Page 1

ARCULATTERVEZÉS AZ ÚJ MÉDIUMOKBAN

1


témavezető Balla Dóra konzulens Babarczy Eszter írta Bulyovszky Lilla szak tervezőgrafika MA készült MOME, 2012

2


tartalom ÚJ MÉDIUMOK MEGJELENÉSE 04 Hagyományos utak az arculattervezésben 05 Új tendenciák az arculattervezésben 06 Személyre szabhatóság, perszonalizáció 08 MI A DINAMIKUS ARCULAT? 10 ESETTANULMÁNYOK 12 Statikusan változó arculatok 13 Maszk és sablon alapú 14 A logó, mint sablon 14 A logotípia, mint maszk 16 Rendszer alapú 18 Eszköztár 18 Tartalomhoz igazodó 20 Generatív arculatok 22 Véletlenszerűen generált 24 Változó tipográfia 24 Eszköztár 26 Kétdimenziós transzformáció 28 Háromdimenziós transzformáció 30 Direkt generált 32 Megadott adatok alapján 32 Aktuális adatok alapján 34 ÖSSZEGZÉS & DINAMIKUS ARCULATOK JÖVŐJE BIBLIOGRÁFIA & KÉPJEGYZÉK

36

38

A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ ARCULATOK JEGYZÉKE

42

3


ÚJ MÉDIUMOK MEGJELENÉSE

4


Hagyományos utak az arculattervezésben Az információs társadalom korában élünk. A technológia segítségével létrejött új médiumok által könnyen kapcsolatot teremthetnek egymással az emberek, és ezt a folyamatot az internet megjelenése és elterjedése felerősítette. A világhálón könnyen elérhető adatok sokasága a társadalomban kulturális változások folyamatát indította meg. Mivel az információ terjedésének nincsenek határai, ezért egy globális világkép van kialakulóban. A XX. század egyik híres médiaelméleti gondolkodója, Marshall McLuhan szerint a társadalom az elektronikus eszközök megjelenésével az ún. globális falu korszakába lépett. Ezt a filozófus és tudós által meghatározott két másik korszak előzte meg, először a törzs világa, ahol az antiindividualizmus dominált, majd a Gutenberg-galaxis, amit a vizualitás előtérbe helyeződése és az egyén kívülállósága jellemzett. McLuhan szerint ez a folyamat a globális falu korszakával újra a közösségi lét felé fordul, ahol mindenki részt vehet a másik életében és felélednek a törzsi világ érzelmei. Bár McLuhan korában a technika még nem volt ennyire fejlett, és csak egy kis töredékét ismerhette azoknak a médiumoknak, amelyek ma léteznek, mégis jóslata beigazolódni látszik. A globális falu létrejövetelére az internet biztosít közeget, ami mára vezető médiummá vált, azáltal, hogy integrálja a tömegkommunikációs és információs rendszereket. A globális kommunikáció eredményeképp egy hálózati társadalom van kialakulóban. Mindennapjaink részévé váltak többek között a blogok, a közösségi oldalak és videó portálok, valamint a nyílt forráskódú szoftverek. Hamarosan pedig megjelenik a web 3.0, azaz a szemantikus világháló, aminek középpontjában a személyre szabhatóság áll. Megjelenik az intelligens keresés, és a netes viselkedés alapú reklám, valamint a perszonalizált, dinamikus tartalom. Az új médiumok térhódítása sok változást hozott, többek között a grafikai tervezésben is, amiben a múlt századig a nyomtatott hordozók domináltak. A hagyományos tervezésnek azonban fontos szerepe van manapság is, hiszen az új médiumokban történő tervezés azonos alapokon nyugszik.

A XX. században a tervezőgrafika egyik hangsúlyos ágazata az arculattervezés, ami eleinte elsősorban kereskedelmi szempontokat elégített ki. Az a feladata, hogy egy vállat befelé és kifelé irányuló magatartását a vizualitásban kommunikálja. A vizuális megjelenés a vállalati arculat része, aminek többféle szerepe van: 1. azonosít és megkülönböztet 2. minősít 3. gazdaságos 4. szolgáltatás minőségét is meghatározza1 Ezeket az elveket kell követni a cég arculati összetevőiben, így a formai megjelenés során is. A klasszikus arculattervezés alapját jelentő logó elsősorban azonosít és megkülönböztet. Ez az elem az arculattervezés alapja, ez jön létre elsőnek, és ez határozza meg a vizuális identitás további alkotórészeinek megjelenését, mint a formáját vagy a színét. A logó tehát szimbolikus grafikai ábrázolás, ami az arculat egészét esszenciálisan képviseli. Mivel fontos, hogy kifejezze a cég, szervezet vagy termék értékeit és kultúráját, ezért hagyományosan egyértelműnek és egyszerűnek kell lennie, hogy könnyen azonosítható legyen. Az ábrázolás szempontjából lehet figuratív és non-figuratív is. A nyomtatott felületeken való megjelenés miatt az is fontos tervezési szempont, hogy feketében és színesben, valamint kis- és nagy méretben is használható legyen. A logó, névjegykártya, levélpapír, boríték együttese az ún. kisarculat, a többi elem pedig a nagyarculathoz tartozik. Ezeket az alkotórészeket és a hozzájuk kapcsolódó használati kikötéseket hagyományosan az arculati kézikönyvben foglalják össze, tehát rögzítik azokat a szabályszerűségeket, ami alapján a későbbiek során további arculati elemeket állíthatnak elő, úgy hogy a megjelenés egységes marad.

1     www.logoterv.hu/magyar/oldalak/az_arculat alapján

5


Új tendenciák az   arculattervezésben Az arculattervezés folyamata az évek során gyakorlattá vált, de pár évtizedes története alatt többször volt rá példa, hogy a technikai újítások adta lehetőségek miatt újraírta magát. A televízió, a számítógép, a különböző software-ek, és az internet megjelenése és elterjedése ugyanis új alternatívákat kínált a tervezők számára. A technológiai innováció vívmányai azonban csak eszközei voltak annak, hogy az új igényeket kielégítsék. A rugalmas arculatok olyan szereplők körében jelentek meg, akiknek az elképzeléseit a nem lehetett statikus arculattal megvalósítani. A dinamikus arculatok lehetőséget adtak arra, hogy a logó alkalmazkodjon a vállalat formálódásához, és ne csupán örökérvényű esszenciális jel legyen. Így alakult ki ez a fajta vizuális rendszer, ami változatos és kreatív, és valamilyen módon eltér az eddigi gyakorlattól. Az első ilyen újító törekvések először Nyugat-Európában bukkantak fel, ahogy a Hadfields vagy a Priba eseteiben is láthatók. Ezek konceptuálisan megteremtették a változó logók alapját, és egyúttal az alternatívát arra, hogy egy vállalat vizuális identitása ne csupán egy statikus rendszerből álljon. A Hadfields angol festékgyártó vállalat arculatát 1967-ben tervezte Michael Wolff, a Wolff Olins egyik alapítója. A cég termékein és az arculat elemein egy rókát láthatunk, ami a vállalatot képviseli. Az állat a hordozókon mindig máshogy jelenik meg, mintha egy animációs film egyes képkockáit látnánk, ezáltal változatossá teszi a termékek külalakját. A stúdió későbbi munkássága során is többször tervez a dinamikus arculatot, így a dolgozat során többször szóba kerül majd. A Priba design-ja 1973-ban született Belgiumban, rendkívül egyszerű elképzelés alapján. A felirat tömör betűkből állt, és konstans keretet biztosított a benne megjelenő, különböző képeknek. A belga áruházlánc így minden egyes osztályán más tartalommal tölthette meg a logót, ami így egyfajta információs rendszerként tudott működni az üzleten belül. A fejlődő technológia által olyan új médiumok jelentek meg, amelyek még jobb táptalajt biztosítottak az új arculattervezési tendenciának. Jó példa erre a Nickelodeon design-ja, amit a filmek hazájában, Amerikában tervezett Tom Corey és Scott Nash a 1980-as évek közepén. A logó a televízió-történelem egyik legsokoldalúbb szimbóluma 6

lett. Rajzfilmcsatornaként törekedtek arra, hogy játékos és izgalmas legyen az arculat, és erre a tévé tökéletes közvetítőnek bizonyult. Az emblémát két részre osztották. A felső rétege a „Nickelodeon” szó, ami statikusan, fehér betűkkel íródik ki. Mögötte pedig egy folyamatosan változó, narancssárga forma található, ami mindig más alakot ölt, ezáltal tükrözi a csatorna spontaneitását és kreativitását. Dinamikus arculatokat a 1990-es évek közepétől egyre sűrűbben kezdtek el tervezni, főként Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban. Az ezredforduló környékén több olyan vizuális identitás készült, amely alapja egy logó generáló szoftver, ahogy a Danish Film Instititute arculatánál is. A Dán Filmintézet négy szervezet fúziójából jött létre, amik nagyon különbözőek voltak. Ezt az eltérést és sokféleséget szerették volna kiemelni a tervezők az arculat megalkotásakor. A logó gyakorlatilag mozgásszimulációk sorozata, így a képek váltakozása a filmet idézi. 2000-ben, a Danish Design Award-on ezt a projektet találták a legjobbnak. Az új médiumoknak egyre jelentősebb szerepe miatt a designernek is törekednie kell arra, hogy munkái során olyan rendszereket hozzon létre, amelyek alkalmazkodni tudnak ehhez a változékony világhoz, és akár képesek legyenek együtt fejlődni vele. A tervezőgrafika új tendenciáit jellemzi, hogy egyre hangsúlyosabbá válik, hogy a technikai fejlődést követve, különböző területeken dolgozó szakemberek összefogásával szülessenek új projektek. Az ilyenformán létrejövő interdiszciplináris munkák tükrözik azt a szellemiséget, amit a web által kialakult hálózati társadalom képvisel. Minden tudás elérhetővé és kombinálhatóvá válik, és ennek a fúziónak az eredményeként születnek meg az új médiumok. A közösen létrehozott munka a kortárs tervezőgrafika egyik legfontosabb jellemzője lett, és nemcsak a tudományok bevonása által, hanem szakmán belül is. A számítógépes programok létrehozása például egyre elterjedtebb eszközt jelent a designereknek, amiknél sok esetben nyílt forráskódot használnak. Ez azt jelenti, hogy a többi tervező számára elérhetővé válik a program felépítése, amiből tanulhat, esetleg felhasználhat részleteket, de mindenképpen hasznosítani tudja azt.


001

002

005

003

006

004

009

010

011

012

007

008

013

014

015

016

017

018


Személyre szabhatóság, perszonalizáció A számítógép és az internet nyújtotta technikai lehetőségek hangsúlyossá vált a naprakészség, a folyamatosan frissülő tartalmak nyomon követhetősége. Az információk sokasága azonban szükségszerűvé teszi, hogy ezt valamiféleképpen megszűrjük, rendszerezzük. Így kerül a képbe a személyre szabhatóság, vagy marketinges kifejezéssel a perszonalizáció, amit az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban használnak. Ez egy olyan jelenség, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az embert körülvevő adatok sokaságát a felhasználó saját szempontjai szerint szűrhesse meg. Több médiumban is láthatunk rá példát, legtöbb esetben azonban a weblapokon találkozunk vele.

A dinamikus arculatok esetében is fontos szerepe van a perszonalizációnak, hiszen ez az egyik oka annak, hogy mára ilyen széles körben elterjedtek. Hatására az újfajta vizuális identitásokban hangsúlyosabbá vált az egyediség és a változatosság, és ez a dinamikus logókban is megjelenik.

Elsősorban a vállalati oldalakon alkalmazzák. A fejlesztők idővel rájöttek arra, hogy nincs átlagos látogatói igény, mindenkinek speciális tartalmi és formai elvárásai vannak. Ezért kiépítettek egy olyan rendszert, amelynek segítségével testre szabható lehet az oldal regisztráció ellenében – ami az adatbázist biztosítja. A perszonalizáció során az ember saját elképzelései alapján állíthatja be, hogy például milyen legyen az oldal tartalmi és vizuális elrendezése. Azonban többféle módja van annak, hogy egy weboldal személyre szabható legyen, hiszen a perszonalizáció történhet megadott adatok alapján, amikor a vevő direkt információkat ad magáról, vagy automatikusan, amikor pedig az oldalon való tevékenységekből kiindulva számítógépes szűrők preferenciákat állítanak fel– például az internetes könyvesboltokban, amikor a kiválasztott tartalmak szerint ajánlanak további olvasnivalókat. E két módszer együttes alkalmazását tartják a legcélravezetőbbnek. A digitális médiában is a felhasználó adatai alapján szabják személyre az adott alkalmazásokat. A mobiltelefonok beállítható csengőhangjai és háttérképei a testre szabható kezelői felület részei, amelyek elősegítik a hatékony használatot, növelik a felhasználók komfortérzetét, és csökkentik a betanulási időt.2 Az elektronikus média segítségével a nyomtatott felületeken is fellelhető a direkt marketing3. Az ún. VDP (Variable Data Printing4) lehetőséget nyújt arra, hogy a nyomtatásban személyre szabott, dinamikus tartalommal rendelkező kiadványokat juttathassanak el a célközönséghez. 2    Wikipedia alapján 3    „Valamely reklámeszköz felhasználásával a megcélzott személyekkel történő közvetlen (direkt) kapcsolatfelvételre és (marketing) kommuni- kációra törekszik.” - Wikipedia alapján 4    változó adat nyomtatás

8


019


MI A DINAMIKUS ARCULAT?

10


Angolul flexibilis arculatként is emlegetik változatossága miatt. Az ideális vagy szimbolikus jelekkel ellentétben a dinamikus arculat tartalmát mindig az aktuális kontextus határozza meg. Az így megszülető logó egyszerre hordozza magában a jelentést és a koncepciót, valamint egy komplex érzetet, ami azt sugallja, hogy az arculat meglepő, sokszínű és aktuális. Ezért mindig az egyediség és az eredetiség a legfontosabb üzenete. Alapját az adja, hogy egy központi gondolat köré rendszert teremtenek, ami meghatározza, hogy a logó milyen elemei és hogyan variálódhatnak. Változó aspektus lehet a logó színe, tónusa, mérete, perspektívája, elemeinek aránya vagy absztrakciójának mértéke. Ezek a tényezők szabják meg az arculat karakterisztikáját. Ellenvetések is felmerülnek a változó arculatokkal szemben. Elsősorban azt tartják hibájuknak, hogy változékonyságuk zavarja az összeegyeztethetőséget. Egy jól megszerkesztett és átgondolt identitás esetében azonban nem lehet szó ilyesmiről, ugyanis a koncepció az elsődleges asszociációra épít. A változó szituációkhoz könnyen alkalmazkodik az ember. Ez tudományosan is alátámasztható a Gestalt-pszichológia alapelveivel, azon belül is az egyik ún. perceptuális egységgel, a hasonlóság elvével. Eszerint hajlamosak vagyunk egy csoportba sorolni a hasonló elemeket, például fényesség, méret vagy irányultság alapján. A dinamikus arculatok három lépésben alakulnak ki: 1. szervezeti analízis 2. konstans és változó elemek létrehozása 3. konkrét végeredmény, ahol szituáció alapú variációk jönnek létre5 Először tehát fontos, hogy megfogalmazódjon a vizuális identitás alapja, ami ideális esetben a megrendelő és a designer együttműködésével jön létre. Ez biztosítja a szükséges tartalmi szempontok megszületését. Ilyenkor a megrendelő megállapít a vállalatra jellemző alapelveket és tulajdonságokat, amiből kiindulva a tervező megalkotja a logót, melynek variációi sokféleképpen feltűnhetnek. Lényeges, hogy konstans helyett egy olyan jel jöjjön létre, ami dinamikusan igazodik az aktuális tartalomhoz. Ezért a tervezés során a designer eldönti, hogy formailag és tartalmilag milyen vizuális elemeket fog használni, majd meghatározza, hogy azok milyen szabályok szerint variálódnak. Csakúgy, mint a statikus arculatok tervezésekor, itt is fontos, hogy az embléma olyan asszociációkat keltsen, amik összeegyeztethetők az első lépésben megfogalmazott elvekkel.

A központi gondolatot az alaptémák specifikus használata reprezentálja. A szabályrendszer a változó elemek változását határozza meg, ezáltal koherenciát teremt. A logó a következő komponensekből állhat:

A: statikus elemek – mindig adott helyen, változatlanul jelennek meg B: konstans elemek mozgásban – mindig más helyen, de változatlanul jelennek meg C: variálódó elemek – statikus elemek váltakozása D: transzformálódó elemek – mindig adott helyen jelennek meg, és változnak Ennek négy, illetve három eleme egyszerre nem lehet része az emblémának. Egyedül is képezhet logót B (például a Secca arculat mozgó betűi – lásd 24-25. o.), vagy D (például a Tate arculat logotípiája, ami mindig más effekteket ölt magára – lásd 24-25. o.). Nem állhat magában A, hiszen akkor statikus arculatról beszélnénk, és C, mivel abban az esetben a logó nem lenne beazonosítható. Amennyiben két elemből áll a logó, akkor mindig A az egyik komponens. Így három kombinációval találkozhatunk: A+B-vel (például a Belmatz arculat – lásd 24-25. o.), A+C-vel (például a MAD arculat – lásd 14-15. o.) valamint A+D-vel (például az Expo 2000 Hannover arculat – lásd 30-31. o.). A statikus arculatok estében a tervezés hasonlóan zajlik. Elsősorban abban rejlik a különbség, hogy a két metódus gondolati alapja eltér egymástól. A hagyományos logók a tervezéskori cégfilozófiát fejezik ki esszenciálisan, ezért a későbbiek során nem mindig tudják követni az esetleges változásokat. Ezért annak érdekében, hogy a céget képviselni tudják időnként fel szokták frissíteni őket – mint ahogy a legtöbb nagyvállalat példájában láthatjuk (Apple, Coca Cola, Nike). Itt azonban fontos megjegyezni, hogy az arculattervezés új tendenciái nem minden esetben alkalmasak a megrendelők számára. Ha például az állandóság és a megbízhatóság fogalmazódik meg az első fázisban, mint irányadó elv, akkor valószínűleg a statikus arculatot kell készíteni, ami jobban kifejezi ezeket a tulajdonságokat. A dinamikus arculat tehát inkább azok számára előnyös, akik számára fontos a változatosság. Nem csoda, hogy leginkább a kulturális szervezetek és a közintézmények, valamint a fesztiválok és időszakos rendezvények körében népszerű az efféle vizuális identitás, hiszen játékos és kreatív, mert újra és újra átalakul. Ezek mellett egyedi, hiszen nem, vagy csak ritkán ismétli meg önmagát.

5     Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts alapján

11


ESETTANULMÁNYOK

12


Statikusan változó arculatok Ebben a fejezetben olyan arculatokról van szó, amelyeket úgy hoznak létre, hogy a tervező először meghatároz egy szabályrendszert, ami alapján a továbbiakban változó tartalmakkal dolgozhat, miközben az arculat egységes marad. A változó tartalmak biztosítják, hogy az arculat izgalmas és változatos legyen. Ezek a variációk azonban nem számítógéppel generáltak, hanem a tervezőgrafikus produktumai. Bizonyos esetekben a változatok bővítésére van szükség, de ehhez már nem kell feltétlenül a tervezőt újra megbízni ezek létrehozásával, mert egy jó konstrukciónál sokszor elég egy grafikus operátor munkája is. A statikusan változó arculatoknak két típusát különböztettem meg: a maszk és sablon, valamint a rendszer alapút. Az előbbi a szervezet vagy vállalat által közvetíteni kívánt hangulatot, vagy konkrét tartalmat jeleníti meg, míg az utóbbi esetben egy szabályrendszer létrehozásáról van szó, amihez az arculat elemeit különböző módokon lehet illeszteni.

13


Maszk és sablon alapú A logó, mint sablon A következő logókat az jellemzi, hogy állandó elemei körülhatárolnak egy területet, amiken belül megjelennek a változó tartalmak. Egy korai példa erre a 2000 en France millenniumi rendezvénysorozat arculata. Az esemény országszerte megrendezésre került, és sokszínű programokkal, többek között előadásokkal várták az érdeklődőket. Ezeket a színes programokat kívánták egy egységes arculat alá vonni, de mégis kifejezni a sokféleségüket. Így született meg az az ötlet az Integal Ruedi Baur et associés-nél, hogy a témák diverzitása változó tartalomként jelenjen meg egy kereten belül. A keret pedig maga a logó, ami a földgolyót jelképező körből, és a körülötte örvényszerűen kavargó szövegekből áll, amik reprezentálják a minket körülvevő információáradatot. Azonban csak a „2000 en France” felirat állandó, a többi szöveg változik, sőt, még a betűtípus sem mindig ugyanaz, ugyanis a Meta és az Officina különböző fokozatai váltakoznak benne. Olyan esetekben, amikor a logót nem specifikusan használják, a szövegeket vonalak helyettesítik.

A logó többféleképpen is megjelenhet. Van állandó változata, amikor a sablon „üres”, csupán egy színnel van kitöltve (az arculatban meghatározzák, hogy milyen színkódokat lehet használni), és számtalan olyan verzió van, amelyekben a sablon mögött képek találhatók, amik lehetnek hangulatfotók, vagy akár konkrét eseményekkel kapcsolatos ábrák is (lásd 034. ábra). Melbourne vizuális identitása is azt az asszociációt kívánja kelteni, hogy a város sokszínű és változatos, ezért a logó mintázata is sokféle. Jellemzően élénk színek jelennek meg benne, és az összes változat geometrikus motívumokból épül fel. Az arculat többi felhasználása ezeknek a mintáknak a rendszerét követi, és elemeit játékosan használja fel. Az ausztrál székhelyű Landor által újratervezett arculat célja az egységes, rugalmas és jövőorientált városkép kialakítása mellett az volt, hogy megjelenése a különböző médiumokban kreatív és költséghatékony legyen. A design sikeres lett, ezt bizonyítja, hogy elnyerte az ADGA6 Biennále 2010-es, és a Graphis Design 2011-es díját is.

A sablon biztosítja a beazonosíthatóságot, és keretet ad a tervezők határtalan ötleteinek. A kulturális intézmények esetében ráadásul közvetítheti az éppen aktuális programot, például egy képzőművészeti kiállítás műtárgyairól fotókat mutathat be, ezáltal is felkeltve az érdeklődést. Több híres design stúdió is tervezett ilyen arculatot múzeumoknak, mint például a Wolff Olins a New Museum, vagy a Pentagram a Museum of Art and Design (MAD) részére. Mindkét esetben a logót a múzeum épülete ihlette, a New Museum-é konkrétan azt is ábrázolja. A MAD logotípia viszont csupán geometrikusságában tükrözi az objektum formáit. A múzeum számára tervezett font körből és négyszögből építkezik. A betűk egyszerű és tömör alakja lehetővé teszi, hogy a logó alkalmazkodjon a múzeumban kiállító művészek stílusához, vagy kimondottan a munkáikhoz. Ezt kihasználva az utcán interaktív felületekkel hirdetik magukat, hogy a közönséget tájékoztassák a múzeumban zajló kiállításokról, és egyben felkeltsék az érdeklődést. A városi arculatok tervezésébe is beleillik a variabilitás filozófiája. Különösképpen olyan metropoliszoknál, mint New York. A NYC logó – ami szintén a Wolff Olinstól származik – a város pezsgését és sokszínűségét idézi, utalva az ott élő több mint nyolcmillió emberre, akik kulturálisan, ideológiailag és életmódjukat tekintve is különböznek egymástól. 6    Australian Graphic Design Association

14


020

021

022

023

024

027

028

029

025

026

032

030

031

033

035

034

036

037

038-039

040

044

045

042

041

043


A logotípia, mint maszk Ezek az arculatok általában úgy épülnek fel, hogy egy változó kép előtt statikusan áll a logotípia, ami úgy működik, mint egy maszk, hiszen azáltal lehet elolvasni, hogy a grafikából kitakar egy részt. A bevezetőben bemutatott Nickelodeon arculatánál is ezt a metódust alkalmazták, ami reprezentálta a színes és játékos műsort, kihasználva a televízió adta lehetőségeket. Ugyanígy tesz a EO tévécsatorna, a holland evangélikus műsorszolgáltató, akik azért kérték fel a holland grafikai stúdiót, a Lava-t az arculatuk felújítására, mert megakarták célozni a fiatalabb korosztályt is. A fehér „EO” felirat a csatorna eredeti emblémája, emögött váltakoznak az egyszerű, szimbolikus formák. Így a régi és új logó együttes használata jelképezi, hogy a hagyományok és a fiatalság együtt is tudnak működni. Az arculat egyszerűsége és változatossága az EO által szervezett ifjúsági nap design-ját is jellemezte, és minden kétséget kizáróan el is érte a célját, hiszen az eseményre több mint húszezer ember volt kíváncsi. A Wolff Olins által tervezett American Online új arculata is sikeresnek mondható, hiszen számos rangos elismerést elnyertek vele, többek között a Cannes Lions és az AIGA7 díjait. Az arculat újratervezésekor az volt a cél, hogy méltó legyen a megjelenésük egy 21. századi média vállalathoz. A Wolff Olins koncepciója egyszerű volt: fehér háttér előtt áll a fehér „Aol.” logotípia, amit csak akkor láthatunk, amikor a tartalom (kép) mögé kerül. Ez a filozófia egyértelmű és lényegretörő, ugyanakkor képviseli a médiavállalat kreativitását és eredetiségét. A háttérben változó tartalmak a különböző művészekkel való együttműködés során jönnek létre, akik a filmesektől és animátoroktól elkezdve, illusztrátorokon át a fotósokig mindenféle művészeti ágból képviseltetik magukat. Mivel folyamatosan születnek új képek, ezért az Aol design-ja mindig frissességet sugall.

7     American Institute of Graphic Arts

16


047

046

053

048

050

049

051

052

054

055

057

056

058

059


Rendszer alapú Eszköztár Az ilyen típusú arculatok tervezésekor két fontos feladata van a designernek. Egyrészt meg kell alkotnia a grafikai elemeket, amik az arculat alapját adják, azután pedig meg kell határoznia egy rendszert, amihez ezek az alkotórészek alkalmazkodnak. Ezen az elven született a Rotterdam 2001 vizuális identitása, ami arra az alkalomra készült, hogy a város elnyerte az Európa kulturális fővárosa címet. Ebben az esetben a logó és az arculati elemek állandóak, ami változó, az a rendszeren belüli elhelyezkedésük. A formák, amelyből az arculat építkezik tradicionálisak (kör és négyzet), a megjelenés azonban rendhagyó, és egy rácsszerkezeten alapszik. A Mervis & van Densen dolgozta ki a design-t, azonban a további változatokért már nem ők voltak a felelősek, így azt több más grafikusra bízták rá, mégis, a lefektetett szabályok miatt – amiben rögzítették a használható formákat és színeket, valamint megalkották a rácsszerkezetet – az arculat egységes maradt. A megjelenés tükrözi az arculat célját, ami promotálni kívánja a városban található sokszínű kulturális lehetőségeket a látogatóknak és a lakosságnak egyaránt. Az Impakt fesztivál 2008-as arculatának variálódó elemeinek számos változata van, ami tükrözi az esemény témáját, ami az adott az évben a „politikai és szociális határok a web 2.0 társadalmában”8 volt. A designért felelős Lava ezért egy különös világot hozott létre, amelyben alteregók alkotják az Impakt közösségét, amiket geometrikus formákból építkező maszkok képviselnek. A képmások az online és offline felületeken játékosan jelennek meg, például az eseményt hirdető plakátokon az emberek feje elé helyezik őket (lásd 069, 070, 071, 073, 074, 077. ábra). Egy fiatalok számára kialakított étterem és klub, a Circus arculatát a Mind design, angol stúdió készítette el. A logónak összesen hat változata van, az arculat azonban sok stílust foglal magába – többek között a szürrealizmust és az art decot – és ez adja a varázslatosságát. A szürkeezüst-kék színvilág, a teli és a különböző módon csíkozott háromszögek, valamint az Alice csodaországban c. művet idéző illusztrációkból különleges hangulatú vizuális világot alkottak.

8    Political and social boundaries in society 2.0

18


061

060

063

062

066

070

071

072

073

074

075

079

067

086

065

068

069

076

077

080

083

064

078

081

084

087

085

082


Tartalomhoz igazodó Ez a kategória annyiban tér el az előzőtől, hogy az eszköztárból olyan elemeket emel ki, amelyek az adott tartalomhoz illenek, így ez egy fokkal összetettebb szisztéma. Az Intégral Ruedi Baur et associés által tervezett Köln-Bonn reptér arculata és információs rendszerének tervezésekor fontos szempont volt az egyszerűség és a beazonosíthatóság, hiszen az egész intézmény vizuális kommunikációját ez határozza meg. A repterekre jellemző információs rendszerekből kiindulva felkérték az Atelier Norm-ot, hogy alkossanak meg egy fontot, ami piktogramokból és emberi sziluettekből áll (SimpleKölnBonnSymbols), valamint készítsen el egy másik, egyszerű betűtípust, amit ezen a gyors, vizualitáson alapuló tájékoztatáson túl használnak (SimpleKölnBonn). A szimbólumokat a reptér kommunikációs részlege rakja össze az adott kontextushoz alkalmazkodva, és az arculatban meghatározott színekkel (narancs, sárga, zöld, kék, szürke, fekete), vagy azok kombinációival töltik ki őket. Így a variációktól függően mindig más-más jelentése lesz a jelképeknek.

hanem leginkább úgy, mint egy La Fontaine mese szereplői. A hibrid élőlények az informatikai cég tevékenységére utalnak – a technológiák és üzleti rendszerek összekapcsolására –, és attól függően jönnek létre, hogy milyen tulajdonságukat szeretnék kiemelni, tehát például a galamb és a gepárd a borítékon a postai szolgáltatásra és a gyorsaságra utal9. Ezen kívül az állatok képe balról jobbra pixelekké alakul, ami sugallja, hogy a vállalat weboldalakkal és webes alkalmazásokkal is foglalkozik. Ebben a kategóriában már felfedezhetőek olyan törekvések, amik közel állnak a generatív arculatokhoz. Itt azonban még nem gépi, hanem emberi ráfordítás által jelennek meg olyanok, mint a jelentéshez kapcsolt tartalom vagy a szövegvizualizáció. Azt ezt követő fejezetben olyan vizuális identitásokról lesz szó, ahol az emberi tényező csak a rendszer felállításához szükséges, a működtetést azonban már nagy részben, vagy teljesen számítógép végzi.

Az Intégral Ruedi Baur et associés munkája a Cinémathèque française vizuális identitása is. Az elsősorban régi filmek megőrzését célul kitűző párizsi filmintézet 2005-ben új épületbe költözött, aminek homlokzatára reagálva született meg az új arculat. A torz, elmozdult geometrikus elemek ihlette logó azonban csak a kiindulópont volt, mert a végeredményben látható fényes, elmosódott szélű, egymásra „vetített” lapok a mozivásznat juttatják eszünkbe. A vetített kép mindig átalakul azáltal, hogy a „vetítők” helye folyamatosan megváltozik – akár átvitt értelemben a logóban, akár ténylegesen, az intézet belterében installációként. Az épületben a projektorok fényében megjelennek például régi filmek képei, vagy az eligazodást segítő feliratok, de ezek is mindig valamilyen mértékben torzulva. Szemiotikailag elemzi a tartalmat a Clear Village arculati rendszere. Az alapítvány a Földköz-tenger térségének megmentése érdekében különböző szakembereket foglalkoztat. Ezt az együttműködésen alapuló munkamódszert jeleníti meg a jelek sokasága, amit a Lava hozott létre a szervezet számára. Ezeknek a szimbólumoknak a segítségével megjelölhetik a cikkek és a különböző tartalmak tematikáját (ahogy a 097. ábrán láthatjuk), vagyis valamilyen szinten szövegvizualizációról van szó. A Neolab arculatában megjelenő állatkák – akik egyébként ez esetben a változó tartalmat jelentik – az előző két példával ellentétben nem direkt módon jelentéshordozóak, 9    IlovarSritar nyomán

20


090

088-089

091

092

095

096

093

094

098

099

100

101

097

102

103

105

104

107

108

109

106

110

111


Generatív arculatok A generatív grafika egyre nagyobb teret hódít a tervezőgrafikában. Lényege, hogy algoritmusokkal határozzák meg a kép elemeit, amik végül a számítógép által alkotnak egységet. A grafika attól válik dinamikussá, hogy valamilyen szabályszerűség alapján, a megadott paramétereket figyelembe véve épül fel. Új design területek jöttek létre általa, mint például az interakcióra épülő design, vagy az adatvizualizáció. Az 1990-es években az elektronikus művészet új generációja kísérletezni kezdett olyan programnyelvekkel, mint a HTML, Shockwave, Flash, vagy a Java, és kreatív médiumként kezdték használni őket. Rájöttek, hogy konceptuális és formai kísérleteiknek végtelen lehetőséget biztosítanak ezek a kódok, mégis szerkezetet biztosítanak az alkotásaik számára. Az irányzat fejlődése annak köszönhető, hogy a kísérletezés tanulságait megosztották egymással, nyílt forráskódok használatával. A Processing is egy ilyen nyílt forráskódú programnyelv, amit a számítógéppel dolgozó művészek és designerek számára alakítottak ki. A projekt 2001-ben indult az MIT Media Lab-ban, Casey Reas and Benjamin Fry vezetésével. Az volt a céljuk, hogy olyan szoftvert hozzanak létre, ami a programozás alapjait tanítja meg úgy, hogy vizuális vis�szacsatolást kap róla az ember. Ebben azonban sokan meglátták a lehetőséget egy újfajta design létrehozására, így hamar kinőtte magát, és széles körben elterjedt. Ennek köszönhetően sok dinamikus arculat alapját adja. Két típusát különböztettem meg, a véletlenszerűen és a direkt generáltat. A különbség a kettő között az arculat kifejezési szándékában rejlik, mert míg az előbbi egyfajta játékosságot tükröz, addig az utóbbinál hangsúlyos, hogy a vizuális rendszer bármelyik eleme valós adatok alapján jön létre, ezért egyfajta adatvizualizációként is számontartható.

22


112


Véletlenszerűen generált Változó tipográfia Középpontjában a logotípia áll, ami valamilyen formában mindig változik, de – a beazonosíthatóság érdekében – csak meghatározott szabályok alapján. Ezek a rendszerek sokfélék lehetnek, mint a további példák mutatják. A Tate arculata 2000-ben jött létre. A Tate Londonban több helyen, és más angliai nagyvárosban is megnyitotta a kapuit, és a Wolff Olins stúdiót kérte fel arculat készítésére. A brief tartalmazta, hogy szeretnék, ha új, izgalmas művészeti központokként tudnának megjelenni. Így született a logó, amiben a tipográfiát láthatjuk, mintha mozogna a látótérben. Ezt három féle, a Photoshopból ismert effektussal érik el (blur, fade, half tone). A Wolff Olins egy olyan arculatot alkotott, ami kifejezi a modern és dinamikus szemléletet, valamint a „Nézze meg újra, gondolja újra” mottó szellemiségét. A Tate logót azóta az online film- és videó tartalmaknál felújították. A 2012-ben létrejött új, mozgó logót a londoni székhelyű, Grant Gilbert által alapított Double G Studios készítette, akiknek kifejezetten az ún. motion graphics a szakterületük. A Tate logotípia gyakorlatilag dinamikus installáció, ugyanis úgy készült, hogy először meganimálták az eredeti logót, majd egy hatalmas kivetítőn lejátszották és lefilmezték azt, és ezt a felvételt láthatjuk végeredményben. Míg a 2000-es Tate felirat mindig kivehető, némely esetben az olvashatóság határait súrolja a Vuture logotípiája, ami az amsterdami VU egyetem jövőbeni campusa számára készült. Magát a nevet is a tervező, a Lava adta, hiszen az arculat egy akkor még nem létező „márkának” készült. A betűt egységekre osztották, amiknek színe, és kiterjedése is véletlenszerűen változik, utalva ezzel a campus növekedésére, és sokszínűségére. Ugyancsak a Lava munkája a Toonzetters, hollandiai zenei esemény arculata. A rendszer lényege, hogy a tipográfia állandó, az azt atmoszféraszerűen körülvevő grafikai elemek pedig véletlenszerűen generálódnak köré. Az ötlet egy XIX. századi szerkezet, a harmonográf vonalas rajzait idézi, amelyeket a zene rezonanciája alapján hozott létre. A tipográfia nem csak állandó, meghatározott helyen lehet. Van, hogy szétesik, mint a bevezetőben említett Dán Filmintézet logója, vagy mint a Pentagram által tervezett Secca arculata, ahol a betűk állandó mozgásban vannak. A Southeastern Center for Contemporary Art mozaikbetűi vízszintes tengelyen mozognak előre-hátra, néha még fedik 24

is egymást. Az folyamatos változás jellemző a múzeumra is, hiszen gyűjteménye nem állandó darabokból áll, hanem mindig cserélődik. A Luke Hayman által vezetett projekt elsősorban webes felületre készült, de nyomtatásban is megállja a helyét, hiszen az animált logóból mindig egy pillanatkép kerül a nyomtatott anyagokra. A Belmacz, londoni ékszerüzlet logója 2011-es újratervezésével dinamikus lett. Azzal a céllal készült, hogy a forrás és termék viszonyát megjelenítse, és ezáltal elitista módon hangsúlyt fektessen a minőségre. A tervező (mind design) a logóban gyakorlatilag háromféle tipográfiát használ: egy statikust, ami az eredeti logotípia, és két változó, ami egy vaskos és nagy, illetve egy kevésbé zömök és valamivel kisebb betű – ezek jelképezik a nyersanyagot. Ezek véletlenszerűen jelennek meg a vékony, statikus karakterek előtt, amik pedig képletesen a kész, megmunkált terméket jelentik. Így a folyamatosan előtűnő, vastag betűk emlékeztetnek az ékszer kialakulásának folyamatára. Az arculat elemei változatosan jelennek meg különböző médiumokban. Az online felületeken animált formában is megjelenhet, a nyomtatott anyagokban pedig véletlenszerűen változik, mint ahogy a Secca esetében is láthattuk.


113

114

122

115

117

118

119

123

124

125

128

129

130

131

127

116

120

121

126

132

135

133

134

136

137

138

139

140

141


Eszköztár A konstruktívan építkező arculatok eszköztárához hasonlóan itt is megtervezett elemekből építkezik, és meghatározott rendszeren alapszik az eszköztár. A különbség az, hogy ebben az esetben az arculati komponenseket a számítógép véletlenszerűen választja ki, és helyezi be a szerkezetbe. A Cité Internationale Universitare de Paris egy közel 5500 embert befogadó intézet, ahol kb. 120 náció fordul meg – köztük diákok, kutatók, tudósok és művészek. Ez a kulturális sokszínűség adta az ötletet, hogy a latin betűs szövegekbe az ott lévő nyelvének írásjegyeit – mint például a cirill, görög, arab és kínai – keverjék bele. Ezekből a karakterekből egyet-egyet megfeleltetnek a latin abc egy betűjének (148. ábra), és ebből áll össze a Newut Plain10 font, ami véletlenszerű kombinációkat generál a gépelt szövegből a LettError nevű program segítségével. A Mobile Media Lab (MML) logójának betűire is számtalan variáció létezik, de ez más elv alapján működik. A karakterek szimbólumok sokaságából állnak össze, két nyílt forráskódú program által generálva (Scriptographer, Fontstruct). A kicsi jelképek faktúrákat alkotnak, amiket önállóan és egymásra rétegelve is lehet használni, hatféle színvariációban (a 152. ábrán látható színek alapján) vagy fekete-fehérben. A jelképek (áramkörök, térképek, épületek) kapcsolódnak a cég multimédiás tevékenységéhez, és tükrözik azt a többrétegűséget, amit az MML képvisel művészeti és tudományos munkájával. Szintén a sokszínűséget fejezi ki a De Balie kulturális és politikai központ új vizuális identitása – ugyanis többek között színielőadásoknak, filmvetítéseknek, vitáknak és szemináriumoknak ad helyet az intézmény. Az arculatfrissítés során a design megalkotója, a Lava abból indult ki, hogy a központ a figyelem központjába helyez fontos kulturális, szociális és politikai kérdéseket. Így a fő arculati elem a pamfletek stílusát idéző aláhúzás lett, ami a logóban és minden fontos kiírás esetében (pl. cikkek címei) megjelenik, de mindig más mintázattal. A diverzitást ezen kívül hangsúlyozza még az is, hogy a szövegeket tartalmanként más-más fonttal írják ki.

10    tervezte: André Baldinger

26


142

145

148

143

144

146

147

149

150

151

155

152

156

153

154

158

157

159

160

161

165

162

163

164

166

167

169

168

170


Kétdimenziós transzformáció Az ilyen típusú logók az x és y koordináták alapján meghatározható mozgást végző elemek variációiból épülnek fel. Ezeket a változatokat a számítógép véletlenszerűen generálja. A mozgást nézve többféle eset jöhet szóba. A Project Projects által tervezett Work AC (Work Architecture Company) logó például a weblapon folyamatosan transzformálódik, és amikor átalakul egy újabb alakjába, egy pillanatra megáll. (A nyomtatott felületeken egyébként ezek a „pillanatképek” jelennek meg.) Az állandó felirat mögött változó sokszög rengeteg variációban képes megjelenni. A forma az építészeti és városrendezési projektek fejlesztésével foglalkozó vállalat folyamatos fejlődését jelképezi. Szintén folyamatosan változik online felületen az Oiyp kaleidoscope 2010 embléma, úgy, hogy az alapformát jelentő háromszögek mindig másképp helyeződnek egymás mellé. Az esemény egy fiatalokból álló közösség workshopja, akik a világ minden tájáról érkeznek. Ennek a sokszínűsége tükröződik vissza már a találkozó nevében is (kaleidoszkóp), amit a logó vizualizál, amiben a vibráló színes háromszögek az optikai játék mozgatását idézik. Bár az emblémának csak pár variációja van, az arculat többi elemében az egymás mellé épülő formákkal kimeríthetetlenül sok változatot lehet létrehozni. Ezzel szemben a Processinget kifejlesztő MIT Media Lab logójának rengeteg változata van. Az emblémát alkotó változó elemek két részre oszthatóak: három fekete négyzetre, amik a MIT dolgozóit (tudós, mérnök, művész, designer) szimbolizálják, és az azokból kiinduló sugárszerű színes formák pedig azt a tudást és kreativitást, ami az adott ember magával hoz. A logó változatosságát az elemek helyváltoztatása adja, amelyben a sugarak találkozása szimbolizálja a dolgozók együttműködését. A mozgás egy négyszer négyes rácsszerkezetben történik, amit egy Processinggel előállított alkalmazás generál. Így a program 40 000 variánst tud előállítani, amit még 12 színnel lehet kombinálni, így összesen kb. 480 000 logót lehet létrehozni, úgyhogy minden ott dolgozó ember saját emblémával rendelkezhet.

28


172

171

173

175

178

174

176

177

181

183

179

180

182

184

186

185

189

187

188

190

191


Háromdimenziós transzformáció A logók változását jelentheti térbeli mozgás szimulációja is. Ilyenkor az arculat dinamikusságát az adja, hogy a jelet különböző perspektívákból nézzük. Ezek az emblémák általában animálódnak, és ez esetben a képsor a kockái a logó változatai. A nyomtatott médiumokban általában ezek a rögzített képek jelennek meg. Online felületeken pedig többféle megjelenést biztosíthatnak, például hogy folyamatos legyen a lejátszás, vagy arra, hogy interaktívan játszhassunk a logóval, vagy akár bele is nyúlhassunk. A Kunsthaus Graz 2002-ben készült emblémája a weboldalon állóképként tűnik fel, és kattintásra forog egyet. A logó a koordinátatengelyeket szimbolizálja. Ez, valamint monokróm jellege a szerkezetre helyezi a hangsúlyt, illetve az épület modern építészetére asszociál. Az első németországi világvásárra készült az Expo 2000 Hannover arculata, az „ember, természet és technológia” mottójára11. Ennek szimbólumaként alkották meg a QWER tervezői azt a hálószerű logót, ami fél úton van a jel és a faktúra között. Folyamatos átalakulása közben – az energiamezőket idézve – moiré hatást kelt, és ezzel utal a digitális fotó- és videó technikákra. A változatok szinte végtelenek, hiszen a mozgásban lévő jel, és az előtte statikusan megjelenő felirat 456 definiált színt ölthet magára, így a jellege is sokféle lehet – harsány vagy visszafogott, harmonikus vagy diszharmonikus, és így tovább. Ugyanilyen fontos szerepe van a színeknek a 2012 januárjában frissen elkészült More4 televíziós csatorna arculatfrissítésében, amivel az élénk, színes programkínálatra tesznek vizuális utalást. Az emblémában megjelenő háromszögek lapozódnak, és ezzel felidézik a prizmatáblákat, amiken a hirdetések váltakoznak. Ezeket a forgó lapokat nem csak elektronikusan vagy nyomtatásban készítették el, hanem installáció formájában is, amit különböző helyszíneken levideóztak, majd a felvételekből tv spotokat készítettek.

11     „Man, Nature and Technology” – Ulrike Felsing nyomán

30


194

192

198

199

195

193

196

200

201

197

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

218

219

220

217

222

223

224

226

227

221

225

228


Direkt generált Megadott adatok alapján Aszerint, hogy az információ milyen módon kerül az arculatba, két kategória különböztethető meg. Ha megadott adatok alapján generálódik a logó, vagy a vizuális identitás bármelyik eleme, akkor az ember által meghatározott információból képződik. A Sagmeister Inc. két ilyen projektet is tervezett. Érdekes, hogy a legtöbb dinamikus arculat a formák változásával kombinál, a stúdió azonban állandó alakzatokat használ, amiknek csak a színeit variálja a betöltött adatok segítségével. Az egyik szóban forgó arculat a Seed media group nevű, tudományos kiadóhoz kötődik. A logó formailag a fillotaxist, azaz a levélállás tanát vette alapul. Színeit a tartalom határozza meg, például egy könyv vagy egy film képe, aminek borítója leegyszerűsítve jelenik meg a körök által felvett színek segítségével. Így bizonyos arculati elemek személyre szabottak lehetnek, például a névjegyen a kártya tulajdonosának arcképévé alakul át a jel (233, 234. ábra). A másik Sagmeister által tervezett vizuális identitás a Casa da Música, portugál zenei központ számára készült. Itt is, mint ahogy eddig sok esetben láthattuk, a design az érdekes építészeti alakzatra asszociál. A logónak formailag hat változata van, hat különböző perspektívából – a négy égtáj felől, valamint felül- és alulnézetből ábrázolja sematikusan az épületet, úgy, hogy az élei mentén több darabra osztja az alakzatot. Az így kapott mezőknek a színét a következőképpen határozza meg: betölt egy képet a tervező által létrehozott szoftverbe, ami színmintát vesz belőle, majd azokból véletlenszerűen kitölti a logó elemeit. A Walker Art Center arculatában attól függően variálódnak az elemek, hogy éppen milyen tartalmat jelenítenek meg, milyen esemény kapcsán, és milyen közönség számára. Az épület különleges homlokzatát idéző „szalagok” mintázata és színe a programok tartalmától függően változik, csakúgy, mint ezeken az ornamentális elemeken megjelenő szöveg tipográfiája, aminek öt típusa és mérete van.

32


230

229

234

232

231

233

236

237

240

241

235

238

243

242

244

245

246

239

252

247

248

250

249

251

253


Aktuális adatok alapján Az időszerűséget az eddigi példák többször is kifejezték, de az aktuális adatok alapján generált logók esetében rendkívüli hangsúlyt kap. Mindegyik arculat valamiféle interakció, és olyan adatokra épül, amelyek folyamatosan változnak. Az állandóan frissülő információk az emblémában fejeződnek ki, különböző témákban és formában. Például egy 2009-ben megrendezett éghajlat-változásról szóló konferencia, a COP 15 logója egy földgömböt ábrázol, ami valós idejű paraméterek alapján változik. Így nyomon követhetők rajta olyan információk, amelyek a konferencia témájához fűződnek (pl. áramlási mezők alakulása). Az embléma animáció formájában jelenik meg, amelynek színhangulatát a vezérlőpult segítségével állíthatjuk - ennyiben személyre szabható.

val működő, újszerű megoldásokat felhasználó, minimális környezeti terheléssel megépíthető és üzemeltethető, piacképes lakóház megépítése.”15 A weblapon található logó tükrözi a projekt céljait, és az időt veszi alapul aktuális adatként. A statikus elemként álló házat felülnézetből látjuk, amint a pillanatnyi magyarországi napállásnak megfelelően árnyékot vet.

A Nordkyn logó ezzel ellentétben abszolút az előre meghatározott szabályok alapján működik. A Finnország és Norvégia határán fekvő félsziget számára készített arculat - és elsősorban a logó – kifejezi a turisztikai úti cél jellegzetességeit, hiszen ezen a terület erősen függ az időjárástól. Az éghajlat változását ábrázoló embléma centrális, térhatású forma, ami a hópihe alakjából indult ki. Az információk megjelenítéséhez a Norvég Meteorológiai Intézet adatait használja fel, és azokat vizualizálja. Két tényezőt vesz számításba: a szélirányt, ami alapján a jel fordul, és a hőmérsékletet, amit a színek fejeznek ki – a színskála a hidegtől a meleg színekig tart, és értelemszerűen a meleget a pirosas, narancssárgás, sárgás színek, az átmenetet a zöldek, a hideget pedig a kékek és lilák szemléltetik. Hasonlóan az aktuális időjárási viszonyokat illusztrálja Florian Gläser, a salzburg-i UAS12 egyetemen készített diplomamunkája, melynek a „Dinamikus arculatok és információdesign”13 címet adta. A projekt az osztrák meteorológiai intézet (ZAMG14) számára készített arculat, amelyben a fennálló időjárási adatokat a logó ábrázolja több tényezőt figyelembe véve. A tizenegy meghatározott szín a hőmérsékletet fejezik ki – a Nordyn arculathoz hasonlóan – a színhőmérséklettől függően, és a szél iránya és erőssége is ugyanúgy a forgást határozza meg, mint az előző példában. Ezeken túl figyelembe veszi a páratartalom értékét, ami a megjelenő elemek mennyiségét definiálja, és a légnyomást, ami pedig ezeknek a nagyságát szabja meg. Magyarországon is született aktuális tartalmat figyelembe vevő arculat, amit a Hidden Characters készített 2011ben. „Az Odooproject a Solar Decathlon BME csapat által vezetett építészeti projekt, melynek célja egy napenergiá12    University of Applied Science 13    Dinamyc identities & informationdesign 14    Zentral Anstalt für Meteorologie und Geodynamik 15   idézet  az Odoo project facebook-os bemutatkozó szövegéből

34


254

255

257

256

258

259

265

260

262

261

267

263

264

268

266

272

270

269

274

271

273

275

276


ÖSSZEGZÉS & A DINAMIKUS ARCULATOK JÖVŐJE

36


Az esettanulmányok alapján megállapítható, hogy a dinamikus arculatok a kulturális- és közintézmények körében terjedtek el leginkább. A dolgozatban felsorolt példák majdnem fele a kulturális szektorba tartozik. Ezek között vannak múzeumok és kulturális központok (Film, New Museum, MAD, Cinémathèque française, Tate, Secca, Debalie, Kunsthaus Graz, Casa da música, Walker Art Center), városok (NYC, Melbourne, Rotterdam), televíziócsatornák (Nickelodeon, EO, More4), egy hírportál (Aol), valamint kulturális rendezvények (Toonzetters, Oyip kaleidoscope). Többször találkozhatunk olyan arculatokkal, amelyek kulturális és tudományos tevékenységhez is fűződnek, az ilyen tematikájú időszakos rendezvények (2000 en France, Impakt, Hannover), valamint egyetemek és kutatóintézetek esetében (Vuture, Cité Internationale Universitare de Paris, Mobile Media Lab, MIT). A tudományos szférában is találhatunk példát egy rendezvényre (COP 15), egy kutatással foglalkozó alapítványra (Clear Village), és két egyetemi projektre (ZAMG, Odooproject). A kereskedelmi szektorban is vannak dinamikus arculatok (Hadfields, Priba, Circus, Neo Lab, Belmatz, Work AC, Seed), azonban azt érdemes megemlíteni, hogy annak ellenére, hogy a privát szférába tartoznak, a cégek legtöbbjének tevékenységi köre valamiféleképpen kapcsolódik a kultúrához vagy a tudományhoz. Két olyan esettel találkozhatunk csupán, ahol meglepő a változó arculat használata (Köln-Bonn reptér, Nordkyn), de ennek ellenére nem hat idegennek. Az esettanulmányokat tekintve látható, hogy a kortárs tervezőgrafikának ez az egyre jobban terjedő ágazata elsősorban azoknak a megrendelőknek készül, akik olyan tevékenységet folytatnak, amelyek valamilyen módon előremutatók kívánnak lenni – leginkább kulturális, tudományos vagy technikai értelemben. Jellemzi őket a nyitottság az új dolgok irányába, és szeretnék, ha az új médiumok kiemelt szerepet játszanának az arculatukban.

A statikus arculatok stabilitást, tartósságot és változatlanságot sugallnak, így a kereskedelmi grafikában kifejezőbbek, ezért előnyösebb őket alkalmazni. Előfordulnak azonban olyan esetek, amikor lehetőség nyílik dinamikus arculatok használatára, például termékmegjelenítésnél a különböző árucikkeket elkülöníthetik ily módon (lásd a Hadfields festékdobozait), ez azonban nem elterjedt metódus. A dinamikus arculatok képesek kifejezni az aktuális állapotot a tartalmak cserélődése által, ezért speciális szituációkban egzaktan kifejezhetnek bizonyos tulajdonságokat vagy információkat (lásd Nordkyn arculat). Vagy más esetekben képesek csupán valamilyen benyomást kelteni az emberben (lásd NYC arculat). Fontos vonása lehet az egyediség, az individualitás (lásd MIT logóvariációi). A dinamikus identitás a társadalmi-, technológiai és médiaevolúció egyik következménye lett. A tartalom és az ös�szekapcsolódás adja az alapját, és különböző közegekben jelenik meg. A médium pedig része az üzenetnek – Marshall McLuhan gondolatát idézve16. Sokszor bonyolultabb az alkalmazásuk, de ez elsősorban a statikusan változó arculatokra jellemző, mint a Köln-Bonn reptér identitása esetében, ahol külön részleg foglalkozik a variációk összeállításával. A generatív arculatok többségét azonban a szoftverek segítségével ugyanolyan egyszerűen lehet alkalmazni, mint a statikus arculatokat. A dinamikus identitások valószínűleg egyre népszerűbbek lesznek a jövőben, köszönhetően a web 3.0-nak, ami a remények szerint a mindenki számára elérhető, adatok sokaságát személyre szabva szolgáltató internetet jelenti majd. Főleg, ha a technika és egyéb tényezők lehetővé teszik, hogy ezek a változó arculatok olcsóbbak legyenek és még könnyebben lehessen használni őket. Bár látható, hogy nem csupán egy design trendről van szó, nem állítható a dinamikus identitásokról, hogy az új logótervezés elvét jelentenék. Hiszen valószínűleg mindig szükség lesz statikus arculatokra.

A példák alapján látható, hogy a dinamikus arculatok miként különülnek el a statikus arculatoktól. Míg a statikus arculatok általánosan jellemzik a megrendelőt, addig a dinamikusak specifikusak tud lenni. De a differencia nem csupán ebben rejlik. 16    „Medium is the message.”

37


bibliográfia & képjegyzék Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek Gondolat Kiadó, Budapest, 2009 Matthew Healey: Mi az a branding? Scolar Kiadó, Budapest, 2009 Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts Lars Müller Publishers, Baden, 2010 Per Mollerup: Marks of excellence: The function and variety of trademark Phaidon Press, London, 1997 Noreen Moriska-Terry Stone-Sean Adams: Logo Design Workbook: A Hands-On Guide to Creating Logos Rockport Publishers, Beverly, 2006 Alice Twelmlow: Mire jó a grafikai tervezés? Scolar Kiadó, Budapest, 2008

internet

könyvek

Bo Bergström: Bevezetés a vizuális kommunikációba Scolar Kiadó, Budapest, 2009

Tim Lapetino: The Future is Fluid: Inside Dynamic Logos www.hexanine.com/zeroside/the-future-is-fluid-insidedynamic-logos/ Graham Smith: Dynamic brand identities will not kill logo designs imjustcreative.com/dynamic-brand-identities-vs-staticidentities-and-logos/2010/05/25/ Roger van den Bergh: Aol. and dynamic branding: When is it a good idea? www.identityworks.com/forum/logo-design/aol-and-dynamicbranding-when-is-it-a-good-idea/ Mitchell Whitelaw: Dynamic design - three systems teemingvoid.blogspot.com/2011/03/dynamic-design-threesystems.html Trends in Visual Identity Design 2009 www.frankefiorella.com/wp-content/uploads/2012/02/ identityWise-Trends-in-Visual-Identity-Design-2009.pdf Simon Attila: A dinamikus arculatról www.mediapiac.com/digitalis-lap/2011-11-12-szam/Adinamikus-arculatrol/899/ Wikipedia - Personalization en.wikipedia.org/wiki/Personalization Semantic web en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web BRAND NEW cikkei www.underconsideration.com/brandnew Logoterv.hu cikkei - Az embléma www.logoterv.hu/magyar/oldalak/az_emblema/ Az arculat www.logoterv.hu/magyar/oldalak/az_arculat/ valamint: www.designmuseum.org/design/andrew-blauvelt www.did.floglaser.at www.doublegstudios.com www.e-types.com www.eroonkang.com www.floglaser.at www.ilovarstritar.com www.integral.ruedi-baur.eu www.landor.com www.lava.nl www.lichtwitz.com www.manvsmachine.co.uk www.minddesign.co.uk www.neue.no www.odooproject.hu www.okdeluxe.co.uk www.pentagram.com www.pixelcircus.co.uk www.projectprojects.com www.qwer.de www.sagmeister.com www.studiofeed.ca www.superserious.net www.thegreeneyl.com www.toko.nu www.wolffolins.com

38


001

002 003 005

004

006 008 007

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

07. OLDAL

07. OLDAL 001. Hadfields • 2012.01.15. 22:34 • farm3.staticflickr.com/2429/3656972626_016d4185e8.jpg 002. Hadfields • 2012.02.28. 23:00 • www.onomadesign.com/identityforum/hadfields_can2.jpg 003. Hadfields • 2012.02.28. 22:59 • kenreynoldsdesign.co.uk/wp-content/uploads/2009/11/hadfields.jpg 004. Priba • 2012.02.28. 23:11 • 3.bp.blogspot.com/-o8BfwWVt5E0/TosFNdcLOSI/AAAAAAAAAYQ/E0iHrOHHhNw/ s1600/priba1.jpg 005. Priba • 2012.02.28. 23:11 • 3.bp.blogspot.com/-o8BfwWVt5E0/TosFNdcLOSI/AAAAAAAAAYQ/E0iHrOHHhNw/ s1600/priba1.jpg 006. Priba • 2012.02.28. 23:11 • 3.bp.blogspot.com/-o8BfwWVt5E0/TosFNdcLOSI/AAAAAAAAAYQ/E0iHrOHHhNw/ s1600/priba1.jpg 007. Priba • 2012.02.28. 23:11 • 3.bp.blogspot.com/-o8BfwWVt5E0/TosFNdcLOSI/AAAAAAAAAYQ/E0iHrOHHhNw/ s1600/priba1.jpg 008. Priba • 2012.02.28. 23:05 • s3.amazonaws.com/files.posterous.com/bondomatic/GTUTlEJ7Dw0TQ3BHgFtQxeCc0N5 Vr66OJFFB1wc4Jwu40u9AqN0oKGdzxEw1/hebdgdac.jpg?AWSAccessKeyId=AKIAJFZAE65 UYRT34AOQ&Expires=1330380636&Signature=o%2F%2FVxH9HAP%2FyjX3gVRVQ2lkqRjE%3D 009. Nickelodeon • 2012.01.15. 10:37 • www.onomadesign.com/identityforum/nickelodeon_all.jpg 010. Nickelodeon • 2012.01.15. 10:37 • www.onomadesign.com/identityforum/nickelodeon_all.jpg 011. Nickelodeon • 2012.01.15. 10:37 • www.onomadesign.com/identityforum/nickelodeon_all.jpg 012. Nickelodeon • 2012.01.15. 10:37 • www.onomadesign.com/identityforum/nickelodeon_all.jpg 013. Nickelodeon • 2012.01.21. 02:46 • 4.bp.blogspot.com/_F0EFkty8LRA/TD-_qo6kN9I/AAAAAAAAAF0/MfvB3A4eVhM/s1600/nick+logos 014. Nickelodeon • 2012.02.27. 23:18 • 4.bp.blogspot.com/_F0EFkty8LRA/TD-_qo6kN9I/AAAAAAAAAF0/MfvB3A4eVhM/s1600/nick+logos 015. Film • 2012.01.23. 12:14 • www.e-types.com/41580.9000/ 016. Film • 2012.02.27. 18:04 • www.e-types.com/uploads/42098/1228260608.jpg 017. Film • 2012.02.27. 22:54 • http://www.e-types.com/41580.9000/ 018. Film • 2012.02.27. 18:04 • www.e-types.com/uploads/42096/1228311728.jpg 09. OLDAL 019.

019

09. OLDAL

020 022

023

024

028

029

021 025 027 026 032 031

030

033 035

038 039

037

034 036

040

042 044

041

045

043

15. OLDAL

047 046

050 048

049

051

053

052

054

055

057 056 058

059

17. OLDAL

061

060

063

064

065

068

069

• 2012.02.28. 16:42 • fc02.deviantart.net/fs70/f/2010/050/8/e/RGB_TV_by_snaphappy7530.jpg

15. OLDAL 020. 2000 en France 021. 2000 en France 022. 2000 en France 023. 2000 en France 024. 2000 en France 025. New Museum • 2012.01.24. 21:23 026. New Museum • 2012.01.24. 21:53 027. New Museum • 2012.01.24. 21:53 028. New Museum • 2012.01.24. 21:23 029. New Museum • 2012.01.24. 21:23 030. MAD • 2012.01.17. 12:27 031. MAD • 2012.01.24. 21:59 032. MAD • 2012.01.24. 22:00 033. MAD • 2012.01.24. 21:59 034. NYC • 2012.02.06. 01:01 035. NYC • 2012.02.06. 00:50 036. NYC • 2012.02.06. 01:02 037. NYC • 2012.02.06. 01:02 038. NYC • 2012.02.06. 00:59 039. NYC • 2012.02.06. 00:50 040. NYC • 2012.02.06. 00:50 041. Melbourne • 2012.02.06. 02:33 042. Melbourne • 2012.02.06. 02:35 043. Melbourne • 2012.02.06. 02:35 044. Melbourne • 2012.02.06. 02:35 045. Melbourne • 2012.02.06. 02:34

• Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 39.o. • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 39.o. • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 40.o. • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 40.o. • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 40.o. • sweetlemon.be/blog/wp-content/uploads/2010/01/newmuseum.jpg • www.underconsideration.com/brandnew/new_4.jpg • www.underconsideration.com/brandnew/new_6.jpg • sweetlemon.be/blog/wp-content/uploads/2010/01/newmuseum.jpg • sweetlemon.be/blog/wp-content/uploads/2010/01/newmuseum.jpg • blog.pentagram.com/MAD_Logos.php • blog.pentagram.com/MAD_Bus.php • blog.pentagram.com/IMG_9454.1_pop1.php • blog.pentagram.com/MAD_Postcards.php • s3.amazonaws.com/wo-test/slideshow/74369602b0ab5da3f735cda338768651.jpg • www.underconsideration.com/brandnew/archives/nyc_application_04.jpg • s3.amazonaws.com/wo-test/slideshow/99f7db5863a31fa9a448aff78148f662.jpg • s3.amazonaws.com/wo-test/slideshow/a3cc7a7953b1c943c8fd533ad87ccde5.jpg • s3.amazonaws.com/wo-test/slideshow/193712e971909ba9d1608ffdf594c31c.jpg • s3.amazonaws.com/wo-test/slideshow/faa39ca59102d5019c3c10a7c7c59d00.jpg • www.underconsideration.com/brandnew/archives/nyc_campaign.jpg • behance.vo.llnwd.net/profiles5/110615/projects/276451/1106151251716449.jpg • behance.vo.llnwd.net/profiles5/110615/projects/276451/1106151251716327.jpg • behance.vo.llnwd.net/profiles5/110615/projects/276451/1106151251716327.jpg • behance.vo.llnwd.net/profiles5/110615/projects/276451/1106151249093451.jpg • behance.vo.llnwd.net/profiles5/110615/projects/276451/1140391253581740.jpg

17. OLDAL 046. EO 047. EO 048. EO 049. EO 050. EO 051. EO 052. EO 053. Aol 054. Aol 055. Aol 056. Aol 057. Aol 058. Aol 059. Aol

• www.lava.nl/new/img/1250680655di_eo.jpg • www.lava.nl/new/img/1250680655di_eo.jpg • www.lava.nl/new/img/1250680655di_eo.jpg • www.lava.nl/new/img/1250680655di_eo.jpg • www.lava.nl/new/img/1250680655di_eo.jpg • www.lava.nl/new/img/1250680655di_eo.jpg • www.lava.nl/new/img/1250680655di_eo.jpg • s3.amazonaws.com/wo-test/slideshow/d4e8b1be1b0f13f6d84acc9e7037490d.jpg • s3.amazonaws.com/wo-test/slideshow/37e9388a14ba79f0c3fdfe28b07d7803.jpg • s3.amazonaws.com/wo-test/slideshow/37e9388a14ba79f0c3fdfe28b07d7803.jpg • s3.amazonaws.com/wo-test/slideshow/8460ca554a91d74b75c4086ec28e117d.jpg • s3.amazonaws.com/wo-test/slideshow/2f958c09cc3514037155e04095e3e0d0.jpg • s3.amazonaws.com/wo-test/slideshow/d5ab68701dddbad29c284a6d300a877e.jpg • s3.amazonaws.com/wo-test/slideshow/4dbf79b3f1890d107a102dbb49bbb2a9.jpg

• 2012.01.24. 21:47 • 2012.01.24. 21:47 • 2012.01.24. 21:47 • 2012.01.24. 21:47 • 2012.01.24. 21:47 • 2012.01.24. 21:47 • 2012.01.24. 21:47 • 2012.01.24. 22:10 • 2012.01.24. 22:10 • 2012.01.24. 22:11 • 2012.01.24. 22:11 • 2012.01.24. 22:11 • 2012.01.24. 22:12 • 2012.01.24. 22:10

19. OLDAL 060. Rotterdam 2001 • 2012.01.24. 17:17 • designmuseum.org/media/item/4157/-1/42_6Lg.jpg 061. Rotterdam 2001 • 2012.01.24. 17:19. • designmuseum.org/__entry/4126?style=design_image_popup 062. Impakt • 2012.02.06. 12:33 • www.lava.nl/new/img/13171095791250687482di_impakt.jpg 063. Impakt • 2012.02.06. 12:33 • www.lava.nl/new/img/13171095791250687482di_impakt.jpg 064. Impakt • 2012.02.06. 12:33 • www.lava.nl/new/img/13171095791250687482di_impakt.jpg 065. Impakt • 2012.02.06. 12:33 • www.lava.nl/new/img/13171095791250687482di_impakt.jpg 066. Impakt • 2012.02.06. 12:33 • www.lava.nl/new/img/13171095791250687482di_impakt.jpg 067. Impakt • 2012.02.06. 12:33 • www.lava.nl/new/img/13171095791250687482di_impakt.jpg 068. Impakt • 2012.02.06. 12:33 • www.lava.nl/new/img/13171095791250687482di_impakt.jpg 069. Impakt • 2012.02.06. 12:33 • www.lava.nl/new/img/13171095791250687482di_impakt.jpg 070. Impakt • 2012.02.06. 12:33 • www.lava.nl/new/img/13171095791250687482di_impakt.jpg 071. Impakt • 2012.02.06. 12:33 • www.lava.nl/new/img/13171095791250687482di_impakt.jpg 072. Impakt • 2012.02.06. 12:33 • www.lava.nl/new/img/13171095791250687482di_impakt.jpg 073. Impakt • 2012.02.06. 12:33 • www.lava.nl/new/img/13171095791250687482di_impakt.jpg 074. Impakt • 2012.02.06. 12:33 • www.lava.nl/new/img/13171095791250687482di_impakt.jpg 075. Impakt • 2012.02.06. 12:33 • www.lava.nl/new/img/13171095791250687482di_impakt.jpg 076. Impakt • 2012.02.06. 12:33 • www.lava.nl/new/img/13171095791250687482di_impakt.jpg 077. Impakt • 2012.02.06. 12:33 • www.lava.nl/new/img/13171095791250687482di_impakt.jpg 078. Impakt • 2012.02.06. 12:33 • www.lava.nl/new/img/13171095791250687482di_impakt.jpg 079. Circus • 2012.02.08. 14:25 • http://www.minddesign.co.uk/work/circus/01_circus.gif 080. Circus • 2012.02.08. 14:25 • www.minddesign.co.uk/work/circus/32_circus.jpg 081. Circus • 2012.02.08. 14:25 • www.minddesign.co.uk/work/circus/26_circus.jpg 082. Circus • 2012.02.08. 14:25 • www.minddesign.co.uk/work/circus/40_circus.jpg, www.minddesign.co.uk/work/circus/43_circus.jpg, www.minddesign.co.uk/work/circus/44_circus.jpg, www.minddesign.co.uk/work/circus/45_circus.jpg, www.minddesign.co.uk/work/circus/46_circus.jpg, www.minddesign.co.uk/work/circus/47_circus.jpg 083. Circus • 2012.02.08. 14:25 • www.minddesign.co.uk/work/circus/13_circus.jpg 084. Circus • 2012.02.08. 14:25 • www.minddesign.co.uk/work/circus/20_circus.jpg 085. Circus • 2012.02.08. 14:25 • www.minddesign.co.uk/work/circus/19_circus.jpg 086. Circus • 2012.02.08. 14:25 • www.minddesign.co.uk/work/circus/04_circus.jpg 087. Circus • 2012.02.08. 14:25 • www.minddesign.co.uk/work/circus/03_circus.jpg

062 066 067 070

071

072

073

074

075

076 078

079

077

080

081 082

083

084 085

086

087

19. OLDAL

39


090

088 089

092 091

093 095

096

094

097

098

099

100

101

103

102 105 104

106 110

107

108

109

111

21. OLDAL

21. OLDAL 088. Köln-Bonn reptér • 2012.01.26. 10:56 • www.ddda-elisava.com/files/coloniaa.gif 089. Köln-Bonn reptér •2012.01.26. 10:58 • www.ddda-elisava.com/files/coloniaa.gif 090. Köln-Bonn reptér • 2012.01.26. 11:03 • wap.airport-cgn.de/images/kbalogo.gif 091. Köln-Bonn reptér • 2012.01.26. 11:03 • 2.bp.blogspot.com/_DRdTDOYkmy0/SyBE8oR9gqI/AAAAAAAAAFs/72S8CHw8sqQ/ s400/KBA-T2-520_SperrigFoerderban.jpg 092. Köln-Bonn reptér • 2012.01.26. 11:01 • www.tipografica.com/74/imgs/baur_piktos-farbig-neue-ver.gif 093. Cinémathèque française • 2012.01.28. 12:25 • lh4.ggpht.com/-ICYj0psJcrY/S4KuuXAE1sI/AAAAAAAACBU/NI7uQrGqwQw/8_neu_tv.jpg 094. Cinémathèque française • 2012.01.28. 12:25 • www.connaissancedesarts.com/medias/2009/09/21/56741_1305192335_logo- cinematheque.jpg 095. Cinémathèque française • 2012.01.28. 12:28 • www.toanvuhuu.com/uploads/pics/signaletique-06.jpg 096. Cinémathèque française • 2012.01.28. 12:22 • 0.tqn.com/d/goparis/1/0/N/0/-/-/ 097. Clear Village • 2012.02.15. 23:36 • www.lava.nl/new/img/1274176208clearvillageident2.jpg 098. Clear Village • 2012.02.15. 23:36 • www.lava.nl/new/img/1274176208clearvillageident2.jpg 099. Clear Village • 2012.02.15. 23:36 • www.lava.nl/new/img/1274176208clearvillageident2.jpg 100. Clear Village • 2012.02.15. 23:36 • www.lava.nl/new/img/1274176208clearvillageident2.jpg 101. Clear Village • 2012.02.15. 23:36 • www.lava.nl/new/img/1274176208clearvillageident2.jpg 102. Clear Village • 2012.02.15. 23:36 • www.lava.nl/new/img/1274176208clearvillageident2.jpg 103. Clear Village • 2012.02.15. 23:36 • www.lava.nl/new/img/1274176208clearvillageident2.jpg 104. Neo Lab • 2012.02.16. 00:12 • behance.vo.llnwd.net/profiles/81893/projects/295055/818931251649125.jpg 105. Neo Lab • 2012.02.16. 00:12 • behance.vo.llnwd.net/profiles/81893/projects/295055/818931251649086.jpg 106. Neo Lab • 2012.02.16. 00:12 • behance.vo.llnwd.net/profiles/81893/projects/295055/818931251649097.jpg 107. Neo Lab • 2012.02.16. 00:12 • behance.vo.llnwd.net/profiles/81893/projects/295055/818931251649163.jpg 108. Neo Lab • 2012.02.16. 00:13 • behance.vo.llnwd.net/profiles/81893/projects/295055/818931251649155.jpg 109. Neo Lab • 2012.02.16. 00:13 • behance.vo.llnwd.net/profiles/81893/projects/295055/818931251649213.jpg 110. Neo Lab • 2012.02.16. 00:13 • behance.vo.llnwd.net/profiles/81893/projects/295055/818931251649001.jpg 111. Neo Lab • 2012.02.16. 00:13 • behance.vo.llnwd.net/profiles/81893/projects/295055/818931251649136.jpg 23. OLDAL 112. Generatív művészet

112

23. OLDAL

113 115

116

114 117 122

118 123

119

120

124

125

128

129

130

131

121

126

127

132

135 133

134 136 137 141

138

139

140

25. OLDAL

143

142

148

144 151

147

146

145

149

150 155

152 154

156

153

157 159

158 160

161

162 164 163

165

169 168

166

167

170

27. OLDAL

172

173

174

171 175 178

176

177

181 183 180

179

182 184 186

185

188 187

189

40

190

191

29. OLDAL

• 2012.02.28. 13:15

• www.artfromcode.com/wp-content/uploads/2008/10/bigweb_01.jpg

25. OLDAL 113. Tate • 2012.01.29. 14:45 • s3.amazonaws.com/wo-test/slideshow/5544bfbcf66ec1721ad800a8654667ce.jpg 114. Tate • 2012.01.29. 14:45 • s3.amazonaws.com/wo-test/slideshow/7e04bd2a095620a5a3aa70883101153c.jpg 115. Tate • 2012.01.29. 14:45 • www.itsnicethat.com/system/files/022012/4f4640ba073139260e0013af/article_ extended/doublegstudio.jpg 116. Tate • 2012.01.29. 14:45 • s3.amazonaws.com/wo-test/slideshow/990d167dd0c3214a290fe635a6913ed2.jpg 117. Vuture • 2012.01.29. 17:32 • www.lava.nl/new/img/1274188556vuture_webnew.jpg 118. Vuture • 2012.01.29. 17:32 • www.lava.nl/new/img/1274188556vuture_webnew.jpg 119. Vuture • 2012.01.29. 17:32 • www.lava.nl/new/img/1274188556vuture_webnew.jpg 120. Vuture • 2012.01.29. 17:32 • www.lava.nl/new/img/1274188556vuture_webnew.jpg 121. Vuture • 2012.01.29. 17:32 • www.lava.nl/new/img/1274188556vuture_webnew.jpg 122. Vuture • 2012.01.29. 17:32 • www.lava.nl/new/img/1274188556vuture_webnew.jpg 123. Vuture • 2012.01.29. 17:32 • www.lava.nl/new/img/1274188556vuture_webnew.jpg 124. Vuture • 2012.01.29. 17:32 • www.lava.nl/new/img/1274188556vuture_webnew.jpg 125. Vuture • 2012.01.29. 17:32 • www.lava.nl/new/img/1274188556vuture_webnew.jpg 126. Vuture • 2012.01.29. 17:32 • www.lava.nl/new/img/1274188556vuture_webnew.jpg 127. Toonzetters • 2012.01.29. 17:35 • www.lava.nl/new/img/1250686093di_toonzetters.jpg 128. Toonzetters • 2012.01.29. 17:35 • www.lava.nl/new/img/1250686093di_toonzetters.jpg 129. Toonzetters • 2012.01.29. 17:35 • www.lava.nl/new/img/1250686093di_toonzetters.jpg 130. Toonzetters • 2012.01.29. 17:35 • www.lava.nl/new/img/1250686093di_toonzetters.jpg 131. Toonzetters • 2012.01.29. 17:35 • www.lava.nl/new/img/1250686093di_toonzetters.jpg 132. Toonzetters • 2012.01.29. 17:35 • www.lava.nl/new/img/1250686093di_toonzetters.jpg 133. Secca • 2012.01.29. 18:04 • pentagram.com/en/SECCA_Variations_550.png 134. Secca • 2012.01.29. 18:04 • pentagram.com/en/SECCA_Letterhead_800.php 135. Secca • 2012.01.29. 18:04 • pentagram.com/en/IMG_0185_pop.php 136. Secca • 2012.01.29. 18:04 • pentagram.com/en/_BKS7727_alt_pop.php 137. Belmacz • 2012.02.15. 23:27 • www.minddesign.co.uk/work/belmacz_shop/03_belmacz_identity.jpg 138. Belmacz • 2012.02.15. 23:27 • www.minddesign.co.uk/work/belmacz_shop/01_belmacz_identity.gif 139. Belmacz • 2012.02.15. 23:27 • www.minddesign.co.uk/work/belmacz_shop/21b_belmacz_identity.jpg 140. Belmacz • 2012.02.15. 23:27 • www.minddesign.co.uk/work/belmacz_shop/21c_sign_02.jpg 141. Belmacz • 2012.02.15. 23:28 • www.minddesign.co.uk/work/belmacz_shop/03a_belmacz_identity.jpg 27. OLDAL 142. Cité Int.Uni. de Paris • 2012.02.21. 21:21 • www.art4eu.net/images/news/cite_internationale_-_logo.jpg 143. Cité Int.Uni. de Paris • 2012.02.21. 21:23 • www.flexibleidentity.com/wp-content/uploads/2011/07/cite_intetionationale_ universitaire_de_paris4.jpg 144. Cité Int.Uni. de Paris • 22012.02.21. 21:27 • www.flexibleidentity.com/wp-content/uploads/2011/07/cite_intetionationale_ universitaire_de_paris4.jpg 145. Cité Int.Uni. de Paris • 2012.02.21. 21:23 • www.flexibleidentity.com/wp-content/uploads/2011/07/cite_intetionationale_ universitaire_de_paris4.jpg 146. Cité Int.Uni. de Paris • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 162.o. 147. Cité Int.Uni. de Paris • 2012.02.21. 21:21 • www.flexibleidentity.com/wp-content/uploads/2011/07/cite_intetionationale_ universitaire_de_paris4.jpg 148. Cité Int.Uni. de Paris • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 161.o. 149. Cité Int.Uni. de Paris • 2012.02.21. 21:21 • www.flexibleidentity.com/wp-content/uploads/2011/07/cite_intetionationale_ universitaire_de_paris4.jpg 150. Cité Int.Uni. de Paris • 2012.02.21. 21:21 • www.flexibleidentity.com/wp-content/uploads/2011/07/cite_intetionationale_ universitaire_de_paris4.jpg 151. Cité Int.Uni. de Paris • 2012.02.21. 21:28 • www.peppercube.net/pepperpress/wp-content/uploads/2010/02/visu_ciup2.jpg 152. MML • 2012.02. 17. 12:36 • studiofeed.ca/i/slide/FEED-ID-MML-04_3.jpg 153. MML • 2012.02. 17. 12:36 • thecaseandpoint.com/wp-content/uploads/2011/02/mml-3.png 154. MML • 2012.02. 17. 12:37 • www.hexanine.com/zeroside/wp-content/media/2011/03/blog-mml.gif 155. MML • 2012.02. 17. 12:38 • studiofeed.ca/i/slide/FEED-ID-MML-03_3.jpg 156. MML • 2012.02. 17. 12:38 • thecaseandpoint.com/wp-content/uploads/2011/02/mml-4.png 157. MML • 2012.02. 17. 12:38 • studiofeed.ca/i/slide/FEED-ID-MML-11_3.jpg 158. MML • 2012.02. 17. 12:39 • studiofeed.ca/i/slide/FEED-ID-MML-08_3.jpg 159. MML • 2012.02. 17. 12:39 • studiofeed.ca/i/slide/FEED-Web_MML_01.png 160. MML • 2012.02. 17. 12:39 • studiofeed.ca/i/slide/FEED-ID-MML-10_3.jpg 161. Debalie • 2012.02.18. 01:56 • www.lava.nl/new/img/1284132088debalie_lava_03.jpg 162. Debalie • 2012.02.18. 01:56 • www.lava.nl/new/img/1284132088debalie_lava_03.jpg 163. Debalie • 2012.02.18. 01:56 • www.lava.nl/new/img/1284132088debalie_lava_03.jpg 164. Debalie • 2012.02.18. 01:56 • www.lava.nl/new/img/1284132088debalie_lava_03.jpg 165. Debalie • 2012.02.18. 01:56 • www.lava.nl/new/img/1284132088debalie_lava_03.jpg 166. Debalie • 2012.02.18. 01:56 • www.lava.nl/new/img/1284132088debalie_lava_03.jpg 167. Debalie • 2012.02.18. 01:56 • www.lava.nl/new/img/1284132088debalie_lava_03.jpg 168. Debalie • 2012.02.18. 01:56 • www.lava.nl/new/img/1284132088debalie_lava_03.jpg 169. Debalie • 2012.02.18. 01:56 • www.lava.nl/new/img/1284132088debalie_lava_03.jpg 170. Debalie • 2012.02.18. 01:56 • www.lava.nl/new/img/1284132088debalie_lava_03.jpg 29. OLDAL 171. Work AC • 2012.02.23. 07:27 • projectprojects.com/wp-content/uploads/workac_02.jpg 172. Work AC • 2012.02.23. 07:27 • projectprojects.com/wp-content/uploads/workac_05.jpg 173. Work AC • 2012.02.23. 07:27 • projectprojects.com/wp-content/uploads/workac_04.jpg 174. Work AC • 2012.02.23. 07:27 • projectprojects.com/wp-content/uploads/_work_ac_new_site_01.png 175. Work AC • 2012.02.23. 07:27 • projectprojects.com/wp-content/uploads/workac_03.jpg 176. Work AC • 2012.02.23. 07:27 • 3.bp.blogspot.com/-9QBqlIjUbFA/TxKr_-rZ03I/AAAAAAAACGA/byOrygszYU0/s1600/ work-ac.gif 177. Work AC • 2012.02.23. 07:27 • 3.bp.blogspot.com/-9QBqlIjUbFA/TxKr_-rZ03I/AAAAAAAACGA/byOrygszYU0/s1600/ work-ac.gif 178. Oyip Kaleidoscope • 2012.02.23. 10:48 • toko.nu/images/work/10%20-%20KALEIDOSCOPE/toko-work10-kaleidoscope-01.gif 179. Oyip Kaleidoscope • 2012.02.23. 10:48 • toko.nu/images/work/10%20-%20KALEIDOSCOPE/toko-work10-kaleidoscope-04.jpg 180. Oyip Kaleidoscope • 2012.02.23. 10:48 • toko.nu/images/work/10%20-%20KALEIDOSCOPE/toko-work10-kaleidoscope-05.jpg 181. Oyip Kaleidoscope • 2012.02.23. 10:48 • toko.nu/images/work/10%20-%20KALEIDOSCOPE/toko-work10-kaleidoscope-06.jpg 182. Oyip Kaleidoscope • 2012.02.23. 10:48 • toko.nu/images/work/10%20-%20KALEIDOSCOPE/toko-work10-kaleidoscope-03.jpg 183. Oyip Kaleidoscope • 2012.02.23. 10:48 • toko.nu/images/work/10%20-%20KALEIDOSCOPE/toko-work10-kaleidoscope-07.jpg 184. Oyip Kaleidoscope • 2012.02.23. 10:48 • toko.nu/images/work/10%20-%20KALEIDOSCOPE/toko-work10-kaleidoscope-01.gif 185. MIT • 2012. 02.25. 15:27 • www.creativeapplications.net/wp-content/uploads/2011/03/LogoMain2.jpg 186. MIT • 2012. 02.25. 15:27 • www.creativeapplications.net/wp-content/uploads/2011/03/BusinessCards.jpg 187. MIT • 2012. 02.25. 15:27 • www.creativeapplications.net/wp-content/uploads/2011/03/BusinessCards.jpg 188. MIT • 2012. 02.25. 15:27 • www.creativeapplications.net/wp-content/uploads/2011/03/folder-open.jpg 189. MIT • 2012. 02.25. 15:27 • www.creativeapplications.net/wp-content/uploads/2011/03/tote.jpg 190. MIT • 2012. 02.25. 15:27 • www.creativeapplications.net/wp-content/uploads/2011/03/letterhead-card.jpg 191. MIT • 2012. 02.25. 15:27 • www.creativeapplications.net/wp-content/uploads/2011/03/LogoColorVariations.jpg


194

195

193

192

196 197 198

199

200

201

202

203

204

205

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

218

206

219

217 220 221 222

223

224 225

226

227

228

31. OLDAL

229

230 231 234

232

233 235

236

237

240

241

238 239 243 242 244

245

246 252

247

250 249 253

248

251

33. OLDAL

254

255

31. OLDAL 192. Kunsthaus Graz • 2012.02.14. 12.35 • aktuellekunst.reinisch.at/200510-12/presse/gal15/kunsthaus-logo.jpg 193. Kunsthaus Graz • 2012.02.14. 12.35 • www.icograda.org/database/images/display/sb4755ca1a41234.jpg 194. Kunsthaus Graz • 2012.02.14. 12.35 • www.icograda.org/database/images/display/sb4755ca1a41234.jpg 195. Kunsthaus Graz • 2012.02.14. 12.35 • www.icograda.org/database/images/display/sb4755ca1a41234.jpg 196. Kunsthaus Graz • 2012.02.14. 12.35 • www.lichtwitz.com/ 197. Kunsthaus Graz • 2012.02.14. 12.35 • www.icograda.org/database/images/display/sb4755ca1a41234.jpg 198. Kunsthaus Graz • 2012.02.14. 12.35 • www.lichtwitz.com/ 199. Kunsthaus Graz • 2012.02.14. 12.35 • www.lichtwitz.com/ 200. Kunsthaus Graz • 2012.02.14. 12.35 • www.lichtwitz.com/ 201. Kunsthaus Graz • 2012.02.14. 12.35 • www.lichtwitz.com/ 202. Expo 2000 Hannover • 2012.02.14. 13:28 • 2.bp.blogspot.com/_VmhoJRmOFfY/SGc4ar-yX9I/AAAAAAAABIQ/ h65M3kzBXR4/s400/Expo2000-02.jpg 203. Expo 2000 Hannover • 2012.02.14. 13:28 • 2.bp.blogspot.com/_VmhoJRmOFfY/SGc4ar-yX9I/AAAAAAAABIQ/ h65M3kzBXR4/s400/Expo2000-02.jpg 204. Expo 2000 Hannover • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 61.o. 205. Expo 2000 Hannover • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 60.o. 206. Expo 2000 Hannover • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 60.o. 207. Expo 2000 Hannover • 2012.02.14. 13:28 • 2.bp.blogspot.com/_VmhoJRmOFfY/SGc4ar-yX9I/AAAAAAAABIQ/ h65M3kzBXR4/s400/Expo2000-02.jpg 208. Expo 2000 Hannover • 2012.02.14. 13:28 • 2.bp.blogspot.com/_VmhoJRmOFfY/SGc4ar-yX9I/AAAAAAAABIQ/ h65M3kzBXR4/s400/Expo2000-02.jpg 209. Expo 2000 Hannover • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 61.o. 210. Expo 2000 Hannover • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 60.o. 211. Expo 2000 Hannover • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 60.o. 212. Expo 2000 Hannover • 2012.02.14. 13:28 • 2.bp.blogspot.com/_VmhoJRmOFfY/SGc4ar-yX9I/AAAAAAAABIQ/ h65M3kzBXR4/s400/Expo2000-02.jpg 213. Expo 2000 Hannover • 2012.02.14. 13:28 • 2.bp.blogspot.com/_VmhoJRmOFfY/SGc4ar-yX9I/AAAAAAAABIQ/ h65M3kzBXR4/s400/Expo2000-02.jpg 214. Expo 2000 Hannover • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 61.o. 215. Expo 2000 Hannover • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 60.o. 216. Expo 2000 Hannover • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 60.o. 217. More4 • 2012.02.27. 14:44 • www.creativereview.co.uk/images/uploads/2012/01/b__optical_flop_refresh_ a15new569_0.jpg 218. More4 • 2012.02.27. 14:44 • www.creativereview.co.uk/images/uploads/2012/01/m4_ brandlayout02710x200new569_0.jpg 219. More4 • 2012.02.27. 14:44 • www.creativereview.co.uk/images/uploads/2012/01/m4_ brandlayout01710x1218new569_0.jpg 220. More4 • 2012.02.27. 14:44 • www.creativereview.co.uk/images/uploads/2012/01/m4_rebrand_2012_stills_ boardwalk_003new569_0.jpg 221. More4 • 2012.02.27. 14:44 • www.creativereview.co.uk/images/uploads/2012/01/m4_rebrand_2012_stills_ tree_003new569_0.jpg 222. More4 • 2012.02.27. 14:44 • www.creativereview.co.uk/images/uploads/2012/01/__optical_puzzle_0850new569_0.jpg 223. More4 • 2012.02.27. 14:44 • www.creativereview.co.uk/images/uploads/2012/01/__optical_puzzle_0510new569_0.jpg 224. More4 • 2012.02.27. 14:44 • www.creativereview.co.uk/images/uploads/2012/01/__optical_flipbook_ start34new569_1.jpg 225. More4 • 22012.02.27. 14:45 • www.creativereview.co.uk/images/uploads/2012/01/m4_rebrand_2012_stills_ stairs_003new569_0.jpg 226. More4 • 2012.02.27. 14:45 • www.creativereview.co.uk/images/uploads/2012/01/m4_ brandlayout01710x1218new569_0.jpg 227. More4 • 2012.02.27. 14:45 • www.creativereview.co.uk/images/uploads/2012/01/m4_ brandlayout01710x1218new569_0.jpg 228. More4 • 2012.02.27. 14:45 • www.creativereview.co.uk/images/uploads/2012/01/m4_ brandlayout01710x1218new569_0.jpg

259 257

256

258

260

265 262

261

266 263

267

264

268

273 270

269

274 272

275

276

277

35. OLDAL

33. OLDAL 229. Seed • 2012.02.10. 14:33 • www.sagmeister.com/sites/default/files/styles/large/public/Seed-New00.jpg 230. Seed • 2012.02.10. 14:33 • www.okaygreat.com/wp-content/uploads/2009/07/seed-fish.jpg 231. Seed • 2012.02.10. 14:33 • www.sagmeister.com/sites/default/files/styles/large/public/SEED-letterhead.jpg 232. Seed • 2012.02.10. 14:33 • www.sagmeister.com/sites/default/files/styles/large/public/Seed-New01.jpg 233. Seed • 2012.02.10. 14:33 • www.sagmeister.com/sites/default/files/styles/large/public/SEED-business-cards.jpg 234. Seed • 2012.02.10. 14:33 • www.sagmeister.com/sites/default/files/styles/large/public/Seed-New03.jpg 235. Seed • 2012.02.10. 14:33 • www.moleskine.com/moleskine/custom/business/seed_media_group_01.jpg 236. Casa da Música • 2012.02.10. 17:46 • www.sagmeister.com/sites/default/files/styles/large/public/Casa00.jpg 237. Casa da Música • 2012.02.10. 17:46 • www.sagmeister.com/sites/default/files/styles/large/public/Casa01.jpg 238. Casa da Música • 2012.02.10. 17:46 • 2.bp.blogspot.com/-e_yxj7uwDVw/TZ7ouV6ETsI/AAAAAAAAE5Q/7v4E6QISI48/s1600/ Casa02.jpg 239. Casa da Música • 2012.02.10. 17:46 • www.sagmeister.com/sites/default/files/styles/large/public/Casa12.jpg www.sagmeister.com/sites/default/files/styles/large/public/Casa10.jpg www.sagmeister.com/sites/default/files/styles/large/public/Casa14.jpg 240. Casa da Música • 2012.02.10. 17:46 • www.sagmeister.com/sites/default/files/styles/large/public/Casa15.jpg 241. Casa da Música • 2012.02.10. 17:46 • www.sagmeister.com/sites/default/files/styles/large/public/Casa01.jpg 242. Casa da Música • 2012.02.10. 17:46 • www.sagmeister.com/sites/default/files/styles/large/public/Casa16.jpg 243. Casa da Música • 2012.02.10. 17:47 • www.sagmeister.com/sites/default/files/styles/large/public/Casa09.jpg 244. Casa da Música • 2012.02.10. 17:47 • www.sagmeister.com/sites/default/files/styles/large/public/Casa08.jpg 245. Casa da Música • 2012.02.10. 17:47 • www.sagmeister.com/sites/default/files/styles/large/public/Casa07.jpg 246. Casa da Música • 2012.02.10. 17:48 • www.sagmeister.com/sites/default/files/styles/large/public/Casa15.jpg 247. Walker Art Center • Alice Twelmlow: Mire jó a grafikai tervezés?, 113.o. 248. Walker Art Center • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 167.o. 249. Walker Art Center • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 168-169.o. 250. Walker Art Center • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 167.o. 251. Walker Art Center • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 167.o. 252. Walker Art Center • Alice Twelmlow: Mire jó a grafikai tervezés?, 115.o. 253. Walker Art Center • Ulrike Felsing, Design2context: Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, 168-169.o. 35. OLDAL 254. COP 15 • 2012.01.29. 06:55 • www.underconsideration.com/brandnew/archives/cop15_04_print.jpg 255. COP 15 • 2012.01.29. 06:55 • www.creativeapplications.net/wp-content/uploads/2009/12/cop1501-640x265.png 256. COP 15 • 2012.01.29. 06:55 • www.creativeapplications.net/wp-content/uploads/2009/12/cop1500-640x359.png 257. COP 15 • 2012.01.29. 06:55 • www.underconsideration.com/brandnew/archives/cop15_05_stamps.jpg 258. COP 15 • 2012.01.29. 06:55 • www.underconsideration.com/brandnew/archives/cop15_03_web.jpg 259. COP 15 • 2012.01.29. 06:55 • www.creativeapplications.net/wp-content/uploads/2009/12/cop1502-640x397.jpg 260. Nordkyn • 2012.02.12. 14:12 • www.underconsideration.com/brandnew/archives/Neue_nordkyn_logo.gif 261. Nordkyn • 2012.02.12. 14:12 • www.underconsideration.com/brandnew/archives/Neue_nordkyn_system.gif 262. Nordkyn • 2012.02.12. 14:12 • www.underconsideration.com/brandnew/archives/Neue_nordkyn_postales.jpg 263. Nordkyn • 2012.02.12. 14:12 • www.underconsideration.com/brandnew/archives/Neue_nordkyn_businesscard.jpg 264. Nordkyn • 2012.02.12. 14:12 • www.underconsideration.com/brandnew/archives/Neue_nordkyn_Gamvikplace.jpg 265. Nordkyn • 2012.02.12. 14:13 • www.underconsideration.com/brandnew/archives/Neue_nordkyn_colors.gif 266. Nordkyn • 2012.02.12. 14:13 • www.underconsideration.com/brandnew/archives/Neue_nordkyn_lotsofdays.gif 267. ZAMG • 2012.02.16. 19:04 • did.floglaser.at/img/idelement_ww.gif 268. ZAMG • 2012.02.16. 19:04 • did.floglaser.at/index_en.html#identifikation 269. ZAMG • 2012.02.16. 19:04 • did.floglaser.at/img/ww_symbole.gif 270. ZAMG • 2012.02.16. 19:04 • did.floglaser.at/img/overview_vorne_over.jpg 271. ZAMG • 2012.02.16. 19:04 • did.floglaser.at/img/overview_hinten_over.jpg 272. ZAMG • 2012.02.16. 19:04 • did.floglaser.at/img/detail_brief_viska.jpg 273. ZAMG • 2012.02.16. 19:04 • did.floglaser.at/img/generator_legende_over.gif 274. Odoo projekt • 2012.02.16. 19:13 • odooproject.hu/ 275. Odoo projekt • 2012.02.16. 19:15 • fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/312812_284909838199830_163481833 675965_995501_1125826405_n.jpg 276. Odoo projekt • 2012.02.16. 19:17 • fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/312733_284910308199783_1634818336 75965_995512_2085054344_n.jpg

41


Statikusan változó Maszk és sablon alapú A logó, mint sablon

A logotípia, mint maszk

Priba design: John Lloyd & Geoff Gibbons Belgium, 1973

Nickelodeon design: Tom Corey és Scott Nash USA, 1985

2000 en France design: Eva Kubinyi & Ruedi Baur www.integral.ruedi-baur.eu Franciaország, 1997-2000

AOL design: Wolff Olins www.wolffolins.com USA, 2009

Museum of Arts and Design design: Pentagram www.pentagram.com USA, 2008

EO Broadcasting designer: Lava www.lava.nl Hollandia, 2009

New Museum design: Wolff Olins, Omnivore, Droga 5 www.wolffolins.com USA, 2008 NYC Inc Company design: Wolff Olins www.wolffolins.com USA, 2007 Melbourne design: Landor www.landor.com Ausztrália, 2009

Rendszer alapú Eszköztár

Tartalomhoz igazodó

Hadfields design: Wolff Olins Nagy-Britannia, 1967

Cinémathèque française design: Integral Ruedi Baur et associés www.integral.ruedi-baur.eu Franciaország, 2004-2006

Rotterdam 2001, Capital of Europe design: Armand Mevis & Linda van Deursen Hollandia, 2000 Impakt festival design: Lava www.lava.nl Hollandia, 2008 Circus design: Mind design www.minddesign.co.uk Nagy-Britannia, 2009

42

Flughafen Köln-Bonn design: Intégral Ruedi Baur et associés www.integral.ruedi-baur.eu Németország, 2002-2006 Clear village design: Lava www.lava.nl Nagy-Britannia, 2010 Neolab design: IlovarStritar www. ilovarstritar.com Szlovénia, 2009


Generatív Véletlenszerűen generált Változó tipográfia

Kétdimenzió mozgás

FILM design: e-Types www.e-types.com Dánia, 2000

MIT Media Lab design: E Roon Kang, TheGreenEyl www.eroonkang.com www.thegreeneyl.com USA, 2011

TATE design: Wolff Olins www.wolffolins.com Nagy-Britannia, 2000 Vuture design: Lava www.lava.nl Hollandia, 2009 Toonzetters design: Lava www.lava.nl Hollandia, 2010 Secca design: Pentagram www.pentagram.com USA, 2010 Belmacz design: Mind design www.minddesign.co.uk Nagy-Britannia, 2011

Adott készletből Cité Internationale Universitare de Paris design: Ruedi Baur www.integral.ruedi-baur.eu Franciaország, 2000-2004

Work AC design: Project Projects projectprojects.com USA, 2007 Oiyp kaleidoscope design: toko www.toko.nu India, 2010

Háromdimenziós mozgás Expo 2000 Hannover design: QWER www.qwer.de Németország, 1994-2000 Kunsthaus Graz design: Lichtwitz www.lichtwitz.com Németország, 2003 More4 design: ManvsMachine manvsmachine.co.uk Nagy-Britannia, 2012

De Balie design: Lava www.lava.nl Hollandia, 2010 MML design: FEED, Pixelcircus www.studiofeed.ca www.pixelcircus.co.uk USA, 2011

Direkt generált Megadott adat alapján

Aktuális adat alapján

Casa da Música design: Sagmeister www.sagmeister.com Portugália, 2007

COP15 design: okdeluxe www.okdeluxe.co.uk Dánia, 2009

Seed media grop design: Sagmeister www.sagmeister.com USA, 2009

Nordkyn design: Neue Design Studio www.neue.no Norvégia, 2010

Walker Art Center design: Andrew Blauvelt & Chad Kloepfer www.designmuseum.org/design/andrewblauvelt www.superserious.net ország: USA

ZAMG design: Florian Gläser www.floglaser.at Ausztria, 2008 Odoo project design: Hidden Characters www.hiddencharacters.hu Magyarország, 2011

43


44

Arculattervezés az új médiumokban  
Arculattervezés az új médiumokban  

szakdolgozat, MOME, 2012

Advertisement