Page 24

‫ جودة‬/ ‫أصالة‬

K VA L I T E T / AUTENTICITET Denne sektion omhandler visuelle måder hvorpå man formidler at der er tale om et produkt af særlig kvalitet eller at et produkt er certificeret; visuelle tricks der på mange måder også berører autenticitet. Min første indskydelse var at der på dette punkt godt kunne have været nogle kulturelle forskelle, men det er primært samme visuelle formidling af ovennævnte som man bruger i den vestlige verden: Mangestjernet for kvalitet, stempellignende grafik for f.eks. kvalitet, økologi eller ved ny opskrift, certifikationsmærker for bl.a. økologi, udsagn om at virksomheden har eksisteret i en lang årrække som vidne om kvalitet og autenticitet. Derudover er det ofte brugt på den marokkanske emballage at skrive noget på originalsproget hvis produktet stammer fra et land, hvor man bruger et andet alfabet såsom f.eks. Kina eller Rusland; det bibringer produktet autenticitet og formidler desuden produktets oprindelse på en simpel måde. Dog har jeg ikke fundet eksempler på at der er brugt signaturer fra f.eks. virksomheders grundlæggere e.l.

Studie i Marokkansk Emballage  
Studie i Marokkansk Emballage  

A study of Moroccan packaging.

Advertisement