Page 1

Proiectul de Susținere a Autorităților Locale din Moldova

Strategia Socio-Economică a Orașului Rezina 2013 - 2020 Adrian Bădilă 1a


Dezvoltarea durabilă • Dezvoltarea durabilă este acel proces de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale ale comunității fără a periclita capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor lor nevoi • Aspecte ale dezvoltării durabile: Abordarea integrată Principiul “Gândeşte global – acţionează local! ” Viziunea de lungă durată asupra dezvoltării 2


Planificarea strategică • Planificarea strategica integrată la nivel local reprezintă un mijloc esențial pentru factorii de decizie, pentru părțile interesate și nu în ultimul rând pentru cetățeni, pentru ca împreună să identifice cele mai bune soluții pentru creșterea calității vieții prin asigurarea unui mediu sănătos pentru o dezvoltare durabilă pe termen lung în comunitate • Există 5 principii de reformă asumate la nivelul Uniunii Europene, principii ce pot fi transferate și la nivelul administrației publice locale: deschiderea, participarea, răspunderea, eficiența și coerența 3


Strategia de Dezvoltare Social Economică - structură A. B. C. D. E.

Introducere – elemente de brand local Context strategic Analiza diagnostic a orașului Rezina Analiza SWOT Dezvoltarea integrată a orașului Rezina 2013 – 2020 A. Viziune / principii / obiectiv general B. Direcții strategice / obiective strategice specifice C. Masuri generale / priorități / riscuri F. Plan de măsuri 2013 – 2016 A. Obiective / măsuri / surse de finanțare B. Fișe de proiecte

4


Aspecte metodologice I • Cercetarea pe documente – Legislația in domeniu – Strategii dezvoltate la nivel internațional / European/ național / regional / raional / local – Date despre localizarea orașului și despre caracteristicile fizico-geografice ale acestuia – Monografii locale – Statistici și recensăminte realizate la nivel local / regional în diverse domenii de interes – Planuri de urbanism – Documente realizate în cadrul proiectului LGSP – Documente relevante realizate în alte proiecte …

5


Aspecte metodologice II • Cercetarea de teren / instrumente de lucru – – – – – – –

Interviuri Grupuri de lucru Focus group-uri Workshop-uri Mese rotunde Dezbateri publice Dezbateri în cadrul Consiliului orășenesc ...

6


Calendar elaborare strategie Rezina I • • • • • • • •

Workshop național (31 ianuarie 2013) Interviuri părți interesate Stabilire Grup coordonator planificare locală Workshop local părți interesate / angajații primăriei Rezina (27 martie 2013) Stabilire Grupuri de lucru participative Focus group – elemente de brand Rezina Focus group – problematica tineri din Rezina Focus group – sistemul de apă și canalizare Rezina 7


Calendar elaborare strategie Rezina II • • • •

Focus group – PPP (zone de agrement și sport ) Rezina Dezbateri în Consiliul Orășenesc Rezina Dezbatere publică cu comunitatea din Rezina Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică în Consiliul Orășenesc Rezina (estimare: august / septembrie 2013)

8


Grupuri de lucru Rezina I • Teme propuse: 1. Infrastructură 2. Servicii comunale 3. Dezvoltarea economică 4. Infrastructură socială (Servicii sociale) 5. Infrastructură culturală (Servicii culturale) 6. Mediu și energie (protecția mediului / infrastructura / eficiență energetică…)

9


Grupuri de lucru Rezina II • Norme propuse: – Coordonator Grupuri de lucru – din Primăria Rezina – Președinte / Responsabil grup de lucru ales de membrii grupului – Membri – părți interesate cu experiență în domeniu – Întâlniri periodice – Agendă de lucru – Proces verbal după fiecare întâlnire – Propuneri structurate pentru strategia orașului Rezina – ....

10

Cum vom elabora Strategia Socio-Economica a Orasului Rezina 2013-2020?  

Cum vom elabora Strategia Socio-Economica a Orasului Rezina 2013-2020?

Cum vom elabora Strategia Socio-Economica a Orasului Rezina 2013-2020?  

Cum vom elabora Strategia Socio-Economica a Orasului Rezina 2013-2020?

Advertisement