Page 101

PHÚC LỢI TẬP THỂ Không những quan tâm đến trách nhiệm cộng đồng, chúng tôi còn xem chính sách chăm lo tốt đời sống, phúc lợi cho người lao động là chiến lược của Công ty để người lao động yên tâm lao động sản xuất gắn bó lâu dài với Công ty. Các hoạt động điển hình hướng tới phúc lợi tập thể trong năm của Công ty có thể kể đến: • Tổ chức các cuộc sân chơi, giải trí cho anh em sau những ngày lao động mệt mỏi như: Hội thi ẩm thực chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3; Hội thao nhân ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế lao động 01/5; Hội thi văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân. • Tổ chức cho gần 3.000 người lao động đi tham quan nghỉ mát với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. • Không ngừng phát triển nguồn nhân lực với chương trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hàng năm luôn được ưu tiên thực hiện.

• Đồng hành với chương trình Xây nhà mái ấm Công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh, trong năm Quỹ mái ấm công đoàn đã tài trợ xây 4 căn nhà cho người lao động gặp khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ là 60 triệu đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN |

• Chú trọng đến chính sách lương thưởng, phúc lợi, chăm sóc sức khỏe, hệ thống an ninh, an toàn lao động tại Công ty ngày càng hoàn thiện và nâng cao, minh bạch và công bằng, người lao động hoàn toàn yên tâm khi làm việc và mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2016

Tổ chức Du lịch cho CBCNV Công Ty năm 2016

Hoạt động phong trào trong Công ty

101

Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Advertisement