Page 80

Skikkeligt

foto: Paperdeluxe.dk

TIPS OG GODE RÅD TIL SELVE FESTEN Bordplanen En af de mere indviklede skikke er udformningen af bordplanen. Det kan være en udfordring, men en sjov en af slagsen, at få det det hele til at gå op. Der er faste regler for, hvordan I og jeres forældre skal sidde. Bruden har sin far på sin højre side. Brudens far har brudgommens mor til bords. Gommen har naturligvis bruden til bords, og på hans venstre side sidder brudens mor med brudgommens far til bords. Hvis en eller flere af brudeparrets forældre ikke er til stede, går pladsen til det nærmeste familiemedlem. Hvis brudeparrets forældre er skilt, sidder parrets biologiske forældre tættest på brudeparret, mens eventuelle stedforældre og søskende sidder blandt resten af gæsterne. Hvis I har inviteret præsten, sidder han/hun ved siden af en af forældrene. Herefter følger forloveren og så bedsteforældrene. For de øvrige gæsters vedkommende gælder der den regel, at ægtepar ikke må have hinanden til bords, sidde lige over for eller ved siden af hinanden. Dette er nemlig forbeholdt forlovede par, der ikke må skilles fra hinanden. Når alle brikkerne i puslespillet er faldet på plads, og bordplanen er færdig, er det en god idé at tegne den op og hænge den op et sted i festlokalet.

Brudevalsen Efter middagen og inden midnat skal I danse brudevals. Den er komponeret af Niels W. Gade og stammer fra balletten Et folkesagn af August Bournonville. Mens brudeparret danser brudevalsen, danner gæsterne en ring omkring dem og klapper i takt til musikken. Gæsterne rykker sammen, så kredsen gøres mindre og mindre for til sidst at skubbe brudeparret ind mod hinanden. Og så skal der kysses. Når samtlige gæster har sluttet ring om brudeparret, klipper de kvindelige gæster brudesløret 80 BRYLLUP & FEST

i stykker. Jo flere stykker, jo større lykke får bruden. Det er en god idé at aftale med gæsterne på forhånd, hvis der eksempelvis er tradition for, at brudesløret går i arv. Så skal det selvfølgelig ikke sakses. Brylluppets mandlige gæster løfter brudgommen i vejret og klipper spidsen af hans sokker med en saks. Ved at klippe spidsen af brudgommens sokker, forhindrer man ham i fremover at gå på frierfødder hos andre kvinder.

TIPS OG GODE RÅD TIL TOASTMASTEREN

Toastmasteren har en afgørende betydning for festen og stemningen, så tænk over, hvem I vælger til denne rolle. Han/hun skal holde styr på alle de taler, sange og andre sjove indslag, gæsterne kommer med. Der kan være mange taler og sange, men også her er der en regel for rækkefølgen af talere: Først byder værten, der traditionelt er brudens far eller brudgommen selv, velkommen. Han introducerer toastmasteren, som derefter tager over. Toastmasteren præsenterer sig selv og giver eventuelt nogle praktiske oplysninger om festen. Tredje taler i rækken er brudens far, hvorefter brudgommen holder sin tale. Har I valgt en forlover, er han den næste taler i rækken. Herefter går turen til brudgommens far. Hvis bruden ønsker at holde tale, er hun den sjette i rækken af talere. Herefter er det de øvrige gæsters tur til at holde tale. Der er tradition for, at familien kommer før vennekredsen, ligesom det også er skik og brug at lade de ældre komme til først. Den samme rækkefølge gør sig gældende for sangene: Jo tættere man er forbundet med brudeparret, jo tidligere kommer indslaget på. En god toastmaster er med til at skabe rammerne for en vellykket fest.