Issuu on Google+

Šolski center Srečka Kosovela Sežana gimnazija in ekonomska šola

MULTIMEDIJSKI ELEMENTI UČNA GRADIVA

IZDELALA: Ana Štrukelj RAZRED: 3.b art ŠOLSKO LETO: 2015/16 DATUM: september, oktober 2015


MULTIMEDIJSKI ELEMENT: TEKST Naslov učnega gradiva: Josip Muren-Aleksandrov; NEBO, NEBO

Nebo, nebo in neskončna, brezmejna ravan! Pijano oko žari in iskri in vpija ta svet prostran. Horizont molči. Od neba sem mrak hiti … le še tam iz daljave v te proste širjave brezmejno prost nekdo beži. »Oj, ti dekle, dekle moje, pojdi, pojdi za menoj, kakor veter z drobno travo jaz igral bi se s teboj!«

Avtorja: Mladinska knjiga Založba, d. d. Ljubljana Renderspace d.o.o. Spletna povezava Kratek opis gradiva: Pesem je napisal Josip Muren-Aleksandrov, ki ga bomo letos pri književnosti tudi omenjali. Ime predmeta: SLOVENŠČINA


Multimedijski element:

SLIKA

foto: Valentin Benedik

Naslov učnega gradiva: ARHITEKTURA V BAROKU Avtor: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Spletna povezava Kratek opis gradiva: Slika prikazuje slovenski baročni oltar. Tu lahko vidimo, da je bilo v tem času veliko pozlate in vzorcev. Ime predmeta: VIZUALNE KOMUNIKACIJE


Multimedijski element: AVDIO POSNETEK

Naslov učnega gradiva: Izidor Cankar; S POTI (odlomek) Avtor: dr. Simona Pulko Spletna povezava Kratek opis gradiva: V avdio posnetku Melita Zemljak Jontes bere odlomek iz besedila S poti. Ime predmeta: SLOVENŠČINA


Multimedijski element: VIDEO POSNETEK

Naslov učnega gradiva: KAJ SE NAUČIMO OD SPOČETJA DO ROJSTVA? Avtor: Umetni splav Spletna povezava Kratek opis gradiva: Video posnetek govori o tem, kako so psihologi in biologi ugotovili, da se otrok uči že od spočetja dalje. Čeprav naj bi bilo prvo učenje šele od rojstva dalje, so raziskovalci odkrili da se naše učenje začne že pred rojstvom. Ime predmeta: PSIHOLOGIJA


Multimedijski element: ANIMACIJA

Naslov učnega gradiva: CUBE ANIMATION FOR MATHS LESSON Avtor: Kančur team Spletna povezava Kratek opis gradiva: Animacija nam prikazuje, kako narišemo kocko. Kasneje pa vidimo še, kako v kocki dobimo različne diagonale. Ime predmeta: MATEMATIKA; geometrija


Multimedijski element: INTERAKTIVNA VSEBINA

Naslov učnega gradiva: PASSATO PROSSIMO ESERCIZIO Avtor: Telelinea Spletna povezava Kratek opis gradiva: V zgornji nalogi so vaje za preteklik v italijanščini. Ime predmeta: ITALIJANŠČINA


Multi elementi ana strukelj 1