Page 1

Rondvraag Lijst Calimero 2008-2009

Cum Laude, dat moet gevierd worden! De Nederlandse studenten studeren volgens de ‘zesjescultuur’: zij nemen bij het afleggen van tentamens genoeg met een krappe voldoende. Dit verschijnsel blijkt niet alleen uit de WOmoniotor, maar wordt inmiddels algemeen geaccepteerd, zeker nu premier Balkenende zijn beklag hierover deed bij de opening van het academisch jaar in 2007. Studenten doen volgens hem ‘geen moeite om een hoog cijfer te halen’. Hij zou graag zien dat meer mensen cum laude afstuderen en dat universiteiten internationaal hoger scoren. Calimero deelt deze wensen. Inmiddels worden de eerste stappen gezet om excellentie te belonen. Een honours programma is in de maak, een ontwikkeling die Lijst Calimero zeker toejuicht. Echter wil de fractie verder gaan dan dat. Een klein percentage van de studenten studeert cum laude af. Dat is een prestatie om trots op te zijn en die in de ogen van de Calimero-fractie ook best beloond mag worden. Als studenten de meerwaarde zien van het ‘cum laude’-predikaat, zullen zij zich meer gestimuleerd voelen om te trachten dit predikaat te behalen. Calimero wil daarom een extra feestelijke uitreiking van deze diploma’s. Een aantal suggesties voor de invulling hiervan:  Aanwezigheid van de Rector Magnificus of de decaan.  Aparte ceremonie voor de studenten die cum laude afgestudeerd zijn, gevolgd door een borrel (aangeboden door de universiteit).  Voldoende tijd voor de uitreiking, zodat docenten kunnen ingaan op de persoonlijke eigenschappen van de student en op de scriptie.  Een uitreiking die niet in de faculteitskamer plaats vindt, maar in de aula zodat er meer vrienden en familieleden aanwezig kunnen zijn én kunnen zitten. Deze zaal geeft de uitreiking nog meer aanzien. Is het College van mening dat de voorgestelde maatregelen het aantrekkelijker maken voor studenten om cum laude een diploma te halen? Wil het College de suggesties die gedaan zijn over de buluitreiking in overweging nemen en waar mogelijk uitvoeren?

Rondvragen en initiatieven, November 2008: Cum laude, dat moet gevierd worden!  

Rondvraag van Calimero over Cum Laude.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you