Page 63

Hvad skal du kunne og huske? HVORDAN FOREGÅR SELVE KONFIRMATIONEN? HVAD SÅ MED GAVERNE?

Det er en god idé på forhånd at udnævne en gavekoordinator eller gaveregistrator, der kan skrive ned, hvem der giver hvilke gaver. Spørg f.eks. din storesøster, kusine eller moster, om hun vil være ansvarlig for det. Det er så dumt at komme til at takke de forkerte for en gave, man tror er fra dem.

Først synges indgangsbønnen og første salme. Derefter læses der op fra Det gamle eller nye Testamente. Så synges anden salme. Herefter læser præsten evangeliet, prædiken, kirkebønnen, bekendtgørelsen og den apostolske hilsen op. Dernæst synges tredje salme, og konfirmanderne går op til alteret, hvor de eventuelt læser trosbekendelsen op i kor. Præsten konfirmerer så den enkelte, der skal knæle, mens familien skal rejse sig op. Til sidst beder konfirmanderne i fællesskab fadervor, hvorefter de igen må sætte sig, og det hele afsluttes med fjerde salme. Resten af gudstjenesten er en almindelig højmesse, og efter udgangsbønnen spilles efterspillet, mens præsten sammen med konfirmanderne går ud af kirken, og alle øvrige står op.

MÅ MAN TAGE BILLEDER I KIRKEN?

Helst ikke! Eller slet ikke! Det aftales på forhånd med præsten, der som regel i god tid før konfirmationen holder et orienteringsmøde for forældre. Efter gudstjenesten kan der altid tages billeder i kirken, både af holdet og den enkelte konfirmand.

MÅ MAN HAVE GÆSTER MED I KIRKEN?

l H V EM HOLDER TALE?

Normalt holdes velkomsttalen af konfirmanden selv eller af en af forældrene. Det er også en forældrene, der holder den første tale. Næste taler er fadder. Derefter kan alle med noget på hjer te holde en tale. Konfirmanden afslutter enten med tale eller sang, hvor hun siger tak til forældrene, fadderne og gæsterne, fordi de kom, og for gaverne.

Normalt vil der være reserveret fem til syv pladser til den nærmeste familie. Det kommer an på kirkens størrelse og på, hvor mange konfirmander der er.

KON4MATION 63

Profile for LILLY

KON4MATION 2019  

New