Page 20

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN |

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2016

S O

Theo báo cáo của tổ chức FAO, đến năm 2050, dân số thế giới vượt 9 tỉ nếu tỷ trọng cá tiêu thụ vẫn giữ nguyên như ngày nay thì đến 2050 sản lượng cá phải tăng thêm 56% nữa mới đáp ứng đủ nhu cầu. Trong khi nguồn thủy sản đánh bắt ngày càng bị giới hạn thì chắc chắn nhu cầu về nuôi trồng cá sẽ tăng để đảm bảo nguồn thực phẩm dinh dưỡng cho lực lượng dân số ngày càng gia tăng. Dự kiến đến năm 2030 tỷ trọng nguồn cá nuôi trong tổng nguồn cá nói chung sẽ vượt 60%, nghĩa là người tiêu dùng sẽ ăn nhiều cá nuôi hơn đánh bắt. Đây chắn chắn là một cơ hội lớn mà Vĩnh Hoàn cần tận dụng mọi thế mạnh hiện có để nắm bắt và tạo ra chiếc “bánh” thị trường ngày càng lớn cho sản phẩm cá tra và các sản phẩm giá trị gia tăng có liên quan. Cá tra là loài cá bản địa với điều kiện sinh trưởng tốt nhất ở Việt Nam, lại có đầy đủ các yếu tố thuận lợi cho một sản phẩm fillet không xương, thịt trắng, vị thơm nhẹ, và đặc biệt là được nuôi theo các tiêu chuẩn quốc tế về bền vững. Do đó với năng lực nhiều năm phát triển phân khúc thị trường chất lượng cao, cá tra xứng đáng và Vĩnh Hoàn chắc chắn nên tiếp tục đầu tư và phát triển để đẩy cá tra lên tầm một sản phẩm cá cao cấp hơn mà mọi người đều ưa dùng và Vĩnh Hoàn là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Chính vì vậy Công ty đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng về doanh thu và quy mô trong 3 năm sắp tới, ngày càng đa dạng hóa danh mục sản phẩm và mở rộng thị trường. Bên cạnh các kế hoạch tiếp thị giúp định vị Vĩnh Hoàn ngày càng vững mạnh trên thị trường, Công ty cũng sẽ đề ra chiến lược đẩy mạnh thương hiệu sản phẩm riêng tại một số thị trường mới, với điều kiện là không gây ảnh hưởng với các hệ thống phân phối mà Công ty đã có đối tác chiến lược trong nhiều năm. Vĩnh Hoàn cũng sẽ tìm kiếm các cơ hội tạo doanh thu và lợi nhuận ở những loài thủy sản khác mà có thể cộng hưởng được với những lợi thế kinh doanh của Công ty. Collagen và gelatin cũng sẽ là mảng Công ty tập trung thực hiện đúng kế hoạch đề ra của dự án để làm tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng tăng tính cạnh tranh về chi phí sản xuất, giúp cải thiện lợi nhuận và biên lợi nhuận qua các năm.

SW

S T

20

ĐỊNH HƯỚNG CHO “VÙNG” ĐIỂM MẠNH VÀ CƠ HỘI

ĐỊNH HƯỚNG CHO “VÙNG” ĐIỂM MẠNH VÀ THÁCH THỨC

Công ty chú trọng đầu tư cho các vấn đề liên quan đến người lao động và môi trường cho một tương lai kinh doanh bền vững, chủ động trong ứng phó các rủi ro và hoạch định dài hạn về mọi mặt. Song song với việc tăng thị phần ở các thị trường truyền thống, Vĩnh Hoàn đẩy mạnh việc tìm kiếm cơ hội và mở ra các thị trường mới, phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng để tăng tính đa dạng và tạo sự linh hoạt trong việc dịch chuyển cơ cấu thị trường qua các năm. Vĩnh Hoàn đã và đang nỗ lực tiên phong trong các chương trình chung của toàn ngành và của các cơ quan quản lý Nhà nước để cải thiện hình ảnh cá tra, hướng đến việc xây dựng một thương hiệu quốc gia cho cá tra, từ đó tăng uy tín thương mại của Việt Nam, tránh được những rào cản thương mại trong tương lai. Công ty bằng việc ra đời bộ phận VINH Aquaculture đã có nhiều dự án nghiên cứu và phát triển để cải thiện hoạt động nuôi trong điều kiện ứng phó với các biến đổi khí hậu trong tương lai xa, ngày càng cải thiện hiệu quả và chất lượng nguồn nguyên liệu.

Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Advertisement