Page 1

®

Časopis pro zaměstnance společnosti LIKO-S | Ročník XVI.

09 | 2013

Budujeme HAPPY and GREEN company

ADRENALINOVÉ ODPOLEDNE DIVIZE INTERIORS LIKO-SÁCI NA KOLECH KVALITA A OSOBNÍ PŘÍSTUP OPĚT ZABODOVALY Jim DeBold: BUĎTE OTEVŘENÍ KE VŠEM NOVÝM VÝZVÁM!


NEJLEPŠÍ POČIN LÉTA

Vedení naší společnosti odměnilo dne 6. září v rámci celofiremního setkání deset pracovníků ze všech divizí za nejlepší počin léta poukazem na relaxační lázeňský pobyt dle vlastního výběru. Světlana Honsová, divize Správa, za plnohodnotné zastoupení pana Libora Musila v době jeho pracovní vytíženosti.

Jana Závodná, divize Production - výroba AIS, za vzornou péči o brigádníky.

Pavel Matyáš (vpravo), divize Interiors, za příkladnou práci při vedení montážních skupin a jejich zaškolování na zakázkách Faurecie, Mladá Boleslav a Kentico, Brno, a Antonín Řičánek, divize Interiors, za obětavý a aktivní přístup k práci, která ho baví a vždy jí dává něco navíc.

Stanislav Pátik, divize Energy - Chytrá izolace, rychle a úspěšně rozběhl obchod s Chytrou izolací® na Slovensku.

Maria Veréb, pobočka v Maďarsku, za velmi dobré obchodní výsledky v Maďarsku a získání projektu pro firmu LEGO.

Viktor Fric, divize Interiors - export, za velmi dobrou prezentaci firmy LIKO-S v zahraničí a spolehlivou a časově náročnou práci.

Svatopluk Kalvostr, divize Energy - Chytrá izolace, velice dobře a rychle se zapracoval jako aplikátor Chytré izolace a dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků.

Vratislav Urban, divize Production - Kovovýroba, se i během prázdnin učil, účastnil se odborných školení a získal důležité certifikáty.

Aleš Selucký, divize Energy - Živé stavby, za vysoké pracovní nasazení při přípravě realizovaných zakázek.

Všichni účastníci setkání si pochutnali na výborném jehněčím mase z vlastního firemního chovu.


Na tomto místě uveřejňujeme komentáře k základním zásadám firemní filosofie společnosti LIKO-S: nejlepší je být nejlepší • důležitost detailů • lidé jako individuality • nejvyšší kvalita produktů a služeb • inovace i za cenu chyb • neformálnost jako podpora komunikace • růst a zisk s radostí.

VĚŘÍME V INOVACI I ZA CENU CHYB Na počátku každé inovace je chyba. Bez chyby, jako výchozího bodu inovačního procesu, je míra inovace nezměřitelná. Chyba je inspiračním motivem pro inovaci. Kdo nevidí chyby, kdo se jich bojí, nemůže úspěšně inovovat. Od roku 1990, kdy jsem jako sedmadvacetiletý inženýr začal podnikat, je inovace mou každodenní činností. Na začátku jsme v cukrovaru pronajali plechovou halu a vlhkou kancelář v místnosti u váhy cukrové řepy. Přijali jsme první zaměstnance, asistentku a účetní, první dělníky a po úklidu začali v  hale vyrábět ocelové konstrukce. Svařovali jsme mou svářečkou, kterou jsem přinesl z  domu. Dostali jsme telefonní číslo, které cukrovar nepotřeboval (5 44 22 11 11), na psaní používali druhou stranu cukrovarských papírů a vypsané kopíráky. Číselníku na telefonu se muselo pomáhat prstem zpět, a to hlavně v zimě, když zatuhnul. Na první služební cesty jsme se s tchánem dělili o Škodu 120.

vše je dané a neměnné. Jako bychom se o svůj další život přestali bát. A to není dobře. Vždyť co se vlastně změnilo proti dobám, kdy jsme se o vše báli? Pouze těch pár nových věcí, které nás obklopují. A dovedete si představit, jak rychle o ně můžeme přijít? Máme tyto věci půjčené jako odměnu a dar za všechny ty náročné dny, kdy jsme vstávali s naléhavým pocitem. Dar, který nám má dnes pomoci inovovat věci ještě rychleji a dosahovat daleko lepších výsledků. Výsledků, ze kterých nebudeme mít užitek pouze my, ale i všichni okolo – děti, školy, nemocnice, region, stát … Námi úspěšně vyzkoušenou cestou je cesta vlastní odpovědnosti za další vývoj. Cesta každodenních drobných inovací. Nečekejme na průlomové inovace. Nemusíme se jich dočkat a už vůbec nečekejme, že je někdo udělá za nás. Celé ty roky, naše chyby a inovace vedle pocitu naléhavosti provázela ještě další vlastnost – optimismus. Největší brzdou inovace je negativismus. Negativista (v LIKO-Su mu říkáme Negouš) řekne: „Proč bychom inovovali? Vždyť to je riskantní! To nevyjde.“ Tímto Negoušem se obvykle člověk nerodí. Ještě jsem v byznysu nepotkal člověka, který by sám sebe nazval Negoušem. Tak, jak přichází zkušenosti a chyby, tak se postupně optimisticky naladěný člověk stává tzv. realistou. Pokud si nebudeme chránit svoje optimistické postoje, nebudeme se stále i po chybách a prohrách vracet ke svým optimistickým začátkům a uvelebíme se v pozici realisty, kde ten pád do negativismu zastavíme? Z tohoto vyplývá, že tzv. realista je vlastně zakuklený Negouš.

V této hale započala jedenadvacetiletá pouť naší firmy chybami a inovacemi.

Neměli jsme peníze, ani majetek, ale věděl jsem zcela přirozeně, že takto to nemůže zůstat. Naše práce byla plná chyb a ty jsme napravovali každodenními inovacemi. Přijímali jsme nové (1.) lidi, zkoušeli nové (2.) postupy, zlepšovali jsme kousek po kousku naše (3.) budovy, technologie a vybavení, kopírovali jsme a vymýšleli nové (4.) produkty a hledali cestu k zákazníkům naším jednoduchým (5.) marketingem. Inovace jsme dělali jako následnou nápravu našich chyb. Bože, co jsem nadělal chyb! Náprava chyb nemůže v byznysu počkat a radost z toho, že rosteme, byla motorem dalších inovací. Nic nemohlo počkat, vše jsme inovovali okamžitě a bez složitých plánů, harmonogramů a rozpočtů a podobných technik, které dnešní tempo našich inovací zbrzďují. Z historie je vidět, že největšího úspěchu se dosáhne, pokud inovace probíhají současně ve všech oblastech činnosti firmy (body 1. - 5.) a že se dělají včas! Nenechali jsme se ovládnout dennodenní rutinou provozu. Vývoj byl to, čím jsme žili a co přivedlo LIKO-S tam, kde dnes je. V našich dnešních vybavených kancelářích, moderních výrobních provozech, obklopeni nejmodernějším vybavením a cestující v luxusních vozech, ztrácíme pocit naléhavosti, kdy je třeba inovace realizovat bez odkladu. Kdy jejich realizace je otázkou přežití. Děláme si zásluhy, že celkem dobře dokážeme zvládnout každodenní rutiny. Ale to jsme přeci zvládali vždycky! V provozních rutinách je past. I když se tváří jako zásadní, jejich řešení je pohodlné. Okolnosti (termíny, zákazníci, zaměstnanci) nám určují rytmus a není třeba myslet, protože se jedná o opakovanou činnost. To platí i pro činnosti manažerů, kteří vnímají své rutiny jako něco speciálního, co je třeba řešit nekonečně dlouho, a na nic jiného není čas. Dostávají se do pasti upředené z rutin. Pocit naléhavosti inovací, jako každodenní potřeba, se v  komfortním prostředí ztrácí a v důsledku to může znamenat, že ztrácíme kontrolu nad naším životem. Jakoby o něj dnes už ani nešlo, protože

OPTIMISTA ANO ... JDE ... MŮŽU ...

REALISTA MOŽNÁ ... JDE, ALE ... MOHL BYCH ...

NEGOUŠ NE ... NEJDE ... NEMŮŽU ...

Kde se na této přímce nacházíte? Nejste už tzv. realista? Nebojíte se chyb, a tudíž se vyhýbáte inovacím? Poznáte to na sobě tak, že si položíte otázku: „Co jsem okolo sebe za poslední týden zlepšil?“ V dalším období se nebudeme našich lidí ptát: „Kolik jsi prodal … vyrobil … udělal?“ To nám bez kompromisů říká naše informační technologie, kterou máme na vysoké úrovni. Budeme se jich ptát: „Co jsi za poslední týden kolem sebe zlepšil?“ Těším se do práce na pracovníky, kteří jsou inovativní a netrpěliví optimisté! Libor Musil, předseda představenstva P. S. Blíží se volby. Budeme rozhodovat sami o sobě, a tak se tohoto práva nevzdávejte a běžte volit. Nečekejte, že se o vás někdo postará. Nehazardujte se svými životy. Sedli byste si do letadla, které budou naši politici řídit? Zatím asi ne, a tak se podílejte v den voleb na řízení a snažte se v pilotní kabině udělat pořádek. Myslím, že to, co se v politice děje, není úpadek, ale vývoj. A pro volbu nevěřím lidem, kteří slibují, že se o nás lépe postarají. Nevěřím jim, protože to nemohou udělat. Každý se v prvé řadě stará sám o sebe a své blízké a navíc na to nebudou mít ani peníze ani čas. Hlas dám těm, kteří se budou snažit vylepšovat podmínky pro činnost naší firmy, protože vím, že firma je pro nás v LIKO-Su tou nejbližší jistotou v okolním světě. Jistotou prostředí, kde znáte pravidla hry, a to již 21 let. A jedním z těch pravidel je optimisticky věřit v inovace i za cenu chyb. 09 / 2013

3


ELIŠKA HAŠKOVÁ COOLIDGE: NEJVĚTŠÍ PŘEDNOST VIDÍM V TÝMOVÉ SPOLUPRÁCI A VZÁJEMNÉ DŮVĚŘE V minulém čísle jsme přinesli první část rozhovoru s paní Eliškou Haškovou Coolidge, která začátkem srpna navštívila naši firmu ve Slavkově u Brna. Paní Eliška byla asistentkou pěti amerických prezidentů a ve svých odpovědích se nám svěřila se zkušenostmi, které během svého působení v Bílém domě získala. Druhá část rozhovoru je věnována naší společnosti a působení paní Elišky v České republice. Jak jste se seznámila s rodinou Musilů a jak se vám líbilo v jejich rodinné firmě LIKO-S? Seznámila jsem se s Musilovými čirou náhodou - přes jejich dceru Haničku. Byla jsem o Velikonocích pozvaná do elegantní restaurace v Palm Beach na oběd a přišla za mnou krásná mladá žena, která mě oslovila: „Nejste náhodou paní Eliška Hašková Coolidge? Víte, tatínek mi dal k Vánocům vaši knížku, která mě velice oslovila a dala mi sebevědomí jít studovat do Ameriky, už jsem ve druhém ročníku …“ Asi šest let poté, když bylo před volbami, jsem byla pozvaná ředitelem Asociace malých a středních podniků na předvolební diskuzi šesti prezidentských kandidátů. Na recepci za mnou přišli rodiče Haničky, aniž bych věděla, o koho jde, a pan Musil mi říká: „Víte, paní Eliško, my bychom byli tak rádi, kdybyste za námi přijela do Slavkova u Brna a udělala krátkou přednášku v naší firmě.“ A já jsem jim odpověděla: „Tak to je opravdu krásné, ale já přednášky dělám většinou jen v Praze a je pro mě strašně těžké se dostat i do Brna …“ Paní Musilová se ke mně naklonila: „Paní Eliško, můj manžel má fotografii s vámi a naší dcerou už několik let ve své kanceláři.“ Takže to byla taková velká šťastná náhoda. Nakonec jsem řekla, že ano, a už jsme se párkrát setkali. Když jsem poprvé navštívila firmu při příležitosti Haniččiny svatby, tak na mě udělala obrovský dojem. V čem jste nejvíce ocenila firmu LIKO-S? Právě v té týmové spolupráci, že to není jen tak, že někdo nahoře velí - je to spíš spolupráce velké rodiny. A tak to má být. Ráda bych ještě jednou poděkovala za tu příjemnou návštěvu vaší firmy a pochválila pozitivní a příjemný vztah, nejen k návštěvě, ale i mezi zaměstnanci. Moc si toho vážím ... Co říkáte na náš firemní časopis Likosáček? Ten mě velice oslovil! Je to úžasný instrument, jak se vzájemně informovat, dát zprávu o tom, co se ve firmě děje, o lidech a pro ně. Tento váš časopis pomáhá všechny ve firmě spojovat - a to je zase klíčem k úspěchu, k podařené týmové spolupráci. Jak vnímáte moderní přístup k oblékání v našich kancelářích? Mně se velice líbila ta vaše firemní trička. Víte, já si myslím, že osobní hrdost, že někde pracujete, že tam pracovat můžete, že milujete práci, kterou děláte, to je vše spojené s tím, jak se prezentujete.

Paní Eliška blahopřeje Hance Williams Musilové k významnému životnímu kroku.

Upravenost, čistota a vzhled jsou opravdu moc důležité. Když vidíte paní sekretářku v pantoflích a neučesaných vlasech, tak to vypadá uboze. Ale když vidíte upravené vlasy, pěkně vyžehlenou košili, čistou sukni či kalhoty, tak to na vás dělá hned úplně jiný výrazný dojem. Myslím si, že my, Češi dost podceňujeme, jaký vzkaz a signál dáváme naším oblékáním a vzhledem. Spořádanost, čistota a upravenost by měly být základem na všech pozicích a u každé práce. Když porovnáte přístup, úctu a pokoru dětí k  rodičům, co vám u dnešní mládeže nejvíc chybí? Úcta a pokora mi nejvíc chybí hlavně u teenagerů, a to celosvětově. Arogance, kterou vidíme u dospělých ve vládních kruzích, vzniká, když dítě vyrůstá. Pokud žije v domnění, že je pupkem světa a že si může všechno dovolit, tak to je zcestné a skončí tak, jako naše vládní sestava. Je důležité, aby děti byly vedeny k tomu, že jsou součástí nějaké společnosti a že se musí chovat s ohleduplností a respektem k těm druhým, i když mají odlišné názory. To je ten základ a cesta k tomu, abychom se všichni cítili lépe. Slyšel jsem o projektu „etická výchova do škol“, na kterém pracujete v České republice. Jak tento projekt pokračuje? Hlavně je důležité, aby se o něm dovědělo co nejvíce firem, které doufáme, že budou v rámci své společenské zodpovědnosti jednotlivé školy adoptovat. Velmi aktivně se do tohoto programu již zapojily firmy Dupont a Exxon Mobile, které pochopily, že základy morálky se vytvářejí v dětství. Firma Dupont začala jako rodinná firma a nikdy neměla žádný etický problém. Firma Exxon zažila ropnou havárii svého tankeru, přiznala svou chybu a svůj etický kodex výrazně posílila. Projekt funguje následovně: Ministerstvo školství navrhne vhodnou školu pro adopci, Americká obchodní komora schválí firmu, která se nabídne školu adoptovat, a obecně prospěšná společnost Etická výchova, ve které působím jako čestná členka, vytvoří adoptované škole na míru šitý program pro výuku etiky. Jedná se tedy o trojstrannou spolupráci. Cílem tohoto projektu je spojit rodiče, učitele, ředitele škol a děti a dosáhnout toho, aby škola „dýchala“ etikou, zbavila se šikany a vytvořila pro děti mnohem příjemnější prostředí. Co děláte nyní a jaké jsou vaše další plány do budoucnosti? Věnuji se aktivně tomuto projektu a zabývám se také stálým školením veřejnosti - dospělých, dětí, teenagerů, vládních činitelů a manažerů různých společností, což mě hodně zaměstnává. Je mi sedmdesát dva, ale nedokážu si představit, že bych se někde jen tak válela. Každý den se něčemu novému naučím - a to mě posiluje v mé práci.

Krátký pozdrav pro řemeslníky naší kovovýroby. 4

Paní Eliško, velice vám děkuji za rozhovor, za vaše životní zkušenosti a moudrosti, které jste nám předala. Ať se vám daří ... Jiří Stratil, redakce


Jim DeBold: BUĎTE OTEVŘENÍ KE VŠEM NOVÝM VÝZVÁM! Ve dnech 25. září až 1. října jsme v naší společnosti přivítali pana Jima DeBolda z Kentucky, spolumajitele firmy Epiphany Foam Insulation, který pracoval pro Toyotu i jiné úspěšné americké firmy, aby nám svými zkušenostmi pomohl s optimalizací výrobních procesů. Přečtěte si krátký rozhovor, který mi poskytl na závěr svého pobytu u nás, a prohlédněte si fotografie na straně 12. Jak se vám líbila Česká republika a také vaše pravděpodobně největší zkušenost s Evropou? Měl jsem se tu úžasně. Všichni tu jsou přátelští, otevření a jídlo bylo fantastické! Jsem velice šťastný, že jsem mohl přijet a vidět pravé Česko oproti „turistickému“ Česku, protože tato návštěva byla velmi autentická. Jaký dojem na vás udělal LIKO-S a jak na vás působili naši lidé? Jaký na mě udělal LIKO-S dojem? Jsem ohromený, že váš tým je tak zapálený do své práce a jak dobře dokážou spolupracovat jako jeden tým tak, aby zákazníkovi mohli nabídnout nejvyšší hodnotu. V čem je podle vás LIKO-S jiný oproti ostatním firmám? LIKO-S je jedna z nejorganizovanějších a nejčistších firem, se kterými jsem kdy pracoval. Myslím, že tohle je velká výhoda, které můžete naplno využít v budoucnu při další standardizaci a minimalizaci ztrát ve vašich výrobních procesech. Jaké jsou hlavní principy optimalizace výrobních procesů, které jste nás učil? Řekl bych, že většinou jsme se zabývali procesem 5 S, se kterým jste již dříve začali, a teď jsme pár kroků na této cestě udělali. Jak jsme již řešili s vaším týmem, je to spíše cesta než cíl a máte spoustu příležitostí pro standardizaci a zlepšení procesů v LIKO-Su.

Jim DeBold (uprostřed) při organizaci pracoviště LIKO-Space® v rámci metody 5S.

Jakou vidíte budoucnost společnosti LIKO-S? Myslím si, že LIKO-S má úžasnou budoucnost a má mnoho příležitostí zvýšit svůj podíl na trhu, ať už s vašimi stávajícími produkty, tak s novými produkty na trzích, kde budete chtít být. Co byste chtěl říct našim lidem? Rád bych jim vzkázal, že jsou součástí velmi úchvatného týmu. Budou přicházet nové a nové výzvy, které po nich budou vyžadovat, aby se stali ještě větší součástí svého procesu. Buďte tedy prosím k těmto výzvám otevření. Děkuji za rozhovor.

Jan Musil, člen představenstva společnosti LIKO-S

KVALITA A OSOBNÍ PŘÍSTUP OPĚT ZABODOVALY Standa Pátik obdržel děkovný mail od dalšího spokojeného zákazníka na Slovensku. Pro Chytrou izolaci® (jako už tolikrát) opět rozhodla její vysoká kvalita a osobní přístup k zákazníkovi. Přečtěte si jeho pochvalná slova, která potěšila nejen Standu. Pan Ing. Sedláček s naším aplikátorem Jarkem Gzelou.

12.9.2013

Dobrý deň, pán Patik, touto cestou Vám chcem poďakovať za spoluprácu pri izolovaní nášho objektu. Keď nastali problémy so sadrokartónovým stropom a pátrali sme po příčinách, s hrôzou sme zistili, že pôvodná izolácia je nesprávne aplikovaná a je takmer nefunkčná. Pri hľadaní riešenia bola oslovená aj Vaša spoločnosť. Ostatné spoločnosti nám ponúkali síce cenovo výhodnejšiu variantu, Váš systém a osobný prístup však nakoniec bol rozhodujúci pri podpise záväznej objednávky. Keď nástúpili Vaši pracovníci na realizáciu, taktiež pokračovali vo Vašej správnej a poctivej firemnej kultúre. Pri preberaní diela som v protokole uviedol nie len formálnu, ale skutočnú spokojnosť. Som presvedčený , že udržaním takéhoto trendu, budete mať dostatok zakázok a bude rásť spokojnosť Vašich zákazníkov. Osobne budem doporučovať na základe mojích skúseností Vašu aplikáciu. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na ďalšiu spoluprácu. S úctou Ing. Milan Sedláček

09 / 2013

5


Tým č. 5

Pekelné soustředění na prezentaci.

ADRENALINOVÉ ODPOLEDNE DIVIZE INTERIORS Rok 2013 se nám přehoupl do své druhé poloviny. Všichni načerpali novou energii na svých dovolených a prázdninách, aby tu druhou polovinu zvládli co nejlépe a s co největším nasazením. Abychom zúročili zkušenosti z předešlých měsíců připravili jsme pro naše kolegy druhé setkání divize Interiéry, které se tentokrát uskutečnilo v KARTARENĚ v Brně. Setkání jsme měli rozdělené do dvou bloků. První blok byl nabitý informacemi. Vedoucí výroby Honza Doležal připravil přehledy zakázek, které byly vyrobeny za 2. čtvrtletí, a strategii divize Support do konce roku. Každý z jednotlivých vedoucích týmů divize Interiéry představil svou prezentaci zrealizovaných projektů a seznámil kolegy s projekty, které jeho tým čekají do konce roku. Naši kolegové – šéfmontéři se zapojili spolu s projekt manažerem Tondou Řičánkem do prezentací svých realizací. Poté Michal Jelínek uvedl příklady z kontrol realizací se zápisy v black listu a novinky v oblasti BOZP. Svým příspěvkem nám přispěl i Luboš Novotný, finanční ředitel, který nás seznámil se zprávou o hospodaření firmy. Na závěr Pavel Pavlík spolu s Laďou Ravasem představili novinky v oblasti marketingu a vývoji. Druhý blok setkání byl hodně adrenalinový. Rozdělili jsme se do šesti týmů, které proti sobě soupeřily a vzájemně se povzbuzovaly v závodech motokár. Každý z členů týmu do závodu dal maximum svých sil, rychlosti a potu. Některým z nás zůstaly na památku i mozoly na rukou, ale hlavně hezká vzpomínka z dobře stráveného odpoledne s kolegy, na které se vždycky těšíme. Prohlédněte si vítězné týmy na straně 11. Martina Juřinová koordinátorka realizací divize Interiors

Slovenské křídlo

Tým č. 3 - „skřítkové“.

SEZNAM ZÁVODNÍCH TÝMŮ GRAND PRIX LIKO-S Tým č. 1: Juřinová Martina, Aľušík Martin, Machala Přemysl, Ravas Ladislav, Řičánek Antonín. Tým č. 2: Kolouchová Hana, Coufal Martin, Macko Roman, Michalec Tomáš, Přibilík Tomáš, Žák Pavol. Tým č. 3: Kubina Jan, Fric Viktor, Matyáš Pavel, Matěj Rublík, Svědík Jaroslav. Tým č. 4: Kuncová Iva, Ferjo Josef, Havír Tomáš, Mikyska Lukáš, Nagy Marek. Tým č. 5: Macalíková Markéta, Holaj Pavel, Kacetl Frederick, Pavlík Pavel, Vidrmert Jiří. Tým č. 6: Pirníková Renata, Gugutsidze George, Jelínek Michal, Libra Jan, Novotný Lubomír, Šimko Lukáš.

Tým č. 1 - pohoda před startem.

Napěti před výsledkovou tabulí.

Bojový pokřik týmu č. 4.

Tým č. 2 doladil strategii a jde na to.

Tým č. 6 – úsměv a jedeme!


POSTAVÍME MOBILNÍ STĚNU TŘEBA NA KOPCI Když jsme byli na začátku roku 2013 osloveni s poptávkou na realizaci mobilní příčky do horského hotelu Soláň v Beskydech, nikdo netušil, jak se tato posuvná stěna během několika jednání promění v kus dobře „vybroušeného díla“. Hotel v tu dobu procházel rozsáhlou rekonstrukcí. Majitelé a pověření architekti přesně vystihli místní kulturu a folklór, který vepsali do interiéru hotelu. Cit pro detail a práce s použitými přírodními materiály, které zde uplatnili, doslova nadchnou. Nebylo divu, že přístavba křídla nového konferenčního sálu byla navržena přesně dle stávajícího motivu hlavní budovy. Interiér obložený dřevem s  vyřezávanými motivy, tak nic nenaznačoval, že

tady budeme mít práci. Opak byl pravdou. Naše mobilní příčka laděná do „městského provozu“ se musela přizpůsobit vzhledem i tvarem okolním dřevěným stěnám a stropu s nejrůznějšími motivy. Díky spolupráci s místními zkušenými truhláři a naší výrobou se to podařilo. Mobilní stěna dnes plní stejnou funkci jako v nejmodernějších kancelářích v Praze, a to designem, který přesně koresponduje s místním prostředím. Kdo nevěří, ať tam běží!

Moderní mobilní stěna v dřevěném designu s vyřezávanými motivy zcela ladí s folklorní architekturou horského hotelu.

Zdeněk Vlha obchodní manažer divize Interiors

Franta Cenek montuje kolejnici pro mobilní stěnu.

ŽIVÁ FASÁDA S CHYTROU IZOLACÍ® Poslední dobou se hodně mluví o snížení nákladů na provoz stavby také s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí. Vhodnou variantou tohoto řešení je investice do Živé fasády, která se skládá z izolační pěny Chytré izolace® a z obkladové vrstvy difuzně otevřeného materiálu Novabrik-Therm. Trend takto zateplených domů se stále více dostává do popředí, a to zejména z důvodu neustále rostoucích cen za energie jak při vytápění v zimě, tak i při chlazení v letních vedrech. Výhodou takto zatepleného domu je kompaktní celistvá vrstva izolace na fasá-

Jednou z předností Živé fasády je rychlost realizace – nahoře probíhá aplikace Chytré izolace®, v přízemí je již finální podoba fasády.

dě domu. Díky nízkému difuznímu odporu pomáhá Chytrá izolace® odvádět z domu vlhkost, a tím nejen zabraňuje vzniku plísní a různých alergenů, ale také pomáhá v domě zdravě žít, protože odváděná vlhkost na sebe váže různé oxidy dusíku a síry. Co se týká samotné realizace, je možno dosáhnout dokonalého zateplení v poměrně krátkém časovém úseku. Izolace se na fasádu nanáší přesným nástřikem mezi rošt tak, aby poslední vrstva fasády byla v těsné blízkosti izolace a tvořila kompaktní vrstvu. Zvýšený zájem o úsporu financí a zdravé prostředí, ve kterém s rodinou trávíme nejvíce času, se projevuje zájmem o zateplení, jehož realizace přinese co nejvíce užitku. I díky neustálé spolupráci s  firmou Novabrik se nám daří se Živou fasádou stále více dostávat do podvědomí nejen vlastníků staveb, ale i realizačních firem. Mnohý ze zákazníků si vzpomene, jak s  příchodem jarních měsíců jsme právě tuto možnost zateplení představovali v televizním Receptáři. Díky tomu můžeme takto realizované stavby najít jak na území České republiky, tak se tato možnost zateplení dostala do podvědomí i v sousedním Slovensku. Nám, Likosá-

Daniele Gualeni, Pavel Fluss a Ivo Rod zateplují budoucí Živou fasádu.

kům nemusím připomínat, že nejbližší Živou fasádu nalezneme přímo ve Slavkově u Brna na nové hale kovovýroby. Na závěr snad stačí už jen popřát, ať se Živá fasáda drží svého jména a splní představy o šetrném a zdravém bydlení. Dalibor Skácel, obchodní asistent divize Chytrá izolace 09 / 2013

7


ÚČINNÁ PREVENCE PROTI CHŘIPCE JE VÝHODOU PRO ZAMĚSTNANCE I ZAMĚSTNAVATELE Dojde-li ve společnosti například k epidemii chřipky, projeví se to zvýšenou nemocností a absencemi. To vede ke značnému nedostatku pracovníků a vysokým nákladům. Chřipka má významný ekonomický dopad na populaci v pracovním produktivním věku, protože v souvislosti s chřipkovým onemocněním každý rok onemocní 5 - 40% zaměstnanců. Chřipka je velice nakažlivé onemocnění, jejíž virus se šíří vzduchem, kapénkami, nebo přímým kontaktem. Riziko nákazy jednotlivce je velice vysoké ve velké skupině lidí. Program očkování proti chřipce ve firmách je celosvětově považován za nejlepší prostředek zabránění absencí a snižování produktivity v důsledku chřipkových infekcí.

Vedoucí kantýny Lída Žaroská předává dávku vitamínů Markétě Doležalové a Miloši Lamplotovi.

BENEFITY OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE PRO ZAMĚSTNAVATELE I ZAMĚSTNANCE: Ekonomický benefit – očkování proti chřipce snižuje absence v práci, snižuje riziko nakažení dalších zaměstnanců a přispívá k plné produktivitě zaměstnanců, Sociální benefit – očkování proti chřipce je zaměstnaneckým benefitem a ukazatelem péče firmy o zaměstnance, Zaměstnanecký benefit – očkování proti chřipce chrání i ostatní členy rodiny. Očkování s úsměvem.

KALKULACE FINANČNÍ ZTRÁTY ZAMĚSTNAVATELE V SOUVISLOSTI S PRACOVNÍ NESCHOPNOSTÍ ZAMĚSTNANCE Základní mzda/plat zaměstnance

Mzd. náklady zaměstnavatele

Orientační výše náhrady mzdy

Min. ztráta zaměstnavatele

5 prac. dnů

10 prac. dnů

Pracovní neschopnost 5 dnů

Pracovní neschopnost 10 dnů

Pracovní neschopnost 5 dnů

Pracovní neschopnost 10 dnů

20 000

6381

12 762

1 029

3 600

-7 410

-16 362

25 000

7976

15 952

1 273

4 455

-9 249

-20 407

30 000

9571

19 143

1 444

5 055

-11 015

-24 198

35 000

11 167

22 333

1 616

5 655

-12 783

-27 988

40 000

12 762

25 524

1 725

6 037

-14 487

-31 561

45 000

14 357

28 714

1 811

6 337

-16 168

-35 051

(Kalkulace vychází z legislativních podmínek účinných ke dni 1.4.2012 a předpokládá, že hrubá mzda se rovná průměrnému výdělku za 21 pracovních dní v měsíci a týdenní pracovní doby 40 hodin).

Pracovní neschopnost způsobuje zaměstnavateli, ale i zaměstnancům citelné finanční ztráty. Proto je účinná prevence chřipky a dalších infekčních onemocnění velice důležitá. Naše firma, jako každý rok, zajišťuje našim zaměstnancům zdarma očkování proti chřipce. Pevně věříme, že této možnosti využije opět více pracovníků , kteří budou svým chováním příkladem pro ostatní. Dále jako prevenci proti chřipkovým onemocněním nabízíme čerstvé džusy z pomerančů, které se připravují přímo v naší kantýně a jsou plné vitamínů. Markéta Doležalová, vedoucí personální administrativy

NAŠE NOVÁ KOLEGYNĚ PETRA DOUŠOVÁ

KALKULANTKA/ASISTENTKA KANCELÁŘE PRAHA Jmenuji se Petra Doušová a narodila jsem se v Chomutově. Své dětství jsem šťastně prožila ve vesničce Vintířov nedaleko Kadaně. V roce 2001 jsem nastoupila ke studiu na SOŠ v Kadani (obor Agropodnikání se zaměřením na ochranu životního prostředí), které jsem zdárně dokončila, a po škole jsem si jako své první zaměstnání vyzkoušela asistentku ředitele na SOŠS a OA v Kadani. V této práci jsem měla pocit, že nejsem naplno využita a nemám možnost dalšího sebevzdělání, tak 8

jsem své rezervy šla vyzkoušet do Prahy, což bylo nenadálé rozhodnutí, ale dosud jej nelituji. Zkusila jsem pozici telefonní operátorky, barmanky a projektantky. Po čase jsem se začala poohlížet po něčem jiném, až jsem narazila na inzerát právě od společnosti LIKO-S. Práce v tomto oboru je pro mne něčím novým a hlavně mám pocit, že mě neomezují žádné mantinely a mohu se více rozvíjet a učit se dalším dovednostem. Jsem veselý člověk, který má pozitivní pohled na svět, ale rozhodně žádné iluze o  tom, že je vše krásné a vše dopadne nakonec dobře. Jsem realista s úsměvem. Mým koníčkem je hlavně fotografování. Závěrem bych ráda poděkovala všem kolegům za vřelé přijetí a pomoc v nelehkých začátcích, zejména kolegům v pražské kanceláři, kteří každý den zodpovídají řadu mých dotazů a pomáhají mi, když je třeba.


DRESSLER WEEKEND CAMP ANEB LIKO-SÁCI NA KOLECH V rámci našeho vzdělávacího programu, který se snažíme zaměřovat nejen profesně, ale i duševně a fyzicky, jsme se letos spojili s naším dobrým známým, dvojnásobným mistrem světa v biketrialu Pepou Dresslerem, a domluvili se na výukovém cyklistickém campu pro naše zaměstnance, jejich rodiny a firemní partnery. Tuto akci jsme naplánovali na 20. – 22. září na horské chatě Hanapetr v  Krkonoších. I přes již mírně chladnější a vlhčí počasí panovala mezi všemi účastníky velice pozitivní atmosféra, která nás (stejně jako příjemná kamna uvnitř chaty) všechny ohřívala.

Celá parta na campu.

„Když máš problém, přidej plyn!“ vysvětluje cyklistický učitel národa Pepa Dressler.

Na programu během těchto dvou a půl dne byla výuka a trénink techniky jízdy na kole v terénu – ať už za účelem zvýšení bezpečnosti, lepšího zážitku z ježdění anebo celkového zrychlení. V rámci tohoto pobytu si také většina z nás vyzkoušela špičkové MTB od amerického výrobce Specialized. Po několika hodinách „tvrdého“ tréninku rovnováhy a ovládání kola na překážkách v okolí chaty vykazovali naši „bajkeři“ velký pokrok a tak byl čas vyzkoušet jejich nově získané dovednosti na nedalekých lesních trailech (terénní bajková trať s  různými technickými prvky). Bylo super sledovat mladší a o kousek starší účastníky při různých zatáčkách, skocích i menších pádech. Nikomu se ale nic vážnějšího kromě pár úsměvných modřin nestalo a všichni jsme si ježdění a učení užívali. Během tohoto sportovního víkendu jsme určitě nenajezdili stovky kilometrů (i když někteří si měřili ujetou vzdálenost každý den i na překážkách), ale jistě jsme cítili v neděli odpoledne příjemnou únavu po více než 15 hodinách na kole. Všem účastníkům patří určitě velký dík a obdiv za jejich přístup a progres. Hlavně jsme si ale všichni dobře uvědomili to, co se nám Pepa snažil svou výukou ukázat – že „kolo je krásná věc a chce si s vámi hrát“.

Holky z naší školky aneb Mladé LIKO-Sačky s Martinou Drápalovou.

Zbyňku Macalíkovi se na kole dařilo a nakonec dokonce vyhrál technický závod.

Jan Musil

Ani holky se nebály - na fotce Alžbětka Doležalová ve výuce Pepy Dresslera.

LIKO-Sáci s krásným panoramatem.

Vojtovi Doležalovi rovnováha šla, v pozadí s kolem zápasi i jeho táta Honza. Uvnitř horské chaty byla pohoda a teplíčko. 09 / 2013

9


JAN DOLEŽAL: MOJE HOBBY

VOLEJBAL – ZÁLIBA NA CELÝ ŽIVOT se jedná o neúmyslný kontakt a volejbal vnímám jako velmi gentleOkolo volejbalu jsem se „motal“ od raného dětství, v podstatě manský sport. od doby, kam až moje paměť sahá. Bylo to dáno tím, že můj táta Volejbalu se věnuji od 5. třídy základní školy, kdy do tělocviku se volejbalu věnoval soutěžně na úrovni městského přeboru v Brně přišly na nábor pánové volejbalové Zbrojovky Brno a v podstatě a k tomu si s kamarády přidávali ještě odborářské turnaje o víkendech. V této době, tedy zhruba v 80. létech minulého století, byl vopodle výšky si nás vybrali do přípravky. Začínali jsme tehdy v areálu lejbal ještě více méně letní záležitostí a i pravidla byla jiná než dnes. letního kina na Leninově (dnes Kounicově) ulici v Brně. Ze Zbrojovky Hrálo se se ztrátami, a i když se hrálo pouze do patnácti bodů, tak jsem poměrně záhy přešel do volejbalového oddílu Tesla Brno, kde díky tomuto pravidlu byly některé zápasy pořádně dlouhé! Již v té jsem prožil všechny žákovské a dorostenecké kategorie. Za dospělé době se mi na volejbalu - tehdy se mu u nás říkalo oficiálně odbíjsem hrával a s menšími přestávkami hraji stále za tým v Komárově, jená, protože volejbal znělo příliš kapitalisticky – líbilo, že jde o týkterý se tehdy jmenoval Lokomotiva Ingstav, pak Sokol Komárov mový (tehdy kolektivní) sport, kdy chybu jednoho člena týmu může a dnes Sokol Brno – Jih. Jak jsem již napsal, na volejbalu je krásné ještě napravit další hráč. Navíc pravidla volejbalu, tehdy i dnes, to, že je to týmový sport, což myslím nejlépe dokumentuje skutečzaručují (na rozdíl třeba od fotbalu), že hra má spád. Není možné, nost, že s některými spoluhráči hrajeme společně již 30 let! A pevně aby jeden tým zdržoval, věřím, že ještě nějaké roky vyčkával nebo jinak „taktipřidáme, i když v  posledzoval“. Jakmile je míč uveních letech je to čím dál víc den do hry musí se již oba bolestivější. Ale určitě to týmy aktivně zapojovat do stojí za to! hry a snažit se strhnout Rád bych využil této vítězství v  každé výměně příležitosti, abych jako kana svou stranu. Remíza pitán našeho týmu poděneexistuje. Další výhodou koval vedení společnosti volejbalu je to, že i když se LIKO-S za sponzorský dar, vždy hraje na vítězství, jedkterým byla sada nových ná se o bezkontaktní sport. dresů pro náš tým. Jak Tedy bezkontaktní ve smysmůžete vidět na přiložené lu, že se zde nefauluje. Obfotografii, fakt nám to sluší. čas ke kontaktu protihráčů Věříme že v  nich splníme nebo i spoluhráčů dochází náš cíl umístit se v  horní hlavně při akcích na síti. polovině tabulky a budeme Nejčastějším volejbalovým mít aktivní bilanci odehraúrazem je vymknutý kotník ných zápasů. poté, kdy skočíte někomu Jan Doležal, jinému na nohu. Ale vždy vedoucí provozu Support Honza Doležal (v horní řadě druhý zprava) v žákovském družstvu TJ Tesla Brno.

BLAHOPŘEJEME OSLAVENCŮM Josef Tichý Martin Diviš Josef Zemčík Jan Navrátil Hana Plachá Vratislav Urban Iva Kuncová George Gugutsidze Karel Čípek Markéta Doležalová Ludmila Žaroská Martin Kuľanda Daniele Gualeni Mária Veréb Lenka Slabotinská Jiří Silnica Antonín Klapač Miroslav Bugner

3.10. 5.10. 6.10. 7.10. 7.10. 11.10. 14.10. 14.10. 15.10. 15.10. 16.10. 17.10. 20.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10.

zámečník - svářeč, divize Production ředitel divize Energy zámečník - svářeč, divize Production skladník kovovýroby, divize Production účetní kontrolor, divize Production exportní manažer, divize Interiors technický specialista - přípravář, pobočka Bratislava člen dozorčí rady vedoucí personální administrativy vedoucí kantýny montér, divize Interiors aplikátor Chytré izolace obchodní manažer, pobočka v Maďarsku asistentka- recepční na MD pracovník výroby AIS lakýrník, divize Production zámečník - svářeč, divize Production

Likosáček, měsíčník pro zaměstnance a obchodní partnery společnosti LIKO-S XVI. ročník, MK ČR E 17446, vydáno ve Slavkově u Brna 30. 9. 2013. Vydavatel: LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 60734795, likosacek@liko-s.cz. Redakční rada: Jiří Stratil, Zdena Březinová, Martina Drápalová, Světlana Honsová, Hana Michalkiewiczová, Martina Polová, Michaela Stloukalová, Leona Švandová; design a sazba: Agnieszka Kulesza. Několik posledních čísel Likosáčku najdete na www.liko-s.cz 10


OBJEKTIVEM LIKOSÁČKU HAPPY and GREEN company Třiďte odpad! Budete GREEN a budete se cítít HAPPY.

Volejbalové mužstvo Sokol Brno – Jih v dresech LIKO-Su, v horní řadě zleva Mirek Kučera, Braňo Mynář, Jan Doležal, Ľubomír Domský, v dolní řadě zleva, Mirek Buchníček, Max Halata, Petr Vyškovský. Chlapi, tak ať se daří!

Na zářijovém celofiremním setkání nás se svou prací seznámili i členové Enviromentální komise. Na závěr předali Markétě a Janu Doležalovým (vpředu) ocenění a dárek za vzorné třídění odpadu doma i v zaměstnání.

Divize Energy uspořádala ve čtvrtek 19. září školení pro statiky, v jehož rámci si měli možnost prohlédnout naše výrobní prostory a novou halu naši Kovovýroby.

Zajímavé plechové podhledy jsme montovali v budově Tower A v brněnském Spielberk Office Centre, na obrázku montážní tým firmy Ventruba.

Miro Červenák dokončuje pojízdnou chladicí nádrž.

Vítězné týmy GRAND PRIX LIKO-S na „bedně“: zvítězil tým č. 3, na druhém místě se umístil tým č. 2 a pomyslný bronz bral tým č. 1. Gratulujeme všem závodníkům!

Objektiv Likosáčku zachytil partu z Kovovýroby, která se podílela na výrobě zařízení pro navíjení obslužného kontrolního kabelu ventilu ropného vrtu, zleva Michal Horáček, Petr Nováček, Antonín Aujezdský, Vladimír Novotný, Milan Moric, Miroslav Lohnický, Zdeněk Pytela, Marek Břeň, Petr Starý, Karel Potácel.


Jim DeBold:

JSEM OHROMENÝ, ŽE VÁŠ TÝM JE TAK ZAPÁLENÝ PRO SVOU PRÁCI Přečtěte si rozhovor s Jimem DeBoldem na straně 5 a prohlédněte si fotografie z jeho návštěvy.

Jim DeBold (uprostřed) při konzultaci plánování Supportu.

Jim DeBold zavítal také na návštěvu k našemu nejlepšímu distributorovi Chytré izolace®– jihlavské firmě Musil (vlevo jednatel firmy Aleš Musil).

S managementem kovovýroby nad programem 5S - uspořádání pracoviště.

Jim navštívil také tradiční kovářskou dílnu v Brtnici, kterou provozuje Luboš Musil (vpravo), pokračovatel více než stoleté kovářské tradice rodu Musilů na Vysočině. Kovadlina je nejstarším dědictvím firmy Musil (více než 150 let). Jim samozřejmě neodolal a osobně si vyzkoušel kovářské řemeslo.

Při analýze výrobního toku v kovovýrobě.

Setkání s řemeslníky výroby AIS .

Fotka na památku s lidmi z LIKO-Su, kteří jsou podle Jimových slov přátelští a otevření.

Likosáček 9 2013  
Likosáček 9 2013  
Advertisement