Page 1


La 24 iulie 2012 Primăria or. Rezina a semnat Memorandumul de Înţelegere cu Proiectul USAID de Susţinere a Autorităţilor Publice Locale din Moldova. Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în baza studiului de performanţă municipală a selectat oraşul Rezina ca partener al proiectului LGSP Moldova. Proiectul vine să asiste primăria în planificarea şi punerea în aplicare a politicilor şi procedurilor care contribuie la buna guvernare şi dezvoltarea capacităţii

locale. Aditional va ajuta la fortificarea capacităţilor administraţiei publice locale şi a prestatorilor de servicii în scopul asigurării unor servicii publice calitative, îmbunătăţirii practicilor privind procesul bugetar şi managementul finanţelor publice locale, eficientizării consumului de resurse energetice.


Vice-Primarul de Rezina, Dnul Iurie Rusu, a menționat: „“Suntem foarte bucuroşi că suntem parteneri ai USAID/LGSP. Suntem convinşi că cu ajutorul proiectului ne vom putea pregăti pentru cooperarea inter-comunitară şi vom reuşi să răspundem mai eficient la nevoile cetăţenilor noştri. Proiectul LGSP a venit la momentul potrivit în oraşul nostru şi suntem gata să beneficiem la maxim din tot ce este de învăţat.”

Dnul Scott Johnson, Directorul LGSP a menţionat “Suntem încântați ca la evenimentul nostru de lansare este prezentă și președintele raionului, Doamna Eleonora Graur, și suntem siguri că va fi o colaborare de succes. Primaria Rezina a fost selectată pentru a participa în acest proiect datorita atitudinii sale deschise spre cooperare şi progres. Oficialii locali și cetățenii orașului sunt acei care cunosc cel mai bine necesitățile și problemele locale, iar noi suntem aici pentru ca să conlucrăm întru soluţionarea acestor probleme şi pentru a contribui la dezvoltarea locală.”


Aceste activităţi de instruire fac parte din cadrul Programului de Excelenţă în Administrarea Locală şi au avut drept scop asistarea autorităţilor locale în: - sporirea responsabilităţii şi a transparenței acestora faţă de cetăţeni prin îmbunătăţirea proceselor de planificare bugetară şi raportare financiară; - familiarizarea cu modernizarea tehnologică, digitizarea serviciilor (Programul Strategic de Modernizare Tehnologică a Guvernării, mini-agenda de e-transformare la nivelul oraşelor (oraşe inteligente), serviciu electronic de notificare şi alertare, etc.) şi cunoaşterea beneficiilor acestor noi tendinţe ale EGuvernării pentru cetăţeni; - îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare cu publicul şi creşterea transparenţei în cadrul primăriei, prin utilizarea instrumentelor de „new media”, organizarea campaniilor de succes şi mobilizarea publicului, metodele de apropiere a APL de cetăţeni şi viceversa; - promovarea bunei guvernări; - promovarea parteneriatelor public-private şi a cooperării inter-municipale, în scopul atragerii de investițiilor pentru realizarea proiectelor la nivel de APL, sporirea accesului, calităţii şi eficientizarea serviciilor publice, cît şi utilizarea eficientă a activelor şi a banilor publici; - împărtăşirea practicilor ţărilor cu performanţe în domeniile menţionate mai sus; etc.


Au fost vizitate oraşele Piteşti, Topoloveni, Râmnicu Vâlcea, Bucureşti şi comuna Vulcana Băi, care şi-au împărtăşit experienţele, istoriile de succes şi lecţiile învăţate în calea lor spre descentralizare. Au fost discutate diverse teme, ca rolurile asociațiilor de autorități locale, prestarea serviciilor publice, gestionarea finanţelor publice locale, etc. Au fost vizitate depozitul modern de deşeuri din Râmnicu Vâlcea, staţia de reciclare a deşeurilor, facilitatea de tratare a apei, şi Centrele de informare a cetăţenilor. Vizita de studiu a contribuit cu multiple idei aplicabile şi utile comunităţilor din Republica Moldova.


Pentru anul 2013 agenda de colaborare a primăriei Rezina cu proiectul LGSP este la fel una activă şi plină, continuând cu activităţi de instruire pe domenii de interes sporit şi cu programele de asistenţă tehnică, eforturi, care împreună cu funcţionarii şi angajaţii primăriei, cît şi cu implicarea activă a cetăţenilor vor produce rezultatele frumoase în beneficiilor rezinenilor.

Retrospectiva colaborarii primariei Rezina cu programul LGSP 2012  

Retrospectiva colaborarii primariei Rezina cu programul LGSP 2012

Retrospectiva colaborarii primariei Rezina cu programul LGSP 2012  

Retrospectiva colaborarii primariei Rezina cu programul LGSP 2012

Advertisement