniging Applaus, Thorn

winnaar van het muulke voor de beste voorstelling 9


Terugblik op D’n Aovend van ’t Muulke 2013 Op 14 juni jl. vond de uitreiking van de felbegeerde Muulkes plaats. Deze keer in het gastvrije en mooie Munttheater in Weert. Meer dan 300 opgedofte amateurtoneelspelers, toneelmakers en -fans uit de hele provincie waren bij deze inmiddels derde editie aanwezig. FOTO’S SEF DRIESSEN

10

de amateur 47 september-november 2013


Langzaam maar zeker begint het door te dringen dat het bij deze gelegenheid niet alleen gaat om de ‘wedstrijd’, maar dat het vooral ook een feestavond voor de Limburgse amateurspeler is; het wedstrijdelement verhoogt slechts de feestvreugde. Uiteraard zijn er winnaars en verliezers, maar vanuit de LFA wil ik benadrukken dat iedere speler die plezier heeft in zijn toneelspel natuurlijk al een winnaar is! Amateurs zijn liefhebbers en de LFA vindt het

fantastisch dat ze een dergelijke avond voor deze liefhebbers kan en mag organiseren. Zonder teveel veren in ons eigen achterste te willen steken, denk ik dat het ook daadwerkelijk een erg leuke feestavond is geworden. Mede door de aanwezigheid van de Brabantse brassband The Feliciano’s, ontstond er een prachtige sfeer. Dat het uiteindelijke doel van de avond - meer spelers uit de hele provincie met elkaar kennis laten maken - dit jaar zeker is bewerkstelligd, werd onderstreept door de vele intieme onderonsjes, wisselende danspartners en mooie gesprekken die ontstonden. De

11


Terugblik op D’n Aovend van ’t Muulke 2013

Beste Voorstelling

“Het Damesorkest” door Applaus uit Thorn in regie van Coretta Dekkers

Beste Jeugdvoorstelling

“Dwalende koffers” door Jeugdtheater Theakids uit Geleen in regie van Dönci Bánki harde werkelijkheid van het amateurtoneel werd door de voorstelling ‘Amateurs’ van toneelvereniging Grikon uit Griendtsveen op zeer geestige wijze voor het voetlicht gebracht. De LFA bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en voor volgend jaar hopen wij uiteraard weer op een even zo mooi feestje! Omdat we - of we willen of niet - toch met een wedstrijd te maken hebben, volgen hier de winnaars van de Muulkes 2013:

Beste initiatief

“De Smaak van Grind” door Koldriek uit Heel in regie van Johan Korten

Beste Vormgeving

“@llis in Cyberland” door de JeugdKrottepoffers uit Nederweert in regie van Virginie Michiels

Beste mannelijke grote rol

Hans Kiggen als Paul in de voorstelling “Steur mich gein bloome” door de Volhouders uit Stramproy

Beste mannelijke kleine rol

Jonathan Wanders als Mr Blonde in de voorstelling “Reservoir Dogs” door De Bron uit Noorbeek

Beste vrouwelijke grote rol

Marie-Anne Breuer als Toinette in de voorstelling “De ingebeelde zieke” door Gelre uit Roermond

Beste vrouwelijke kleine rol

Lia Swagers, Annemiek Huberts en Nicole Roumen als IeneMieneMutte in de voorstelling “Die van Addams” door Spot-Licht uit Haelen

Schaduwprijs

Wim Kierkels van Theaterschool Kiek uit Kerkrade 12

de amateur 47 september-november 2013


EENAKTERFESTIVAL LIMBURGSE BROKSTUKKEN 5 & MONOLOGENWEDSTRIJD ‘IN JE EENTJE’ Op zondag 27 oktober a.s. vindt om 15.00 uur in de Stadsschouwburg Sittard-Geleen de vijfde editie van Eenakterfestival Limburgse Brokstukken plaats. Tijdens het festival spelen diverse Limburgse toneelgroepen een eenakter van maximaal 30 minuten. Naast het eenakterfestival vindt een monologenwedstrijd plaats. Onder de noemer ‘In Je Eentje’ kunnen toneelspelers een monoloog van maximaal 15 minuten opvoeren. Voor de winnaar is er een publieksprijs van € 150,—. Eenakterfestival Limburgse Brokstukken is een bruisende dag met theater in alle kleuren. Zorg dat je erbij bent!

13


de jubilarissen 25 jaar lid

Annigje Primowees

Habbekrats, Maasbree

Cursus Seniorentheater (beginners) “Het heeft al zo lang gesluimerd. Het heeft me altijd geboeid, vaak heb ik die stap willen zetten, maar het kwam er nooit van. Dan was er dit, dan was er dat. Maar nu ik er de tijd voor heb, nu zet ik door.” Klinkt dit je bekend in de oren? Theater De Garage wil je helpen die stap te zetten en biedt een toneelcursus aan, specifiek voor senioren. Mensen die het altijd al wilden, maar waar het er nooit van kwam of oudere spelers die in hun toneelvereniging niet meer zo gemakkelijk aan de bak komen. Een cursus waarbij je kunt kennis maken met toneel, maar waarbij plezier voorop staat. Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel. Er wordt gewerkt aan stemgebruik, techniek, beweging, samenspel, inleving, podiumgebruik etc. Voorafgaand aan een definitieve aanmelding kun je een proefles volgen en daarna besluiten om wel of niet deel te nemen. De doelgroep bestaat uit mensen van 55 jaar en ouder, een lichte handicap is geen bezwaar. Cursusleidster is Natasja van Tilburg. Natasja woont in Helmond, is gehuwd en moeder van twee kinderen. Zij is afgestudeerd aan de Theateropleiding Eindhoven en aan de Meisner Acteer Studio Paul Dekker. Als actrice heeft ze gespeeld in de film Alles Over Niets en speelde ze mee in diverse t.v.series als Goede Tijden Slechte Tijden, Wij Alexander en Huis Anubis. Eerder heeft zij ook als docente les gegeven aan senioren en met hen een voorstelling gemaakt. DE CURSUS WORDT GEGEVEN VAN 26 SEPTEMBER T/M 12 DECEMBER 2013 OP DONDERDAGMIDDAG VAN 13.00- 15.30 UUR. LOCATIE THEATER DE GARAGE: SAXENKAMPSTRAAT 2 TE VENLO. 077 351 42 52, INFO@THEATERDEGARAGE.NL, WWW.THEATERDEGARAGE.NL.

Aanvragen voor insignes en oorkondes Graag 7 weken voor de uitrei king insturen! Dit om vergis singen te voorkomen. Indien de aanvra ag binnen deze 7 weken val t, doen wij ons best, maar kunnen we niet garanderen dat we de oorkon des en insignes op tijd binnen hebben! Hopel ijk uw beg rip hiervoor. MARNIX MULDER, TON

EELADVISEUR

14

de amateur 47 september-november 2013


LFA op Social Media!

LFA is te e d n a v d o b n a a cursus .lfatoneel.nl w w w p o n e d in v

Wil jij 24/7 op de hoogte blijven van de activiteiten van de LFA en van wat er speelt in het Limburgse ‘toneelveld’? Meld je dan aan op facebook en/of twitter, volg de LFA op de voet en discussieer mee over alle activiteiten. www.twitter.com/ lfatoneel of www. facebook.com/lfatoneel

Scrooge voorstelling 2013 gaat niet door

In De Amateur 46 werd een oproep gedaan voor een nie uwe bewerking van het kerstverh aal Ebenezer Scrooge. Helaas zal deze voorstelling dit jaar gee n doorgang vinden. Eventuele ideeën die al werden aangel everd, worden meegenomen naar 2014 en maken dan alsnog kans om te worden uitgewerkt tot een opvallende voorstelling.

De amateur ook steeds online

Van de Grieken en Romeinen tot het heden en alles wat daar tussen zit! De Kleding Centrale heeft het! Veermanstraat 9, Geleen telefoon 06-22 73 99 82 Openingstijden: Ma. 09.00 - 12.00 uur / Wo. 9.00 - 15.30 uur. / Do. 19.00 - 21.00 uur Meer info www.lfatoneel.nl De Kleding Centrale kan ook gevonden worden via: www. kledingverhuurlimburg.nl

de Amateur kunt u ook downloaden op www.lfatoneel.nl.

(een gezonde mededeling) de amateur dankt...

Café de Tramhalte ... voor haar tafel en gastvrijheid! stationsplein 17, roermond

t door

Deze Amateur werd gemaak

Redactie Alwin Grijseels, Peters, Marnix Mulder, Patricia en, Edwin Smet, Gitte Thijss Joke Versteden Opmaak Edwin Smet erg Druk TO Offset-Gijsemb 3 201 Uitgave september

15


Wat is er zoal te zien & te beleven?

wilt u ook met uw voorstellingsaankondiging op deze plek staan? stuur uw bericht naar redactieamateur@lfatoneel.nl we geven op deze pagina een overzicht van wat er speelt, alle detail-informatie komt terecht op www.lfatoneel.nl! VET (Vereniging Eijsdens Toneel) speelt De Bekoring

Speeldata 6 en 7 september in Eijsden 13 en 14 september in Moelingen Aanvang 20.00 uur Locatie Zaal ‘Op de Cour’ Kramsvogel 42, Eijsden of Zaal ‘De Koestal’, Driesch 3, Moelingen (B.) Kaarten te bestellen via Victor Spauwen 043-6016494 / vicsp@live.nl

Volkstheater Frans Boermans speelt Beej ós in de Floddergats

Speeldata 12 - 29 september (12 voorstellingen! check data en tijden op www.volkstheater-venlo.nl) Aanvang 20.30 uur, matinee 15.00 uur Locatie Maaspoort te Venlo Kaarten telefonisch 077-3207207 of www.maaspoort.nl www.volkstheater-venlo.nl

Speelgroep Kapel speelt Vals nès

Speeldata 4, 5, 11 en 12 oktober Aanvang 20.00 uur Locatie ’t Sjoolpaad, Schoolpad 55, Roermond Kaarten te bestellen vanaf 16 september via www.speelgroepkapel.nl

Toneelvereniging M’46 speelt In wankel evenwicht

Speeldata 11, 12, 13 en 18, 19, 20 oktober Aanvang 20.00 uur. 13 en 20 okt. matinee 15.00 uur. Locatie Pesthuyspodium, Vijfkoppen 1, Maastricht Kaarten te bestellen via www.pesthuyspodium.nl

www.toneelverenigingm46.nl

Spot Aan, Wessem speelt Kamer 13 ?!!

Speeldata 5, 6, 12 en 13 oktober Aanvang onbekend Locatie Harmoniezaal, Wallenstraat 7, Wessem Kaarten telefonisch 0475-561275

Toneelvereniging Zeeversbas uit Hunsel speelt Heibel inne Hoof

Speeldata 25, 26 en 27 oktober, 1 en 2 november 2013 Aanvang 20.00 uur Locatie Parochiezaal, Jacobusstraat 9, Hunsel www.zeeversbas.wetpaint.com

Toneelgroep Weert speelt Parels voor de haaien

Speeldata 25 oktober Aanvang 20.15 uur Locatie Munttheater, Collegeplein 3, Weert Kaarten te bestellen via www.munttheater.nl of telefonisch 0495-513575

Volkstoneel Kerkrade speelt Hoteltsimmer mit doebbele bezatsoeng

Speeldata 19, 26 en 27 oktober Aanvang 20.00 uur Locatie Parkstad Limburg Theaters/ Theater Kerkrade Kaarten telefonisch 045-5716607 www.parkstadlimburgtheaters.nl www.volkstoneelkerkrade.nl

Toneelvereniging Sint Donatus Nuth speelt ’t Liek houw geliek

Speeldata 19, 20, 26 en 27 oktober Aanvang 20.00 uur, behalve op 27 okt. matinee: 15.00 uur. Locatie Trefcentrum te Nuth, Wilhelminastraat 3, Nuth Kaarten telefonisch 046-4420313 of 045-4051701 www.toneelnuth.nl

Toneelvereniging Setovera speelt Peelgoden

Speeldata 28 en 29 september, 2, 5, 6, 11, 12 en 13 oktober Aanvang 20.00 uur Locatie Manege d’n Umswing, Schorfvenweg 1, Kronenberg Kaarten telefonisch 06-8164 3631 of via de site www.setovera.nl

ALLE INFORMATIE www.lfatoneel.nl 16

de amateur 47 september-november 2013

De Amateur nr. 47  

De Amateur is hét tijdschrift voor (amateur)toneelspelers in Limburg! Publicatie van de Limburgse Federatie van Amateurtoneelverenigingen.

Advertisement