Page 1


INTRODUCCIÓ 03 Saluda Javier Sayago Sobrino 04 Explicació Falla Gran

“Ximet”

05 Explicació Falla Infantil

“Ximet”

ESCRITS 06 Entrevista a “Ximet” Ximo Foix Gellida

08 Entrevista Fallera Major

Patricia Comí Sánchez

16 Els Pilars de la Falla

GRÀCIES!

CÀRRECS 2014 10 Cort d’Honor Falleres i Fallers

12 Cort d’Honor Infantil

Falleretes i Fallerets

13 Càrrecs 2014

Ingrid, Merche, Martín y Encarna

TÒPICS 14 Comissió

El relleu

18 Actes

Falla “el Grill”

21 Col·laboradors

2 • Falla el Grill • Seguim fent falla!

Sempre al nostre costat


SALUDA Hem deixat enrere les celebracions del XXXV aniversari, però com de nostàlgia no es viu; afrontem a partir d’aquest any, nous reptes amb renovades il·lusions per a seguir creixent com a FALLA. Com s’ha dit en altres ocasions, és el moment de que les noves generacions prenguen el relleu de l’actual junta de l’entitat, així com la presidència; perquè sense cap dubte, vosaltres els joves, aportareu altres maneres de veure i fer les coses, n’estic segur que millorareu tots allò que hem fet fins aquest moment. Estem en uns anys difícils per les circumstàncies que tot el món té presents, però això, potser siga un al·licient per a romandre més units i bolcar-nos en la FALLA, la qual, no és una obligació, sinó més bé al contrari, som un grup d’amics en un mateix objectiu: plantar el 14 de març el nostre monument. Perquè no hem d’oblidar que l’objectiu de tota FALLA és el de traure al carrer tots els anys un monument per a al nostre gaudi i el dels nostres veïns, encara que algunes vegades a les nostres AUTORITATS, pareix que se’ls oblida amb tantes normatives i ordenances, que fan que cada vegada siga més difícil de realitzar aquest objectiu. També vull aprofitar aquest any per a donar les gràcies a les famílies dels nostres càrrecs que durant tots aquests anys, han sigut el vertader suport de l’entitat, sobretot en els moments més difícils, en nom de tota la COMISSIÓ, de nou: gràcies. Els nostres càrrecs de 2013, Laura, Sandra, Paula, Sonia, Jordi, Jordi Jr, Rosa i Patri; la falla ha estat molt orgullosa de vosaltres durant aquest any i que formeu part de la que comença a ser una gran història. Us presentem als càrrecs que ens representaran durant l’any 2014: Patricia Fallera Major, Merche Padrina de la Falla, Martín President d’Honor, Ingrid Regina del Foc i Encarna la nostra mantenidora, així com a la nostra representant en la Junta Local María. La meua més sincera enhorabona i també dir-vos que entre tota la Comissió treballarem per a que tingueu un gran any en tots els aspectes. Com veureu, aquest any no tenim Fallers Majors Infantils. Que la comissió no es desanime per això, perquè tots sabeu la gran cantera que tenim a la Falla i de ben segur que en els propers anys els farà molta il·lusió representar-nos. M’agradaria donar les gràcies als nostres socis i signatures col·laboradores pel recolzament que ens donen any rere any. També vull felicitar a les Falles germanes que aquest any celebren els seus respectius aniversaris: als Cremats pel seu XX aniversari, i al Mercat Vell, la Carrasca i l’Embut pel seu XXXV. Nomes em falta desitjar-vos a tots unes bones Falles i recordar-vos que teniu obertes les portes del casal de la Falla, que és la vostra casa.

Falla el Grill • Seguim fent falla! • 3


“MOS FAN TRAURE ELS COLORS” Artista: “Ximet”

Ens han posat VERDS!!.”

EXPLICACIÓ Ho veiem tot GRIS gris No es tot de color Rosa rosa Ens toca menjar-nos el marró marró Ens han posat verds, verds al final: “M O S F A N T R E U R E E L S CO LO R S!”

FALLA GRAN El cos principal de la falla és un camaleó que ens fa traure els colors a tots i al seu voltant anem trobant totes les tonalitats: podem trobar hi ha un xiquet a punt de tirar-se a nadar, un “fumeta” que no té molt clar el que veu, una infermera injectant un globus a una xiqueta, també hi ha un xiquet que està fent el gos i passa de tot, si continuem observant hi ha algun faller i també, algun personatge públic a qui li encanten les noves tecnologies.

4 • Falla el Grill • Seguim fent falla!


“DIETA MEDITERRÀNIA” Artista: “Ximet”

FALLA INFANTIL Avui en dia els xiquets mengen tot tipus de porqueries: menjar ràpid, dolços, “xuxes”,... I han perdut les bones costums, el menjar cassolà, la dieta d’aquí de tota la vida: la dieta Mediterrània.

Falla el Grill • Seguim fent falla! • 5


Crec que és molt important que la gent jove tinga interés per les falles i no es perga aquesta tradició.”

6 • Falla el Grill • Seguim fent falla!


XIMO

FOIX GELLIDA

X

imo Foix, també conegut

- L’any passat la falla infantil, enguany

com a “Ximet” és el jove

la gran, és un repte molt important per

artista benicarlando, en

a tu?

qui enguany ha confiat

Per a mi ha sigut una meta a realitzar,

la nostra falla per a la realització dels

any rere any m’agrada anar més enllà,

dos monuments. Ja vam tenir la primera

intentar evolucionar I fer coses noves.

presa de contacte l’exercici passat amb la

Per això, per a mi és un repte personal

falla infantil i vam quedar tan satisfets

importantíssim l’oportunitat que m’ha

que enguany ens hem llançat de cap amb

brindat la falla.

ell amb les dues falles.

- Aquesta falla sempre s’ha caracteritzat per ser de les més humils I també sempre

- Com comences en aquest món de

va a pels premis de crítica, t’ha condicio-

l’artista faller?

nat molt a l’hora de treballar?

- Des de jovenet sempre he tingut curi-

Condiciona bastant, ja que et limita a

ositat pel modelatge, comprava figures

l’hora de treballar, però també entenc

fetes I les intentava modelar en fang.

que és un aspecte molt important per

Sempre he sigut molt autodidacta.

aquesta comissió i que porta molt de

- Tal com estan les coses en l’actualitat, és

treball darrere per part d’ells.

molt arriscat aquest treball?

- Quins són els artistes que més t’han

- La veritat que és molt difícil viure

influenciat o en qui t’has fixat a l’hora

d’aquest treball, sobretot després de la

de treballar?

pujada del 21% de l’IVA, una forma de

- Indubtablement, el meu amic Vicent

tirar-ho endavant és complementar-ho

Martínez, per la seua forma de treballar

amb encàrrecs de decoració.

sempre buscant innovar.

- Com comença la teua relació amb la

- Pareix que els joves de Benicarló estan

falla El Grill?

començant a interessar-se per aquest

- La meva relació comença a través de

món de l’artista faller, què en penses?

Jose Mª Sansano, un amic meu i membre

- Crec que és molt important que la gent

de la falla El Grill, que em va donar a

jove tinga interés per les falles i no es

conèixer a la comissió. Aprofito aquestes

perga aquesta tradició tant important a

línies per a agrair la confiança que han

Benicarló.

ENTREVISTA A: XIMO FOIX GELLIDA. ARTISTA DE LA FALLA EL GRILL 2014

Jove artista cadufero, que aquest any ha aceptat, després de l’èxit de la falla infantil del any passat, el repte de fer les dues propostes de falla: la falla gran i la petita.

depositat en mi.

Falla el Grill • Seguim fent falla! • 7


PATRICIA

COMÍ SÁNCHEZ FALLERA MAJOR DE LA FALLA “EL GRILL” 2014.

P

“EM SENTO NERVIOSA, AMB MOLTA IL·LUSIÓ.” “NO M’HO ACABO DE CREURE DEL TOT.”

tri (com a ella li agra-

La seua història a la falla es remunta a

li va fer molta il·lusió. Va ser un any molt

da que l’anomenen), té

molt abans de nàixer ella, quan son tio

especial que va compartir junt a Merche

19 anys, està a punt de

Juanillo entra a la falla, a partir d’aquest

Giner com a Fallera Major, que enguany,

començar els seus estu-

moment, els seus pares, Ángela i Quico

com no podia ser d’una altra manera, ha

dis d’ajuda a les persones dependents.

s’impliquen. El seu tio va ser president

volgut acompanyar a la seua fallereta

Aparentment és tímida, però els que la

durant molts anys, els cosins Fallers

com a Padrina de la Falla. D’aquell any

coneixen bé diuen que és bromista i un

Majors Infantils, però la fita més impor-

recorda els grupets que feien amb les

poc pallasseta, i és que a ella li encanta

tant a la seua vida va ser l’any que els

falleres majors infantils de les altres

fer riure als altres. Entre les seues afi-

seus pares eren Padrina de la Falla i

falles, com Imanol, el seu faller major

cions destaca la lectura, fer esport, cantar,

President d’Honor i es van assabentar

infantil, li contava tot allò que passava i

escoltar música i sortir amb les seues

de que esperaven una fallereta. Des

sobretot, les sortides amb tota la colla de

amigues. I de les festes més importants

d’aleshores Patri no ha faltat mai a la

fallers majors de l’any 2003.

de la localitat li encanten els bous a

seua cita amb les falles.

la mar i com no podia ser d’una altra manera, les “cordaes”.

8 • Falla el Grill • Seguim fent falla!

I ara a falta d’unes setmanes del dia Ja cap a l’any 2003, la petita Patri va ser

més esperat per Patri, ens confessa: “Em

proclamada Fallera Major Infantil, fet que

sento nerviosa, amb molta il·lusió. Cada


dia m’imaginano com serà la presentació

La nostra falla es caracteritza per ser

i recorro cada moment, però la veritat és

sempre diferent, en aquest cas, la respon-

que encara no m’ho acabo de creure del

sabilitat de fer els dos momuments ha

tot”. Com a tota Fallera Major és un dels

recaigut sobre l’artista local “Ximet”,

dies que més li agrada, encara que si s’ha

quan li preguntem a Patri sobre aquest

de quedar en un moment de la setmana

tema diu que se sent molt contenta,

de falles, es queda amb tot, ja que cada

que l’artista siga del poble és molt posi-

moment és únic i irrepetible.

tiu: “Tant de bo es farien més falles a Benicarló.”

A Patri li agraden els reptes, i de ben segur que aquest n’és un any ple: per

Quan li fem la pregunta de què és per a

primera vegada a l’història de la falla,

ella ser grillera no dubta en respondre:

ens trobem sense fallers majors infan-

“ Per a mi ho significa tot, ho duc a la

tils; amb unes normatives cada vegada

sang des que vaig nàixer i em sento molt

més dures, amb poca ajuda per part de

orgullosa.”

l’ajuntament i amb la situació de crisi en que està sotmés el país. Enfront

I per tancar aquesta entrevista li diem

aquest panorama, la nostra fallera afir-

que ens diga unes paraules per a convi-

ma: “Espero viure aquestes falles com ho

dar als veïns de Benicarló i la comarca a

he fet sempre, amb la mateixa il·lusió,

visitar la nostra falla: “És una època de

sent conscient de tots els problemes,

l’any molt bonica, que s’ha de viure en

però mirant sempre endavant i aprofitant

primera persona i si us apropeu a la Falla

cada moment”.

El Grill podreu conéixer-nos més a fons, som una falla molt familiar i diferent, segur que no us en penediu.”

“Espero viure aquestes falles com ho he fet sempre, amb la mateixa il·lusió, sent conscient de tots els problemes, però mirant sempre endavant i aprofitant cada moment.” Falla el Grill • Seguim fent falla! • 9


PATRICIA

COMÍ SÁNCHEZ FALLERA MAJOR DE LA FALLA EL GRILL 2014

FALLERS CORT D’HONOR Patricia Ortiz Mancheño (Fallera Major 2013) Maria Colom Gago (Cort d’honor de la FM de Benicarló 2014)

FALLERES

FALLERS

Ana Alsina Bolinches

Ariadna Mercader García

Miguel Anglés Monroig

Jordi Rouras Pellicer

Sara Bosch Ayza

Belén Molina Bort

Joan Colom Gago

Jordi Rouras Marzá

Judit Carceller Sales

Isabel Orihuela Menacho

Adrián Fernández Arnau

Jose A. Roig Forner

Laura Colom Gago

Sandra Ortiz Mancheño

Manel Forés Asensio

Jose V. Febrer Narro

Núria Domínguez Mejías

Ruth París Esteller

Manel Forés Geira

Eloi Vinaiza Febrer

Laura Febrer Rico

Sonia Pla Marín

Ramón Giner Fuster

Erik Zaragozá Rouras

Encarna Fernández Belmonte

Vanessa Pla Marín

Ramón Giner Gellida

Manuel Virgos Gascó

Marina Flores Esteller

Ana Belén Ramia Pérez

Dídac Juan Bosch

Sandra Forés Asensio

Patricia Ramia Pérez

Xavi Juan Valls

Marina Forés Sánchez

Maria Ripoll Sánchez

Aleix Lacruz Simó

Mariona Giner Mascarell

Sonia Rouras Pellicer

Javier Mancheño Menacho

Remedios Gago Ramos

Sabina Sánchez Beltrán

Juan L. Mercader Fanego

Noemí García Boix

Maria Sansano Peinado

Luís M. Vallés Gil

Alicia Gea Sorlí

Vanessa Vilanova Bellés

Rafael Marín Segura

Sabrina Gea Sorlí

Idoia Vinaiza Febrer

Martín Menacho Hernández

Rosi Gellida Gellida

Arantxa Vizcarro Coll

Gaspar Ortiz Rodríguez

Merche Giner Gellida

Ingrid Vizcarro Coll

Juan M. Pellicer Martínez

Paula Llorach Arrufat

Liliana Vizcarro Coll

Marcos Pellicer Martínez

Montserrat Márquez Almarcha

Meritxell Vizcarro Coll

Pau París Esteller

Eva M. Martorell Bueno

Juan Bosch Moros

Marisol Marzá Garriga

Juan Jose Bosch Ayza

Sonia Marzá Garriga

10 • Falla el Grill • Seguim fent falla!


Falla el Grill • Seguim fent falla! • 11


CORT D’HONOR INFANTIL FALLERES INFANTILS Rosa Boix Marzá (Fallera Major Infantil 2013) Carla Albiol Menacho Dana Anglés Orihuela Atenea Bosch Fresquet Olalla Carceller Sales Paula Giner Alsina Iria Mancheño Cobelo Ivone Marzá Sales Júlia Mateu Zaragozá Clara Menacho Gea Sofia Montagut Bosch Nadia Ortega Bosch Àsia Roig Vizcarro Indhira Roig Vizcarro Júlia Ruiz Foix Norai Sánchez Soriano Sara Sánchez Soriano Lucía Sayago Prades Carmen Soriano Borràs Sara Vea Royo FALLERS INFANTILS Jordi Rouras Vinaiza (Faller Major Infantil 2013) Tomás Albiol Menacho Enol Anglés Orihuela Pau Balaguer López Joan Encinas Orihuela Joel García Vallés Ramón Giner Iborra Leo Llorach López Pau Llorach López Ivan Mancheño Cobelo Marc Marín Martorell Ferran Martínez Alsina Marc Menacho Pla Pau Mercader García Antonio Pellicer Vilanova Eric Ortega Bosch Alex Roca Pla Àlex Romero Martínez Martín Trujillo Domínguez Àlex Zaragozá Rouras

12 • Falla el Grill • Seguim fent falla!


CÀRRECS

2014

L

a nostra regina del foc d’aquest 2014, és Ingrid Vizcarro Coll. Ser fallera li ve de família i però si hi ha una cosa de la que n’està orgullosa, és de ser l’única grillera que ha tingut l’honor de ser

Fallera Major de Benicarló. Ella és simpàtica, dolça i presumida, però també molt treballadora i perfeccionista, un conjunt de qualitats que de ben segur fan d’ella la millor candidata per a ser la Regina del Foc de 2014.

La padrina de la falla, Merche Giner Gellida, no podia ser menys, és fallera des que va nàixer, també és la grillera més veterana a

REGINA DEL FOC

dalt l’escenari, tot un exemple a seguir. Darrere de la timidesa

INGRID VIZCARRO COLL

una bona confident i consellera, amb una força i unes ganes de

PADRINA DE LA FALLA MERCHE GINER GELLIDA

que té inicialment, et pots trobar una amiga per a tota la vida, treballar pel que estima inesgotables.

El president d’honor d’aquest any, Martín Menacho Hernández, fa poc que està a la falla, però ell i la seua família han entrat per la porta gran: la seua dona va ser la Padrina de la Falla 2013, enguany ell President d’Honor i … qui sap quan li tocarà a Marc ser President Infantil? Si ens fixem en com és, està clar que el futbol és una de les seues passions, però les falles no es queden

PRESIDENT D’HONOR

enrere: ajuda a la cuina, neteja i sempre està on faça falta … podem estar segurs que amb ell hem fet “un bon fitxatge”.

MARTÍN MENACHO HERNÁNDEZ La nostra mantenidora, és Encarna Fernández Belmonte. Qui no coneix a Encarna de la falla El Grill? La nostra manteni-

MANTENIDORA

dora és una altra veterana de la falla, potser hostenta un dels

ENCARNA FERNÁNDEZ BELMONTE

la el dia de la presentació en un discurs que de ben segur que

pocs càrrecs que li mancava per ser. Serà tot un honor escoltarno deixarà a ningú indiferent.

Falla el Grill • Seguim fent falla! • 13


COMISSIÓ PRESIDENT

LLIBRET

Juan Belmonte Morillo

Javier Sayago Sobrino

José A. Roig Forner

Antonia Bolinches Sastriques

Arantxa Vizcarro Coll

Juan Jose Bosch Ayza

Liliana Vizcarro Coll

Mª José Coll Sanz

VICEPRESIDENT 1r

Tomás F. Colom Fresquet

Jordi Rouras Pellicer DECORACIÓ FALLA I

M. Carmen Febrer Marzá

VICEPRESIDENTA 2a

ESCENARI

Encarna Fernández Belmonte

Liliana Vizcarro Coll

Ramón Giner Gellida

Manel Forés Geira

Merche Giner Gellida

Natalia Fresquet Primo

VICEPRESIDENTA 3a

Patricia Ortiz Mancheño

Remedios Gago Ramos

Merche Giner Gellida

Sandra Ortiz Mancheño

Conchita García Andrade

Ingrid Vizcarro Coll

Mireia García Boix Noemí García Boix

VICEPRESIDENTA 4a Patricia Ortiz Mancheño SECRETARIS

LOTERIES

Rosi Gellida Gellida

Juan Bosch Moros

J. Ramón Giner Fuster

Joaquín Martorell Ausensi

Javier Gómez González Inés Iborra Martínez

Samuel Carceller Royo Liliana Vizcarro Coll TRESORERS

CAVALCADA DEL NINOT

José Maria Llorach Miralles

Patricia Ortiz Mancheño

Conchita Lluch Bosch

Sandra Ortiz Mancheño

Aurelio López Belmonte Luís López Torres

Ramón Giner Gellida Jordi Rouras Marzá DELEGADA DE SOCIS

IL·LUMINACIÓ I MÚSICA

M. Dolores Magriñá Munte

Rafael Marín Segura

Paquita Mancheño Lozano

Manolo Vinaiza Albiol

Ascensión Martín García Mónica Martorell Magriñá

Merche Giner Gellida COETERS

Marisol Marzá Garriga

JUNTA LOCAL FALLERA

Jorge Belmonte Sánchez

Sonia Marzá Garriga

Paula Llorach Arrufat

José Vicente Febrer Narro

M. José Mercé Manso

Rafael Marín Segura

Ramón Giner Gellida

Gastón F. Mottola

Rafael Marín Segura

Isabel Orihuela Menacho

DELEGATS DE MONUMENT

Juan L. Mercader Fanego

Gaspar Ortiz Rodríguez

Marcos Pellicer Martínez

Miguel Ortiz Forés

Àlex Pedrosa Martínez

Jose A. Roig Forner

Juan M. Pellicer Martínez

Manolita Pellicer Rico

Marcos Pellicer Martínez

Maruja Pellicer Rico

DELEGAT DE PIROTÈCNIA

Jordi Rouras Pellicer

Luís Pérez Belmonte

Marcos Pellicer Martínez

Vanesa Villanova Bellés

Sonia Pla Marín

Manolo Vinaiza Albiol

M. Elena Prades Martín

DELEGATS DEL CASAL

Eloi Vinaiza Febrer

Laura Rico Planes

F. Javier Ferrús Rubio

Idoia Vinaiza Febrer

Sonia Rouras Pellicer Ángela Sánchez Adame

Martín Menacho Hernández Luís M. Vallés Gil

VOCALS

Vicenta Sánchez Adame

Idoia Vinaiza Febrer

Pablo Alsina Forés

Sonia Sales Altabella

Meritxell Vizcarro Coll

Miguel A. Anglés Monroig

Sabina Sánchez Beltrán

Conchín Arrufat Febrer

Antonio Sánchez González

PROTOCOL

Pilar Asensio Ferradas

Rosana Sánchez Lluch

Merche Giner Gellida

Gloria Ayza Castell

Yolanda Vinaiza Albiol

Paula Llorach Arrufat

Benito Ballester Martí

Manuel Virgos Gascó

Catalina Belmonte Morillo

José A. Vizcarro Moros M. Dolores Zaragozá

14 • Falla el Grill • Seguim fent falla!


Falla el Grill • Seguim fent falla! • 15


ELS PILARS DE LA FALLA

Sense ells aquesta fita, la de fer falla, no seria una realitat.

H

em deixant enrere les celebracions del 35é aniversari. Sí, pareix que fóra ahir quan quatre amics van decidir fundar la nostra falla. Durant aquests 36 anys ha passat de tot, bons moments i de no

tan bons. Tres casals, tres presidents, 36 quadres d’honor, 36 falles, nombrosos fallers i falleres, incomptables actes, nits de festa, de reunions, de llàgrimes i d’il·lusió. Però si ens hem de quedar en alguna cosa, podríem dir que som una gran colla d’amics, una família, que com totes passa per molts cicles.

16 • Falla el Grill • Seguim fent falla!


Encara que ara no venen tant com voldrien tampoc ens podem oblidar de “Conchín” i Antonio, que han ajudat moltíssim els anys en que la comissió ha fet la falla i segueixen al peu del canó durant les nits de falles. I tampoc ens oblidem d’Encarna i Benito, ella ha sigut la modista del ninot durant molts anys i enguany la tenim com a mantenidora d’excepció. Juanillo i Vicenta tampoc necessiten presentació, ell president durant més d’una dècada i ella sempre fent-li costat, Fins ara fa ben poc, tot el pes de la

dinar de la setmana fallera, preparant

falla, els llocs de responsabilitat, les

els sopars o els guisadets que tant ens

decisions importants, i com no, tota la

agraden, com fent fideuades o plats

feina, recaien sobre aquests pilars que

mariners la setmana de festes d’agost

poc a poc, a través d’aquests ja 36 anys

en la nostra mostra gastronòmica.

ens han anat deixant o han volgut

Sempre acompanyades de Gloria fent

passar a un segon pla: mirant enrere

de “pinche”, fent truites, agranant, fre-

trobem a Pablo Alsina, l’únic fundador

gant, netejant els paellons de l’arròs,

que resta a la falla, que mai falta el

escurant els plats o trobant “portaest-

dia de la presentació organitzant a les

endarts” quan no hi ha ningú que vulga

falleres, en la “plantà” i la decoració

fer aquesta feina.

de la falla, en el dinar del soci o a la setmana de falles ajudant a la seua

Però a aquestes dones els manquen

dona Antonia a fer els tradicionals

les seues meitats: Jordi, la mà dreta

bunyols (ell sempre em diu que vol que

del president, és com el sabi a qui tots

el posem com a “bunyolero oficial”) ...

demanen consell, sempre està a punt

una altra cosa que el caracteritza és

per a donar una bona idea, o un punt

que pocs com ell pateixen més el dia

de vista que no se t’haguera ocorregut

dels premis.

mai, sempre he pensat que és un home avançat a la seua època.

Una altre pilar, incansable on estiga, que no consta com a fundadora perquè

I qui no coneix a Carabasso, polifacètic

eren altres temps, és Ascensión, que

com ningú, ell encén les torradores,

ha passat de ser la dona d’Ovidio a

neteja els paellons, agrana el carrer,

la sogra del “presi”. Com diu la seua

fabrica tot allò que necessitem i fins

família, la falla li dóna vida, no falta

i tot entra a la cordà, és l’”alma mater”

mai la setmana de sant Josep a les

de la falla.

guàrdies i sempre està disposada a fer les feines més pesades a la cuina amb

Parlant de gent coneguda per tot

Caty. La veritat que són unes artistes

Benicarló, tenim a Platero, el artista

fent mandonguilles, callos i fins i tot la

teixedor per excel·lència del mantó de

xocolatada del dia dels xiquets.

flors de la nostra Mare de Déu el dia de l’ofrena. Potser després del president,

Però no estàn soles dins la cuina de la

ell i la seua dona Gloria són els qui

falla, també tenim a Maruja i Manolita

van a més reunions de tots, sempre va

que igual te les trobes fent les paelles

amunt i avall i darrere de tots per a

del soci o de sant Josep, qualsevol

donar-nos la loteria setmanal.

treballant els dos junts per la falla. I ja arribant a les parelles més joves i no per això menys implicades arriba el torn de Ramón i Rosi, que sempre estan disposats a obrir-nos el seu establiment si fem curt de qualsevol cosa, és un comodí que sempre està present i això

són favors que no es

paguen amb diners. El que considerem com un germà per al nostre president és Gaspar, un acompanyant incansable que igual va a descarregar la falla, com surt per acompanyar a qualsevol fallera que s’ha quedat penjada. I Paqui, sempre en segon pla, però ajudant a la cuina, amb les disfresses o el que faça falta. És possible que em deixe gent important, però l’objectiu d’aquest article no és un altre que agrair-los a tots ells la gran tasca que porten fent durant aquestos 36 anys d’història junts. La paciència, la il·lusió, el seny, l’experiència ... I ara, quan ens toca als joves agafar el relleu, ens venen les típiques preguntes al cap, de si serem capaços d’arribar a tot, de fer-ho la meitat de bé que ells i sobretot de seguir en el clima familiar que han aconseguit ells durant tot aquest temps. Però una cosa la tenim molt clara, volem agafar responsabilitats, però sols no, acompanyats mentre puguem d’ells, perquè sense ells ens faltaria una part molt important: ELS PILARS ON ENS SOSTENIM.

Falla el Grill • Seguim fent falla! • 17


ACTES

Dissabte 8 de febrer – “DESPERTÀ”

Diumenge 9 de març – DIA DEL SOCI

Dilluns 17 de març – VOLTETA

A les 8h comencem a calfar motors amb

A les 14h tradicional dinar del “Soci”.

A les 12h obertura del bar.

la “despertà” en honor als càrrecs

A les 18h Entrega dels bunyols.

A les 13h “Globotà”.

de 2013 i 2014.

de brillants a l’auditori municipal.

A les 14h dinar en el casal de la falla.

A les 20h Entrega dels premis del Ninot

A les 17h vestits com correspon, volteta

Indultat i del Llibret al MUCBE.

per les falles de Benicarló.

Dissabte 9 de febrer - PRESENTACIÓ Matinarem un poc i a les 9:30h ens

Per la nit, “torraeta”, braves, mandon-

concentrarem al casal per arreplegar

guilles i festa en el casal.

als càrrecs 2014.

Dies 10, 11, 12 i 13 de març

A les 23h “I Encierro

SETMANA FALLERA

de carretilles Barraca-Grill”.

A les 12h Presentació dels nostres

“Plantà” de la falla, condicionament

càrrecs a l’Auditori Municipal.

del casal i altres elements.

Dimarts 18 de març – DIA DELS CÀRRECS

En acabar, dinar en un conegut restaurant

Aquestes nits hi haurà sopar

A les 8h “Despertà” en honor als càrrecs

de la localitat.

per als col·laboradors i treballadors.

2014.

Dissabte 1 de març - “CRIDÀ”

Divendres 14 de març – PREMIS

A les 14:30h dinar al casal de la falla

A les 8h al casal de la JLF, despertà en

A les 14h dinar en el casal de la falla,

prèvia inscripció.

honor de les Falleres Majors de Benicarló,

prèvia inscripció.

A les 17h Festa infantil.

organitzat per la Junta Local Fallera.

A les 19h concentració al casal per a

Última nit de sopars i festa al casal.

A les 14h “Mascletà”.

assistir a l’entrega de premis. A les 20h Concentració al Casal

Primera nit de falles: l’obertura del casal

Dimecres 19 de març – SANT JOSEP

de la Falla per assistir a la “Cridà”.

amb sopar i festa.

A les 11h Missa en honor a Sant Josep en

A les 20:30h Cridà des del balcó

l’església de Sant Bartomeu.

de l’ajuntament.

A les 14h “Mascletà”.

En acabar, torrada a l’annex

Dissabte 15 de març – DIA DELS XIQUETS

A les 14:30h Dinar de Sant Josep.

del pavelló poliesportiu.

A les 11h Concurs de dibuix.

Per la tarda els que poden a descansar

A les 14h “Mascletà”.

(això només és per als càrrecs) i els

Diumenge 2 de març

A les 14:30h dinar al casal de la falla.

altres començarem amb les tasques de

PAELLES DE GERMANOR

Per la nit, si teniu ganes de menjar bé, de

desmuntatge.

A les 12h estarem a Sant Gregori fent les

festa i de tastar el millor “cremaet” de tot

A les 20h Cremà de la falla infantil.

paelles, que posteriorment degustarem

el poble, aquesta és la vostra falla, a més

A partir de les 22h Cremà de les falles

a l’annex del poliesportiu municipal.

us esperarà alguna sorpresa.

grans segons itinerari.

Dissabte 8 de març - NINOT

Diumenge 16 de març - OFRENA

A les 14h dinar a la falla per la cavalcada

A les 3:30h primera cordà de les falles

del ninot.

2014.

A les 18h ens concentrarem al casal per

A les 14h “Mascletà”.

a donar els últims retocs a les disfresses

A les 14:30h dinar al casal de la falla.

i acudirem a la cavalcada del Ninot.

A les 17h Concentració al casal per a

En acabar, sopar i música al casal

assistir a l’ofrena.

de la falla.

La comissió de la Falla El Grill no es responsabilitzarà dels danys ocasionats durant les festes dins del seu recinte. I es reserva el dret de variar els horaris, afegir, canviar o suspendre qualsevol dels actes programats sempre que les circumstàncies o el temps així ho aconsellen. Respecte a la distribució de pirotècnia a les despertades, no es repartiran petards als socis menors de 18 anys només se’ls hi donarà a través dels pares o tutors.

18 • Falla el Grill • Seguim fent falla!


Falla el Grill • Seguim fent falla! • 19


COL·LABORADORS Ad. de loteria núm. 1 L’entraeta

964 471 993

Artesanias Llobe SL

963 494 138

Caixa Benicarló

964 474 062

Calzados Cane

964 460 971

Centre d’estètica M. Pilar

964 462 684

Centre òptic Eva Marín

964 826 864

Floristeria Feliu

964 471 795

Floristeria Peraire

680 321 560

Foto-vídeo Guillermo

964 473 214

Helados Costa Dorada

964 461 577

Indumentaria i festa L’agulla Fallera

964 473 659

Ingrid Vizcarro Abogada

610 342 887

Javier Roda & LaPepa

964 471 245

Joieria Delshorts

964 473 429

Lenceria Sara

964 462 157

Llibreria-papereria Mulet

964 471 550

Pau restaurant

964 470 546

Pink & Choco

964 492 941

Publikat

964 829 500

Regional i festa Tere Bellés

964 460 018

Salva Peluqueros

964 475 856

Serendipity moda i complements

964 467 513

Tintoreria Maymi

964 471 635

Vizcarro Fruits

651 555 890

Falla el Grill • Seguim fent falla! • 21


22 • Falla el Grill • Seguim fent falla!


Falla el Grill • Seguim fent falla! • 23


Llibret Falla El Grill '14  
Advertisement