Page 67

CÁC KHỐI THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CÁ TRA Năm 2015

Năm 2016

Biến động

Mỹ

315

387

23%

Trung Quốc và Hồng Kông

162

305

89%

EU

285

261

-8%

Asean

135

135

0%

Mexico

96

84

-12%

Brazil

78

68

-12%

Arab Saudi

62

51

-17%

Colombia

59

55

-5%

Các nước khác

374

367

-2%

1.565

1.715

10%

Các thị trường

(Nguồn: VASEP)

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN |

• Kết quả đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá ở thị trường Mỹ lần thứ 11 (POR11) cho giai đoạn từ ngày 01/8/2013 đến 31/7/2014 với mức thuế 0,41 USD/kg và 0,97 USD/kg cho một số doanh nghiệp là bị đơn bắt buộc và hưởng mức thuế bình quân. Vĩnh Hoàn giữ mức thuế cũ là 0%.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2016

Tổng cộng (Đơn vị tính: triệu USD)

MỘT SỐ DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG KHÁC TRONG NĂM

• Tháng 4 năm 2016 chương trình thanh tra cá da trơn (Farm Bill) của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) chính thức có hiệu lực, theo đó các hoạt động kiểm tra chất lượng cá tra tại cảng đến chuyển từ FDA sang USDA. Các cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam cũng đã bắt đầu các hoạt động trao đổi thông tin, đánh giá thực trạng và hợp tác kỹ thuật với USDA để hướng tới quy trình xem xét điều kiện tương đồng vào tháng 9/2017. Nổi bật nhất là sự kiện Vĩnh Hoàn đón tiếp đoàn làm việc của USDA dẫn đầu là ông Alfred V. Almanza, trợ lý Thứ Trưởng, kiêm Giám Đốc Cơ quan Kiểm dịch và An toàn Thực phẩm (FSIS) là cơ quan chủ trì chương trình Farm Bill đến thăm vùng nuôi và nhà máy, đã có được những ấn tượng tốt về cơ sở vật chất và điều kiện kiểm soát an toàn thực phẩm.

67

Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Advertisement