Page 1

LÁMPABÚRÁK

473


SHADES LIVIGNO - Eggwhite - Cylinder 2220811 Ø20 x 15 cm

2236811 Ø35 x 55 cm

2260811 Ø60 x 44 cm

2225811 Ø25 x 18 cm

2238811 Ø40 x 30 cm

2270811 Ø70 x 45 cm

2230811 Ø30 x 21 cm

2246811 Ø45 x 60 cm

2280811 Ø80 x 48 cm

2234811 Ø35 x 25 cm

2251811 Ø50 x 38 cm

2235811 Ø35 x 30 cm

2254811 Ø55 x 41 cm

LIVIGNO - Eggwhite - Drum 2020811 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2040811 Ø40 x Ø30 x 22 cm

2060811 Ø60 x Ø50 x 32 cm

2025811 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2045811 Ø45 x Ø35 x 25 cm

2070811 Ø70 x Ø60 x 34 cm

2030811 Ø30 x Ø19 x 17 cm

2050811 Ø50 x Ø40 x 27 cm

2035811 Ø35 x Ø25 x 19 cm

2055811 Ø55 x Ø45 x 29 cm

LIVIGNO - Eggwhite - Drum straight 2140811 Ø40 x Ø38 x 24 cm 2155811 Ø55 x Ø50 x 27 cm

LIVIGNO - Eggwhite - N-ellips 3621811 21 x 17,5 x 12 cm

3635811 35 x 30 x 18 cm

3625811 25 x 21 x 14 cm

3640811 40 x 35 x 20 cm

3630811 30 x 25 x 16 cm

LIVIGNO - Eggwhite - Oval straight 3839811 38 x 38 x 30 cm

3859811 58 x 58 x 27 cm

3845811 45 x 45 x 22 cm

3858811 58 x 58 x 30 cm

3850811 50 x 50 x 25 cm

474


LIVIGNO - Eggwhite - Square low 4619811 20 x 20 x 18 cm

4634811 35 x 35 x 25 cm

4624811 25 x 25 x 22 cm 4629811 30 x 30 x 28 cm

4649811 50 x 50 x 38 cm

LIVIGNO - Eggwhite - Cylinder with hole 2219811 Ø20 x 44 cm

SHADES

(to combine with lamp base ROZINO - 8207784)

475


SHADES LIVIGNO - Natural - Cylinder 2220868 Ø20 x 15 cm

2238868 Ø40 x 30 cm

2225868 Ø25 x 18 cm

2251868 Ø50 x 38 cm

2230868 Ø30 x 21 cm

2260868 Ø60 x 43 cm

LIVIGNO - Natural - N-drum 2020868 Ø20 x Ø17 x 11,5 cm

2040868 Ø40 x Ø35 x 20 cm

2060868 Ø60 x Ø52,5 x 30 cm

2025868 Ø25 x Ø20,5 x 14 cm

2045868 Ø45 x Ø40 x 22,5 cm

2065868 Ø65 x Ø55,5 x 33 cm

2030868 Ø30 x Ø25 x 16 cm

2050868 Ø50 x Ø43 x 25 cm

2070868 Ø70 x Ø60 x 35 cm

2035868 Ø35 x Ø29 x 18 cm

2055868 Ø55 x Ø47,5 x 27,5 cm

LIVIGNO - Natural - N-ellips 3625868 25 x 21 x 14 cm 3630868 30 x 25 x 16 cm 3635868 35 x 30 x 18 cm 3640868 40 x 35 x 20 cm

LIVIGNO - Natural - Rectangle straight (for lamp base SOFIA - 7031284) 4570868 70 x 20 x 22 cm

476

4597868 120 x 24 x 24 cm


LIVIGNO - Light grey - Cylinder 2225871 Ø25 x 18 cm

2250871 Ø50 x 38 cm

2230871 Ø30 x 21 cm

2260871 Ø60 x 43 cm

2240871 Ø40 x 25 cm 2245871 Ø45 x 20 cm

LIVIGNO - Light grey - N-drum 2020871 Ø20 x Ø17 x 11,5 cm

2040871 Ø40 x Ø35 x 20 cm

2025871 Ø25 x Ø20,5 x 14 cm

2045871 Ø45 x Ø40 x 22,5 cm

2030871 Ø30 x Ø25 x 16 cm

2050871 Ø50 x Ø43 x 25 cm

2035871 Ø35 x Ø29 x 18 cm

2055871 Ø55 x Ø47,5 x 27,5 cm

2060871 Ø60 x Ø52,5 x 30 cm

LIVIGNO - Light grey - N-ellips 3625871 25 x 21 x 14 cm 3630871 30 x 25 x 16 cm 3635871 35 x 30 x 18 cm 3640871 40 x 35 x 20 cm

LIVIGNO - Light grey - Square low

4625871 25 x 25 x 22 cm 4630871 30 x 30 x 28 cm

SHADES

4620871 20 x 20 x 18 cm

477


SHADES LIVIGNO - Liver - Cylinder 2220852 Ø20 x 15 cm

2234852 Ø35 x 25 cm

2251852 Ø50 x 38 cm

2225852 Ø25 x 18 cm

2235852 Ø35 x 30 cm

2260852 Ø60 x 43 cm

2230852 Ø30 x 21 cm

2238852 Ø40 x 30 cm

LIVIGNO - Liver - Drum straight 2155852 Ø55 x Ø50 x 27 cm

LIVIGNO - Liver - Drum 2020852 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2040852 Ø40 x Ø30 x 22 cm

2055852 Ø55 x Ø45 x 29 cm

2025852 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2045852 Ø45 x Ø35 x 25 cm

2060852 Ø60 x Ø50 x 32 cm

2030852 Ø30 x Ø19 x 17 cm

2050852 Ø50 x Ø40 x 27 cm

2070852 Ø70 x Ø60 x 34 cm

2035852 Ø35 x Ø25 x 19 cm

LIVIGNO - Liver - N-ellips 3621852 21 x 17,5 x 12 cm

3635852 35 x 30 x 18 cm

3625852 25 x 21 x 14 cm

3640852 40 x 35 x 20 cm

3630852 30 x 25 x 16 cm

3645852 45 x 40 x 22 cm

LIVIGNO - Liver - Square low

478

4619852 20 x 20 x 18 cm

4629852 30 x 30 x 28 cm

4624852 25 x 25 x 22 cm

4649852 50 x 50 x 38 cm


LIVIGNO - Dark grey - Cylinder 2220882 Ø20 x 15 cm

2234882 Ø35 x 25 cm

2225882 Ø25 x 18 cm

2238882 Ø40 x 30 cm

2226882 Ø25 x 43 cm

2245882 Ø45 x 20 cm

2230882 Ø30 x 21 cm

2251882 Ø50 x 38 cm

LIVIGNO - Dark grey - Drum 2020882 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2040882 Ø40 x Ø30 x 22 cm

2025882 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2045882 Ø45 x Ø35 x 25 cm

2030882 Ø30 x Ø19 x 17 cm

2050882 Ø50 x Ø40 x 27 cm

2035882 Ø35 x Ø25 x 19 cm

2070882 Ø70 x Ø60 x 34 cm

LIVIGNO - Dark grey - N-ellips 3621882 21 x 17,5 x 12 cm

3635882 35 x 30 x 18 cm

3625882 25 x 21 x 14 cm

3640882 40 x 35 x 20 cm

3630882 30 x 25 x 16 cm

4619882 20 x 20 x 18 cm

4629882 30 x 30 x 28 cm

4624882 25 x 25 x 22 cm

4649882 50 x 50 x 38 cm

SHADES

LIVIGNO - Dark grey - Square low

479


SHADES LIVIGNO - Antraciet - Cylinder 2220881 Ø20 x 15 cm

2232881 Ø30 x 42 cm

2238881 Ø40 x 30 cm

2225881 Ø25 x 18 cm

2234881 Ø35 x 25 cm

2246881 Ø45 x 60 cm

2228881 Ø25 x 45 cm

2235881 Ø35 x 40 cm

2251881 Ø50 x 38 cm

2230881 Ø30 x 21 cm

2236881 Ø35 x 55 cm

2254881 Ø55 x 41 cm

2020881 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2040881 Ø40 x Ø30 x 22 cm

2060881 Ø60 x Ø50 x 32 cm

2025881 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2045881 Ø45 x Ø35 x 25 cm

2070881 Ø70 x Ø60 x 34 cm

2030881 Ø30 x Ø19 x 17 cm

2050881 Ø50 x Ø40 x 27 cm

2035881 Ø35 x Ø25 x 19 cm

2055881 Ø55 x Ø45 x 29 cm

LIVIGNO - Antraciet - Drum

LIVIGNO - Antraciet - Square low

LIVIGNO - Antraciet - Cylinder with hole

4619881 20 x 20 x 18 cm

2219881 20 x 20 x 44 cm

4624881 25 x 25 x 22 cm

(to combine with lamp base ROZINO - 8207784)

4629881 30 x 30 x 28 cm 4649881 50 x 50 x 38 cm

LIVIGNO - Antraciet - Oval straight 3838881 38 x 38 x 19 cm 3859881 58 x 58 x 27 cm 3858881 58 x 58 x 30 cm 3880881 80 x 80 x 32 cm

480


LIVIGNO - Black - Cylinder 2220880 Ø20 x 15 cm

2235880 Ø35 x 25 cm

2225880 Ø25 x 18 cm

2240880 Ø40 x 30 cm

2230880 Ø30 x 21 cm

2250880 Ø50 x 38 cm

LIVIGNO - Black - Drum 2020880 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2035880 Ø35 x Ø25 x 19 cm

2045880 Ø45 x Ø35 x 25 cm

2025880 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2040880 Ø40 x Ø30 x 22 cm

2050880 Ø50 x Ø40 x 27 cm

2030880 Ø30 x Ø19 x 17 cm

LIVIGNO - Black - Rectangle 4319880 19 x 12 x 15 cm 4324880 24 x 16 x 18 cm 4330880 30 x 20 x 20 cm

LIVIGNO - Black - Square

4420880 20 x 14 x 14 cm 4425880 25 x 17 x 17 cm

SHADES

4417880 17 x 10 x 13 cm

481


SHADES LIVIGNO - Celeste - Cylinder 2220876 Ø20 x15 cm

2234876 Ø35 x 25 cm

2225876 Ø25 x 18 cm

2238876 Ø40 x 30 cm

2226876 Ø25 x 43 cm

2251876 Ø50 x 38 cm

2230876 Ø30 x 21 cm

LIVIGNO - Celeste - Drum 2020876 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2040876 Ø40 x Ø30 x 22 cm

2025876 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2045876 Ø45 x Ø35 x 25 cm

2030876 Ø30 x Ø19 x 17 cm

2050876 Ø50 x Ø40 x 27 cm

2035876 Ø35 x Ø25 x 19 cm

2055876 Ø55 x Ø45 x 29 cm

LIVIGNO - Celeste - N-ellips 3625876 25 x 21 x 14 cm 3630876 30 x 25 x 16 cm

LIVIGNO - Blue - Cylinder 2220873 Ø20 x 15 cm

2235873 Ø35 x 30 cm

2225873 Ø25 x 18 cm

2240873 Ø40 x 30 cm

2230873 Ø30 x 21 cm

2250873 Ø50 x 38 cm

LIVIGNO - Blue - N-drum 2020873 Ø20 x Ø17 x 11,5 cm

2040873 Ø40 x Ø35 x 20 cm

2025873 Ø25 x Ø20,5 x 14 cm

2045873 Ø45 x Ø40 x 22,5 cm

2030873 Ø30 x Ø25 x 16 cm

2050873 Ø50 x Ø43 x 25 cm

2035873 Ø35 x Ø29 x 18 cm

482


LIVIGNO - Ice blue - Cylinder 2220874 Ø20 x 15 cm

2240874 Ø40 x 25 cm

2225874 Ø25 x 18 cm

2250874 Ø50 x 38 cm

2230874 Ø30 x 21 cm

2260874 Ø60 x 43 cm

LIVIGNO - Ice blue - N-drum 2020874 Ø20 x Ø17 x 11,5 cm

2040874 Ø40 x Ø35 x 20 cm

2025874 Ø25 x Ø20,5 x 14 cm

2045874 Ø45 x Ø40 x 22,5 cm

2030874 Ø30 x Ø25 x 16 cm

2050874 Ø50 x Ø43 x 25 cm

2035874 Ø35 x Ø29 x 18 cm

LIVIGNO - Ice blue - N-ellips 3625874 25 x 21 x 14 cm 3630874 30 x 25 x 16 cm

SHADES

3635874 35 x 30 x 18 cm

483


SHADES LIVIGNO - Ocher - N-drum 2020824 20 x 17 x 11,5 cm

2035824 35 x 29 x 18 cm

2025824 25 x 20,5 x 14 cm

2040824 40 x 35 x 20 cm

2030824 30 x 25 x 16 cm

2045824 45 x 40 x 22,5 cm

LIVIGNO - Ocher - Cylinder 2220824 Ø20 x 15 cm

2235824 Ø35 x 30 cm

2225824 Ø25 x 18 cm

2240824 Ø40 x 30 cm

2230824 Ø30 x 21 cm

2250824 Ø50 x 38 cm

LIVIGNO - Pink - N-drum 2020825 20 x 17 x 11,5 cm

2035825 35 x 29 x 18 cm

2025825 25 x 20,5 x 14 cm 2030825 30 x 25 x 16 cm

LIVIGNO - Pink - Cylinder 2220825 Ø20 x 15 cm

2235825 Ø35 x 30 cm

2225825 Ø25 x 18 cm

2240825 Ø40 x 30 cm

2230825 Ø30 x 21 cm

2250825 Ø50 x 38 cm

LIVIGNO - Terra - Cylinder

484

2220826 Ø20 x 15 cm

2235826 Ø35 x 30 cm

2225826 Ø25 x 18 cm

2240826 Ø40 x 30 cm

2230826 Ø30 x 21 cm

2250826 Ø50 x 38 cm

2050824 50 x 43 x 25 cm


LIVIGNO - Celadon - N-drum 2020827 20 x 17 x 11,5 cm

2035827 35 x 29 x 18 cm

2025827 25 x 20,5 x 14 cm

2040827 40 x 35 x 20 cm

2030827 30 x 25 x 16 cm

2045827 45 x 40 x 22,5 cm

2050827 50 x 43 x 25 cm

LIVIGNO - Celadon - Cylinder 2220827 Ø20 x 15 cm

2235827 Ø35 x 30 cm

2225827 Ø25 x 18 cm

2240827 Ø40 x 30 cm

2230827 Ø30 x 21 cm

2250827 Ø50 x 38 cm

LIVIGNO - Evergreen - N-drum 2020828 20 x 17 x 11,5 cm

2035828 35 x 29 x 18 cm

2025828 25 x 20,5 x 14 cm

2040828 40 x 35 x 20 cm

2030828 30 x 25 x 16 cm

2045828 45 x 40 x 22,5 cm

2050828 50 x 43 x 25 cm

2220828 Ø20 x 15 cm

2235828 Ø35 x 30 cm

2225828 Ø25 x 18 cm

2240828 Ø40 x 30 cm

2230828 Ø30 x 21 cm

2250828 Ø50 x 38 cm

SHADES

LIVIGNO - Evergreen - Cylinder

485


SHADES VINTAGE - Mellow - N-drum 2030788 Ø30 x Ø25 x 16 cm

2045788 Ø45 x Ø40 x 22,5 cm

2035788 Ø35 x Ø29 x 18 cm

2050788 Ø50 x Ø43 x 25 cm

2040788 Ø40 x Ø35 x 20 cm

VINTAGE - Otter - Cylinder 2218787 Ø18 x 15 cm

2235787 Ø35 x 25 cm

2250787 Ø50 x 38 cm

2220787 Ø20 x 15 cm

2240787 Ø40 x 30 cm

2255787 Ø55 x 41 cm

2225787 Ø25 x 18 cm

2245787 Ø45 x 34 cm

2260787 Ø60 x 43 cm

2230787 Ø30 x 21 cm

VINTAGE - Otter - N-drum 2025787 Ø25 x Ø20,5 x 14 cm

2040787 Ø40 x Ø35 x 20 cm

2030787 Ø30 x Ø25 x 16 cm

2045787 Ø45 x Ø40 x 22,5 cm

2035787 Ø35 x Ø29 x 18 cm

2050787 Ø50 x Ø43 x 25 cm

VINTAGE - Brume - Cylinder 2218783 Ø18 x 15 cm

2235783 Ø35 x 25 cm

2250783 Ø50 x 38 cm

2220783 Ø20 x 15 cm

2240783 Ø40 x 30 cm

2255783 Ø55 x 41 cm

2225783 Ø25 x 18 cm

2245783 Ø45 x 34 cm

2260783 Ø60 x 43 cm

2230783 Ø30 x 21 cm

486


VINTAGE - Water - Cylinder 2220786 Ø20 x 15 cm

2240786 Ø40 x 30 cm

2225786 Ø25 x 18 cm

2245786 Ø45 x 34 cm

2230786 Ø30 x 21 cm

2250786 Ø50 x 38 cm

2235786 Ø35 x 25 cm

VINTAGE - Water - N-drum 2025786 Ø25 x Ø20,5 x 14 cm

2045786 Ø45 x Ø40 x 22,5 cm

2030786 Ø30 x Ø25 x 16 cm

2050786 Ø50 x Ø43 x 25 cm

2035786 Ø35 x Ø29 x 18 cm 2040786 Ø40 x Ø35 x 20 cm

VINTAGE - Fir - Cylinder 2220785 Ø20 x 15 cm

2235785 Ø35 x 25 cm

2225785 Ø25 x 18 cm

2240785 Ø40 x 30 cm

2230785 Ø30 x 21 cm

2250785 Ø50 x 38 cm

2225784 Ø25 x 18 cm

2240784 Ø40 x 30 cm

2230784 Ø30 x 21 cm

2245784 Ø45 x 34 cm

2235784 Ø35 x 25 cm

SHADES

VINTAGE - Delta - Cylinder

487


SHADES LINEN - White - Drum 2020348 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2035348 Ø35 x Ø25 x 19 cm

2025348 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2040348 Ø40 x Ø30 x 22 cm

2030348 Ø30 x Ø20 x 17 cm

2045348 Ø45 x Ø35 x 24 cm

LINEN - White - Clipshade 2011348 Ø11 x Ø7 x 11 cm

488

2050348 Ø50 x Ø40 x 27 cm


LINEN - Dark - Drum 2020349 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2040349 Ø40 x Ø30 x 22 cm

2025349 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2045349 Ø45 x Ø35 x 24 cm

2030349 Ø30 x Ø20 x 17 cm

2050349 Ø50 x Ø40 x 27 cm

LINEN - Dark - Clipshade 2011349 Ø11 x Ø7 x 11 cm

LINEN - Dark - Rectangle round 4725349 25 x 20 x 14 cm

SHADES

4735349 35 x 30 x 19 cm

489


SHADES DARK LINEN - Drum 2020347 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2040347 Ø40 x Ø30 x 22 cm

2060347 Ø60 x Ø50 x 32 cm

2025347 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2045347 Ø45 x Ø35 x 25 cm

2070347 Ø70 x Ø60 x 34 cm

2030347 Ø30 x Ø19 x 17 cm

2050347 Ø50 x Ø40 x 27 cm

2035347 Ø35 x Ø25 x 19 cm

2055347 Ø55 x Ø45 x 29 cm

DARK LINEN - Cylinder 2220347 Ø20 x 15 cm

2234347 Ø35 x 25 cm

2251347 Ø50 x 38 cm

2226347 Ø25 x 25 cm

2235347 Ø35 x 30 cm

2270347 Ø70 x 45 cm

2231347 Ø30 x 30 cm

2240347 Ø40 x 30 cm

DARK LINEN - Oval straight 3827347 27 x 27 x 13 cm

3845347 45 x 45 x 22 cm

3833347 33 x 33 x 15 cm

3858347 58 x 58 x 30 cm

3838347 38 x 38 x 19 cm

490


DARK LINEN - Rectangle 4319347 19 x 12 x 15 cm 4324347 24 x 16 x 18 cm 4330347 30 x 20 x 20 cm

DARK LINEN - Square low 4617347 17 x 17 x 15 cm

4629347 30 x 30 x 28 cm

4619347 20 x 20 x 18 cm

4649347 50 x 50 x 38 cm

SHADES

4624347 25 x 25 x 22 cm

491


SHADES POLYCOTTON - White - Cylinder 2220676 Ø20 x 15 cm

2231676 Ø30 x 30 cm

2239676 Ø40 x 20 cm

2225676 Ø25 x 18 cm

2232676 Ø30 x 42 cm

2241676 Ø40 x 77 cm

2226676 Ø25 x 25 cm

2233676 Ø35 x 18 cm

2245676 Ø45 x 20 cm

2228676 Ø25 x 43 cm

2235676 Ø35 x 30 cm

2246676 Ø45 x 60 cm

2227676 Ø25 x 57 cm

2234676 Ø35 x 40 cm

2247676 Ø50 x 21 cm

2229676 Ø30 x 18 cm

2236676 Ø35 x 55 cm

2251676 Ø50 x 38 cm

2230676 Ø30 x 21 cm

2237676 Ø35 x 60 cm

2255676 Ø55 x 70 cm

POLYCOTTON - White - Drum 2020676 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2030676 Ø30 x Ø19 x 17 cm

2025676 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2045676 Ø45 x Ø35 x 25 cm

POLYCOTTON - White - Oval straight 3838676 38 x 38 x 19 cm 3845676 45 x 45 x 22 cm 3858676 58 x 58 x 30 cm

492


POLYCOTTON - White - Rectangle straight 4534676 35 x 18 x 22 cm

POLYCOTTON - White - Square low 4619676 20 x 20 x 18 cm

4634676 35 x 35 x 25 cm

4624676 25 x 25 x 22 cm

4644676 45 x 45 x 35 cm

4629676 30 x 30 x 28 cm

4649676 50 x 50 x 38 cm

POLYCOTTON - Black - Oval straight

POLYCOTTON - Black - Cylinder 2220678 Ø20 x 15 cm

2245678 Ø45 x 20 cm

2225678 Ø25 x 18 cm

2247678 Ø50 x 21 cm

2230678 Ø30 x 21 cm

2251678 Ø50 x 38 cm

SHADES

3858678 58 x 58 x 30 cm

493


SHADES COTTON - Creme - Drum 2020151 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2035151 Ø35 x Ø25 x 19 cm

2025151 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2040151 Ø40 x Ø30 x 22 cm

2030151 Ø30 x Ø20 x 17 cm

COTTON - Creme - Oval 3720151 20 x 14 x 14 cm 3725151 25 x 15 x 15 cm

COTTON - Creme - Rectangle 4319151 19 x 12 x 15 cm 4324151 24 x 16 x 18 cm

COTTON - Creme - Square 4420151 20 x 14 x 14 cm

494


ARIZONA - Eggwhite - Drum 2020215 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2035215 Ø35 x Ø25 x 19 cm

2025215 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2040215 Ø40 x Ø30 x 22 cm

2030215 Ø30 x Ø19 x 17 cm

2045215 Ø45 x Ø35 x 25 cm

ARIZONA - Eggwhite - Oval 3720215 20 x 14 x 14 cm 3725215 25 x 15 x 15 cm 3734215 34 x 21 x 20 cm

ARIZONA - Creme - Rectangle 4319215 19 x 12 x 15 cm 4324215 24 x 16 x 18 cm

SHADES

4330215 30 x 20 x 20 cm

495


SHADES TUFF - Bronze - Drum 2020950 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2035950 Ø35 x Ø25 x 19 cm

2025950 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2040950 Ø40 x Ø30 x 22 cm

2030950 Ø30 x Ø19 x 17 cm

2045950 Ø45 x Ø35 x 25 cm

TUFF - Bronze - N-ellips 3621950 21 x 17,5 x 12 cm 3625950 25 x 21 x 14 cm 3630950 30 x 25 x 16 cm

TUFF - Silver - Drum 2020951 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2035951 Ø35 x Ø25 x 19 cm

2025951 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2040951 Ø40 x Ø30 x 22 cm

2030951 Ø30 x Ø19 x 17 cm

2045951 Ø45 x Ø35 x 25 cm

TUFF - Silver - N-ellips 3621951 21 x 17,5 x 12 cm 3625951 25 x 21 x 14 cm 3630951 30 x 25 x 16 cm

496


MONACO - Gold - Cylinder 2218013 Ø18 x 15 cm

2225013 Ø25 x 18 cm 2230013 Ø30 x 21 cm

2220013 Ø20 x 15 cm

2240013 Ø40 x 25 cm

MONACO - Gold - N-drum 2020013 Ø20 x Ø17 x 11,5 cm 2025013 Ø25 x Ø20,5 x 14 cm

SHADES

2030013 Ø30 x Ø25 x 16 cm

497


SHADES CHELSEA - Velours silver - Cylinder 2218057 Ø18 x 15 cm

2235057 Ø35 x 30 cm

2225057 Ø25 x 18 cm

2241057 Ø40 x 35 cm

2230057 Ø30 x 21 cm

2251057 Ø50 x 38 cm

CHELSEA - Velours silver - Drum straight 2021057 Ø20 x Ø16 x 13 cm 2026057 Ø25 x Ø19 x 16 cm 2029057 Ø30 x Ø25 x 19 cm

498


CHELSEA - Velours silver - N-ellips 3621057 21 x 17,5 x 12 cm 3625057 25 x 21 x 14 cm 3630057 30 x 25 x 16 cm

CHELSEA - Velours silver - Square low 4617057 17 x 17 x 15 cm

SHADES

4619057 20 x 20 x 18 cm

499


SHADES ZINC - Space dust - Cylinder 2220503 Ø20 x 15 cm

2235503 Ø35 x 34 cm

2225503 Ø25 x 18 cm

2240503 Ø40 x 30 cm

2231503 Ø30 x 30 cm

2250503 Ø50 x 38 cm

ZINC - Space dust - N-drum 2020503 Ø20 x Ø17 x 11,5 cm

2035503 Ø35 x Ø29 x 18 cm

2025503 Ø25 x Ø20,5 x 14 cm

2040503 Ø40 x Ø35 x 20 cm

2030503 Ø30 x Ø25 x 16 cm

2045503 Ø45 x Ø40 x 22,5 cm

ZINC - Space dust - N-ellips 3625503 25 x 21 x 14 cm 3630503 30 x 25 x 16 cm 3635503 35 x 30 x 18 cm

500


ZINC - Taupe - Cylinder 2220506 Ø20 x 15 cm

2235506 Ø35 x 34 cm

2225506 Ø25 x 18 cm

2240506 Ø40 x 30 cm

2226506 Ø25 x 25 cm

2250506 Ø50 x 38 cm

2231506 Ø30 x 30 cm

ZINC - Taupe - N-drum 2020506 Ø20 x Ø17 x 11,5 cm 2025506 Ø25 x Ø20,5 x 14 cm 2030506 Ø30 x Ø25 x 16 cm

ZINC - Taupe - N-ellips 3621506 21 x 17,5 x 12 cm 3625506 25 x 21 x 14 cm 3630506 30 x 25 x 16 cm

ZINC - Taupe - Cylinder 2222506 Ø22 x 27 cm

2232506 Ø30 x 42 cm

SHADES

2227506 Ø25 x 37 cm

501


SHADES ZINC - Graphite - Cylinder low 2220504 Ø20 x 15 cm

2231504 Ø30 x 30 cm

2240505 Ø40 x 30 cm

2225504 Ø25 x 18 cm

2235504 Ø35 x 34 cm

2250505 Ø50 x 38 cm

2226504 Ø25 x 25 cm

ZINC - Graphite - N-drum 2020504 Ø20 x Ø17 x 11,5 cm

2035504 Ø35 x Ø29 x 18 cm

2025504 Ø25 x Ø20,5 x 14 cm

2040504 Ø40 x Ø35 x 20 cm

2030504 Ø30 x Ø25 x 16 cm

2045504 Ø45 x Ø40 x 22,5 cm

ZINC - Graphite - N-ellips 3621504 21 x 17,5 x 12 cm

3630504 30 x 25 x 16 cm

3625504 25 x 21 x 14 cm

3635504 35 x 30 x 18 cm

ZINC - Graphite - Cylinder high 2222505 Ø22 x 27 cm 2225505 Ø25 x 37 cm 2230505 Ø30 x 42 cm

502


RAMONA - Glass crystal - Round 3905463 Ø19 x 13,5 cm

RAMONA - Glass crystal - Cup-shaped 3905063 Ø12 x 14 cm

SHADES

3905163 Ø15,5 x 20 cm

503


SHADES VELOURS - Ocean - Cylinder 2220053 Ø20 x 15 cm

2230053 Ø30 x 21 cm

2224053 Ø22 x 27 cm

2235053 Ø35 x 30 cm

2225053 Ø25 x 18 cm

2240053 Ø40 x 30 cm

VELOURS - Dusty blue - Cylinder 2220048 Ø20 x 15 cm

2235048 Ø35 x 30 cm

2225048 Ø25 x 18 cm

2240048 Ø40 x 30 cm

2230048 Ø30 x 21 cm

2250048 Ø50 x 38 cm

VELOURS - Dusty blue - Oval straight 3838048 38 x 38 x 19 cm 3859048 58 x 58 x 27 cm

VELOURS - Dusky pink - Cylinder 2220054 Ø20 x 15 cm

2230054 Ø30 x 21 cm

2224054 Ø22 x 27 cm

2233054 Ø35 x 21 cm

2225054 Ø25 x 18 cm

504

2250053 Ø50 x 38 cm


VELOURS - Dutch green - Cylinder 2218051 Ø18 x 15 cm

2225051 Ø25 x 18 cm

2240051 Ø40 x 30 cm

2220051 Ø20 x 15 cm

2230051 Ø30 x 21 cm

2250051 Ø50 x 38 cm

2224051 Ø22 x 27 cm

2235051 Ø35 x 30 cm

2255051 Ø55 x 41 cm

VELOURS - Terra - Cylinder 2220049 Ø20 x 15 cm

2230049 Ø30 x 21 cm

2224049 Ø22 x 27 cm

2233049 Ø35 x 21 cm

SHADES

2225049 Ø25 x 18 cm

505


SHADES VELOURS - Black-taupe - Cylinder 2225322 Ø25 x 18 cm 2230322 Ø30 x 21 cm 2235322 Ø35 x 25 cm 2240322 Ø40 x 30 cm 2245322 Ø45 x 34 cm 2250322 Ø50 x 38 cm 2255322 Ø55 x 41 cm

2221322 Ø20 x 44 cm

506


VELOURS - Black-gold - Drum 2020313 Ø20 x Ø15 x 13 cm

VELOURS - Black-gold - Round flat 2034313 35 x 32 x 16 cm 2044313 45 x 42 x 25 cm 2049313 50 x 47 x 28 cm

2218643 Ø18 x 15 cm

2235643 Ø35 x 24 cm

2220643 Ø20 x 15 cm

2250643 Ø50 x 38 cm

2225643 Ø25 x 18 cm

2240643 Ø40 x 25 cm

2230643 Ø30 x 21 cm

2245643 Ø45 x 32 cm

SHADES

METALLICO - Black on rose gold - Cylinder

507


SHADES KING - Light-grey - Drum 2020230 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2030230 Ø30 x Ø19 x 17 cm

2025230 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2035230 Ø35 x Ø25 x 19 cm

KING - Light-grey - Oval 3720230 20 x 14 x 14 cm 3725230 25 x 15 x 15 cm

KING - Taupe - Drum 2020232 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2030232 Ø30 x Ø19 x 17 cm

2025232 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2035232 Ø35 x Ø25 x 19 cm

KING - Taupe - Oval 3720232 20 x 14 x 14 cm 3725232 25 x 15 x 15 cm

508


KING - Navy blue - Drum 2020243 Ø20 x Ø15 x 13 cm 2025243 Ø25 x Ø18 x 14 cm 2030243 Ø30 x Ø19 x 17 cm 2035243 Ø35 x Ø25 x 19 cm

KING - Navy blue - Oval 3720243 20 x 14 x 14 cm

SHADES

3725243 25 x 15 x 15 cm

509


SHADES KING - Red - Drum 2020228 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2030228 Ø30 x Ø19 x 17 cm

2025228 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2035228 Ø35 x Ø25 x 19 cm

KING - Red - Oval 3720228 20 x 14 x 14 cm 3725228 25 x 15 x 15 cm

KING - Black - Drum 2020227 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2030227 Ø30 x Ø19 x 17 cm

2025227 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2035227 Ø35 x Ø25 x 19 cm

KING - Black - Oval 3720227 20 x 14 x 14 cm 3725227 25 x 15 x 15 cm

510


LAK - Red-gold - N-drum 2020240 Ø20 x Ø17 x 11,5 cm

2035240 Ø35 x Ø29 x 18 cm

2025240 Ø25 x Ø20,5 x 14 cm

2040240 Ø40 x Ø35 x 20 cm

2030240 Ø30 x Ø25 x 16 cm

LAK - Red-gold - N-ellips 3625240 25 x 21 x 14 cm 3630240 30 x 25 x 16 cm 3635240 35 x 30 x 18 cm

LAK - Black-gold - Drum 2020241 Ø20 x Ø15 x 13 cm

2030241 Ø30 x Ø19 x 17 cm

2025241 Ø25 x Ø18 x 14 cm

2035241 Ø35 x Ø25 x 19 cm

3625241 25 x 21 x 14 cm

3635241 35 x 30 x 18 cm

3630241 30 x 25 x 16 cm

3640241 40 x 35 x 20 cm

SHADES

LAK - Black-gold - N-ellips

511


SHADES TROPICA - Green on white - Cylinder 2220549 Ø20 x 15 cm

2230549 Ø30 x 21 cm

2225549 Ø25 x 18 cm

2240549 Ø40 x 30 cm

CORK - Black frame - Cylinder 2225839 Ø25 x 18 cm 2230839 Ø30 x 21 cm 2240839 Ø40 x 30 cm

CORK - White frame - Cylinder 2225840 Ø25 x 18 cm 2230840 Ø30 x 21 cm 2240840 Ø40 x 30 cm

512


513

SHADES


SHADES ROTAN - Luxe - Clipshade 2014130 Ø14 x Ø7 x 12 cm

ROTAN - Grey - Drum 2019132 Ø20 x Ø14 x 15 cm

ROTAN - Grey - Drum straight 2024132 Ø25 x Ø20 x 16 cm 2029132 Ø30 x Ø25 x 19 cm 2044132 Ø45 x Ø40 x 27 cm

ROTAN - Vertical weaving - Grey - Drum straight

514

2019829 Ø20 x Ø14 x 15 cm

2034829 Ø35 x Ø30 x 21 cm

2024829 Ø25 x Ø20 x 16 cm

2039829 Ø40 x Ø35 x 24 cm

2029829 Ø30 x Ø25 x 19 cm

2044829 Ø45 x Ø40 x 27 cm


MANISA - Bronze - Cylinder 3900618 Ø25 x 18 cm 3900718 Ø35 x 20 cm

MANUSA - Nickel - Drum 3902219 Ø17 x Ø13 x 14 cm 3902319 Ø21 x Ø15 x 17 cm 3902419 Ø24 x Ø18 x 20 cm

COWSKIN - Grey - Cylinder 3912027 Ø25 x 17 cm

3912227 Ø35 x 19 cm

3912127 Ø30 x 18 cm

3912327 Ø40 x 19 cm

COWSKIN - Grey - Oval

3912527 35 x 30 x 17 cm

Cowhides are natural products that are individually unique; Therefore, our warehouse cannot do matching of these products.

SHADES

3912427 22 x 17 x 15 cm

515

Lampaburak  
Lampaburak  

http://hvgallasborze.hu/images/pdfs/tajekoztatok_hu/2016tavasz/HVGAB_Copy_General_Ajanlat.pdf

Advertisement