Page 1

LİMAK GURME LİMAK’IN İLK E-DERGİSİ

SAYI 2

MART 2009

*Eyfel Kulesi'ne 1 yılda yaklaĢık 7 milyon ziyaretçi geldi. ĠTALYAN MUTFAĞI TORTELLINI—RISOTTO

AYIN RÖPORTAJI Limak Otelleri Genel Koor. Hakan Saatçioğlu BĠR ġĠSESĠ 75000 DOLARA ALICI BULDU

* Dünya nın ilk 100 yıldızlı oteli Atlantis the Palm, 23 milyon Dolarlık görkemli bir açılıĢla hizmete girdi.. KĠġĠSEL GELĠġĠM NEDĠR Sayfa 10-11


2

LİMAK GURME

İÇİNDEKİLER 3.

Editörden

4-5 .

Dünya’nın ilk 100 yıldızlı oteli

6-7 .

The macallan (Bir Ġskoç viskisi)

8.

Kapak Konusu

9.

Ayın Röportajı

10-11

KiĢisel GeliĢim nedir?

12-13

Ustanın KöĢesi

LIMAK E-DERGĠ

Hazırlayanlar Editor

14-15

F&B Eğitim

16-17

F&B Haberler

Alp KAVRA

Turizm Haberlerı Adem TOP Ekonomi Haberleri Adem TOP Gurme Sayfası

Adem TOP

F&B Egitim

Alp KAVRA

KiĢisel GeliĢim Volkan ÇILDIR

Sayfa 2

Ustanın KöĢesi

Alp KAVRA

F&B Haberler

Alp KAVRA


3

LİMAK GURME

EDĠTÖRDEN

MEVLANA CELALAETTĠN RUMĠ HZ. GÜZEL SÖZLERĠ ARASINDA EN ÇOK HOġUMA GĠDENLERDEN BĠRĠSĠ DE; ‘’AKLIN VARSA BAġKA BĠR AKILLA DOST OL DA ,ĠġLERĠNĠ DANIġARAK YAP ‘’ SÖZÜDÜR.UZUN ZAMANLAR ÖNCE SÖYLENMĠġ BĠR SÖZ BĠZLER ĠÇĠN ASLINDA HAYATIMIZIN MĠHENK TAġLARI ARASINA GĠRMEKTE OLDUĞUNU ĠNSAN ZAMANLA ANLAMAKTADIR. BĠR FĠKĠR LE YOLA ÇIKTIK. NE KADAR ÇOK KĠġĠ OLUR ĠSEK DERGĠMĠZ O DENLĠ GÜZEL OLACAK VE BĠZLER HER GEÇEN GÜN DAHA DA NET OLARAK BUNU GÖRECEĞĠZ. ĠNSAN YAPISI GEREĞĠ SOSYAL BĠR CANLIDIR. BĠZLER HĠÇBĠR ZAMAN YALNIZ YAġAYABĠLECEK KĠġĠLER DEĞĠLĠZ.ĠNSAN HAYATINDA SÜREKLĠ BĠRĠLERĠ ĠLE ZAMANINI GEÇĠRMEK ĠSTEMEKTE ,PAYLAġIMLARINI AKTARMAKTADIR.HAYATIMIZIN HER EVRESĠ ASLINDA BĠRLĠKTELĠMĠZ ĠÇĠN ÖNEMLĠ BĠR UNSUR TAġIMAKTADIR HER GEÇEN GÜN MAKĠNELERE MUHTAÇ SADECE ONLAR ĠLE ĠLETĠġĠM KURABĠLEN CANLILAR OLARAK YAġAMAYA DEVAM EDĠYORUZ.TEKNOLOJĠ ÇAĞIMIZ ĠNSANLARINI BĠREYSELLĠĞE ĠTSE DE TEKNOLOJĠYĠ DE KULLANARAK ESKĠ DEĞERLERĠMĠZĠ KORUMAMIZ GEREKLĠ DĠYE DÜġÜNÜYORUM. HEPĠMĠZ GEÇMĠġ DÖNEMLERĠN ÖZLEMĠNĠ DAHA ÇOK ÇEKERĠZ AMA O GEÇMĠġ DÖNEMĠ TEKRAR KAZANMAK ĠÇĠN HĠÇBĠR ADIM ATMAYIZ.HEP HAYALĠNĠ YAġADIĞIMIZ O GÜNLERĠN ÖZLEMĠ BĠZLERĠ DAHA DA KARAMSAR HALE GETĠRMEKTEDĠR. ASLINA BAKARSANIZ HEP HAYATIMIZ DAN DA GĠTTĠĞĠNĠN FARKINA VARAMIYORUZ.ARTIK BU ZAMANDAN SONRA BĠR TAKIM DÜġÜNCELERĠMĠZĠ HAREKETE GEÇĠRĠP O YAġADIĞIMIZ GÜNLERE DÖNMEK BĠZĠM ELĠMĠZDE VE BUNU BAġARACAK AZĠM VE RUHUN ĠÇĠMĠZDE OLDUĞUNA ĠNANIYORUM. AYNADA HER GÜN BAKTIĞIMIZ YÜZE ,GÜNAYDIN ,DEMEK HĠÇ ZOR OLMASA GEREK,SADECE KENDĠMĠZE BĠLE GÜLÜMSEMEK BĠZLERĠN Ġġ ÖNCESĠ OTOMATĠK OLARAK RUHUNDA BĠR HAREKET GETĠRĠR. KASVETLĠ GÖRÜNSE DE YAZIM ASLINDA BĠZLER HEP DEDĠĞĠM GĠBĠ BĠRBĠRĠMĠZE MUHTAÇ ,SEVECEN KĠġĠLERĠZ.O RUHU TEKRAR CANLANDIRMAK DA BĠZLERĠN ELĠNDE.. SON OLARAK MEVLANA’DAN BĠR SÖZ D AHA ... BĠR KATRE OLMA,KENDĠNĠ DENĠZ HALĠNE GETĠR. MADEM KĠ DENĠZĠ ÖZLÜYORSUN ,KATRELĠĞĠ YOK ET GĠTSĠN.BERĠ GEL BERĠ ! SAYGILARIMLA . ALP KAVRA Sayfa 3


TURĠZM HABERLERĠ

4

LİMAK GURME

DÜNYANIN ĠLK 100 YILDIZLI OTELĠ ATLANTĠS THE PALM JUMERĠAH

23 milyon dolarlık açılıĢ Güney Afrikalı turizm yatırımcısı Sol Kerzner'in Dubai'de yaptırdığı Atlantis Palm Jumeriah Oteli için 23 milyon dolar harcayarak yaptırdığı "uzaydan bile görülebilen" açılıĢ partisi muhteĢem bir organizasyonla gerçekleĢti. Otelin Maliyeti Tam 1.5 milyar dolar Maliyeti 1 buçuk milyar doları bulan ultra-lüks otel, Burj El Arab'ın tahtını kapacak gibi görünüyor. Çevrecilerin büyük tepkisine yol açan otelde lüks ve konfor yeniden tanımlanıyor. Otelin görkemli açılışından bir görüntü.

Oteldeki odalar akvaryum manzaralı.

Akvaryum manzaralı restaurant Sayfa 4

Atlantis'in yapımında kullanılan malzemelerin hemen hepsi özel üretim. Diğer Dubai otellerindeki gibi Atlantis'te de altın malzemeler ağırlıkta. Otelde bulunan dev akvaryumda tam 65 bin çeĢit balık bulunuyor. Otelin en üst katındaki suitlerin gecelik fiyatı ise 13 bin eurodan (yaklaĢık 25 bin YTL) baĢlıyor. 22 kattan oluĢan Atlantis Hotel, 100 metreye ulaĢan dört kulesi ve bunları birleĢtiren devasa kemerler ile göz kamaĢtırıyor. Otelde 17 restoran, 2 Km'ye ulaĢan kaydırak uzunluğu ile devasa bir aquapark ve 65 bin değiĢik deniz canlısını barındıran özel bir lagün bulunuyor.


TURĠZM HABERLERĠ 2

LİMAK GURME

Dünyanın 8. Harikası PALMĠYE ADASI Dubai Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’un projesi olan ve yapımı tamamlanma aşamısına gelen yapay Palmiye Adası‘ndaki bin 385 villanın diğer sahipleri arasında ise, dünya sosyetesinin ünlü isimlerinin yanı sıra, ünlü futbolcular David Beckham, Michael Owen ve Gary Neville’nin de bulunduğu öğrenildi. Villaların satış fiyatları gizli tutulurken en ucuzunun 1,5 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Adadaki villalar, Amerikan, Arap ve Avrupa kültürünün mimari tarzlarında yapılıyor. Villaların mutfakların yapım ihalesini ise Türk firması Eurodecor kazanmıştı. Palmiye Adası‘nın inşası 2002'de başladı. 11 kilometre uzunluğunda olacak ada, palmiye ağacı şeklinde olduğu için projeye ‘Palmiye Adası’ adı verildi. Dubai’nin kıyıdan 300 metre açığına yapılan ada 17 bölümden oluşacak ve adada 28 değişik mimari formatta inşa edilen villalar ile oteller, golf sahaları, botanik bahçeleri, alışveriş merkezleri ve marinalar bulunuyor.

31 km lik yapay ada Dünyanın en geniş arazi ıslah projesi olan 31 km2'lik ada grubu Palm Jumeirah, milyonlarca ton kum ve taşın beş yıl boyunca Körfez'den ve taşocaklarından çıkarılmasının ürünü. Projeyi yürüten yatırımcı firma Nakheel, 30 Kasım'da adadan ev satın alan 4 bin kişinin evlerine geçebileceğini açıkladı. Palm Jumeirah, 2010 yılında tam olarak bittiğinde, 60 bin sakini, 32 otel ve onlarca alışveriş noktasındaki 50 bin çalışanı ile tam bir Sayfa 5

Palmiye adaya ulaşım ana karaya bağlı olan tek bir köprüyle sağlanıyor. Ancak Palm Jumeirah'a bu sene taşınacakları üç sene boyunca sürecek inşaat çalışmaları ve yoğun bir turist akını bekliyor. Tamamı yabancı olan ev sahiplerinin büyük bir kısmını Britanyalılar oluşturuyor. Üzerinde milyar dolarlık evler bulunan adadaki en pahalı evlerden biri de David Beckham'a ait. Dubai hükümeti, Palm Jumeirah'ı günde ortalama 20 bin kişi tarafından ziyaret edilecek bir turizm merkezi olarak görüyor. Palm Jumeirah'da inşa edilen süper lüks oteller de 2009 itibarıyla tamamlanmış olacak.

5


GURME

LİMAK GURME

DÜNYANIN EN ĠYĠ MALT VĠSKĠSĠ Sevgili okurlarımız geçen ayki sayımızda dünyanın en iyi kırmızı şarabından (romanee conti) bahsetmiştik. Bu ayki gurme sayfamızda Türkiye’de pek bilinmesede dünyada ünlü otoricelerce kalitesi kabul edilmiş ,ödüllerle tescillenmiş bir İskoçya single malt viskisi olan MACALLAN dan bahsedeceğiz.. Bilindiği üzere Viski denince akla ilk İskoçya gelir.Haliyle dünyanın en iyi viskilerinin de burada yapılması kaçınılmazdır.F&b eğitim sayfasında ileriki sayılarımızda viskinin nasıl yapıldığı ve türleri hakkında daha ayrıntılı bilgi vereceğiz.Burada kısaca viskiyi tanımlarsak arpa,mısır,çavdar vb tahılların imbiklerde damıtılarak ve kaynak suyu eklenerek meşe fıçılarda yıllandırılmasıyla elde edilen bir alkoldür..

6


GURME

LİMAK GURME

MACALLAN ın anlamı galce de ( Ġskoç dili) iki kelimeden gelir.. magh –ellan ..Magh’ın anlamı verimli toprağın bir parçasıdır ..Ellan ise iskoçyada 8 .yüzyılda hristiyanlığı yaymaya çalıĢan Ġrlanda doğumlu bir keĢiĢin adından gelir..(st fillan) MACALLAN peki neden en iyisi diye soracak olursak aklımıza 3 önemli madde gelir.. 1.En kaliteli arpayı viski yapımında kullanmaları

PEAT : yüzey kömürü .turba da denir..İskoçlar viskiyi damıtma yaparkaen bunu yakarlar..

ĠĢte bu bahsettiğimiz Ģeyler macallanı dünyanın en iyi viskilerinden biri yapıyor..tabii baĢka Ģeyler de var ..bir viskinin kalitesini belirleyen bir diğer etken ise kullanılan kaynak suyu dur..macallan da Ġskoçya nın en saf ve temiz nehri olan speyside nehri suyundan kullanır va damak tadında farklılık yaratır.. 2. En küçük imbiklerde viskiyi 2 kez damıtmaları

3. Sherry fıçılarında yıllandırma yapmaları ve aynı fıçıyı sadece bir kez kullanmaları

Sayfa 7

Macallan viskisini sadece arpadan yapar..bu türden viskilere malt viski denir..eğer üretimde mısır ve diğer tahıllardan kullanılırsa bu viski yede blended viski derler.. Forbes dergisi tarafından 1926 yapımı Macallan viski dünyanın satılan en pahalı viskisi unvanını aldı..güney Koreli bir iĢ adamı tarafından yaklaĢık 75000 dolara satın alındı..

7


KAPAK KONSUSU

8

LİMAK GURME

Eyfel Kulesi'ne 1 yılda yaklaĢık 7 milyon ziyaretçi geldi. Eyfel Kulesi 1887 ile 1889 yılları arasında Eyfel Kulesi, yılda ağırladığı yaklaĢık 6 milGustave Eiffel'in firması tarafından, Fransız yonun üzerinde ziyaretçiyle dünyanın en çok ziDevrimi'nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde inĢa edilmiĢtir. Aslında kulenin mimarı Gustave yaret edilen turistik bölgeleri arasında ilk sırayı Eiffel değil, Ġsviçreli Maurice Koechlin 'in sipa- alıyor. Kulenin açılıĢından riĢi üzerine tasarlayan Stephen Sauvestre'dir. sonra, ilk platforma MeslektaĢı Emile Nouguier ile beraber ilk tasakadar 50 yolcu taĢırımları yapmıĢtır. yan iki hidrolik asansör kullanıma girmiĢKulenin, 7.739.401 Frank 31 Sent tutan inti. Bunlar için gerekli Ģaat masrafları, Gustave Eiffel'in tahminlerinin hidrolik presler 16 1 milyon frank üstündedir..000 iĢçi 26 ay bosütuna monte edilmiĢyunca 18.038 adet demir parçayı 2,5 milyon ti. Kuzey kanadından perçinle bir araya getirdi. Hiç ölüm vakası yabaĢka bir asansörle ĢanmamıĢ olması, o günün Ģartlarında ĢaĢırtıcı ikinci kata ulaĢılıyorbir durumdur. du. 2. Dünya savaĢı sırasında, iĢletim sis200.000 metrekare alanda bulunan Eyfel Kulesi temindeki hasarlar her 7 yılda bir, 60 ton boya ile boyanır. Bu çasebebiyle bunlar devlıĢmada 25 boyacı görev yaparken, çalıĢma 15 re dıĢı kalınca, Adolf ay sürer. Bu iĢlem sırasında 1.500 fırça, 5.000 Hitler kuleye yaya zımpara kağıdı ve 1.500 iĢ tulumu tüketilir. Ay2.Dünya Savaşı’da Adolf Hitler Eiffel kulesine olarak çıkmak zorun- yürüyerek çıkmıştı. rıca güvenlik maksadıyla toplam 50 km güvenda kalmıĢtı. lik halatı, 20.000 metrekare koruyucu ağ kullanılır. Boyama maliyeti yaklaĢık 3 milyon avro tutar Sayfa 8


9

LİMAK GURME

AYIN RÖPORTAJI

Mart ayı sayımızda Koordinatörümüz, Sn Hakan SAATÇĠOĞLU ile röportaj yapma imkanı bulduk. 2009 yılının baĢarılı bir yıl olarak geçeceğini düĢünüyormusunuz? 2009 yılı 2008 yılına nazaran baĢarılı gözükmese bile avantajlarımız ve kaliteli hizmetimizden dolayı rakip ülkelere göre nispeten bizim için daha iyi geçeceğini düĢünüyorum.Özellikle Rus pazarındaki daralmadan dolayı talepteki dengesizlik bir takım rakiplerimizi aksiyon vermeye zorlaması neticesinde tesislerini doldurmaya çalıĢacaklarıdr. Kısacası; Misafir sayısı 2008 yılına yaklaĢacak fakat son dakika değiĢikleri olacak gibi gözükmektedir. Sizce bizim baĢarımızın ana unsurları nelerdir? Çok genç ve dinamik bir kadroya sahibiz öncelikle.Operasyon konusunda her yeni gruba ve sezon baĢında profesyonelce yaklaĢıp hizmet vermekteyiz.Tesislerimizin 12 ay boyunca açık olması ve kıĢ aylarında ücretsiz izin vermememiz personelimizin otellerimizi daha çok bağlanması sağlamakta bu da personelin misafir memnuniyetine yansımaktadır.Aynı zamanda sezon baĢında kendimizi koymuĢ olduğumuz hedefleri yakalamamızda satıĢ ofisin agresif ve stratejik çalıĢmaları etki etmektedir. Her yıl yeni bir tesis açılıyor,bizlerde zincirimizde eklemeler yapıyoruz.Bu ileri de bize örneklerini gördüğümüz oteller gibi sorun çıkarabilir mi? Bizler otellerimizi açmak için değil bizim grubumuza inanan misafirlerimize yeni bir alternatif çıkartmak için açıyoruz.Her yeni açılıĢ öncesi otellerimizin fizibilitesi yapılıp geri dönüĢümüne göre 10 yıl içerisine yaymaktayız.Bu sebepten dolayı ilk açılan ve son açılan otellerimiz standarlarımız olsun ,misafir memnumiyeti olsun,personel istisdamı olsun, sağlam adaımlar ile yolumuzda ilerlemekteyiz. Bir çok tesiste bizim otellerimizde görev alan personelleri görmekteyiz.Bizlerden almıĢ oldukları eğitimler doğrultusunda bu arkadaĢlarımızı oralarda görmek bizlerin doğru yolda olduğunu göstermektedir. Son olarak ; F&B departmanından gelmiĢ ve kendini geliĢtirmiĢ bir olarak bizlere kalifiye personel konusunda neler söylemek istersiniz. Kısa zaman içerisinde Antalya’da bir çok yeni tesis açılmıĢ,bu da personel konusunda ciddi sıkıntılar yaratmıĢtır.Pozisyona hazır olmayan eleman kısa sürede hızlı terfiler alarak sektörümüzün geleceğini zor durumda bırakmaktadır. Bu sebepten ötürü Limak olarak kendi içimizdeki arkadaĢları belirleyip özelikle kıĢ aylarında eğitim vermekteyiz.Bunun üzerinde de ciddi sınavlar hazırlayıp yeni açacağımız tesislerimize kalifiye personel yetiĢtirmeye devam ediyoruz.

Sayfa 9

HAKAN SAATÇĠOĞLU LĠMAK HOTELS&RESORTS KOORDĠNATÖR


KĠġĠSEL GELĠġĠM Bülten Başlığı

Merhaba Limak ailesi kiĢisel geliĢim bölümünde bu ay ki sayımızda Ġzgören&Akın Kurumsal ĠletiĢim Koordinatörü Nebi ACAR bey’le yaptığımız hoĢ sohbette kiĢisel geliĢiminin önemini,insanlar üzerindeki etkisi ve bunlardan yola çıkarak kafamızdaki sorulara cevap bulmaya çalıĢtım.ġimdi bunları sizinle paylaĢıyorum. SORULAR: NEBĠ ACAR

Kişisel Gelişim Nedir? Kişisel gelişim dediğimiz şey, insanın sahip olduğu fakat yeterince kullanamadığına inandığı yaşam potansiyelini farklı alanlarda artırma çabasıdır. Bir nevi, bulunduğu nokta ile bulunmak istediği nokta arasında yaptığı ya da yapacağı yolculukta ihtiyacı olan yolculuk malzemesini hazırlamasıdır kişisel gelişim. Tabi, yolculuk bittiğinde her şey bitmiş sayılmaz. Yeni bir yolculuk başlar. Yeni malzemelere ihtiyacınız olur ve yine yolculuk için donanmaya başlarsınız. Sözün özü, kişisel gelişim hiç bitmeyecek bir yolculuktur. Ancak, her şeyden önce bu yolculuğa duyulan ihtiyaçla ilgilidir. Kişisel Gelişimin Amacı ve İnsan üzerindeki Etkisi Nedir?

Kişisel Gelisim kişinin yaşamı standartlarını olumlu yönde değiştiren dolasıyla yaşam kalitesini artıran ve son zamanlarda tanımlana bir alandır..

Kişisel gelişimin amacı kişiden kişiye değişir. Biri, daha iyi iletişim kurmak, bir diğeri mesleğinde ilerlemek için kişisel gelişime ihtiyaç duyar. Sonuçta herkes olduğundan ve yapabildiğinden daha fazlasını istediği için kendini geliştirmek ister. İnsanın üzerindeki etkisine gelince, birincisi bir farkındalık sağlar. Bu aynayı kendine tutmak gibidir. İkincisi, size bir yol haritası verir. O yolu niçin ve hangi şartlarda gideceğiniz tabi ki Size kalmış. Yalnız, burada yol haritası derken, kastettiğim şu değil; hani bazı kişisel gelişim kitapları veya seminerleri vardır: “100 Günde Mutluluk”, “20 Adımda Zengin Olmak”, “35 Taklada Başarı” gibi isimleri olan. Bu kitaplar, onları yazanların bakış açıları ve kişisel deneyimleri sonucu yazılmış. Yani onu okuyan kişinin bireysel şartlarına, kültürüne uymama olasılığı yüksek. Önemli olan kişisel gelişim yolunda Size yol göstereceğini iddia eden kaynakları iyi seçmek. Yoksa kendinizi 100 günde mutlu, 20 adım atarak zengin ve takla atarak başarılı olmaya çalışırken bulabilirsiniz. Bu işin esprili yanı tabi. Kısacası, dikkatli olup, kendimize uygun kaynaklar aracılığıyla donanıp, kişisel gelişimimize yatırım yapmak gerekiyor. İZGÖREN&AKIN Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Sayfa 10

İZGÖREN&AKIN 1996 yılında Ankara‟da kurulmuş ve 13 yıldır ülkemizin kurumlarının ve insanlarının gelişimi yönünde eğitim, seminer, danışmanlık hizmetleri veren bir eğitim danışmanlık firmasıdır. Ülke kültürüne uygun, insanımızın özümseyebileceği içerik ve yapıda olan, gerçek hayatın çok içinden, uygulanabilir eğitim programları ile insanımıza hizmet vermek en büyük amacımız. 2 yıldır da Antalya‟da Akdeniz Bölge Müdürlüğü‟müz hizmete girdi ve şimdi başta Antalya olmak üzere tüm Akdeniz bölgesindeki kurum ve kişilere daha yakından hizmet veriyoruz.

10


11

LİMAK GURME

Elma isimli bir yayınevimiz var. İş dünyası, yönetim ve kişisel gelişim alanlarında kitaplar yayınlıyoruz. Ayrıca eğitimlerimizi teknolojik olarak da insanların ulaşabileceği bir hale getirdik. Bunu da 3b uzaktan eğitim setlerimizle sağlıyoruz. Tabi en çok bizi gururlandıran ise, 2004 Nisan‟ından beri yürüttüğümüz, tüm Türkiye‟de gönüllülerimiz aracılığıyla ücretsiz seminerler verdiğimiz, Türkiye Uğur Böcekleri Proje‟miz var. Bilgiye ulaşma olanağı az olan yerlerde bu seminerlerimizi gönüllülerimiz hiçbir karşılık beklemeden veriyorlar. Şu ana kadar 4 yılda 63.000 kişiye seminerlerimizle ulaştık. Verdiğiniz Eğitimlerden Sonra Ne Gibi Tepkilerle Karşılaşıyorsunuz? Genelde eğitim ve seminerlerimize katılanların bize söyledikleri, anlattığımız konulara yönelik o güne kadar sergilemiş oldukları bakış açılarını ve yaklaşımlarını sorguladıkları yönünde oluyor. Kendilerini sorguluyorlar. Zaten en temel amaçlardan biri de bu. Katılımcının o konuda bir muhasebe yapmasını sağlamak. Her şeyin başlangıcı bu sorgumla oluyor. İyi veya doğru yaptıklarını yapmaya devam ediyor, eksik ya da yanlış yaptığını düşündüklerini de sorguluyor. Katılımcılar motivasyonlarının yükseldiğini de bize hissettiriyorlar. Hayata, işe, ailesine ve arkadaşlarına karşı daha olumlu baktıklarını söylüyorlar. Tabi önemli olan bunun sürekli hale getirilip, bilgi ve motivasyon seviyesininin istenen davranış değişikliğine dönüşmesi. Bunun için de istek ve çaba gerekiyor. Nebi acar dan son olarakta bir hikaye dinledim. Sizinde seviceğinizi düsündüm. Bir köyde yaşayan çok akıllı iki kız kardeş varmış. Okudukları okuldaki öğretmenin bilgileri dahi bu iki akıllı kız kardeşe yetmemeye başlamış. Anne ve bana düşünmüşler ve akıllarına köyün uzağında tek başına bir kulübede yaşayan bilge gelmiş. Kızlarını da alıp adamın yanına gitmişler durumu anlatmışlar ve yaşlı bilgeden bir süre kızlarına hocalık yapmasını istemişler. İki akıllı kız çocuğu çok memnunlarmış, sordukları her soruyu cevaplıyormuş yaşlı bilge. Ve bütün cevapları da doğruymuş. İki akıllı kız kardeş, bir süre sonra yaşlı bilgenin her soruya doğru cevap vermesinden sıkılmışlar. Bir gün kardeşlerden birinin aklına dahice bir fikir gelmiş. „‟bir kelebek yakalayıp ellerimin arasına alacağım ve yaşlı bilgeye soracağım kelebek canlı mı, ölü mü? Eğer ölü diye cevaplarsa kelebeği bırakacağım, eğer canlı derse elimi hafifçe bastırıp öldüreceğim. ‟‟İki akıllı kız kardeş bilgenin karşısına çıkmışlar, birisinin elleri kapalı duruyormuş, bilgeye sormuş:„‟ellerimde bir kelebek var. Bu kelebek canlı mı Sayfa 11

ölü mü?(lütfen sizde avuclarınız bırbırıne bakacak şekılde tutup uzatır mısınız)‟‟

‘’Kişisel gelişimin ilk hedefi bireyin farkındalığını artırmalı, ona güçlü ve zayıf yanlarını göstermelidir. ‘’


12

USTANIN KÖġESĠ

ĠTALYAN MUTFAĞI

Mantar soslu tortellini malzemeler: (3 kişilik - çok açsanız iki kişilik) 1 paket hazır tortellini-ricotto peynirli, ıspanaklısı 12 adet mantar 1 paket hazır süt kreması-200 ml.lik kutu bir avuç doğranmıĢ dereotu 4 adet taze soğan bir çimdik muskat (küçük hindistan cevizi rendesi) 2 yemek kaĢığı zeytinyağı yada sıvı yağ tuz, karabiber tarif: Tortelliniyi bol tuzlu kaynar suda, paketin üzerinde yazan süre kadar haĢlayın. (12 dakika) 2. BĠr tavada doğranmıĢ yeĢil soğanları 2 yemek kaĢığı yağla yumuĢayana kadar kızartın. 3. Dilim dilim doğranmıĢ mantarları ekleyip, 5 dakika kadar çevire çevire piĢirin. 4. Kremayı, muskatı, dereotunu, tuzu ve biberi ekleyin. 5. Sosu mantarlar yumuĢayana kadar piĢirin. (yaklaĢık 8-10 dakika.) HaĢlanmıĢ torteliniyi süzdürüp sos tenceresine dökün ve alt üst edip, makarna sosu çekene kadar ateĢin üzerinde tutun. (yaklaĢık 5-6 dakika) 1.


13

USTANIN KÖġESĠ

RISOTTO İtalyan mutfağının mihenk taşlarından risotto, pirinçlerin nişastasını salmasıyla ortaya çıkan kremasıyla benzersiz bir yemektir. İnceliklerini bildiğinizde siz de bu olağanüstü lezzeti evinize taşıyabilirsiniz. Bir İtalyan klasiği olan risotto, kendine özgü pişirme tekniği olan bir pirinç yemeğidir. Pirinçlerin nişastalarını salmaları sonucu oluşan kremamsı sosu, risottoya karakteristik özelliğini verir. Yüzlerce versiyonu bulunan risottolar arasında en ünlü olanlarından birinin, Risotto alla Milanese (Milano usulü risotto)'nin tarihçesi de oldukça ilgi çekici. 1574 senesinde Milano'daki ünlü Duomo katedralinin inşasında görevli cam işçilerinden biri, bir başka camcının kızı Valerio Di Fiandra ile evlenecektir. Damadın lakabı, cam işlemelerinde altın yaldız kullanmayı çok sevmesinden ötürü, İtalyanca'da safran anlamına gelen Zafferano idi. Ne yazık ki Valerio'ya aşık olan bir başka erkek daha vardı. İki sevgilinin düğün yemeklerinde öfkeden köpüren ve intikam almak isteyen adam, şölen için hazırlanmış risottonun içine bir avuç safran atıverdi. Ne var ki işler hiç de beklediği şekilde gelişmedi; tüm davetliler safranlı pilava bayıldı, ve o gün bugündür safranlı risotto, Milano'nun tipik bir yemeği haline geldi

3 yemek kaşığı tereyağı 1 orta boy soğan 2 bardak arborio pirinci 5 bardak evde yapılmış et suyu 1/2 bardak sek beyaz şarap 1/2 bardak rendelenmiş parmesan (ayrıca servis için) Tereyağını derince bir tencerede eritin. Kıyılmış soğanı ekleyip kavurun. Pirinci ekleyip 1-2 dakika karıştırın. 1/2 bardak et suyu ekleyin, devamlı karıştırarak kavurun. Pirinçleri kaşıkla kaldırdığınızda hiç su kalmadığında 1/2 bardak daha et suyu ekleyin. Bu işlemi 3 bardak et suyu bitene dek tekrarlayın. Sürekli karıştırmayı sürdürerek şarabı ekleyin. Et suyunun kalanını aynı şekilde azar azar ilave edin. Pirinç artık kremamsı bir hal almalı, ancak ortası dişe gelir kıvamda olmalıdır. Peyniri ekleyin ve son bir kez daha karıştırın. Tabaklara servis yaptıktan sonra rendelenmiş parmesan serpin. Milan usulü risotto yapmak için, et suyunu eklerken bir tutam safran katın.


14

F&B EĞĠTĠM Bira'nın tarihçesi 4000 yıl öncelerinde Hitit' ler arpa, buğday, bal, elma ve üzüm ziraati yapmaktaydılar. En başta gelen gıdaları ekmek buğdaydan ve biraları arpadan yapılıyordu. Hitit' ler biraları dini tören ve merasimlerde hep içmekteydiler. Ve bu biraları buğday sapları ile içmekten büyük zevk duyuyorlardı. O günlerde yapılan biraların alkol dereceleri bugünküler kadar düşük değildi.

Gerek yumuşak içimi gerekse düşük alkolü sayesinde insanların güzel bir aktiviteyi izlerken keyifle tattığı nadide hayat sularından biridir. Birçok ülkede Sake bira olarak adlandırılmakta ve satışı bu sınıflandırmaya göre yapılmaktadır. kazanı, süzme kazanı ve kaynatma kazanlarına aktarılır.

Bazıları birayı Sümerler tarafından Avrupa'ya geçtiğini, bazıları da Anadolu'dan Yunanlılar vasıtasıyla Germenlere ve Gallere ulaştığını vurgulamaktadırlar. Ama tarihçiler biranın o zamanlarda Yunanlılarda ve bugünkü İtalya'nın bulunduğu bölgelerde bira hakkında hiçbir emare bulunmadığını göstermektedir. Bira aslında Orta Anadolu'dan ve Mezopotamya'dan Afrika yoluyla Avrupa'ya geçtiği, tutulan kayıtlarda bulunmuştur Bira tanrının bizi sevdiğinin ve eğlenmemizi istediğinin bir kanıtıdır. (Benjamin Franklin) Ülkemizde ise bira 1862 yılında kendini göstermeye başlamıştır. Çünkü bu tarihlerde arpa suyuna konulmuş vergiler vardır. 1888 yılında bir Alman şirketi yurdumuzda bira üretimine başlamıştır. Daha sonra 1910 yılında bir Alman şirketi daha bira fabrikası açmış ve sonraları iki şirket birleşmişlerdir. Bira üretimi yine aynı yıllarda birkaç fabrikanın açılmasıyla devam etmiştir. Bira çok kuvvetli bir B vitamini kompleksi kaynağı olup elverişli oranlarda alınırsa karaciğer ve safrakesesi fonksiyonları üzerinde faydalı etkiler yapar. Tuzsuz yemek yemek zorunda kalanlar için birebirdir. Böbreklerin iyi bir şekilde çalışmasını sağlar ve suyun böbreklerden kolayca atılmasını sağlar.


15

F&B EĞĠTĠM Ülkelerin biraları AlmanyaAugustiner Brau Munich Export Light Beer, Beck's Beer, DAB Meister Pils, Hacker-Pschorr Llight Beer, Kulmbacher Monkshof Amber Light Beer, Löwwnbrau Pinkus Ale, Pinkus Pils, Pinkus Weizen, Spaten Munich Light, St. Pauli Girl Beer AvustralyaFoster's Lager,Thomas Cooper and Sons Real Ale, Cooper Best Stout, Cooper's Real Ale, Swan Premium Lager, Toohey's Lager Beer, Tooth Sheaf Stout, West End XXX Beer Export AvusturyaGosser Export Beer, Ottakringer Bock Malt Liquor, Puntigam Export Beer BelçikaOrval, Rodenbach Belgium Beer, Ztella Artois LightLager, Westmalle Tripple Abbey Trappist beer, St. Sixtus Belgium Abbey Ale ÇinTsing-Tao ÇekoslovakyaPilsner Urguel DanimarkaCarlsberg Royal Lager Beer, Carlsberg Elephant Malt Liquer EndonezyaBintang, Anker, Bali Hai FilipinlerSan Miguel Beer FransaKronenbourg 1664 Imported Beer, Lutece Biere de Paris, George Killian's Biere Rousse, 33 Export Beer HollandaHeineken Lager Beer, Grolsch Natural Holand beer İngiltereBass Pale Ale 1AP, John Courage Export, MacEwan's Scotch Ale, MacEwan's Edinburg Ale, Mackeson Stout, Ind Coope Double Diamond Burton Pale Ale, Newcastle Brown Ale, Theakston Old Peculier Yorkshire İrlandaGuiness Exstra Stout, Harp Lager İsveçCardinal Lager Beer, Feldchlossen Hopenperle, Löwenbrau Zurich Export Light İtalyaDreher Export Beer, Peroni Premium Beer JaponyaKirin Beer, Sapporo Lager Beer KanadaCarling Black Horse Ale, Labatt's Pilsener Blue, Molson's Canadian Lager Beer, Molson Ale, Moosehead Canadian Beer, O'Keefe Ale, Yukon Gold Premium lager Beer MeksikaDos Equis XX Beer, Dos Equis XX Light Beer, Dos Equis Special Lager, Tecate Cerveza NorveçAass Bok Beer, Rignes Special Beer Yeni ZelandaSteinlager New Zealand Lager Beer, Leopard Lager


LIMAK

HABERLER

F&B EĞĠTĠM HIZLA DEVAM EDĠYOR

ġUBAT AYI ĠTĠBARĠ ĠLE 4 OTELĠMĠZ DE BAġLATMIġ OLDUĞUMUZ F&B EĞĠTĠMLER PERSONELĠN KATILIMLARI ĠLE OLDUKÇA BAġARILI BĠR ġEKĠLDE DEVAM ETMEKTEDĠR. EĞĠTĠMLERĠMĠZDE SADE VE ZEVKLĠ BĠR ANLATIM TARZI PERSONELĠNDE KONULARA DAHA ÇOK ĠLGĠSĠNĠ ÇEKTĠĞĠNĠ GÖZLEDĠK. SONRAKĠ AYLARDA DÜġÜNMÜġ OLDUĞUMUZ KAMERALI ÇEKĠM VE GÖRSEL ANLATIMLAR BU SENE F&B PERSONELĠNĠN YAZ DÖNEMĠNDE GEREK MĠSAFĠR MEMNUNĠYETĠ OLSUN ,GEREKSE KENDĠ MOTĠVASYONLARININ ÜST SEVĠYE YE ÇIKACAĞINI DÜġÜNÜYORUZ. EMĠN ADIMLAR ĠLE YOLUMUZA DEVAM ETMEKTEYĠZ. PĠYASALAR DA BUGÜN DOLAR BUGÜN 2003 YILINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVĠYESĠNĠ GÖRDÜ . 1AMERĠKAN DOLARI

:1.76 ÜZERĠNE ÇIKTI

1 EURO

: 2.190 ÜZERĠNDEN ĠġLEM GÖRMEKTEDĠR.

BORSA

: 23.404 ĠLE KAPANIġ YAPTI .

DOLARIN YÜKSELMESĠN DE EN BÜYÜK FAKTÖRÜN AVRUPADA’KĠ BAZI PARA BĠRĠMLERĠNĠN DEĞERLERĠNĠ YĠTĠRMESĠ VE ABD NĠN BÜYÜK ġĠRKETLERĠNDEN GENERAL MOTOR’UN ĠFLAS ETME EġĠĞĠNE GELDĠĞĠ BELĠRTĠLĠYOR.

16


LIMAK

17

HABERLER

2008 YILI ANTALYA’YA GELEN MĠSAFĠR LERĠN %2,57’SĠ LĠMAK HOTELLERĠNĠ TERCĠH ETTĠ. 2008 YILI GĠRĠġ BAZLI LĠSTELER ESAS ALINDIĞINDA ; LĠMAK LĠMRA HOTEL: LIMAK ATLANTIS: LIMAK ARCADIA : LIMAR LARA :

98850 47947 38776 41780

TOPLAMDA 59 DEĞĠġĠK MĠLLETTEN MĠSAFĠR OTELLERĠMĠZ DE KONAKLAMIġTIR.ANTALYA YA GELEN ĠL KÜLTÜR VE TURĠZM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AÇIKLANAN ĠSTATĠSLĠKĠ SAYILARA GÖRE LĠMAK ĠNTERNATIONAL HOTELS&RESORTS OLARAK BU MĠSAFĠRLERĠN % 2,57 ’SĠ OTELLERĠMĠZDE KONAKLATMIġ BULUNKAMTAYIZ. PS: ĠSTATĠSLĠK BĠLGĠLER ÖNBÜRO MÜDÜRÜ MURAT BEY’DEN TEMĠN EĠLMĠġTĠR.

2009 YILI FUTBOL TAKIMLARI SON DERECE BAġARILI BĠR KAMP GEÇĠRĠYOR. 2009YILI ARCADIA VE ATLANTIS HOTELLERĠMĠZ DE BU SENE KONAKLAYAN VE KONAKLAYACAK OLAN FUTBOL TAKIMLARI SAYISI 134 OLARAK BELĠRLENMĠġTĠR.TÜRKĠYE VE AVRUPA BAġTA OLMAK ÜZERE ,RUSYA’DAN KORE’YE KADAR UZANAN FUTBOL TURĠZM’Ġ BĠZLER ĠÇĠN OLDUKÇA MEMNUNĠYET VERĠCĠ BĠR DURUM OLARAK GÖZE ÇARPMAKTADIR.BÜYÜK KULÜPLERĠN BĠZLERĠ TERCĠH ETMESĠ DE ĠLERĠ KĠ YILLAR ĠÇERĠSĠNDE BĠZE OLDUKÇA AVANTAJ SAĞLAYACAKTIR.

PS: KONAKLAMA SAYILARI SATIġ PAZARLAMA MÜDÜRÜ GÖKHAN BEY’DEN ALINMIġTIR.


18

limak e-dergi mart  

limak otellerinin ilk edergisi sayı 2 mart