Page 1

®

Časopis pro zaměstnance společnosti LIKO-S | Ročník XVI.

NEMÁŠ ČAS? PLÁNUJ!

SMLOUVA NA LIKO-S INDIA PODEPSÁNA KULTIVÁTOR ŘAS - KVALITNÍ A MODERNÍ DÍLO VE STYLU GREEN COMPANY

03| 2013

Budujeme HAPPY and GREEN company


VELETRH V BOMBAJI A DALŠÍ ZAJÍMAVÉ OBRÁZKY (fotil Libor Musil)

Společný stánek nových partnerů PUSHPAK a LIKO-S v Bombaji, Viktor Fric v indické akci

Video předvádělo návštěvníkům stánku, jak snadné je postavit příčku

Náš indický partner C.S. Prakash, Jana Musilová a Libor Musil před hotelem v Bombaji, kde se podepisovala smlouva o spolupráci

Těšíme se na shledanou u výrobků LIKO-S India … Rychlé občerstvení à la Bombaj

Jdeme do školy aneb Indické děti čeká dobrá budoucnost

Kavárna na indický způsob

Kontrasty současné Indie - v popředí slumy a za nimi moderní výstavba rychle rostoucí Bombaje

Opravna kol v Bombaji

Brána Indie v Bombaji, kudy přijížděli angličtí králové a královny


Napsali o nás

03 /2013

ČESKÁ FIRMA LIKO-S POSTAVÍ V INDII ZÁVOD NA DĚLICÍ PŘÍČKY ČESKÁ FIRMA LIKO-S POSTAVÍ SPOLEČNĚ S INDICKOU SPOLEČNOSTÍ PUSHPAK V BANGALORE ZÁVOD NA VÝROBU SYSTÉMOVÝCH DĚLICÍCH PŘÍČEK. DOHODU O ZALOŽENÍ SPOLEČNÉHO PODNIKU FIRMY PODEPSALY VE ČTVRTEK V RÁMCI INDICKO-ČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO FÓRA, KTERÉ SE ZA ÚČASTI MINISTRA PRŮMYSLU A OBCHODU MARTINA KUBY A PŘEDSTAVITELŮ INDICKÉ VLÁDY, KONALO V BOMBAJI. HODNOTA INVESTICE JE 20 MILIONŮ KORUN. ČTK O TOM INFORMOVALA SPOLEČNOST LIKO-S. „O naše interiérové systémy je v rozvíjející se Indii velký zájem,“ uvedl předseda představenstva LIKO-S Libor Musil. Pracovníci indické firmy budou proškoleni v Česku a technici a manažeři firmy LIKO-S se budou podílet na vybudování a otevření výrobního závodu v Indii. Výroba v novém závodě má být zahájena do konce letošního roku. „Postupně budou zakládány prodejní a montážní pobočky v největších městech Indie. Součástí dlouhodobých společných plánů je i expanze do Afriky a ostatních zemí Asie a Blízkého východu.

Výrobou některých prvků v Indii a jejím importem zpět do Evropy bude posílena nabídka a konkurenceschopnost společnosti LIKO-S na evropském trhu,“ dodal Musil. Česká společnost LIKO-S má 200 zaměstnanců, její obrat přesáhl 600 milionů Kč. Podnik patří k největším výrobcům systémových příček v Evropě. Zdroj: ČTK

Libor Musil (vlevo) a C.S. Prakash podepisují rámcovou smlouvu o společném česko­-indickém podniku (za nimi uprostřed ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, prezident České hospodářské komory Petr Kužel – druhý zprava a velvyslanec ČR v Indii Miloslav Stašek – čtvrtý zprava)

CO VYPLÝVÁ PRO LIKOSÁKY Z PODPISU SMLOUVY V INDII? Jednou z našich základních firemních hodnot je, že bereme své závazky vážně. Podpisem smlouvy o budoucí spolupráci nám vznikl další velmi povzbuzující závazek. Kroky k realizaci projektu „Výroba příček LIKOform® v Indii“ začala bezprostředně po podpisu dokumentu. Obchodní a realizační indický tým byl vybrán a začal pracovat. Na veletrhu v Bombaji jsme začali příčky prodávat ve společné česko-indické expozici. Viktor Fric přímo na místě školil naše partnery v argumentaci a sledoval jejich první kroky v prodeji. Majiteli firmy PUSHPAK předáváme své zkušenosti z řízení obchodního týmu a první vzorky příček z naší výroby putují do Indie. V první etapě budeme dodávat většinu materiálu z Česka do Indie. Od března 2014 plánujeme rozběh kompletní výroby příček v Indii. Hala pro výrobu a sklad se už v Bangalore staví.

Od 13. do 20. dubna budou ve Slavkově na školení obchodníci a technici z Indie. Naše paní kantýnská Lída se učí vařit bez masa a s indickou chutí. Do Indie budou cestovat jako školitelé a odborníci naši technici z výroby, skladu, konstruktéři, obchodníci, projektmanažeři a obchodní manažeři. Ve Slavkově budou již v tomto roce pracovat indičtí technici a dělníci, aby získali potřebné zkušenosti. Plánujeme mít co nejčetnější setkávání a propojení našich lidí s lidmi z firmy PUSHPAK. Mezi oběma zeměmi bude probíhat vzájemná výměna našich výrobků. K tomu přistupuje i výměna myšlenek a kulturního bohatství. Každý den ráno dostáváme z Indie „myšlenku dne“, kterou všichni v LIKO-Su sdílíme. Najdete ji také na www.zivestavby.cz a www.liko-s.com. Libor Musil, předseda představenstva Myšlenka ze dne 3. dubna 2013: The difference between WANT & NEED is self control. Rozdíl mezi CHTÍT a POTŘEBOVAT je sebeovládání. C.S. Prakash

Poznámka redakce: Majitelé obou firem - LIKO-S i Pushpak - mají velmi podobnou filosofii řízení podniku a přístupu k podnikání a postupně se stali osobními přáteli. Právě podepsaná dohoda mezi rodinnými firmami střední velikosti je ukázkou praktického dovršení úsilí hospodářských ministerstev obou zemí a oboustranných dohod na vládní úrovni, která v poslední době probíhala mezi Českou republikou a Indií. Obě firmy jsou si vědomy, že bez této významné podpory by nebyly schopny realizovat své ambice v tak krátké době.

3


LIKO-S INTERNATIONAL

KULTIVÁTOR ŘAS - KVALITNÍ A MODERNÍ DÍLO VE STYLU GREEN COMPANY ZAČÁTKEM BŘEZNA BYL NA CURYŠSKÉ UNIVERZITĚ APLIKOVANÝCH VĚD UVEDEN DO PROVOZU SOLÁRNÍ KULTIVÁTOR SLADKOVODNÍCH ŘAS, KTERÝ JSME PRO FIRMU BCS ENGINEERING Z BRNA VYRÁBĚLI V NAŠÍ KOVOVÝROBĚ. O JEHO PŘÍPRAVĚ, VÝROBĚ A ÚSPĚŠNÉM ZAHÁJENÍ PROVOZU JSEM SI POVÍDAL S ŘEDITELEM BCS ENGINEERING PANEM ING. KARLEM KOSTELNÍKEM. Pane řediteli, kdy poprvé vznikla myšlenka na kultivátor řas? Již v roce 1960 na pracovišti Mikrobiologického ústavu akademie věd České republiky v Třeboni se začala tato myšlenka poprvé rozvíjet. Moje osobní spolupráce na tomto projektu s Ing. Jiřím Douchou, CSc., ředitelem třeboňského pracoviště, začala v roce 1991, tehdy jsem byl vedoucím provozu biotechnologie ve firmě Chepos Engineering. Od roku 1994, kdy jsme založili naši akciovou společnost BCS Engineering, jsme tyto kontakty dále prohlubovali. Do dnešního dne jsme postavili několik kultivačních jednotek: jedna stojí v Třeboni v Botanickém ústavu, druhá je na bioplynové stanici v Zemědělském družstvu Dublovice a třetí je jako experimentální jednotka v Řecku. Kultivátor řas, který jsme společně vyráběli, už byl patrně na vyšší úrovni … Ano, jednotka, kterou jsme nyní dodávali do Švýcarska, je i pro nás jednotkou vyšší generace. Celá je vyrobená z materiálu nerez, ale hlavně je vybavena v maximální možné míře automatikou řízení. Toto zařízení bude na Curyšské univerzitě aplikovaných věd sloužit jako experimentální zařízení pro jejich výzkumy mikroskopických řas a možná i jiných kultur.

Petr Čermák a Milan Horáček montují kultivátor řas na Curyšské univerzitě

Jak jste našli vašeho švýcarského partnera? Náš švýcarský partner se dostal do úkolu Evropské unie, kde jsme působili také my. Byl to projekt EUREKA-ALGANOL, hlavním partnerem za Českou republiku byla v té době firma Termizo z Liberce. V této výzkumné skupině fungoval i Ing. Doucha, a poté, kdy se do tohoto úkolu dostala zástupkyně švýcarské univerzity prof. Dr. Karin Kovar, tak jí bylo doporučeno, aby se o realizaci jednalo s námi. Tato paní profesorka byla na stavbě v Dublovicích, kde viděla v provozu celou jednotku, a protože chtějí proces dále studovat a rozvíjet, tak se rozhodli, že se kultivátor řas jako výzkumná jednotka postaví na Curyšské univerzitě. Ladění kultivační jednotky před expedicí, vlevo Ing. Petr Dvořák, vedoucí realizačního týmu z BCS, Ing. Bohumil Uherka, řídící SW, a náš člen realizačního týmu Milan Horáček, sleduje vizualista Ing. Tomáš Harašta

Jaký je princip toho kultivátoru? Kultura mikroskopických řas se nasadí do proudu vody, tato voda se vypustí na skleněné, jeden metr široké šikmé kultivační plochy. Tloušťka vrstvy řas na této ploše je kolem 7 mm. Takto za přítomnosti slunečního svitu nebo světla a doplňování oxidem uhličitým a živinami řasová kultura postupně roste. Základní suspenze bývá světle zelená a po zhruba týdnu až deseti dnech, kdy řasa naroste, dostane suspenze tmavě zelenou barvu. Tato je potom dále využívána. Buď přímo v tekutém stavu se různě přidává do krmiv, nebo se může ve formě prášku využívat v humánním a veterinárním lékařství a kosmetickém průmyslu. Zpracování na prášek ovšem znamená vybudování další zpracovatelské linky, kde jsou odstředivky, sušárny a další technologická zařízení. Proč jste se rozhodli při realizaci pro společnost LIKO-S? My jsme první kontakt s LIKO-Sem získali přes internet. Hledali jsme firmu, která se zabývá kovovýrobou a není daleko od Brna. Po první návštěvě u vás nám vaše společnost vyhovovala, a jelikož jsme společně bezproblémově zrealizovali jednotky do Botanického ústavu v Třeboni a na bioplynovou stanici v Zemědělském družstvu Dublovice, tak pro akci do Švýcarska jsme se obrátili rovněž na vás. Spolupráce s vámi se nám osvědčila a předpokládáme, že i do budoucna budeme dále spolupracovat. 4

Jak jste byli celkově spokojeni se spoluprací s naší společností a jak byli spokojeni s tímto dílem švýcarští partneři? S vaší prací jsme byli velice spokojeni ze dvou důvodů. Jednak z důvodu samotné kvalitní práce a jednak s dodržením napjatého termínu. Přestože po kontrolním sestavení bylo potřeba udělat nějaké úpravy, tak vaši Úspěšná premiéra kultivační jednotky si zasloužila uznání i úsměv, zleva Ing. Jiří Doucha, Ing. Karel Kostelník a zástupci Curyšské univerzity prof. Ing. Michael Kleinert a prof. Dr. Karin Kovar


pracovníci velice operativně tyto úpravy zajistili i ve dnech pracovního volna. Chtěl bych i touto cestou za to vše vašemu kolektivu Kovovýroba poděkovat. Co se týká švýcarského partnera, tak tam je spokojenost velice vysoká. Celé dílo bylo pozitivně hodnoceno, jak řadovými pracovníky, tak hlavně i vedením Curyšské univerzity.

Na prehliadke nami práve realizovaných interiérov ve Spielberk Office Centrum v Brně, zľava Martin Coufal, Sarvari Andor, riaditeľ firmy Falcosopron, Vano Zsolt, finančný riaditeľ, Mária Veréb, Roman Macko, Salamon Zoltán, výrobný riaditeľ Falcosopron, a manažér Dienes Zoltán

03 /2013

Jaké máte s touto technologií plány do budoucna? Samozřejmě bychom byli velice rádi, kdyby neskončilo jen u malých výzkumných jednotek, ale aby se tato technologie prosadila i ve větších produkčních celcích. Chtěl bych zdůraznit, že ve srovnání s konkurencí, která provozuje kultivaci řas ve velkých bazénech, tak kultivace v malé vrstvě 7 mm, má mnohonásobně vyšší výtěžnost. Rádi bychom získali zákazníka, který by takové velké produkční zařízení chtěl postavit. Jsme přesvědčení, že kultivační jednotka ve Švýcarsku nám může takového zákazníka přivést, protože na pracoviště Curyšské univerzity přijíždějí odborníci z celého světa. Budeme vám tedy držet palce a děkuji za rozhovor … Jiří Stratil, redakce

PODĚKOVÁNÍ ZA ODVEDENOU PRÁCI

KVALITNÝ PRODUKT A DOBRÁ PRÁCA JE NAJLEPŠIA REKLAMA! TÝMTO NADPISOM BY SOM CHCELA PRIBLÍŽIŤ STRETNUTIE FIRMY LIKO-S, A.S., A LIKO-S KFT., BUDAPEST S MAĎARSKOU FIRMOU FALCOSOPRON KFT., KTORÉ SA USKUTOČNILO 25. FEBRUÁRA V SLAVKOVE U BRNA. Prečo tento úvod? Našli si nás cestou nami realizovaných projektov Philips, Budapest a AUDI, Győr. Áno, je to firma, ktorá ma oslovila a ponúkla spoluprácu s poznámkou: „Stretli sme sa s vašou realizáciou na akcii AUDI v Győr a Vaše priečky nás zaujali ...“ Musím povedať, že s veľkou ochotou som pripravovala toto stretnutie, a myslím, že aj s veľkým úspechom. Riaditeľ firmy FALCOSPORON Sarvári Andor so svojimi ďalšími tromi kolegami prešli celou našou výrobou vo firme, navštívili realizáciu Spielberk Office Centrum, Tower „B“ v Brne, kde LIKO-S momentálne montuje priečky Omega 100 pre firmu Home Credit.

Rád bych touto cestou poděkoval všem Vašim pracovníkům, kteří se na plnění této zakázky podíleli, hlavně za včasné a kvalitní splnění prací. Přestože po kontrolní montáži bylo nutné provést některé konstrukční úpravy, vše jste operativně zajistili i ve dnech pracovního volna. Zvláště bych chtěl poděkovat Vašim pracovníkům p. Petru Čermákovi a p. Michalu Horáčkovi, kteří společně s námi jednotku ve Švýcarsku montovali.

Firma FALCOSOPRON so sídlom v Soproni sa zaoberá výrobou nábytku pre kancelárske budovy, nemocnice, školy a hotely. Za účelom jednotného interiéru z hľadiska pojednania povrchov nábytkového zariadenia, stien, mobilných stien a dverí, prebehlo celé jednanie v priateľskom ovzduší, s výhľadom nasledovnej spolupráce na ďalších spoločných projektoch. Po takmer celodennom jednaní sme sa rozlúčili s priateľskými slovami: „Teraz vás očakávame u nás, v Soproni“. Po milom úsmeve a priateľských slovách môžem povedať len toľko, že dobrá spolupráca nepozná hranice. Na záver by som chcela poďakovať mojim kolegom za spoluprácu na príprave stretnutia, sopronským kolegom za ich milú účasť a verím, že po nejakom čase budem vedieť prispieť článkom, kde potvrdíme dobré výsledky spolupráce. Mária Veréb, obchodná manažérka LIKO-S, Budapest

5


LIKO-S INTERNATIONAL

LIKO-S JE ČLENEM AMERICKÉ ORGANIZACE USGBC NAŠE SPOLEČNOST NEDÁVNO ÚSPĚŠNĚ UZAVŘELA POSOUZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO TVRZENÍ DLE STANDARDU LEED PRO PŘÍČKY LIKOFORM GREEN. NYNÍ JSME SE STALI ČLENEM ORGANIZACE USGBC, KTERÁ JE AUTOREM TOHOTO CERTIFIKAČNÍHO PROGRAMU. U.S. Green Building Council (USGBC) je nezisková organizace, která se zavázala přispívat k budoucnosti zaměřené na prosperitu a udržitelnost života, a to prostřednictvím nákladové efektivnosti a energetických úspor v budovách. USGBC směřuje k naplnění své mise – transformovat trh pomocí certifikačního programu šetrných budov LEED, široké nabídky v oblasti vzdělávání, americké celonárodní sítě poboček, každoroční konference a veletrhu GREENBUILD INTERNATIONAL, pověřování odborníků a podpory politických strategií umožňujících rozvoj šetrných budov a společenství kolem nich. Certifikační program LEED byl založen organizací USGBC v roce 1994 a od té doby se k němu připojilo skoro 13 000 firem a institucí a bylo certifikováno více než 38 000 budov po celém světě. Frederick Kacetl, technik exportu Úryvek z welcome mailu od USGBC: „Thank you for joining the U.S. Green Building Council (USGBC). We are pleased to welcome LIKO-S to our green building community. We look forward to your participation in USGBC during the year ahead, and we thank you for your support of our mission and the advancement of LEED and green building best practices.“ Děkujeme, že jste se připojili k US Green Building Council (USGBC). S radostí vítáme LIKO-S v naší „zelené“ komunitě. Těšíme se na vaši účast v USGBC v tomto roce a děkujeme vám za vaši podporu naší mise na rozvoj LEED a osvědčených stavebních ekologických postupů.

PŘÍNOSNÁ PODPORA EU PŘI VZDĚLÁVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ V rámci dotačního programu jsme realizovali projekt OPLZZ CZ.1.04/1.1.02/35.01596 „Komplexní péče o zaměstnance LIKO-S“ . V rámci tohoto projektu zajistila naše společnost v období od 1.1.2011 do 31.12.2012 mnoho zajímavých školení pro naše zaměstnance. Manažeři se vzdělávali v oborech nákupu, obchodních a manažerských dovedností a time managementu. Naše asistentky byly proškoleny v rámci třídenního školení v oblastech komunikační typologie, etikety, profesionálního vystupování a image. Proškoleni byli také zaměstnanci účtárny, personalisté a v neposlední řadě i pracovníci výroby. Nejvíce obsazeny byly kurzy IT, které v horizontu dvou měsíců absolvovali všichni technici, a výuka anglického a německého jazyka, která probíhala v průběhu celého období.

Školení JUDr. Petra Pernici „Právní minimum“

Všechna školení pro nás byla velkým přínosem, protože se zaměstnanci dozvěděli mnoho nových a užitečných informací, které následně začali využívat při svých pracovních činnostech. Naše společnost bude i nadále pokračovat ve vzdělávání svých zaměstnanců, protože chceme mít ve firmě vzdělané a kvalifikované lidi. Markéta Doležalová, projektový manažer

Workshop v rámci školení time managementu

6


03 /2013

AUDIT SPOLEČNOSTI SIEMENS Zákaznický audit probíhá na základě potřeby dané společnosti mít spolehlivé dodavatele. Dále je tato činnost součásti norem ISO 9001 a je povinností držitelů těchto certifikátů provádět audity u dodavatelů. Zásadním přínosem auditu je zjištění, zda je stávající či potencionální dodavatel schopen zajišťovat dodávky včas a v potřebné kvalitě. Naplnění povinností definovaných normou ISO 9001 je pak „vedlejším produktem“. Takový zákaznický audit probíhal na provozu KOVOVÝROBA dne 28. 2. 2013. Audit byl prováděn představiteli společnosti SIEMENS se sídlem v Drásově. Tento krok byl nutný k nastartování dlouhodobé spolupráce. Vše ovšem začíná (nebo končí) tím, že prokážeme, že jsme schopni dlouhodobě dodávat v termínu, kvalitě - a to vždy. Jednalo se o audit zaměřený na procesy a odbornost ve sváření kovů. Audit probíhal velmi podrobně a detailně rozebíral jednotlivé procesy ve všech oblastech: • Přezkoumání technických požadavků, vyrobitelnosti a místa zajištění • Dokumentované řízení změn • Dokumentované řízení chyb • Výkaznictví jakosti • Systematické plánování a sledování výroby, flexibilita a dodací lhůty • Kontrola jakosti před dodáním • Dokumentace důležitých parametrů procesu výroby, transparentnost výrobního procesu • Řízení procesů, tok materiálu ve výrobě • Identifikace • Dostačující interní a externí balení, označování balení podle zadání • Vizuální dojem ze zařízení a interní organizace • Strojový park a vybavení, • Řízení rizik ve výrobě • Dostačující a cejchované zkušební a měřící zařízení • Kompetence pracovníků jakosti • Informování a školení pracovníků, trvalé zlepšování komunikace s pracovníky • Počet různých výrobních procesů, výrobní kompetence a komplexnost • Technická kompetence, zkušenost se společnými vývojovými projekty • Technická spolupráce

Uvolnění napětí po náročném auditu, zleva Jana Musilová, Radek Chocholáč (Siemens), Kamil Šmerda, Roman Zouhar, Pavel Gregor, Ing. Blanka Vojancová (Siemens), Ing. František Mach (Siemens), Hanka Michakiewiczová, Vratislav Urban a Petr Hrabovský

Auditoři prověřili, zda jednotlivé procesy ve výše uvedených oblastech máme popsané, zda jsou definované zodpovědnosti a kompetence a je-li proces kontrolován a hodnocen. Samozřejmě to vše bylo konfrontováno se skutečností, tedy zda popsané činnosti jsou vykonávány. Tady bych ocenil přístup všech auditorů, kteří k problematice přistupovali velmi věcně a pragmaticky. Tedy nelpěli na přesném popisu, ale upřednostňovali dobrou funkčnost. Toto bylo velmi důležité a pro naši divizi maximálně přínosné. Připomínky ze strany auditorů byly velmi praktické a musím vyzdvihnout, že je považuji i za objektivní. Zákaznický audit odhalil nedostatky, které by nás mohly v budoucnu ohrozit, ve smyslu ztráty schopnosti dodávat včas a kvalitně, a to je služba tzv. „k nezaplacení“. Minimalizace rizik je opravdu nedílnou a nutnou součástí práce všech vedoucích pracovníků. Auditoři na druhou stranu vyzvedli organizaci a pořádek v celé výrobní hale a propracovaný systém a průběh adaptace nových zaměstnanců, stejně jako investované finanční prostředky na školení zaměstnanců. V oblasti technického charakteru kvitovali s povděkem přezkoumání výkresové dokumentace. Dohodli jsme se na termínu odstranění zjištěných nedostatků – 22. 3. 2013. Termín jsme samozřejmě splnili a dnes již máme „na stole“ první objednávku tzv. PILOTNÍ PROJEKT. Nyní musíme obhájit vše, co bylo na auditu prokázáno – že máme potencionál být spolehlivým dodavatelem. Vede k tomu jednoduchá cesta – odvést dobrou a poctivou práci. S radostí pojďme na to! Na závěr bych rád ještě jednou poděkoval celému týmu KOVOVÝROBY. Všem, kteří obětovali svůj osobní čas ve prospěch úspěchu celé divize. Význam spolupráce a případné reference, jež zaručuje spolupráce se společností SIEMENS, ještě určitě oceníme. Roman Zouhar, ředitel divize Production

SOUTĚŽ TECHNICKÝCH ZNALOSTÍ Během setkání techniků, které proběhlo 13. března, se uskutečnila také soutěž technických znalostí. Tento test byl zaměřený na všeobecné technické znalosti našich techniků. Otázky byly sestaveny z naší produktové řady montované příčky FAR Omega, vestavky inLIKO®, podhledy LIKOfon®, mobilní stěny LIKO-Space® a bezrámové celoskleněné příčky MICRA. Na 36 otázek znal nejlépe odpovědi Tomáš Michalec, který z připravených otázek dosáhl úspěšnosti celých 98%. Tomáš kromě dobrého pocitu vyhrál také finanční odměnu, která byla pro vítěze soutěže připravena. Druhé místo náleží Tomášovi Přibilíkovi a třetí příčku obsadil Frederick Kacetl. Tímto všem gratulujeme! Redakce

Tomáš Michalec je mužem na svém místě

7


LIKO-S and more

LOKÁLNÍ ZATEPLENÍ – NEJLEPŠÍ INVESTICE NA TRHU

Většina investorů si dokonale zabezpečuje své objekty a majetek proti krádeži zlodějů, pořizují si nejlepší zabezpečovací systémy, aby nedocházelo k újmě na jejich majetku. Ale co taková díra v zateplení, není to vlastně každodenní nevítaný zloděj, který okrádá investory o jejich finance? Ne vždy je zateplení objektu provedeno správně a špatně ošetřenými detaily pak může unikat velké množství tepla. Tato místa je pak nutné ošetřit dodatečným lokálním zateplením. Pro lokální zateplení špatně zaizolovaných detailů je ideální použití Chytré izolace®, která dokonale přilne k podkladu a utěsní všechny netěsnosti, kterými by mohlo unikat teplo. Provedení zateplení Chytrou izolací® je velmi efektivní, rychlé a nedochází přitom k omezení provozu objektu. U již zrealizovaných projektů lokálního zateplení (oprava pouze kritických detailů) máme jasně prokázanou úsporu, která se dle typu objektu pohybuje až 50% z roční ceny vytápění. Pokud si srovnáme investici do lokálního zateplení, které je otázkou mnohdy pár tisíc korun, a její efektivitě v úsporách, osobně neznám lepší investici. Investorům se tak vrací jejich

finance vložené do lokálních oprav během jedné topné sezóny a v dalším období již šetří své náklady. V tomto směru máme dokonalý produkt, který má před konkurencí náskok minimálně 25 let vývoje a umí šetřit v zimě náklady na vytápění a v létě se obejdou námi zateplené objekty bez provozu klimatizací.

Tomáš Helan: Měření termokamerou dává nám i zákazníkům přesné informace a argumenty

Právě pro odhalování nedostatků tepelné izolace objektů nám na divizi Energy od začátku nového roku přibyl neocenitelný pomocník – nová termokamera. Nabízíme tak velkým firmám i menším investorům zaměření jejich halových a administrativních objektů a v neposlední řadě i rodinných domů. Pomocí termokamery najdeme možné nedostatky v jejich zateplení, vypracujeme posudek a nabídneme vhodné opatření pro úspory energie na vytápění. Po provedení zateplení provedeme kontrolní snímky problémových míst termokamerou, abychom mohli investorovi ukázat, že po zateplení Chytrou izolací® je každý detail perfektně zaizolován a nemusí se již obávat dalších úniků tepla. Další neocenitelnou výhodou lokálních oprav zateplení pro firmy je možnost částku ihned zaúčtovat do nákladů v aktuálním roce, snížení daňového základu, a tím k další úspoře financí. Lokální zateplení se tak stává výhodnou investicí pro zhodnocení budov a dlouhodobé úspory energie. I malá investice do lokálního zateplení může ve výsledku uspořit velké peníze za vytápění a chlazení. Tomáš Helan, technik-přípravář divize Energy

ŠKOLENÍ APLIKÁTORŮ CHYTRÉ IZOLACE® V dnech 25 až 26.2. 2013 proběhlo školení aplikátorů Chytré izolace® naší firmy i našich distributorů. Úvodní slovo si vzal ředitel divize Petr Juřeník a představil plán školení a plány Chytré izolace® na letošní rok. Jirka Dufek pak provedl školení bezpečnosti práce. V něm zdůraznil, jak chránit při práci svoje zdraví a jak chránit zdraví osob, které se jen chtějí podívat nebo případně zkontrolovat, jak se pěna aplikuje. Poté jsem seznámil aplikátory, jak se představit při příjezdu na stavbu, jak si připravit technologii na aplikaci a jak si připravit místa, kde se bude aplikovat pěna, a co všechno souvisí s předáním díla. Také jsme si řekli, jak je důležité mít vyplněné a podepsané formuláře stavby. Dalším tématem byla teorie aplikace pěny

8

a vlastní vyzkoušení nástřiků pěny na vzorek střechy. Tyto nástřiky si vyzkoušeli také někteří aplikátoři. Večer jsme byli na společné večeři a zahráli si bowling. Hlavním bodem druhého dne školení bylo představení tvrdé pěny MD-R-210, které si vzal na starost Jirka Dufek. Zdůraznil vlastnosti, přednosti a použití tvrdé pěny. Na tuto pěnu se musí připravit technologie a také se aplikuje odlišným způsobem než měkká pěna. Vzal jsem si opět slovo já a proškolil aplikátory, jak si na tuto pěnu připravit technologii a jak ji aplikovat. Odpoledne jsme si v praxi krok za krokem vyzkoušeli na jedné z našich technologií nastavení, připravu a aplikaci tvrdé pěny. Stanislav Pátik, obchodní manažer Chytré izolace®

Foto účastníků školení týmu aplikátorů Chytré izolace® (26.2.)


CESTA DO JAPONSKA

03 /2013

MÉHO KOLEGU ALEŠE SELUCKÉHO JISTĚ DOBŘE ZNÁTE, MOŽNÁ I DÍKY SUSHI, KTERÉ NÁM JEHO MANŽELKA FUSAKO PRAVIDELNĚ PŘIPRAVUJE. NA KONCI MINULÉHO ROKU MĚL S RODINOU NAPLÁNOVANOU CESTU DO RODNÉ ZEMĚ SVÉ MANŽELKY. ZEPTALA JSEM SE HO NA JEHO ZÁŽITKY Z TÉTO CESTY DO ZEMĚ VYCHÁZEJÍCÍ SLUNCE. Aldo, nebylo ti trochu líto, že jsi loni neslavil typické české Vánoce? Bylo, ale zážitky a čas strávený s rodinou manželky to bohatě vynahradily. Vědí Japonci, co pro nás Vánoce znamenají? Vánoce se v Japonsku neslaví, nemají žádný Štědrý den. Měli tam umělý stromeček na parapetu spíše jako ozdobu. Nejspíš asi ví, že se narodil Ježíš, ale přesný smysl asi neznají. V Japonsku uctívají a věří v Buddhismus. Jaký byl tvůj klasický japonský den? V kolik jste vstávali a jak jste si užívali volna? Vstávali jsme, když vstala malá Aila, zhruba kolem sedmé. Potom byla snídaně o mnoha chodech. Vlastně o mnoha mističkách. Na stůl vždy rovnou nanosí plno mís a je všechno teplé. Takže i teplá snídaně, jako klasický oběd? Ano, snídaně vypadá jako oběd. Ryba, rýže a polévka. Je to lehké jídlo, hlavní je rýže. Normální množství jako na oběd. Co si dají na svačinu? Mají i fastfoody jako u nás? Oni nesvačí, jedí zpravidla 3x denně. V Japonsku mají restaurace, kde je tojídlo velmi rychle udělané, takže žádný fastfood není potřeba. Nečeká se jak tady třeba půl hodiny. A když jdeš na slavnostní večeři, tak příprava je taky tak rychlá? Ne až tak, ale i slavnostní večeře je rychle připravena. Vezmou rýži, nudle, zeleninu a maso a narychlo osmaží. Všechno naráz dají na stůl a každý si vybírá, co chce. Prostě máš plný stůl jídla a jen si vybíráš, co je v mističkách - rýže, ryba, okurky, cokoliv nakládaného, další ryba. Všechno mají takové sladké, sladkokyselé. Používají hodně tofu se sojovkou.

Kdyby sis ale měl vybrat, kterou z kuchyní budeš jíst do konce života, byla by to ta japonská? Občas bych si řízek i guláš asi udělal. Na druhou stranu dá se vybrat japonské jídlo podobné českému. Byli jste se podívat na jejich známý rybí trh? Ano, stojí se tam fronty, ale všechno koupíš taky normálně v obchodě. Na trhu jsou však vždy nejčerstvější - maximálně deset hodin „staré“. Jak my máme pulty s mléčnými výrobky, tak tam podobně koupíš i takto rybu a rybí výrobky. Tam je třeba deset metrů dlouhý pult jen s rybami, a to nepočítám sushi, které je na dalším pultíku. Rovnou už nachystané. Jídla mají i předsmažená, podobné našim hotovkám. Koupíš si opravdu luxusní oběd. Ani nemusíš do restaurace a najíš se opravdu dobře. A tvůj největší kulinářský zážitek z Japonska? Asi ten, když jsem nemohl něco sníst. Třeba když manželčin taťka donesl ještě živou oliheň zabalenou do sáčku se sojovou omáčkou. Přinesl to s tím, že to je luxusní jídlo. Bylo to černé jak bota a ta vnitřní krev, to se nedalo jíst… Sním všechno, ale toto opravdu ne. Poznal bys rozdíl mezi čerstvou a starou rybou? No u nich je stará maximálně 1 den, v obchodech je maximum 2. Vajíčka tam jsou 14 dní. Tady máš vajíčka pořád. Tam je expirační doba poloviční. Ryby mají docela drahé – hlavně na trhu, ten je dražší, protože ryby vyloví v noci a ráno si je koupíš. Ještě se to na pultu třepe.☺ Co jste podnikli za výlet? A kam konkrétně? Pro nás byla největším výletem cesta na nejjižnější část Honšú (největší

z ostrovů - pozn. autorky), centrálního ostrova, na kterém leží Tokio. Dostali jsme i certifikát, že jsme navštívili toto nejjižnější místo. Jak reagovala malá Aila na prarodiče, které viděla poprvé, a oni na ni? Jako kdyby je viděla každý den. Výchova dětí v Japonsku je trochu odlišná od té naší. Nenechají dítě brečet, hned doběhnou, a pokud chvilku nedoběhneš, tak si o tobě myslí, že jsi špatný rodič. Když někde brečí v kočárku, tak se hned o něj musíš postarat. Nemůžeš jen tak jet dál. Byl jsi v japonských novinách, ukazoval jsi mi fotku. Při jaké příležitosti to bylo? To bylo bubnování na Nový rok. Slaví jenom Nový rok. A taky ho mají prvního ledna. Je to o přáních, o plánech. Rituál probíhá zvoněním zvonu v buddhistických chrámech. Na každý zvon by se mělo zazvonit stoosmkrát, protože v Japonsku věří, že každý člověk má přesně 108 přání za život. Jako suvenýr jsme dostali sošku hada, protože 10. února 2013 začal rok Hada. Jak ses dorozumíval? Umíš aspoň trochu japonsky? Jenom málo, mluvil jsem hlavně anglicky. Na kdy opět plánuješ cestu do Japonska ? Chtěl bych co nejdřív. Třeba na Vánoce zase si bouchnout do zvonu. Děkuji za rozhovor a ať se ti tvé „zvonové“ přání brzy vyplní ... Michaela Stloukalová, asistentka divize Energy Fusako, Aila a Aleš při návštěvě akvária na nejjižnějším cípu Honšú

Poznámky autorky rozhovoru:

Buddhismus je nábožensko-filosofický systém, jehož základ vytvořil Gautama Buddha pravděpodobně v 5. století př. n. l. v severovýchodní Indii. Jedná se o jedno z nejrozšířenějších světových náboženství, které vyznává přibližně 230 - 500 miliónů lidí. Buddhismus je označován jako ateistické náboženství, ačkoli v mnoha textech vystupují božstva - bytosti, žijící ve vyšších dimenzích existence. Na rozdíl od teistických náboženství jsou však tato božstva považována za běžné smrtelné a nevědomé bytosti podobně jako lidé nebo zvířata, pouze je převyšují svou moudrostí, schopnostmi a dlouhověkostí. Jako ateistické náboženství je buddhismus možné označit i proto, že k dosažení osvobození není třeba víra v „Boha“, jak je tomu v teistických náboženstvích, neboť Bůh jakožto pojem není v buddhismu definován. V mahájáně se objevuje systém osvícených bytostí (bódhisattvů), které bývají mylně přirovnáváni ke křesťanským světcům. Z období Buddhova života o něm neexistují žádné písemné zprávy, naše znalosti jeho učení vychází z tzv. pitak, které sice byly sepsány až po jeho smrti, nicméně se lze domnívat, že v nich je obsaženo učení velmi blízké původnímu učení Buddhy. ZDROJ: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Buddhismus V roce Hada se připravte na to, že důležité věci se budou odehrávat pod povrchem. V tomto roce je možné cokoliv a často vytryskne z hlubin na hladinu něco, co bylo dlouho potlačováno a čekalo na tu pravou chvíli. Například rok 1989 byl rokem Hada, a to mluví za vše. V roce Hada je potřeba dávat si pozor na lži, iluze a podvody. Je dobré nezamotávat se příliš s lidmi, které dostatečně dobře neznáte, a to platí jak pro milostné, tak pro obchodní vztahy.

9


LIKO-S and more

NEMÁŠ ČAS? PLÁNUJ! ANEB TIME MANAGEMENT V naší společnosti proběhlo na konci listopadu loňského roku školení na téma TIME management. Říká se, že opakování je matka moudrosti, pravděpodobně je to i pravda, a tak si dovolím vrátit se v čase k plánování času. Dozvěděli jsme se o tom, jak je důležité plánovat svůj čas. Možná je to nejdůležitější ze všech našich nejenom pracovních činností a určuje, zda jsme úspěšní či neúspěšní. Také již víme, že musíme eliminovat tzv. zloděje času, stanovovat si priority, plánovat v týdenním a denním rytmu a spoustu dalších zajímavých informací. Také účastníci měli za úkol definovat největší zloděje času a co změnili ve svém plánování. Účelem tohoto článku není vracet se ke všem bodům školení a rozebírat jejich nutnost je aplikovat. Chci vám prostřednictvím našeho skvělého média zprostředkovat nejčastější změny v plánování a zloděje času jež určili účastníci školení. Budiž to pro nás inspirací. Tak tedy největším zlodějem času dle účastníků školení: 1) Vyřizování e-mailové korespondence Tedy, pokud potřebuješ něco vyřídit pouze s jedním kolegou, zavolej mu. Nejsme společnost, ve které potřebujeme mít veškerou interní komunikaci zdokumentovanou. Neboť: Věříme v podporu neformálnosti jako podporu komunikace. Vytiskni si seznam telefonních čísel a během jedné minuty přes telefon vyřídíš, co nestihneš za 10 min. přes e-mail. Pokud souhlasíš telefonuj! 2) Nesoustředěnost - více rozpracovaných úkolů Otevři si skripta ze školení (pokud nemáš, Markéta Doležalová určitě sežene)

Kovovýroba plánuje, zleva Tomáš Chumchal, Roman Zouhar, Pavel Gregor, Zdena Březinová a Petr Hrabovský

a najdi kapitolu stanovování priorit. Stanov si denně priority a ty vyřeš v co nejkratším čase. Neodkládej je. Až dokončíš úkol, teprve potom přejdi na další. 3) Dlouhé porady (není nutné být přítomen po celou dobu) Základem všeho je přijít na poradu včas. Chodíš vždy včas? Buď vzorem pro ostatní. Pokud již byla projednána témata, která se tě týká, neboj se zeptat organizátora porady, zda můžeš odejít. Ten kdo vede poradu, se soustředí na věcnou problematiku, a tedy není (většinou) již souběžně schopen sledovat a vyhodnotit, zda bude všechny původně pozvané potřebovat. Prostě se zeptej: Bude ještě potřeba mé přítomnosti? Jednoduchá otázka a jednoduchá odpověď. Zkus to! Změny (nejčastější), které udělali účastníci školení: 1) Organizace času (podrobný kalendář) Plánuj v týdenním rytmu, kdy si na týden naplánuješ prioritní věcí, které musíš stihnout. Doba plánování cca 20 min. Každý den pak zaktualizuj plány na následující den - cca 5 min. Nezapomeň ponechat volných cca 30 % času na neplánované aktivity. Dalším pravidlem je také, abys ses určitým poměrem věnoval operativě a strategickým či taktickým věcem. Poměr je určen dle

pozice, kterou vykonáváš. Vrcholový manažer 80 % času věnuje taktice či strategii a 20 % operativě. Zaměstnanec na výkonné pozici bez podřízených má poměr opačný - tedy operativa 80 % a strategie a taktika 20 %. Dle postavení v organizační struktuře se pak mění poměr tohoto času. 2) Určení priority Bez správně stanovených priorit se budeš dostávat do časového tlaku, protože nebudeš „stíhat“ a budeš tzv. vytloukat klín klínem. Tvůj nadřízený nebude s tvým výkonem spokojený, což tě dostane ještě pod větší tlak = větší chybovost, neplnění termínů. Změň u sebe alespoň něco k lepšímu v plánování tvého času a získáš tak to, co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. Představme si, že náš výdělek je 1 000 000 Kč. Dobrá představa, že? Ale! Pokud výše uvedenou částku dokážeš vydělat za 5 měsíců – bravo, blahopřeji. Vyděláš ji za 5 let – jsi na hranici chudoby. A jediný rozdíl je - v čase. Přeji nám všem, abychom našli čas plánovat si náš čas. Roman Zouhar, člen představenstva LIKO-S, a.s.

BLAHOPŘEJEME OSLAVENCŮM Ondřej Pospíšil Bronislav Polák Marek Novozámský Luděk Hanák Rudolf Musil Libor Musil Milan Kupčík Jan Musil Jan Šmíd Jozef Ferjo Ondřej Holásek Přemysl Machala Martin Slimák Tomáš Šmerda Jiří Králík

10

1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 11.4. 12.4. 15.4. 16.4. 16.4. 17.4. 17.4. 17.4. 18.4. 22.4. 27.4.

aplikátor Chytré izolace® finanční ředitel řemeslník výroby AIS, divize Production zámečník - svářeč divize Production montér divize Interiéry předseda představenstva projektmanažer divize Energy obchodní manažer divize Energy zámečník - svářeč divize Production technický specialista - přípravář divize Interiéry řemeslník výroby AIS, divize Production montér divize Interiéry technik AIS, divize Production nákupčí divize Kovovýroby řemeslník výroby AIS, divize Production

Likosáček, měsíčník pro zaměstnance a obchodní partnery společnosti LIKO-S XVI. ročník, MK ČR E 17446, vydáno ve Slavkově u Brna 30. 3. 2013. Vydavatel: LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 60734795, likosacek@liko-s.cz. Redakční rada: Jiří Stratil, Zdena Březinová, Martina Drápalová, Světlana Honsová, Hana Michalkiewiczová, Martina Polová, Michaela Stloukalová, Leona Švandová Několik posledních čísel Likosáčku najdete na www.liko-s.cz


Předání první technologie do Rakouska

OBJEKTIVEM LIKOSÁČKU

Ve čtvrtek 21. března jsme firmě Stocker Ernst z rakouského Hohensteinu předali moderní technologii na aplikaci stříkané tepelné izolace Smartisol® (Chytrá izolace®). O své praktické zkušenosti se s rakouskými kolegy ochotně podělil Pavel Fluss (na prvním obrázku uprostřed). Majitel firmy pan Stocker (na prostředním obrázku uprostřed) byl s kvalitou technologie i montážních prací, které řídil Jirka Dufek, nadmíru spokojen. Radost měl i Honza Musil, který měl tento obchodní případ na starosti. Na moderní aplikační technologii se přišli podívat kolegové ze Slavkova i naše exportní ředitelka Marjolijn Pols. Krátkým výkladem přispěl Libor Musil. Hned druhý den již technologie pracovala na 100% na zateplení fasády rodinného domu v Niederrussbachu (Dolní Rakousko) a aplikátoři firmy Stocker Ernst byli velice šikovní. Tak, kluci rakouští, stříkejte!

Chytrá izolace na regionálních výstavách Ve dnech 21. až 23. března proběhl ve zlínské sportovní hale 24. veletrh stavebnictví - THERM 2013 v zastoupení - Luděk Rejda a Standa Pátik. Na výstavě „STAVÍME - BYDLÍME“ v Táboře reprezentoval Chytrou izolaci® náš autorizovaný dealer firma Izolatérství Havlíček ve dnech 20. až 21.3. Na obrázku Šárka Havlíčková a Zdeněk Havlíček. Na Výstavě dům, stavba, zahrada v Hradci Králové ve dnech 22. až 24.3. zaštítil Chytrou izolaci® náš autorizovaný dealer firma KP Izol s r.o. v zastoupení - Michal Kolář a Aleš Pour (na obrázku). Stánek Chytré izolace® vždy patřil k nejnavštěvovanějším.

Na základě velmi dobrých zkušeností s prací naší Kovovýroby jsme od dánské firmy NCC dostali další zakázku na výrobu bytových jader. Na průběžnou kontrolu přijel produktový manažer Niels Paludan (na obrázku při jednání s Honzou Doležalem). Objektiv Likosáčku zachytil při práci na zakázce Martina Stehlíka, Jaromíra Jelínka a Svatopluka Kalvostra

Typická světle zelená barva základní suspenze kultivátoru sladkovodních řas při úspěšném zahájení jeho provozu na Curyšské univerzitě


OBJEKTIVEM LIKOSÁČKU

Tuto plastiku zeměkoule jsme předali našemu indickému partnerovi z firmy Pushpak jako dárek. Potěšilo nás, že si ji důmyslně vylepšil jako otáčivou a nasvítil modrou barvou. Nyní ji má před svou modlitebnou v kanceláři

Z tréninku obchodní komunikace ( 22.3.): Póza „High-Power“ uvolní testosteron, který přináší zlepšení nálady i mentální a fyzické aktivity. Vyzkoušejte!

Martin Coufal provedl společně s Markusem Hupperlichem (první zprava) kontrolní návštěvu jednoho z projektů firmy LIKO-S Germany v Lüdenscheidu. Firemní oblečení LIKO-Style pro montéry navrhoval majitel firmy Dirk van Aerschot

V Kovovýrobě opět pracujeme na výrobě čistících strojů pro polygrafické válce pro firmu Polymount, jejíž zástupce Martin Kvapil (vpravo) si přišel zkontrolovat postup výroby. Montují Josef Zemčík a Stanislav Dvoran

LIKO-S Germany

BLAHOPŘEJEME

Pavlu Pavlíkovi k narození dcery Barunky (12. března), které přejeme hodně zdraví a pohodovou cestu životem … Na obrázku Pavel s malou Barunkou a synem Matějem

Novoroční bubnování Hrad Wakayama

JAPONSKO OBJEKTIVEM ALEŠE SELUCKÉHO

Modlitebna v Chrámu plodnosti

Likosáček Duben 2013  
Likosáček Duben 2013  

Likosáček Duben 2013

Advertisement