Page 1

nnnn

ae

psykologi, reiseliv og kultur ďŹ lm og fjernsyn, pedagogikk, idrett ss, økonomi, administrasjon og ledelse, idrett nternasjonale studier, helse og sosial, psykologi helse og sosial, reiseliv og kultur, juss onomi, administrasjon og ledelse, nternasjonale studier, ďŹ lm og fjernsyn, Kunnskap

n00b*


hil.no

STARTEN PÅ RESTEN AV DITT LIV Det å gå til det skrittet å søke seg inn på høyere utdanning, er et valg for resten av livet. Søken etter kunnskap, utfordringer og erfaringer er viktig for alle unge mennesker, og bidrar til å utvikle den du er. Flere ting er viktig å ha vurdert før du søker: Hva ønsker jeg å bli? Hva må jeg da studere? Hvor ønsker jeg å tilbringe studietiden min? Høgskolen i Lillehammer (HiL) er et valg svært få angrer på. Her får du studere i en attraktiv studentby, på en høgskole med en høy faglig kvalitet og et variert studietilbud. Trivsel er viktig for at du som student skal lykkes. Lillehammer er virkelig en by hvor trivselsfaktoren er høy! Du kan velge fra øverste hylle innen aktiviteter og arrangementer igjennom hele året, og du vil både få minner og venner for resten av livet. Lillehammer Studentorganisasjon (LiSt) er en organisasjon du som student har i ryggen og som skal sørge for å maksimere trivselen for studenter ved HiL. Dette angår både kvalitet og læringsutbytte i utdanningen, men også når det kommer til livet rundt og utenfor studiene. Vi i hovedstyret i LiSt ønsker dere alle velkommen som søkere til HiL.

2

*n00b =uerfaren


hil.no n Årsstudier

n Bachelorstudier

FILM, TV OG KULTUR nnnn

n Masterstudier

6

ØKONOMI, ADMINISTRASJON OG LEDELSE nnnn

REISELIV nnn

JUSS nn

n Etter- og videreutdanning

8

13 14

PSYKOLOGI nnn

PEDAGOGIKK nnnn

14 15

HELSE- OG SOSIAL 16 nnn

INTERNASJONALE STUDIER

18

nnn

IDRETT nn

19

På side 12 finner du informasjon om hvordan du søker om opptak. 3


hil.no

HVORFOR HIL OG LILLEHAMMER? Attraktiv høgskole - Høgskolen har god søkning til sine studier og har nå ca. 4 800 studenter fra hele Norge og fra flere andre land. God fadderordning - HiL og studentene tar godt i mot nye studenter hver høst. UKA - Dette er en årlig kultur- festival som arrangeres av studenter ved høgskolen. Flotte omgivelser - Høgskolen ligger fint til på Storhove, ca 5 kilometer nord for Lillehammer sentrum, og er lett tilgjengelig med bybuss. HiL holder hus i det tidligere radio- og TV-senteret fra Lillehammer-OL i 1994. Sjarmerende by - Lillehammer er en trivelig by med en vennlig atmosfære og ca. 27 000 innbyggere. Byen og regionen har et bredt tilbud innen kultur- og friluftsliv, som gir studenter og ansatte en attraktiv ramme rundt arbeid og fritid. De beste ski- og turmulighetene - Hafjell, Kvitfjell, Skeikampen, Gålå, Nordseter og Sjusjøen ligger i nærheten. Sentral beliggenhet - Vel 2 timer til Oslo med bil eller tog. Besøk også www.lillehammer.com

4


hil.no

hil.no er høgskolens viktigste informasjonskilde. Her finner du utfyllende informasjon om studier og annen praktisk informasjon. På nettsidene finner du også viktig informasjon før studiestart som pensumlister, timeplaner,

DELSTUDIER I UTLANDET Høgskolen i Lillehammer samarbeider med nærmere 80 institusjoner over hele verden. Som student i utlandet vil du få internasjonal erfaring, ny kulturell innsikt og forbedret dine språkferdigheter. Alle bachelor- og masterstudenter oppfordres til å ta et semester ved en av høgskolens partnerinstitusjoner.

program for studiestart og ”Fadderuka 2014”.

Følg også høgskolen på Facebook!

TOPPIDRETT VED HIL Norsk idrett har som mål ”... å sikre yngre utøvere som fortsatt er i en studiesituasjon, de beste rammebetingelsene for å kunne kombinere studier og toppidrett”. Studiene utvikler utøverne til å bli bedre i idretten, og idretten gjør at mange lykkes godt med studiene. Toppidrettssatsingen ved HiL består av tilrettelagte studier for toppidrettsutøvere, et moderne testlaboratorium og egne studieprogram innen idrett. For tiden er det rundt 130 studenter med toppidrettsstatus ved høgskolen. Flertallet er utøvere innen de store vinteridrettene

SOPP - STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SOPP arbeider for at studentene skal ha det best mulig i studietiden og tilbyr studentboliger, barnehage, bokhandel på campus, kantine, helsetjeneste m.m - for mer informasjon se sopp.no 5


hil.no n Årsstudium • Film- og fjernsynsvitenskap

n Bachelorstudier • Film- og fjernsynsvitenskap • Dokumentarfilmproduksjon • foto • TV-lyd • regi • Flerkameraproduksjon • Produksjons- og prosjektledelse

FILM, TV OG KULTUR Film og fjernsyn handler om å fortelle historier med levende bilder. Hos oss finner du Norges mest komplette studietilbud innen disse fagområdene. FILM- OG FJERNSYNSVITENSKAP

TV - PRODUKSJON

Hvordan har det seg at Hollywood dominerer filmmarkedene verden over? Hvorfor har skandinaviske krimserier blitt så populære? Hvilken betydning har teknologi, mediepolitikk og økonomiske ramme­betingelser for produksjon av film og tv?

Høgskolen tilbyr bachelorutdanninger innen dokumentarfilm-, flerkamera-, tvlyd og produksjons- og prosjektledelse. Studiene er kjent for sitt åpne studiemiljø, utdanning i fagfunksjoner og stor nærhet til bransjen. Flere spesialister innenfor de ulike fagområdene er gjesteforelesere og veiledere. De siste årene har en rekke av studentfilmene vunnet priser, og blitt kjøpt inn av bl.a. NRK og TV2.

n Masterstudier • Film- og fjernsynsvitenskap

n Etter- og videreutdanninger • Norsk filmhistorie • Filmmusikk - komposisjon

Slike spørsmål er utgangspunktet for studier i Film- og fjernsynsvitenskap Gjennom analyse, historie og teori belyses film og fjernsyn innen en rekke sjangre. Studiet utvikler studentenes evne til å analysere film og fjernsynsprogrammer, og å utvikle kunnskap og forståelse av de levende bilders betydning i samtiden. HiL tilbyr både års-, bachelor- og masterstudium innen film- og fjernsynsvitenskap.

6


hil.no

DEN NORSKE FILMSKOLEN

KULTURPROSJEKTLEDELSE

Du har helt sikkert sett flere filmer som er laget av filmstudentene. Vinterkyss, Sønner og Inferno er bare noen.

Stadig flere kulturaktiviteter blir organisert som prosjekt – det være seg festivaler, utstillinger, teaterproduksjoner, konserter eller nettbaserte evenement.

BACHELOR

Den norske filmskolen er en kunstfaglig utdanning og gir en treårig film- og fjernsynsutdanning basert på teoretisk og praktisk undervisning. Studiet er fordelt på sju linjer: manus, regi, produksjon, foto, lyd, klipp og produsjonsdesign med inntil seks studenter på hver linje. Produksjoner og praktiske øvelser (penneprøver) er svært sentralt i utdanningen.

Bachelorstudiet i kulturprosjektledelse er skreddersydd for deg som vil utvikle og gjennomføre kreative prosjekter, og som ønsker å jobbe i kultursektoren. Studiet gir deg nødvendig teoretisk ballast og god praktisk erfaring med organisering og gjennomføring av kulturprosjekter, for eksempel Amandusfestivalen, Dølajazz og Kulturnatt.

n Årsstudium • Kulturprosjektledelse

n Bachelorstudium • Kulturprosjektledelse

n Den norske filmskolen • Filmfotografi • Filmklipp • Filmlyd • Filmmanus • Filmproduksjon • Filmregi • Produksjonsdesign

ÅRSSTUDIUM Dette egner seg for deg som har interesse for kulturfag og som ønsker en påbygning. Studiet gjør deg i stand til å lede kulturprosjekter.

Studentene jobber mye i team på tvers av linjene og får dermed utviklet seg i rollene som fagsjefer på sitt område. Opptak foregår annethvert år, neste gang i 2015.

7


hil.no n Årsstudium • Økonomi og administrasjon

ØKONOMI, ADMINISTRASJON OG LEDELSE Alle virksomheter behøver ansatte med kompetanse om organisasjonsutvikling, økonomi og ledelse.

n Bachelorstudier • Organisasjon og ledelse • Økonomi og administrasjon • Sports management

n Masterstudier • Innovasjon og næringsutvikling • Public Administration – bredde • Public Administration – dybde

n Etter- og videreutdanninger • Kommunikasjonsrådgivning • Lønns- og personalarbeid • Personalutvikling og ledelse • Økonomisk rådgivning

ORGANISASJON OG LEDELSE

PUBLIC ADMINISTRATION

Bachelorstudiet i organisasjon og ledelse er et attraktivt studium som kombinerer kompetanse i personalledelse med innovasjon og entreprenørskap. Studiet er både teoretisk og praktisk, og det gir deg blant annet mulighet for praksisopphold i en organisasjon eller virksomhet.

Master in Public Administration (MPA) gir deg forståelse om den rolle organisasjoner og organisasjonsutforming spiller i offentlig forvaltning. Gjennom studiet vil du få kunnskap om hvordan den moderne forvaltningen søker nye samarbeidsformer og partnerskap på tvers av forvaltningsgrenser, og mot aktører utenfor forvaltningen. Studiet tilbys både som erfaringsbasert breddemaster (90 sp) og som fordypningsmaster (120 sp).

ØKONOMI OG ADMINISTRASON Ingen virksomhet lever godt uten god økonomiforståelse. Bachelor i økonomiog administrasjon gir en bred innføring i emner fra de fire faggruppene bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag og metodefag. Studiet har lang tradisjon og er vel kjent i arbeidsmarkedet. Du kan også ta et årsstudium dersom du ønsker grunnleggende kunnskap, eller vil finne ut om en bachelorutdanning er riktig for deg.

SPORTS MANAGEMENT

8

Høgskolen vurderer oppstart av et bachelorstudium i Sports Management. Se mer på HiL.no

INNOVASJON OG NÆRINGSUTVIKLING Master i innovasjon og næringsutvikling setter næringsutvikling inn i et samfunnsmessig perspektiv, der dynamikken i bedrifts- og næringsutvikling blir analysert i forhold til omgivelsene; bedrifter i nettverk, regionale og nasjonale innovasjonssystemer.


k ek Tr ! ut

STUDIETILBUD 2014/2015 Søknadsfrist 15. april 2014 (1. mars for noen søkergrupper) BACHELORSTUDIER Barnevern Dokumentarfilmproduksjon (foto, tv-lyd og regi) Film- og fjernsynsvitenskap Flerkameraproduksjon Idrett Internasjonale studier med historie Juss Kulturprosjektledelse Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Organisasjon og ledelse Pedagogikk Produksjons- og prosjektledelse Psykologi Reiselivsledelse Sosialt arbeid Sports management Vernepleie Økonomi og administrasjon DEN NORSKE FILMSKOLEN Neste opptak er i januar 2015. Se hil.no for mer informasjon om studietilbud og søknadsfrister.

ÅRSSTUDIER Film- og fjernsynsvitenskap Idrett Internasjonale studier med historie Kulturprosjektledelse Pedagogikk Pedagogikk, deltid Psykologi Reiseliv og turisme Sports and outdoors tourism Økonomi og administrasjon MASTERSTUDIER Anvendt miljøpsykologi Film- og fjernsynsvitenskap Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (MHPCC) Innovasjon og næringsutvikling Karriereveiledning Pedagogikk Psykososialt arbeid med barn og unge Public Administration - bredde Public Administration - dybde Sosial- og velferdsfag Sosialfaglig arbeid med barn og unge Spesialpedagogikk ETTER- OG VIDEREUTDANNING Her finnes en rekke tilbud – se hil.no


FAGOMRÅDER

ÅRS-OG BACHELORSTUDIUM

EKSEMPLER PÅ HVOR HIL-STUDENTER HAR FÅTT JOBB

Film, tv og kultur

Bachelor i film og TV (B) Dokumentarfilmproduksjon (B) Flerkameraproduksjon (B) Produksjons-og prosjektledelse (B)

NRK, Tv2 og de produksjonshusene som leverer program til NRK,Tv2,TVN og andre. Teknikkstudentene har fått jobber som tvfotografer, klippere, grafikere m.m. Registudentene har fått jobber som regissører og programskapere i TV.

Film-og fjernsynsvitenskap (Å, B) Kulturprosjektledelse (Å, B)

Innkjøp og praktisk strategiarbeid i tv-kanaler, undervisning innen media, kinodrift, kulturjournalistikk og informasjonsarbeid.

Helse og sosial

Barnevern (B) Sosialt arbeid (B) Vernepleie (B) Vernepleie, deltid (B)

Arbeid på kommunalt nivå; sosialtjeneste/ NAV,barneverntjeneste, rus/psykiatri. Spesialtjenester som barne- og ungdomsinstitusjon, rehabilitering/habilitering og somatiske sykehus.

Idrett

Idrett (Å, B)

Trenere bl.a ved NTG, daglig leder eller ansatt(bl.a PT) på treningssenter, lærer i kroppsøving (med PPU), ulike prosjekter knyttet til idrett og utvikling i særforbund, rehabilitering i helsevesenet / ved institusjoner m.m. Utdanningen rekrutterer m.a.o både til offentlig og privat sektor.

Internasjonale studier med historie

Internasjonale studier med historie, (Å, B)

I en internasjonal organisasjon i Nepal, praktikant i Amnesty International Norge, Utviklingsfondet, FN.

Juss

Juss (B)

Studiekoordinator rettsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer, saksbehandler i NAV, saksbehandler ved juridisk avdeling i Statens Vegvesen, HR- stilling hos Politiet, førstekonsulent ved Politihøgskolen i Oslo.

Pedagogikk

Pedagogikk (Å, B) Pedagogikk, deltid (Å)

Opplæringsansvarlige i organisasjoner og bedrifter, som i Jernbaneverket og i ulike banker. Støttepedagoger i barnehager og skoler.

Psykologi

Psykologi (Å, B)

I NAV, institusjon for Psykisk Utviklende, rådgiver ved Høgskolen i Hedmark (HiHm). Med bachelor i psykologi kan man bl.a jobbe med HR og ledelse, som miljøterapeut/veileder ved ulike skoler, på ulike psykiatriske institusjoner, innen rekrutteringsbransjen, reklamebransjen m.fl.

Reiseliv

Reiseliv og turisme (Å) Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser (B) Reiselivsledelse (B)

Arrangementskoordinator Lillehammer Olympiapark, arrangementskoordinator Destinasjon Geilo, leder av destinasjonsselskapet Nasjonalparkriket, studieadministrasjonen ved Høgskolen i Lillehammer, eier og leder av Vandrehjem.

Økonomi, administrasjon og ledelse

Økonomi og administrasjon (Å, B) Organisasjon og ledelse (B)

Kunderådgiver i bank (Handelsbanken), regnskapsfører i PWC, studieveileder/markedsføring ved Høgskolen i Lillehammer, HRkoordinator i Stabburet, HR- konsulent i Hedmark Politidistrikt og førstekonsulent ved eksamenskontoret/ Høgskolen i Lillehammer.

(Å) = Årsstudier (B) = Bachelorstudier


HVA KAN DU STUDERE VIDERE VED HIL?

EKSEMPLER PÅ HVA/ HVOR EN KAN STUDERE VIDERE UTENFOR HIL

Etter gjennomført et av de praktiske fjernsynsstudiene finnes det ingen direkte utdanningsmuligheter ved HiL. Etter Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap, Master i film-og fjernsynsvitenskap. Etter bachelor i kulturprosjektledelse, master i film og fjernsynsvitenskap, master i innovasjon og næringsutvikling, master i public administration (MPA).

Bachelor i de praktiske tv-studiene kvalifiserer til masterstudier utenfor HiL.

Master i psykososialt arbeid med barn og unge Master i sosial- og velferdsfag Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge Master MHPCC (Opptak skjer ved HiG, Høgskolen i Gjøvik)

Bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie fra HiL kvalifiserer for opptak til masterstudier i inn- og utland.

Ingen tilbud om masterstudier

Bachelor i idrett fra HiL kvalifiserer for opptak til masterstudier i inn- og utland. For eksempel master i fysisk aktivitet,helse og fysiologi på Norges Idrettshøgskole (NIH), master på NTNU og andre høgskoler med master i idrett, samt PPU (praktisk pedagogisk utdanning).

Master i Public Administration( MPA), dybdemaster

Med bachelor i Internasjonale studier med historie fra HiL kan man søke seg videre på master både i Norge og utenlands. Master i internasjonale relasjoner, freds-og konfliktstudier og moderne historie er noen eksempler på studier som finnes ved de største universitetene i Norge. Tidligere studenter har også gått videre med studier i Tyskland og Sveits.

Master i Public Administration (MPA), dybdemaster

Bachelorkandidater fra HiL som ønsker å gå videre på masterstudier i rettsvitenskap, kan i følge universitetsloven søke om fritak fra eksamener ved de juridiske fakultetene*.

Master i pedagogikk Master i spesialpedagogikk Høgskolen jobber med å etablere en master i karriereveiledning, med oppstart høsten 2014

Ulike mastertilbud om barn og unges oppvekstvilkår, ved de norske universitetene. For eksempel master ved pedagogisk forskningsinstitutt (Utdanningsvitenskaplig fakultet) på Universitetet i Oslo. Også mulig å ta videre utdanning i barnehagepedagogikk (60sp) for å kvalifisere seg som pedagogisk leder i barnehage.

Høgskolen jobber med å etablere en master i anvendt miljøpsykologi, se HiL.no for mer om studiet.

Med bachelorgrad psykologi fra HiL kan du søke direkte opptak til kandidatstudiet i Danmark for å bli psykolog, samt til masterstudier i klinisk psykologi i bl.a Ungarn, Tyskland, Storbritannia, USA og Australia. Du er også kvalifisert til alle masterstudier i Norge innen psykologi, samt forskningsbaserte masterstudier innen medisin og andre samfunnsvitenskaplige retninger.

Master i innovasjon og næringsutvikling Master i Public Administration(MPA), dybdemaster. Master i Public Administration(MPA), breddemaster.

Bachelor markedsføring og ledelse av opplevelser og bachelor reiselivsledelse kvalifiserer for opptak til masterstudier i inn- og utland. Eks. på ulike mastermuligheter: Naturbasert reiseliv ved UMB, Innovasjon, entreprenørskap og samfunn ved NTNU, Markedsføring og markedskunnskap ved Markedshøgskolen, Magister-utbildning i destinasjonsutvikling ved Høgskolan i Dalarna.

Master i innovasjon og næringsutvikling Master i Public Administration(MPA), dybdemaster. Master i Public Administration(MPA), breddemaster.

Bachelor i økonomi og administrasjon fra HiL gir studiekompetanse til mastergradene i økonomi ved Handelshøgskolen BI, universitet og høgskoler, samt for masterstudier i utlandet. Også bachelor organisasjon og ledelse kvalifiserer for opptak til masterstudier i inn- og utland.

Etter bachelor i film-og fjernsynsvitenskap finnes det ulike medievitenskaplige masterprogram ved norske og internasjonale universitet samt evt.kulturfaglige masterprogram. Ved fullført bachelor kulturprosjektledelse kan man søke seg inn på masterstudium i for eksempel organisasjonsfag og ledelse, samt kulturstudier.

* Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og ved Universitetet i Oslo har forhåndsgodkjent eksamenene i bachelorgraden Juss fra HiL, slik at en bachelor-kandidat fra HiL som søker og blir tatt opp til jusstudiet i Bergen eller Oslo gjennom samordna opptak vil kunne starte rett i fjerde studieåret. Opptak til de juridiske fakultetene må skje gjennom samordna opptak.


ut ! Tr ek k

SØKNAD OM OPPTAK

SAMORDNA OPPTAK Samordna opptak (SO) er det nasjonale opptaksorganet som administrerer opptaket til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler. Tallkoden i studiepresentasjonene viser til studiets kode i SO. Du finner samlet oversikt over studietilbudet med koder på hil.no, på www.samordnaopptak.no. LOKALT OPPTAK Masterstudier og videreutdanninger har lokalt opptak. Søknad registreres på hil.no, og sendes direkte til Høgskolen i Lillehammer. SØKNADSFRISTER 1. mars 2014 dersom du søker om opptak på grunnlag av: * realkompetansevurdering * spesiell vurdering * tidlig opptak * utdanning fra land utenfor Norden 15. april 2014 dersom du søker opptak på grunnlag av vitnemål fra norsk eller nordisk videregående utdanning. Merk at det er egne opptaksprosedyrer på noen av studiene ved HiL. Disse er: * Bachelor i dokumentarfilmproduksjon (tv-lyd, foto, regi) * Bachelor i flerkameraproduksjon * Bachelor i kulturprosjektledelse * Bachelor i produksjons- og prosjektledelse Den norske filmskolen tar opp studenter hvert annet år. Neste opptak er høsten 2015.

ENDRINGER Vi tar forbehold om at studier kan bli avlyst og at studieplaner kan endres. For å sikre deg mot å bli stående uten studieplass, bør du også sette opp studier med lavere prioritet i søknaden din. SPØRSMÅL OM OPPTAK Studenttorget svarer på spørsmål knyttet til opptak. Du kan ta kontakt på: Telefon: 61 28 81 02 E-post: opptak@hil.no  


hil.no

REISELIV

n Årsstudier

Vil du arbeide med utvikling og markedsføring av arrangementer eller opplevelser? Vil du utvikle en destinasjon eller reiselivsprosjekt? Studier i reiseliv gir deg god kompetanse for arbeid i en næring i utvikling.

• Sports- and outdoors tourism

• Reiseliv og turisme

n Bachelorstudier • Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser • Reiselivsledelse

REISELIVSLEDELSE Bachelor i reiselivsledelse passer godt for deg som ønsker å jobbe med utvikling og ledelse av en destinasjon eller i reiselivsprosjekter i privat og offentlig sektor.

MARKEDSFØRING OG LEDELSE AV TURISMEOPPLEVELSER Studiet gir deg generelle kunnskaper innen markedsføring og ledelse og er spesielt rettet mot arrangementsutvikling og arrangementsledelse i en reiselivssammenheng.

REISELIV OG TURISME Årsstudiet passer godt for deg som ønsker grunnleggende kunnskap om reiselivsnæringen, og for deg som vil ha innføring i attraksjons- og opplevelsesutvikling, markedsføring og prosjektledelse.

ÅRSSTUDIUM I SPORTSAND OUTDOORS TOURISM Studiet inneholder praktiske og teoretiske emner innen vinterturisme, sports- og naturbasert turisme, arrangementsledelse og frivilligledelse i ideelle organisasjoner. Studiet gir spesiell innsikt i det denne regionen (Fjellregionen i Sør-Norge og Lilehammerregionen) tilbyr av av sportog naturbasert reiseliv, og hvordan lokale reiselivsdestinasjoner, arrangementer og aktiviteter utvikles og ledes innen disse sektorene. NB! Alle emnene undervises på engelsk. * Reiselivsstudiene er under revisjon for oppdaterte studieplaner se hil.no.

13


hil.no n Årsstudium • Psykologi

n Bachelorstudier • Juss • Psykologi

n Masterstudium • Anvendt miljøpsykologi

n Etter- og videreutdanninger • Helserett

JUSS

PSYKOLOGI

Er du interessert i lov og rett, og tolkning av lover og regler? Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt.

Psykologi er studiet av atferd og mentale prosesser hos mennesket, og hvordan mennesket påvirker og påvirkes av miljøet.

BACHELOR

Bachelor i psykologi gir deg både teoretisk og praktisk kunnskap om psykologiens kjerneområder som kognitiv-, biologisk-, utviklings-, sosial- og personlighetspsykologi i tillegg til en rekke andre områder. HiLs psykologistudium skiller seg spesielt fra andre bachelorstudier i psykologi i Norge med den praktiske undervisningen i form av datatester, eksperimenter og praktiske labøvelser. Ønsker du å bli psykolog, kan du søke kandidatstudiet i utlandet etter fullført bachelorgrad.

Bachelor i juss gir deg god kunnskap om rettssystemet. Du øves i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode. Du må også finne frem til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når juridiske spørsmål skal løses. Bachelor i juss følger samme fagplan som jusstudiene ved universitetene og det er mulig å søke om innpassing av jussemner fra HiL.

BACHELOR

ÅRSSTUDIUM

Høgskolen tilbyr også et årsstudium i psykologi og dette passer for deg som søker grunnleggende kunnskap om psykologi, eller som vil finne ut om en psykologiutdanning er riktig for deg.

MASTER

HiL planlegger oppstart av master i anvendt miljøpsykologi. For mer om studiet se hil.no.

14


hil.no

PEDAGOGIKK

n Årsstudium

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikken henter kunnskap og teorier fra en rekke ulike vitenskaper som for eksempel filosofi, psykologi, sosiologi og historie.

• Pedagogikk (heltid og deltid)

n Bachelorstudium • Pedagogikk

n Masterstudier • Pedagogikk • Spesialpedagogikk • Karriereveiledning

BACHELOR En bachelorgrad i pedagogikk vil sette deg i stand til å analysere, forstå, vurdere og utvikle prosesser knyttet til læring, oppdragelse og formidlingsarbeid. Studentene velger i tredje studieår fordypning i generell pedagogikk eller spesialpedagogikk.

du anledning til å spesialisere deg innenfor ulike emner som mediepedagogikk, barn og unges oppvekst og sosialisering, skoler og barnehager, og pedagogisk filosofi og idéhistorie.

ÅRSSTUDIUM

Master i spesialpedagogikk er rettet inn mot forholdene til utsatte barn og unge med behov for bistand og støtte. Studiet er spesielt rettet mot rådgivning og endringsprosesser, eller andre kontekster for læring. Studiet skal forberede deg for å løse arbeidsoppgaver der det er behov for bred spesialpedagogisk innsikt.

Årsstudiet tar opp pedagogiske utfordringer og knytter disse til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring. Studiet passer for deg som ønsker en grunnleggende innføring i pedagogikk som fag eller som lurer på om videre studier i pedagogikk vil være noe for deg.

MASTER I PEDAGOGIKK Masterstudiet i pedagogikk gir innsikt og øving i vitenskapelig tenkning og i pedagogisk forskning. Som student får

MASTER I SPESIALPEDAGOGIKK

n Etter- og videreutdanninger (et utvalg) • Elevvurdering og læring • Karriereveiledning • Språk, lesing, skriving - utvikling og vansker • Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

MASTER I KARRIEREVEILEDNING HiL har planer om oppstart av en master i karriereveiledning høsten 2014. Se HiL.no for mer informasjon. 15


hil.no n Bachelorstudier • Barnevern • Sosialt arbeid • Vernepleie

n Etter- og videreutdanninger (et utvalg) • Helserett • Nasjonal Paramedicutdanning • Pengespillavhengighet problemskapende dataspilling forståelse og tiltaks kompetanse • Psykososialt arbeid med barn og unge • Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) • Videreutdanning i rådgivning • Økonomisk rådgivning

HELSE- OG SOSIAL For å jobbe i helse- og sosialsektoren må du ha interesse for å arbeide med mennesker med ulike behov samt kunnskaper slik at du kan bistå de som trenger hjelp og støtte.

BARNEVERN Barnevernspedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge. Bachelor i barnevern kvalifiserer deg til arbeid med barn og unge, og familiene deres. Barnevernspedagoger arbeider med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og behandling innen kommunalt, statlig og privat barnevern.

SOSIALT ARBEID Bachelor i sosialt arbeid passer for deg som vil arbeide med mennesker som trenger hjelp og støtte i vanskelige livssituasjoner både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Utdanningen gir deg kunnskaper og ferdigheter i å kunne forebygge, løse eller redusere sosiale problemer hos mennesker som lever i sårbare posisjoner i samfunnet. Yrkestittelen er sosionom.

VERNEPLEIE Med bachelor i vernepleie lærer du å til­rettelegge for brukermedvirkning og delt­agelse i samfunnet for mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov. Du blir kvalifisert til å utføre rehabiliter­ing og habilitering med omsorg, opp-læring, miljøarbeid og samfunnsarbeid som sentrale stikkord. Vernepleieutdanningen er en helse- og 16

sosialfaglig utdanning som gir autorisasjon som helsepersonell.

MASTER Alle bachelorstudiene over gir grunnlag for opptak til masterstudier ved HiL og andre utdanningssteder. For mer om mastertilbudet ved HiL, se neste side.


hil.no n Masterstudier • Sosialfaglig arbeid med barn og unge • Sosial- og velferdsfag • Psykososialt arbeid med barn og unge • Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (i samarbeid med HiG, HiHm, HiØ - søknad til hig.no)

MASTER I SOSIALFAGLIG ARBEID MED BARN OG UNGE

MASTER I PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE

Ved Masterstudiet i sosialfaglig arbeid med barn og unge utvikler du din kom­ petanse i forebyggende og behandlende arbeid, fortrinnsvis når det gjelder barn og ungdom, men også innen familien. Spesielt fokus vil bli rettet mot barn og unges relasjoner og samhandling med hverandre og omgivelsene.

Studiet skal utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere i/for psykososialt arbeid med barn og unge på ulike arenaer og på ulike nivåer i samfunnet. Masterstudiet egner seg for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lærere, førskolelærere, kulturarbeidere og politi, - og som har erfaringsbakgrunn fra arbeid med barn og unge i offentlig, privat eller frivillig sektor.

MASTER I SOSIALOG VELFERDSFAG Studiet ser på sammenhengen mellom samfunnsendringer, velferdssystemer og velferdsordninger. Studentene lærer om hvilke konsekvenser endringer har for velferdstjenestenes brukere og for samfunnsborgerne mer generelt. Det rettes spørsmål om hvilke konsekvenser samspillet mellom ulike velferdspolitiske aktører og ulike organisasjonsformer i velferdsstaten har. En viktig side av dette er hvordan velferd­stjenestene fungerer for brukerne.

MASTER I HELSEFREMMENDE LOKALSAMFUNNSARBEID Studiet gir deg som yrkesutøver kompetanse innenfor helsefremmende arbeid, omsorg og utvikling i lokalsamfunnet. Studiet er et samarbeid mellom høgskolene i Gjøvik, Lillehammer og Hedmark.

17


hil.no n Årsstudium • Internasjonale studier med historie

n Bachelorstudium • Internasjonale studier med historie

INTERNASJONALE STUDIER MED HISTORIE Internasjonale studier med historie er rettet mot å forstå og forklare sentrale utviklingstrekk i internasjonale forhold. Hvorfor brøt det ut verdenskrig i august 1914? Hvorfor blir noen land rike, mens andre forblir fattige? Hvem har egentlig makt, og hva bruker de den til?

n Masterstudier • Public Administration (bredde og dybde)

18

BACHELOR

ÅRSSTUDIUM

Bachelorstudiet gir deg innsikt i det som omtales som det ”internasjonale systemet” og hvordan dette har utviklet seg. Du vil lære om utviklingen av moderne stater og samfunn, sentrale politiske ideologier, internasjonal økonomi, suverenitet og integrasjon.

Årsstudiet gir innsikt og politisk introduksjon til å forstå fremveksten og organiseringen av verden slik den fremstår i dag. Studiet passer for deg som ønsker en introduksjon til temaene, eller vil finne ut om internasjonale studier er noe for deg.

Du vil få kunnskaper om årsaker til krig og forutsetninger for fred. HiLs internasjonale studier skiller seg fra andre lignende studier i Norge ved å vektlegge historiske hendelser og utviklingstrekk som sentrale for å forstå og vurdere internasjonal utvikling i dag.

MASTER Med en Bachelorgrad i internasjonale studier med historie vil det være mulig å søke om opptak til Master in Public Administration ved HiL, eller studere videre ved tverrfaglige masterstudier samt masterstudier innen historie og samfunnsfag i inn- og utland.


hil.no

IDRETT

n Årsstudium

Idrett er bevegelse, opplevelse og innlevelse. Idrett er å forebygge, reparere, forbedre og perfeksjonere. HiL bruker naturvitenskap for å forstå hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet påvirker kroppen.

• Idrett

n Bachelorstudium • Idrett

BACHELOR Bachelorstudiet i idrett gir deg grundig kunnskap i idrettsfysiologi slik at du forstår hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet kan påvirke kroppen. Du vil få kunnskaper om hvordan du kan tilrettelegge fysisk aktivitet for ulike målgrupper. Du vil også lære å måle prestasjonsevne og forklare kroppens reaksjon på en arbeidsøkt og utvikle treningsopplegg for idrettsutøvere. HiL har en av de mest moderne fysiologiske testlaboratoriene i

landet, som ved siden av undervisning og forskning benyttes av toppidrettsutøvere.

ÅRSSTUDIUM Årsstudium i idrett tilsvarer første studieår på bachelorstudiet. Studiet passer for deg som liker å være fysisk aktiv, og som kunne tenke deg en utdanning innen dette fagområdet, eller ønsker å ta studiet som et supplement til tidligere eller kommende utdanning. Studiet er bygget opp av både teoretiske og praktiske emner.

19


Til Trondheim

Høgskolen i Lillehammer

Sentrum

Til Oslo

Lillehammer Hamar

Gjøvik

Gardermoen Oslo

Utgiver: Høgskolen i Lillehammer Foto: Alexander Eriksson, Karen Ingrid Fryjordet, Lars Teppan Johansen, Gro Vasbotten, Thomas Grotmol, Trude Lindland, norgedigitalt.no, colourbox.com. Layout: Lars Teppan Johansen Trykk og innbinding: DMT Kommunikasjon as Opplag: 5000 Redaksjonen ble avsluttet 13. desember 2013. Det tas forbehold om endringer etter redaksjonsslutt

Høgskolen i Lillehammer Besøksadresse: Gudbrandsdalsvegen 350 Postadresse: Postboks 952, 2604 Lillehammer E-post: studenttorget@hil.no Telefon: 61 28 81 02

hil.no

Studiebrosjyre Høgskolen i Lillehammer 2014  

Studiebrosjyre Høgskolen i Lillehammer 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you