Page 38

Khi ngành cá tra Việt Nam phát triển nhanh cả về quy mô lẫn số lượng doanh nghiệp sản xuất cá tra, thị phần của Vĩnh Hoàn vẩn tăng trưởng ổn định. Năm 2016, trong một thị trường với hơn 200 doanh nghiệp, Vĩnh Hoàn chiếm đến 15% thị phần.

10%

2007

7%

2008

9%

9%

8%

9%

9%

2009

2010

2011

2012

2013

THỊ PHẦN CỦA VĨNH HOÀN (%)

15%

12%

2014

2015

15%

2016

(Nguồn: Vĩnh Hoàn tổng hợp từ dữ liệu của VASEP)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2016

TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ VỀ QUY MÔ VÀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN |

Doanh số tăng trưởng nhanh đòi sự mở rộng tương ứng của năng lực sản xuất. Từ 1998-2016, chi phí đầu tư tài sản cố định (CAPEX) của Vĩnh Hoàn trung bình tăng 21%/năm. Từ một xưởng gia công thủy sản nhỏ bé với công suất chưa đến 100 tấn nguyên liệu thủy sản/ngày, đến cuối năm 2016 công ty đã sở hữu hệ thống sản xuất tích hợp hiện đại, khép kín đảm bảo tối ưu hóa hiệu suất thu hồi nguyên liệu từ xưởng chế biến cá tra đến xưởng chế biến bột cá, mỡ cá và nhà máy collagen, gelatin để tận dụng nguồn phụ phẩm bỏ ra trong quá trình chế biến cá tra. Chuỗi sản xuất khép kín bao gồm: • 5 xưởng chế biến cá tra với tổng công suất cuối năm 2016 đạt 750 tấn/ngày • 2 xưởng chế biến phụ phẩm (bột cá, mỡ cá) với tổng công suất 70.000 tấn/ năm • 1 nhà máy collagen và gelatin (từ nguồn nguyên liệu da cá) với công suất 1.000 tấn gelatin/năm và 1.000 tấn collagen/năm • Hệ thống kho lạnh với sức chứa lên tới 9.000 tấn thành phẩm hàng đông lạnh.

1997

1999

Xưởng thuê

Xưởng chế

ngoài:

biến số 1:

< 100 tấn/

100 tấn/

ngày

ngày

2007

Xưởng chế biến số 2: 80 tấn/ngày

2008

2014

2016

Xưởng chế

Vạn Đức

Vạn Đức

biến số 3:

Tiền Giang:

Tiền Giang:

300 tấn/

120 tấn/

150 tấn/

ngày

ngày

ngày

Lực lượng công nhân viên của công ty cũng gia tăng nhanh chóng từ chỉ 70 nhân viên năm 1997 đến gần 7.000 nhân viên cuối năm 2016. Nhân sự không chỉ gói gọn tại lãnh thổ Việt Nam và còn có tại một số quốc gia khác bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Singapore.

38

Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Advertisement