Lilla Teaterns magasin Revy

Page 1

REVY Nr. 2•2021

ALEXANDER WENDELIN GÖR HUVUDROLLSDEBUT ANNA TAKANEN VILL TÄNDA LAMPAN JAKOB HÖGLUND OCH KÄRLEKEN TILL MUSIKALEN


2

Med Lilla Teaterns teaterbiljetter

-20 % i Marskis restaurang Kuusi Palaa

Din bubbliga oas mitt i stan. Välkommen – före eller efter teaterbesöket, eller då du vill sova över.

Mannerheimvägen 10

#finnfulness scandichotels.fi/marski


REVY Nr. 2•2021 4 L E D A R E N

Lilla Teaterns konstnärliga ledare Jakob Höglund om teatersamarbete mellan Finland och Sverige.

6 D E N B E S Y N N E R L I G A H Ä N D E L S E N MED HUNDEN OM NATTEN Regissör Paavo Westerberg om Lillans stora höstpremiär.

9 H Ö R L U R A R N A

En berörande mininovell av Rosanna Fellman om hur det är att navigera i en stad full av intryck.

1 0 K R I G Ä R L I V

Författaren Mia Franck skriver om människans oändliga konflikt och barnen som alltid blir i kläm.

1 3 ” N U T Ä N D E R V I L A M PA N ”

ENTRÉ

3

UTSIKTER MOT EN TEATERHÖST – OM FRIHETEN ATT VÄLJA S Å GICK E T T ÅR, och jag blickar ut över

en stad som förändrats. I mina öron ljud­ er fortfarande ekot av rop och taktfas­ ta applåder från svartklädda led som en dag i juni stod uppställda framför Riks­ dagshuset; en hel bransch som med enad stämma ropade att måttet är rågat. Några veckor därpå gick staden till kommunalval flankerad av val­ affischer, slogans och vackra löften. När de nya mandatperioderna nu inleds frågar jag mig: vem av de förtroendevalda kommer uppriktigt att infria festta­ lens eldiga löften. Vem fortsätter att aktivt välja kulturen efter ett år då kulturen och den yrkeskår som driver den valts bort och förpassats långt ut i den politiska marginalen? OCKSÅ VI MEDBORG ARE väljer dagligen bland stort och smått.

1 6 F E M F R Å G O R T I L L H A R R I K U U S I J Ä R V I 1 7 O N C E Ä R T I L L B A K A ! 1 8 F E M F R Å G O R T I L L A L E X A N D E R W E N D E L I N 2 1 K Ö Y S I S S Ä , V A A N E I T Y R M Ä T T Y

Schemalägger, prioriterar, sållar bort. Vanligtvis står det oss fritt att välja in det bränsle som balanserar vår vardag på ett meningsfullt sätt, men nu är det mer än ett år sedan vår möj­ lighet att välja just kulturen kraftigt begränsades. Vad händer med oss människor när vi förlorar våra kul­ turella mötesplatser, innehåll och sammanhang? Vad hände med dig under det gångna året? Vad vill du återvända till när du igen kan välja fritt?

2 3 M U S I K A L E N S M A G I

V I PÅ LILL A TE ATE RN står här med armarna öppna, färdiga att

2 7 T I L L G Ä N G L I G H E T PÅ T E A T E R N 2 8 D U E L L E N

återgå till arbetet och de gemensamma upplevelserna vi alla längtat efter. När du nu återfår din valfrihet, var aktiv. Välj kulturen. Välj teatern. Vi ser fram emot att mötas igen. Välkommen tillbaka!

Intervju med Anna Takanen om hennes pjäs Sörjen som blev.

Tuukka Leppänens kolumn om det svåra coronaåret.

Jakob Höglund och Fredrik Kempe talar om sin gemensamma fascination musikteatern.

Jesper von Hertzens klassiska frågesport i Lillan-format.

3 0 T E A T E R H Ö S T E N I G Å N G

Helsingfors Stadsteater bjuder på nio premiärer i höst.

”Fifi” är Lilla Teaterns ansikte sedan 1949

UTGIVARINFORMATION Revy är Lilla Teaterns publiktidning utgiven med stöd av utvecklingsprojektet Publiken i fokus på Lilla Teatern, ett treårigt projekt finansierat av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder och Konstsamfundet Redaktion: Ansvarig red. Janne Strang, ­ red. Ida Virkkunen och Johanna Welander, layout Otto Donner, omslagsfoto Ilkka Saastamoinen Ansvarig utgivare: Jakob Höglund Tryck: Grano Oy 2021 ISSN 2670-3297 Kontaktadress: Lilla Teaterns kansli, Eriksgatan 2, 00100 Helsingfors lillateatern.fi/revy


LEDARE

4

E VA L I N G O N

”Jag drömmer om alla möten med teatervänner, om att krama dem och ta ett glas i foajén medan vi diskuterar föreställningen vi ska se just ikväll.”

Jakob Höglund är Lilla Teaterns konstnärliga ledare.

NU TITTAR VI FRAMÅT!

T

rots att teatrarna har varit stängda har vi inte varit på semester. På Lilla Teatern har vi planerat, förbe­ rett och repeterat för att när dörrarna öppnar igen presentera en mer dignande höstrepertoar än nå­ gonsin. Det kommande spelåret består av inte min­ dre än sex egna produktioner på vår intima scen. Vi inleder hösten med en föreställning som är ett sam­ arbete mellan tre teatrar; Riksteatern och Östgötateatern i Sverige, och Lilla Teatern här i Finland. Med pjäsen Sörjen som blev tar den hyllade svenska regissören, dramatikern och skådespelaren Anna Takanen med oss på en omska­ kande historisk resa, som berättar hennes djupt beröran­ de familjehistoria om hur det är att vara krigsbarn – och barn till ett krigsbarn. I MIT TE N AV september återkommer förra spelårets stor­ satsning, musikalen Once, som gick för fulla salonger i fjol höst men endast hann spela fjorton föreställningar innan teatrarna tvingades stänga. Vi är väldigt glada över att ta upp den storslagna, kärleksfulla och humoristiska musi­ kaliska resan igen. I oktober får äntligen Den besynnerliga händelsen med hunden om natten sin premiär, vilket skulle ha skett redan i vår. Berättelsen om den säregna tonåringen Christopher

och hans världssyn har tagit världen med storm i snart tjugo år, och kommer nu i regi av Paavo Westerberg för första gången upp på scen i Helsingfors. L IL L A T E AT E RNS satsning på nya, spännande musikal­ former får också en fortsättning. Senare i höst kan vi stolt presentera en nyskriven musikteaterföreställning, och un­ der det senaste året har Lillan även gått med i musikalplatt­ formen Den nordiska rösten som utvecklar och stöder ny­ skrivna musikalverk. Vi gläder oss över att vara med om att finna nya talanger, jobba fram nya pjäser, koncept och format för att utveckla den nordiska musikteaterscenen. Då jag skriver detta mitt i sommarhettan drömmer jag redan om svalkan i teatersalongen i höst, då jag får återse den levande scenkonsten i alla dess former. Jag drömmer om alla möten med teatervänner, om att krama dem och ta ett glas i foajén medan vi diskuterar föreställningen vi ska se just ikväll. Jag drömmer om att åter få trängas med andra människor, kunna andas samma luft och bli berör­ da tillsammans. Som vi har saknat er, kära publik! Nu tittar vi framåt och ses i salongerna. Varmt välkomna!


PUBLIK ARBE TE

5

ASTRID LINDROOS

REPLIK! – KULTUR OCH SAMHÄLLE PÅ LILLA TEATERN RE PLIK! är Lilla Teaterns samtalsserie som lyf­

ter gäster och teman kopplade till teaterns pjäser och allmänna intressesfär. Replik! förverkligas dels som diskussioner och evenemang på tea­ tern, dels som podd tillgänglig i de vanliga pod­ casttjänsterna. Språket är företrädesvis svenska, men innehåller också fläktar av två- och flersprå­ kighet enligt gästernas profil och bakgrund. I höst bjuder Replik! på en inblick i det nord­ iska musikalsamarbetet, möten med konstnärer, reflektioner kring aktualiteter från kulturfältet samt en och annan spännande överraskning. Replik!-kalendern uppdateras på teaterns webbplats lillateatern.fi, följ med programmet där och i våra sociala medier! Avsnitten från den inledande säsongen 2020–2021 finns tillgängliga på webben, och här nedan hittar du en QR-länk till vårens poddarkiv.

TEATERSUGEN MEN SAKNAR BARNVAKT? INGA PROBLEM! LILL A TE ATE RNS samarbete med Luckan i Helsingfors får

glädjande fortsättning i höst. I samband med utvalda före­ ställningar erbjuder vi kostnadsfri barnpassning med pro­ gram för familjens yngsta i LillaLuckan medan du som föräldrar eller ansvarig vuxen går på teater. Platserna är begränsade. Barnprogrammet varierar från gång till gång och tid­ punkten är anpassad till den aktuella föreställningen. Lil­ laLuckans utrymmen är behändigt belägna på samma gata som Lilla Teatern för smidig förflyttning. Samarbetet med Luckan testades i fjol med framgång med Bokbio av Wal­ halla och Finlandssvenskt filmcentrum, då barnen såg en film baserad på en bilderbok kopplat till ett pedagogiskt material. Läs mera på vår webbplats www.lillateatern.fi.


6

PREMIÄR

ATT ÖVERLEVA I EN OBEGRIPLIG VÄRLD Paavo Westerberg gör Mark Haddons viktiga bok till ett visuellt mästerverk. Text Janne Strang Foto Otto-Ville Väätäinen

L

illans stora höstpremiär är Den besynnerliga händelsen med hunden om natten, pjäsförfat­ taren Simon Stephens adap­ tion av Mark Haddons suc­ céroman från 2003, där Alexander Wendelin huvudrollsdebuterar som den 15-årige särlingen Christopher. ”Ett varmt, vackert och mustigt dra­ ma om mod och att övervinna sina be­

gränsningar”, säger regissören Paavo­ Westerberg. Mark Haddons bok fick då den ut­ kom för snart tjugo år sedan ett stort inflytande på förståelsen av vad det innebär att leva med autism, eller som vi idag säger, att befinna sig på autistismspektret. Det var lustigt nog aldrig Haddons avsikt, någon diagnos uttalas aldrig ens i boken. Istället när­


PREMIÄR

7


8

PREMIÄR I L K K A S A A S TA M O I N E N

Paavo Westerberg.

mar han sig tillvaron via Chris­tophers egen upplevelse, vilken Westerberg beskriver som ”vacker, skör och full­ ständigt ärlig”. Christopher kan inte ljuga, han förstår helt enkelt inte var­ för någon skulle säga något som inte är sant. S TORY N BÖR JAR SOM ett mordmyste­

rium – någon har slagit ihjäl grannens hund – och utvecklas långsamt mot storslaget drama, där människors kyla och förljugenhet utmanar den unge Christophers hela värld. ”Det är en berättelse om att växa upp och tving­ as bli en självständig människa, vil­ ket för Christopher är extra svårt på grund av hans sociala utmaningar.” Saker som Christopher tycker är trevliga: matematik, yttre rymden och logiskt tänkande. Saker han inte för­ står: mänskliga känslor, miner och innehållslöst kallprat. Christopher av­ skyr: beröring, folkmassor, främman­ de ställen, gula och bruna saker. Westerberg och Wendelin berät­ tar hur de tillsammans utforskade och skapade sin version av Christopher under flera intensiva repetitions­ veckor i våras, och lovar en teater­ föreställning utöver det vanliga. Man har inte sparat på krutet när det kom­

mer till scenografin och det visuella, och historien om pojken som möter en obegriplig värld är både inspire­ rande och bottenlöst vacker. ” VÅ R T ID BE HÖV E R U T OPIE R”, säger

Westerberg. Christopher lever i en be­ gränsad, men ärlig och därför vacker, utopistisk värld, som man nästan av­ undas. Här finns lekfullhet och dra­ ma, humor, och den slags speciella glädje som springer ur insikter om en själv, från någonstans tidigt i livet. Christopher är så oförstörd, äkta och modig att nackhåren reser sig. Hans upplevelsevärld är inte enkel att de­ konstruera, och jag tror vår föreställ­ ning kommer att öppna sig på väl­ digt olika och personliga sätt för olika åskådare.” Där Westerberg är en av Finlands ledande pjäsförfattare och regissörer, är rollen som Christopher Wendelins allra första stora huvudroll på en tea­ terscen. En roll som dessutom bär upp hela pjäsen. ”Det känns bra! Vi hade planerat premiär i mars, men jag är samtidigt lite glad över att vi på grund av corona måste skjuta upp den till oktober. Jag tror det kommer att ge en ytterligare dimension till karaktären, då vi återvänder till den i höst.” •

”Det är en berättelse om att växa upp och tvingas bli en självständig människa, vilket för Christopher är extra svårt på grund av hans sociala utmaningar.”

KÖP BILJETTER:

Den besynnerliga händelsen med hunden om natten i regi av Paavo Westerberg och med Alexander Wendelin i huvudrollen har premiär på Lilla Teatern den 2 oktober. Biljetter via QR-koden ovan, tfn (09) 3940 371 eller lillateatern.fi.


NOVELL

Rosanna Fellman är författare och estradpoet, och föreläser om autism i egenskap av erfarenhetsexpert. Revy presenterar här hennes nyskrivna mininovell om hur starkt en person ”på spektret” kan uppleva vardagsintryck, som vi andra knappast ens märker.

HÖRLURARNA DE T Ä R FA SC INE R A NDE hur många

som stirrar när jag har på mig hör­ selskydden. De stora röda hörsel­ skydden tänkta till byggarbetsplat­ ser. Om jag däremot byter ut dem mot ljuddämpande musikhörlurar istället är jag inte längre ett objekt för blickfånget. Ljuddämpande hör­ lurar ser man på var och varannan människa. Långa skäggbeklädda män, korta tjocka unga kvinnor, väl­ bärgade smala kostymer, småbarn som skriker allra mest. Alla har de olika ansiktsuttryck när de sätter på sig de ljuddämpande hörlurar­ na med valfri musik. Det är därför uppseendeväckande om en fullvux­ en man iförd Hugo Boss parfym går runt med työmaahörselskydd mitt i stan, istället för de accepterade musikdämpande versionerna. Mitt dagliga työmaa är att gå till butiken bland ansiktsuttrycken. SE DA N JAG F LY T TADE till Helsingfors

har det blivit svårare att fokusera på dagliga bestyr. I den välbesökta bu­ tiken faller alla människors uttryck, lukter och röster inpå huden av min egen parfym. De röda rea-lapparna

skriker ikapp med ett barn som någon släpat med sig. Står vid tomatpuréhyl­ lan och ser hur barnet kastar gräslök på golvet. Det börjar lukta snedtänd midsommar och nyklippt gräs, måste trycka min parfymbeklädda arm mot näsan för att inte tappa behärskning­ en. Barn under fem år borde inte få vara i offentligheten. H AR FÅT T INDR AG på senaste månad­

ens stödpengar och har inte råd med taxi för veckans butiksbesök. Det skulle underlätta att vara sin egen bil i trafiken av uttryck. Därför sitter jag i spåran med mina plastpåsar. Påsarna skär in i fingrarna och lämnar ränder av produkttyngd i mig. Ett gäng med unga män häller i misstag öl på mitt byxben, Petri Nygård skriker om pil­ lua i bakgrunden. Det luktar öl och smutsig mänsklighet när jag stirrar rakt ut på Operahusets skrik. För­ söker fokusera de tre sista hållplat­ serna och i ögonvrån ser jag hur en ung pojke med ett par stora röda hör­ selskydd blir inburen av sin förälder. Möter barnets blick och tecknar att jag förstår. Barn under fem år blir väl utsatta för uttryck de med.•

9


10

ESSÄ REPORTAGE


ESSÄ

KRIG ÄR LIV Det har genom åren skrivits väldigt mycket om krigen i Finland. Ändå är det inte frontlinjerna, knappt ens hur bomber faller i landet, som är hela kriget. Krig är mer än soldater, krig är också alla de människor som mitt i allting försöker fortsätta leva. Krig är att överleva. Text Mia Franck Illustration Edith Hammar

AT T VA R A B A RN till ett finskt krigs­

barn är centralt i Anna Takanens Sörjen som blev. Hon har behövt förhål­ la sig till vad det betyder att leva med allt det ingen talar om. Allt det som inte berättas och vad det betyder att tiga om delar av ett liv. En scen som

stannat kvar i mig är hur språket på­ verkar relationerna. Takanens pap­ pa som skickats som krigsbarn och förlorar sitt modersmål, sitter i Sveri­ ge och talar i telefon med sin finska bror. De säger inte mycket, hummar mest och lyssnar på varandras ande­

11


12

ESSÄ

”Efteråt kommer det fram en liten dam. Vi har nästan inget gemensamt språk. Vi hummar med varandra. Vi lyssnar utan att kunna prata, ändå öronbedövande hur mycket som sägs.”

tag. Ändå är det avgörande att upp­ rätthålla kontakten och det trots att allting kring ivägskickandet omgärdas av tystnader. MIN EGE N M A MM A skickades också

som krigsbarn från Helsingfors till en liten ort i Småland, något jag fiktio­ naliserat i romanen Bombträdgården. För mig var det viktigt att försöka hit­ ta svar på mina frågor kring vad som händer med människor – barn – som skickas bort. Världens största barn­ förflyttning har det kallats när nästan 80 000 barn forslas från det krigsdrab­ bade Finland till framför allt Sverige. För något år sedan befann jag mig i Kroatien och talade om Bombträdgården på biblioteket i Zagreb. Även om det också tidigare kommit fram människor, suttit människor i publi­ ken som gråtit, så var det nervöst att tala om krig, inför människor som har betydligt närmare till sitt krig än vad något finskt krigsbarn har.

Efteråt kommer det fram en liten dam, vi har nästan inget gemensamt språk, men hon vill berätta för mig hur viktigt det är att jag skrivit om barnen i krig, om att överleva. Hon håller mina händer. Hon är glad över att hon råkat gå in och stannat för att lyssna. Hon fortsätter hålla mina händer. Det finns så mycket språk mellan oss, samtidigt är språket i vä­ gen. Vi hummar med varandra. Mest är det som för Takanens pappa, vi lyssnar på varandra utan att kunna prata, ändå öronbedövade hur myck­ et som sägs. FÖR KRIG ÄR att fortsätta andas ock­

så när allt det som tagits ifrån en gör ont, gör en stum och vingklippt. Värl­ den har inte slutat kriga. Krig är att leva med kriget. Krig påverkar också alla dem som kommer efteråt, som behöver förstå varför någon skickats bort. Krig är så många liv efter kri­ get. •

Mia Franck är författare till krigsbarnsromanen Bombträdgården och själv barn till ett krigsbarn.


INTERVJU

” NU TÄNDER VI LAMPAN!” Text Janne Strang Foto Klara Granberg

Då Timo Takanen var fyra år gammal skickades han iväg från sin familj i östra Finland till Sverige. Timo var en av de nästan åttio tusen finska barn som under kriget 1941–44­ evakuerades och omhändertogs av fosterfamiljer, främst i Sverige men också i Norge och Danmark. Meningen var att barnen skulle återvända hem efter kriget, men Timo återvände inte och han lärde sig aldrig tala finska igen.

13


14

INTERVJU

”Det är konstigt hur lite man i Finland har talat om de krigsbarn som aldrig återvände, och de tragedier arrangemangen betydde för familjer i bägge länder. Tänk att man uppmanade fosterfamiljerna att inte älska barnen – de skulle ju tillbaka till Finland.”

T IMOS DO T T E R Anna Takanen blev

en av Sveriges ledande teaterprofi­ ler – Anna är regissör, dramatiker, skådespelare och tidigare chef vid stadsteatrarna i både Stockholm och Göteborg. Sedan sin pappas sjukdom och död har hon arbetat på textverket ”Sörjen som blev”, en drabbande berättelse om Timo och hans mor som förlorade sitt gemen­ samma språk, och på vilket sätt kri­ gets tragedi förföljer en släkt genom generationerna. ”Det tar fyra generationer för ett krig att lämna en familj”, säger Anna Takanen. ”Jag tillhör den tredje.” Sörjen som blev började som en dagbok och har nu utvecklats till en hel pjäs, som får sin premiär på Lilla Teatern första september. Det är ock­ så första gången Anna står på scen i Finland. Men Finland hade noterat henne redan tidigare. I medlet av juni kom det ett brev: I egenskap av Stormästare för Riddarordnarna har Finlands president Sauli Niinistö förlänat Er riddartecknet av Finlands Lejons orden. Ordenstecknet är Finlands tack för Era värdefulla insatser för relationerna mellan våra länder under många år. ”Det var stort, och det är en ut­ märkelse jag gärna tar emot och vill dela med min pappa, farmor, min fin­

ska släkt och alla krigsbarn”, säger Takanen. ”Det var redan stort att få komma till Finland med pjäsen, och nu känns det ännu större.” Anna Takanen har tidigare åkt runt i Sverige och föreläst om krigs­ barnen, och berättar att intresset där varit enormt. ”Därför är det konstigt”, säger hon, ”hur lite man i Finland har talat om de många krigsbarn som inte återvände, och de tragedier arrangemangen betyd­ de för familjer i bägge länder. Tänk att man uppmanade fosterfamiljer­ na att akta sig för att älska de fin­ ska barnen, för de skulle ju tillbaka en dag.” Initiativet till barnförflyttningar­ na kom från Sverige och omtalades som en slags kompensation för ute­ bliven militär hjälp. I Finland ställ­ de man sig först skeptiska till idén att skicka sina barn – landets framtid – utomlands. Hur den heta politiska diskussionen förlöpte berättar Anna också i pjäsen. ”Det är dags att tända lampan nu och behandla det här såret. Det är min generations uppgift.” Trots att Finland och Sverige har fått leva i fred länge nu, skickas barn fortfarande iväg från länder i kris och krig. ”Situationen på 1940-talet mellan grannländerna var visserli­


INTERVJU

15

”Det är dags att tända lampan nu och behandla det här såret. Det är min generations uppgift.”

gen unik”, säger Takanen, ”men de mänskliga såren av att tvingas fly och lämna sin familj är alltid lika.” Hon påminner om att sextio mil­ joner människorjust nu är på flykt i världen, och att ingen av dem har lämnat sina hem frivilligt. Som regissör för Sörjen som blev fungerar Mikaela Hasán, som i år be­ lönades med Thalia-priset för Årets pjäs med DUV-teaterns I det stora landskapet. Det är Takanens och Hasáns första samarbete. Pjäsen är i grunden en monolog, men varje fö­ reställning åtföljs av ett publiksamtal som modereras av Annas kusin Päivi Storgård. Med på scenen finns ock­ så musikern Harri Kuusjärvi, hem­ ma från de finsk-svenska gränstrakt­ erna kring Torneå. ”Det finns mycket friktion men också stor humor i för­ hållandet mellan våra länder”, säger Takanen. ”Det blir säkert berörande för många i publiken, men vi ska ock­ så ha roligt!” • Sörjen som blev, skriven, och uppförd av Anna Takanen, har premiär på Lilla Teatern den 1 september. Biljetter via QR-koden intill, tfn (09)3940371 eller lillateatern.fi. Pjäsen är ett samarbete med Riksteatern och Östgötateatern.

KÖP BILJETTER:


16

FEM FR ÅGOR

HARRI KUUSIJÄRVI Musikdramaturg i föreställningen Sörjen som blev.

BERÄTTA OM DIG SJÄLV! Jag är Harri, lappländsk musiker, specialiserad på dragspel som jag numera förenar med elektroniska element. Under senare år har jag utvidgat min repertoar från musiker till kompositör och ljuddesigner. På fritiden skidar jag och vandrar i skogen, på jobbet siktar jag konstant mot nya horisonter.

VILKA TANKAR VÄCKER PJÄSEN HOS DIG? Det som gör Sörjen som blev så intressant är att Anna berättar sin egen historia. Den är hjärtskärande unik och äkta. Jag får vara på scen med Anna i form av musiker och ljuddesigner, men också som vittne och medmänniska.

VAD ÄR DITT TIDIGASTE TEATERMINNE? I min hemby Lankojärvi ordnar vi varje år en midsommarfest som heter Juhannuskieriäiset som enligt finsk tradition börjar med flera programnummer, det ena mer exotiskt än det andra. Allt arrangeras med talkokraft och de flesta i byn deltar. Själv uppträdde jag första gången i de här sketcherna och musiknumren som fyraåring. Det är nog vad man kan kalla mitt tidigaste ”teaterminne”.

HAR DU NÅGRA FÖREBILDER INOM DITT YRKE?

HURUDAN KÄNSLA VILL DU FÖRMEDLA TILL PUBLIKEN? Jag hoppas de upplever föreställningen som både magisk och fräsch!

JUHO AITTOKALLIO

Svår fråga. Jag beundrar många artister, konstnärer och musiker som under sina karriärer har skapat egna, oefterhärmliga verkligheter och lyckats kristallisera dem till konstnärliga upplevelser.


MUSIK AL

VI ÄR TILLBAKA! ★★★★★ Fjolårets storsuccé Once nystartar på Lilla Teatern den 13 september. En storslagen och intensiv, intim och garanterat unik musikupplevelse som för dig bort till en annan värld – det här är pjäsen alla behöver i höst!

17


18

MUSIK AL

Foto Otto-Ville Väätäinen


MUSIK AL

19

PRESSRÖSTER OM ONCE ”Jakob Höglund har än en gång trollat fram en fysisk och estetisk helhet, där alla konstarter strävar hand i hand mot ett gemensamt mål. Föreställningen är ett imponerande prov på ensemblearbete som finslipats in i minsta detalj.” – HBL ”Varje skådespelare bemästrar sina instrument i Lilla Teaterns femstjärniga Once–musikal, som fungerar till och med bättre på scen än på film.” – HS ”Arbetsgruppen består av alldeles strålande karaktärer, såsom Alexander Wendelins bankdirektör och Joachim Wigelius Farsan, som ger oss en lektion i skådespeleri. – Voima–lehti ”Av orsaker jag inte helt kan förstå, gör Tuukka Leppänens sångröst mig helt svag i knäna. Den går under huden och berör på ett oemotständligt sätt. – Lily.fi ”Sångerna fungerar utmärkt i finlandssvensk tolkning av Tobias Zilliacus, och Annina Enckells text lyckas placera skådespelet i Dublin med naturligt talspråk. Once är en rörande, underhållande, musikaliskt minnesvärd och snyggt inpaketerad föreställning. Stort tack!”– Svenska Yle ”Den samspelta ensemblen får stående ovationer av en hänförd publik. Framförandet av musikalnumren är förstklassigt och de svenska sångtexterna magiska.” – Östnyland

KÖP BILJETTER:

Musikalen Once i regi av Jakob Höglund och med Tuukka Leppänen och Emma Klingenberg i huvudrollerna återvänder till spelschemat den 13 september. Biljetter via QR-koden intill, tfn (09)3940371 eller lillateatern.fi.


20

FEM FR ÅGOR

ALEXANDER WENDELIN

Skådespelare, 28 år Spelar Christopher i Den besynnerliga händelsen med hunden om natten.

BERÄTTA OM DIG SJÄLV!

Jag föddes i november 1993 och levde hela min uppväxt i Lovisa. När jag var sju, åtta år blev jag bästa vän med en som var musik- och teaterintresserad. Utan hen skulle jag varken vara skådespelare eller syssla med musik. Andra ”fun facts” om mig: de två senaste böckerna jag läst är Dharma Bums av Jack Kerouac och The Way of Zen av Alan W. Watts. När jag känner mig melankolisk ser jag på en av Hayao Miyazakis filmer. Kan inte bestämma mig för vilken som är min favorit.

TANKAR OM PJÄSEN?

Här om dagen blev jag tillfrågad om jag är rädd för att få kritik gällande representation. Det är någonting jag funderat på innan och under repetitionsprocessen. Får jag spela Christopher, en person med specialbehov? Jag vet inte. Jag skulle inte påstå att jag är rädd för kritiken. Att i misstag såra någon är jag mer rädd för. I vilket fall som helst är jag tacksam att få bekanta mig med Christophers intressanta och ärliga sätt att se på världen.

DITT TIDIGASTE TEATERMINNE?

Mitt lågstadium hade ordnat en bussresa till Svenska Teatern för att se Peter Pan. Jag kommer inte ihåg mycket av föreställningen. Istället kommer jag väldigt bra ihåg att jag av någon orsak inte gick på toaletten under pausen. När andra akten började insåg jag att det var ett misstag. Jag ryckte läraren i ärmen, vi börja snubbla ut ur salongen över en massa lågstadieelevers ben, sedan rusade vi ner för trapporna mot toaletterna men lite i stil med Christopher så hann vi inte fram i tid.

KARL VILHJÁLMSSON

FÖREBILDER SOM SKÅDESPELARE?

Jag har en massa skådespelare som jag gillar t.ex Gary Oldman, Judi Dench, Maggie Smith och Viggo Mortensen, men jag vet inte om man kan kalla dem förebilder.

OM DU INTE VAR SKÅDESPELARE?

Då skulle jag bli singer-songwriter och haikupoet.


KOLUMN

21

KÖYSISSÄ, VAAN EI TYRMÄTTY

T

orstaina, maaliskuun 12. päivänä 2020, Oncen ensimmäisen harjoitusviikon jäl­ keen istuimme Emma K:n ja Jakob H:n kanssa harjoitussalin lattialla ja tuijotim­ me epäuskoisesti toisiamme; koko kevät oli juuri peruttu. Sinä iltapäivänä istuin bussissa ja katselin hiljentynyttä kaupunkia kuin tieteis­ elokuvan maisemaa. Samalla kun kulttuurialalla alkoi pitkä syöksy­ kierre, meille teoksiin tai taloihin kiinnitetyille eristyskevät tarkoitti etätöitä. Oman autotallini lastenaltaassa sain rauhassa kahlata kehnom­ man kotimaiseni ja epävarman soitantani pa­ rissa, mutta kun opeteltavana oli konkreettisia taitoja, yksityiskohtiin keskittyminen sosiaalisen työnteon sijaan tuntuikin yhtäkkiä tervetulleelta. Kesän pienenevät tautiluvut ripottelivat toi­ von pisaroita, ja syyskuusta marraskuun loppuun elimme omassa tiiviissä Lillanin kuplassamme. Harjoituskausi oli täynnä lämpöä ja tietoisuutta siitä, miten ainutlaatuisen onnekasta oli saada valmistaa herkkä rakkaustarina keskellä todelli­ suutta, jossa epävarmuus tulevasta, tautilukujen seuraaminen ja sairastumisen kauhutarinat lävis­ tivät jokaisen päivän. Työryhmän jäsenten erilai­ set taustat olivat välttämätön rikkaus; jokaisella oli oma paikkansa, eikä kukaan selvinnyt omista heikkouksistaan ilman toisten apua.

mukanaan pitkän paaston, jossa elettiin pelkillä tautiluvuista tiristetyillä, kitkerillä pisaroilla. Ke­ vät vain syvensi absurdia olotilaa ja tuskaa alan ihmisten puolesta. Samalla kun kulttuuriken­ tältä hupenivat työt ja tulevaisuudenusko, ja freelancereiden tukipolitiikka paljastui kafka­ maiseksi tragediaksi, me aloimme lomautusten ympärillä harjoitella maskit naamalla elokuun seuraavia ensi-iltoja, joiden toteutumisesta ei ollut takeita. Voimattomuutta ja toivoa, vuoro­ tellen ja päällekkäin.

E NSI - ILTA A N PÄ Ä SE MINE N t untui ihanalta ih­

” V I SK A KOMM A TILLBAK A!” huusin Oncen tois­

meeltä, puolikkaat katsomot maskipäisine ylei­ söineen etuoikeudelta – ja aivan yhtä epäto­ delliselta kuin edellisen kevään tyrmäys. Koko lyhyen esityskuukauden hoidimme salissa olijoi­ den kuormittuneita mieliä sillä minkä ihminen osaa parhaiten: kertomalla tarinoita. Elävän yleisön tarjoama eliksiiri hupeni, ja epätodellinen olo muutti muotoaan. Talvi toi

taiseksi viimeisen näytöksen kiitoksissa. Enpä arvannut tauon muodostuvan lähes vuoden mittaiseksi. Ja silti. Uskon, että tänä syksynä kulttuuri karistaa epävarmuuden, lyö rumpua ja pitää meteliä niin maan perkeleesti, että joka notkossa ja pimeimmässä loukossakin havahdu­ taan; me elämme, ja näihin juhliin on kutsuttu aivan jokainen! •

Tuukka Leppänen on näyttelijä.

” Voimattomuutta ja toivoa, vuorotellen ja päällekkäin.”

Tuukka Leppänen spelar huvudrollen i musikalerna Once och Niin kuin taivaassa.


22

MUSIK AL


MUSIK AL

23

MUSIKALENS MAGI Regissören Jakob Höglund och kompositören Fredrik Kempe berättar om sin gemensamma fascination för musikteater, hur man skriver låtar för en musikal och hur en viss ödesmättad upplevelse visade vägen för Höglund från Sverige till Finland. Text Janne Strang Foto Otto-Ville Väätäinen

L

illa Teaterns konstnärliga ledare Jakob Höglund var redan innan han kom till Lillan 2019 en av Nordens ledande musikalregis­ sörer, och har sedan dess hun­ nit förstärka uppfattningen ytterliga­ re. Både fjolårets stora premiär Once på Lilla Teatern såväl som Cabaret på Turun Kaupunginteatteri bemötttes av kritiker med femstjärniga recensioner. I höst fortsätter Once på Lillan, medan Höglund på Stadsteaterns stora scen presenterar den finskspråkiga versio­ nen av Kay Pollacks svenska succé­ musikal Så som i himmelen eller Niin kuin taivaassa. ”Musikaler kombinerar alla ele­ ment som jag älskar – teater, musik, sång, dans, rörelse, visualitet, storsla­

genhet, starka känslor och ensemble­ arbete”, säger Höglund. Hans egen historia med Så som i himmelen är också som runnen ur Kay Pollacks magiska penna. Första gången Höglund såg musikalen be­ fann han sig i exakt samma situation som pjäsens huvudkaraktär Daniel. ”Det var starka känslor av igen­ känning”, berättar Höglund. ”Jag var också slut och trött och befann mig utomlands. Jag hade, som Da­ niel, lämnat den småstad jag kom­ mer ifrån, eftersom den var för liten att förverkliga mig själv i.” PJÄSE N INLE DS ME D att vi träffar den

världsberömda kapellmästaren vars hälsa sviktar och den framgångsrika


24

MUSIK AL

”Visst fanns det en känsla av ödets styrning”, säger Höglund leende. karriären känns inte längre menings­ full. Han bestämmer sig för att åter­ vända hem. ”Jag såg Så som i himmelen på Oscars­teatern i Stockholm. Då jag träf­ fade regissören Markus Virta efteråt, visste han på något sätt, innan jag själv ens gjorde det, att Helsingfors Stads­ teater tänkte sätta upp pjäsen 2021 och ville ha mig som regissör.” Pjäsen som handlar om en konst­ när som återvänder hem, fick alltså konstnären att återvända hem. I sam­ ma tider sökte också Lilla Teatern en ny konstnärlig ledare, och man erbjöd Höglund jobbet. Han funderade någ­ ra timmar, och började sedan packa sina saker för att åka hem till Finland. ”Visst fanns det en känsla av ödets styrning”, säger Höglund leende och berättar hur han efter resan över Bot­ tenviken också återfann gnistan och känslan för konstens betydelse, precis som Daniel. LIKSOM I ONCE , Cabaret och många

tidigare pjäsuppsättningar samarbe­ tar Höglund också denna gång med scenografen Sven Haraldsson. Bland nya bekantskaper gläder sig Hög­ lund att arbeta med kostymdesignern Samu-Jussi Koski – ”jag älskar hans sätt att måla med bred pensel” – och inte minst Fredrik Kempe, som skri­ vit musiken till pjäsen. Om Kempes namn är bekant, är du sannolikt en vän av Eurovision, där Kempe bidragit med låtar för bland an­ dra Charlotte Perelli och Eric Saade.­


MUSIK AL

Eller kanske minns du hans första musikal Livet är en fest, skriven av Jonas Gardell. Kempe, som säger sig älska musikteater minst lika mycket som Höglund, berättar hur han när­ mar sig uppdraget och hur låtarna till Så som i himmelen kom till: ”Jag började med att läsa manuset flera gånger för att hitta de ställen i be­ rättelsen där det är som mest naturligt för rollkaraktärerna att brista ut i sång. Det är kanske det allra svåraste skedet av jobbet. Publiken ska inte undra ’var­ för började den där plötsligt sjunga?’” E NL IG T K E MPE SK A varje sång i en

musikal uppfylla minst två funktio­ ner: den ska föra berättelsen vidare och den ska avslöja något nytt om rollpersonen. Och med musik är det också tacksamt att beskriva, förstärka och växla stämningar. Kempe skrev till slut över tjugo sånger, inklusive texterna, för Så som i himmelen. ”Det är viktigt att alla sångerna har samma DNA”, säger Kempe. ”De ska förenas av ett gemensamt tonspråk.” Kempe som kallar sig ”operanörd” nämner Giacomo Puccinis Tosca och Giuseppe Verdis Othello som favori­ ter och förebilder: ”Puccini gör musik­ dramatiska mästerverk som ständigt jobbar mot crescendot, och i det är han inspirerad av just Verdi.” Av moderna förebilder nämner han kompositören Stephen Schwartz. Ock­ så Les Miserables och Hamilton är verk som berört och inspirerat Kempe: ”Det är fint att se hur musikteatern breddats. Jag ser fram emot att se Jakob Hög­ lunds version av Så som i himmelen på finska. Den kommer att bli grym!” DÅ HÖGLUND KOM till Lilla Teatern för­

älskade han sig omedelbart i salong­ en och scenen, och de begränsningar

25

som storleken sätter. Den irländska in­ diemusikalen Once var därför den per­ fekta inledningen på Höglunds reper­ toar, och han är glad att få återuppta föreställningarna i höst. ”Jag är oerhört stolt över ensem­ blen, men också ledsen för att de inte fått spela sedan december. Det var, som många sade, att värmen, humorn och hoppet i Once var precis det som Finland hade behövt för att ta sig ge­ nom pandemin. Men vi kommer igen med samma energi och lägger allt det tråkiga bakom oss nu”, säger Höglund. Och musikteater kommer att spela en central roll för Höglund och ­Lilla­­ Teatern även framöver. Just nu är han engagerad i det spännande utveck­ lingsprojektet Den nordiska rösten­ som ska vaska fram nyskriven svensk­ språkig musikteater från Finland. ”Vi har open call för pjäsförfatta­ re och kompositörer fram till slutet av augusti, och sedan börjar arbetet. Det ska bli roligt att jobba fram något helt nytt, och jag ser fram emot alla de idé­ er som finns där ute.” Höglund skulle aldrig säga det själv, men är det någon som ännu tve­ kar att skicka in sina alster för nästa stora musikal, torde det räcka att på­ minna om chansen att få arbeta med Finlands – kanske Nordens – ledande musikalregissör. •

Janne Strang Läs mer om Den nordiska rösten på nästa sida och på lillateatern.fi. Niin kuin taivaassa i regi av Jakob Höglund, och med Tuukka Leppänen och Oona Airola i huvudrollerna, har premiär på Helsingfors Stadsteater den 26 augusti. Biljetter via QR-koden intill, tfn (09)3940371 eller hkt.fi.

KÖP BILJETTER:


ÄR DET NI SOM SKA SKRIVA DEN NÄSTA STORA MUSIKALEN? Samarbetsprojektet Den nordiska rösten utmanar pjäsförfattare och kompositörer att arbeta fram morgondagens musikteater. Under kommande två år ger vi stöd, resurser och handledning till upphovspersoner att ta fram nyskrivna musikteaterverk och sälja in dem till teatrar i Norden. Både professionella och icke etablerade arbetsgrupper är välkomna att söka. Vi föredrar svenskspråkigt material, men även andra beaktas, och föreställningens idé kan även basera sig på en redan existerande text. Mera information på lillateatern.fi Open call pågår till 31 augusti 2021. HÖR AV ER!

MER INFO:


INFORMATION

27

TILLGÄNGLIGHET TEXTNING Lilla Teaterns egna föreställningar textas till både finska och svenska via en textningsapp. Du kan följa med föreställningen via din egen smarttelefon eller med hjälp av en textningsapparat som du får i vår biljettlucka. Instruktioner för nedladdning och användning av textningsappen hittar du på vår webbplats lillateatern.fi eller i foajén.

RULLSTOLSPLATSER OCH TILLGÄNGLIG INGÅNG Vi har två (2) rullstolsplatser för rörelsehindrade i salongen. Platserna ligger i utkanten av rad 8 på parketten och de bokas via biljettförsäljningen på 09 3940 22. Den tillgängliga ingången med hiss hittar du på Eriksgatan 2. För att ta hissen från gatuplan till salongen ring 050 4633 008 eller 050 4216 918 så kommer garderobspersonalen till dörren och tar emot dig. Numret kan nås en timme innan föreställningen börjar. Obs! Med hiss har man endast tillgång till salongens parkett i bottenvåningen, inte till foajén som befinner sig i mellanvåningen. Den tillgängliga WC:n finns i bottenvåningen. Ledsagarens biljett för musikaler kostar 22 € och för övriga pjäser 10–12 €.

HÖRSELSLINGA Hörselslingan fungerar på parkettens vänstra sida på raderna 6, 7 och 8.

TECKENTOLKNING Vi erbjuder teckentolkning till 1–2 utvalda speldatum per spelår. Information om dessa hittar du på vår webbplats under ”tillgänglighet”. För större grupper (minst 10 personer) kan vi även ordna teckentolkning på beställning. Du kan även själv beställa en teckenspråkstolk till vilken föreställning om helst. Vi rekommenderar att du kontaktar oss senast två veckor innan den tilltänkta föreställningen så att vi på bästa möjliga sätt kan förbereda besöket. Vid behov hjälper vi gärna tolken med förberedelserna.

SYNTOLKNING Våra föreställningar kan du även följa med hjälp av en syntolk. Du bokar själv tolken samt den utrustning som krävs. Vi rekommenderar att du kontaktar oss senast två veckor innan den tänkta föreställningen så att vi på bästa möjliga sätt kan förbereda besöket. Vid behov hjälper vi gärna tolken med förberedelserna.

F R Å G O R O C H B O K N I N G A R : 0 9 3 9 4 0 3 7 1 | L I L L A N @ L I L L AT E AT E R N . F I


FR ÅGESPORT

LILLA TEATERN FRÅGESPORT 2021

28

ZILLIACUS BÄST I LILLA TEATERNS FRÅGESPORT! SK ÅDE SPE L ARE N Tobias Zilliacus, Lillan-aktu­

ell som översättare av sångtexterna i musikalen Once, kammade hem de högsta poängen i årets frågesport. Med 17 poäng vann han med god marginal över de övriga deltagarna. – Eftersom jag är en lite dålig förlorare så tycker jag i regel mera om att vinna än om att förlora, så därför var det bra att jag nu vann. När det dessutom är en frågesport som behand­ lar ämnen som man borde kunna, det vill säga kultur- och konstfrågor så är insatsen högre och det står mera ära och rykte på spel – glad att jag kom så här pass helskinnad ur det stenhårda ra­ cet, sade Tobias Zilliacus. – H AR RE PE TE R AT hela dagen så min hjärna är

helt överkokt, suckade Anna Takanen vid or­ ganisationens ­1-poängstips, mitt i repetitioner­ na av Sörjen som blev. Skådespelaren, dramati­ kern och regissören Takanen är rikssvensk och har aldrig bott i Finland och hade därför extra svårt med den tredje frågan. Det blev ändå med 12 poäng delad andra plats för henne, jämte pro­ ducenten Andrea Reuter. SK ÅDE SPE L ARE N Alexander Wendelin, som i

höst ses på Lillan både i musikalen Once och Den besynnerliga händelsen med Hunden om natten, är yngst i gänget och fjärde bäst med 6 poäng. – Jag tänkte inte alls på honom, sade Wen­ delin vid kulturpersonfrågan. Men nu vet jag en massa nya saker, så på det sättet går jag häri­ från som en vinnare, tillade han efter avklarad frågesport. A NDRE A REU TE R , aktuell som producent för fil­

Text och frågor Jesper von Hertzen

men Tove och som moderator för Lilla Teaterns publiksamtalsserie Replik!”, associerade däre­ mot snabbare till just kulturpersonligheten: – Någon femma måste man få, utropade hon glatt! •


29

RESULTAT

KULTUR EN MUSIKAL Arthur Laurents stod för manuset för denna musikal som uruppfördes 1957.

4

Huvudkaraktärer är medlemmar ur tonårsgängen Jets och Sharks.

3

Musiken i denna världsberömda musikal skapades av Leonard Bernstein.

2

Utspelar sig i New York.

1

1

Musikalens titel syftar på Manhattans västra sida.

0

F R E D S KO G K V I S T

5

ANNA TAKANEN 4

5

KULTUR E N ORGANISATION

2

5 Prins William är president för denna organisation som grundades 1947 och har sitt huvudkontor i London.

3 Förknippas med en teatermask som designades av den amerikanska skulptören Mitzi Cunliffe. 2 I år premierade organisationen bland annat Nomadland, Another Round och The Father – för att nämna några exempel. 1

KARL VILHJÁLMSSON

4 Oftast används förkortningen av organisationens långa namn, och en rolig detalj är att förkortningen är samma som för Baltiska frihandelsområdet som verkade 1994–2004.

Sammanlagt:

12

ALEXANDER WENDELIN 4 1 0 1

Delar ut priser som kunde ses som en brittisk motsvarighet till USA:s Oscars.

0

KULTUR ETT PRIS Alexis Kouros vann priset första gången som det delades ut, år 1997.

4

I fjol vann Anja Portin priset med sitt verk Radio Popov.

3

Utdelas av Finlands Bokstiftelse.

2

Ansett litteraturpris med en prissumma om 30 000 euro.

1 Ett av de tre Finlandiaprisen, som vunnits av bland andra Sanna Mander, Maria Turtschaninoff och Christel Rönns.

Sammanlagt:

VILLE JUURIKKALA

5

6

ANDREA REUTER 3 3 1

KULTUR EN PERSON

5

Var gift med författaren och poeten Inga-Britt Wik under 1950- och 1960-talen.

4

Vann Finlandiapriset 1985.

3

Verkade också inom politiken, för tre olika partier; bland annat DFFF.

2

Är den enda finländaren som mottagit en Oscar-statyett.

1 Denne berömde svenskspråkige finländare – författare, regissör, politiker, ja, många titlar passade på honom – föddes den 5 februari 1933 och dog den 30 januari 2020.

0 Sammanlagt: 12

SANNI SIIRA

5

TOBIAS ZILLIACUS 4 4

KULTUR EN PJÄS

1

5 Utspelar sig i en cirka 485 000 kvadratkilometer stor och folkrik provins med över 80 miljoner invånare: pjäsen har fått sitt namn efter provinsen.

3

4 Pjäsen visades på Lilla Teatern under spelåret 2001–2002 med bland andra Marika Parkkomäki, Margit Lindeman, Lilga Kovanko och Joachim Wigelius i rollerna. 3

5 Sammanlagt: 17

Det är en av Bertolt Brechts mest berömda verk.

2 Några av pjäsens karaktärer är Shen Te, matthandlerskan och snickaren Lin To. 1 Pjäsens namn syftar på en from person från en kinesisk provins som egentligen heter Sichuan.

Svaren: Svaren: West Side Story, BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts), Finlandiapriset i barn- och ungdomslitteratur (Finlandia Junior-priset), Jörn Donner, Den goda människan från Sezuan.


30

REPERTOAR

O T T O - V I L L E VÄ ÄTÄ I N E N

LILLA TEATERN

SÖRJEN SOM BLEV premiär 1.9 Anna Takanens scendebut i Finland är en berörande monolog om hennes far, krigsbarnet Timo. I en intim och personlig föreställning nystar hon ömsint, långsamt och smärtsamt upp pappans familjehistoria och det komplicerade i att vara ett krigsbarns barn. Alla föreställningar inkluderar även publikdiskussion.

ONCE fortsätter 13.9 Musikalen vi behöver just nu! Ett oväntat möte på en gata i Dublin mellan en irländsk trubadur och en tjeckisk invandrarflicka blir upptakten till en intensiv berättelse om bitterljuv kärlek och musikens kraft. Ensemblen på hela tolv talangfulla musiker utgör även pjäsens orkester.

DEN BESYNNERLIGA HÄNDELSEN MED HUNDEN OM NATTEN

Niin kuin taivaassa. TUOMO MANNINEN

premiär 2.10 Då 15-årige Christopher börjar nysta upp det brutala mordet på grannens hund, blottläggs också förtigna familjehemligheter som tar honom på en resa genom de vuxnas värld, en förljugen tillvaro som han inte kan förstå. Alexander Wendelin huvudrollsdebuterar i ett visuellt storslaget och känslosamt äventyr som ger nytt perspektiv på livet. STORA SCENEN

NIIN KUIN TAIVAASSA

Tatu ja Patu Helsingissä.

PÅ STADSTEATERNS SCENER I HÖST Lilla Teatern är sedan 2005 Helsingfors Stadsteaters svenskspråkiga scen. Teaterhösten vid Stadsteaterns övriga scener sprudlar också av spelglädje. Bekanta dig med hela repertoaren här!

premiär 26.8 Den svenska succémusikalen kommer till Finland i Jakob Höglunds regi. Vi följer den framgångsrika kapellmästaren Daniel som tröttnat på världens larm och återvänder till sin lilla födelseort för att leva i fred. Men varken nutiden eller det förflutna ger honom ro, och Daniel finner en ny mening med livet . – och döden. En stjärnspäckad succé både på scen och bakom kulisserna.

TATU JA PATU HELSINGISSÄ premiär 7.9 De barnkära upptågsmakarna Tatu och Patu kommer till storstan för att hälsa på sin framgångsrika kusin Jori. Det blir en fartfylld musikalisk resa genom Helsingfors med mycket igenkänning och humor, både för stadsbarn och ”kusinerna från landet”.


REPERTOAR

I L K K A S A A S TA M O I N E N

LILLA SCENEN

BOLLA premiär 2.9 Pajtim Statovcis Finlandiaprisvinnande roman om förbjuden kärlek i 1990-talets Kosovo kommer äntligen upp på scen i regi av Milja Sarkola. Gott och ont smälter samman med kriget som fond – kan det någon gång vara rätt att göra fel? På scen ses bland andra omtyckta Jessica Grabowski.

LAPSET Bolla. ROBERT SEGER

premiär 30.9 Ledande brittiska pjäsförfattaren Lucy Kirkwoods smarta och viktiga relationsdrama ställer de stora frågorna om hur det goda livet egentligen ser ut och i vilket skick vi lämnar planeten till våra barn. I rollerna ser vi en karismatisk trio bestående av Jukka-Pekka Palo, Jaana Saarinen och Aino Seppo.

EVERSTINNA fortsätter 6.10 Den häftiga uppväxtberättelsen om en flicka som älskade parader och uniformer blandas med skarp analys av Finlands självständighet, via krigen och fram till vår tid. En monolog om ett land i geopolitiskt korsdrag mellan världens stormakter, och en kvinnas unika liv. STUDIO PASILA

PAAHTIMO Everstinna. TA P I O VA N H ATA L O

premiär 8.9 En fyllig och aromatisk komedi om arbetslivets krav och villkor. Hur ta sig fram i karriären då ingenting är som det ser ut? Denna nyrostade inhemska komedi synar våra olika roller på arbetsplatsen och hur identiteter kolliderar med varandra. Är vi alla redan personliga varumärken? Varning: pjäsen kan ha en uppiggande effekt!

KIVIÄ TASKUSSA fortsätter 24.9 I snart tjugo år har Martti Suosalo och Mika Nuojua för utsålda läktare spelat Charlie och Jake – och en myriad av andra roller – i den bitterljuva berättelsen om mötet mellan den stora och lilla världen, och Irlands lika bitterljuva historia. KÖP BILJETTER:

Kiviä taskussa.

31

CLUB ACT!ONE fortsätter 2.10 Studio Pasila är också Finlands ledande stand up-scen där våra bästa komiker passerar revy varje vecka. Lossa på slipsen och ta en drink med oss – nu tar vi skrattet tillbaka! Höstens program uppdateras på Stadsteaterns webbsida hkt.fi. ARENA-SCENEN

BASKERVILLEN KOIRA premiär 25.8 Arthur Conan Doyles välkända Sherlock Holmes-klassiker i en nytänkande adaption av Ken Ludwig låter publiken njuta av virtuost skådespeleri med blixtsnabba rollbyten och snacksaliga karaktärer. Någon påstod att den här pjäsen är nästan omöjlig att spela. De hade fel.

SAIKKUA, KIITOS! OSA 3 fortsätter 14.9 Den finländska hälsovården, läkarna, patienterna och byråkratin är ett ymnighetshorn för lustiga berättelser. Det bjuder också denna tredje del i succéserien på.

TURVAMIES premiär 7.10 Den frihetsälskande hedonisten Antti och den plikttrogna säkerhetsvakten Mirka tvingas av omständigheterna att tillbringa tid tillsammans inom fyra väggar. Ljusår av attityd och missförstånd skiljer dem åt – vem vågar ta språnget över olikheterna för att mötas som människor?

INFORMATION För mer information om pjäser samt nyheter: www.hkt.fi Helsingfors Stadsteaters kundtjänst: tfn 09 3940 22 Biljetter till samtliga föreställningar går även att köpa på www.lippu.fi

STADSTEATERNS SCENER Lilla Teatern, Georgsgatan 30 Stora scenen, Djurgårdsvägen 5 Lilla scenen, Djurgårdsvägen 5 Arena-Scenen, Tavastvägen 2 Studio Pasila, Banmästargatan 5


NU TITTAR VI FRAMÅT! VÄLKOMMEN TILL LILL A TEATERN GEORGSGATAN 30 LILL ATEATERN.FI (09) 3940 371