Page 88

REFORMA HRVATS K O G Z D RAVSTVA

Za ustanove HMP-a u Hrvatskoj ima desetak različitih naziva, što izaziva zbrku

Specijalizacija iz HMP-a nije nužna nego za nju treba educirati medicinske sestre/tehničare

88

na mogućnost naglog poremećaja zdravlja, predlažem sljedeće administrativno-medicinske mjere za dobrobit samih bolesnika i za racionalniji i uspješniji zdravstveni sustav, koji se odnosi na HMS: 1. Za simptome koji ne izgledaju hitni osiguranik treba prvo posjetiti svojeg obiteljskog liječnika. 2. Treba osigurati, gdje god je to moguće, hitnu dežurnu ambulantu obiteljskih liječnika (uz dodatan honorar osiguravatelja) za noći, vikende i praznike u koju osiguranik može doći kod pojave nekih od „hitnih“ simptoma kad obiteljski liječnik nije na raspolaganju. 3. U dijelu zemlje gdje nema dežurne ambulante obiteljskih liječnika, bolesnik za „hitne“ simptome treba prvenstveno koristiti dežurnu ambulantu izvanbolničke HMS. 4. Svaka bolnica mora imati odjel za hitnu medicinu, koji bi trebao biti jedinstven za cijelu državu (u SAD-u joj je naziv Emergencydepartment ili skraćeno ED) i smješten u prizemlju bolničke zgrade, građevinski suvremeno i funkcionalno projektiran i opremljen sa što više specijalističkih hitnih ambulanata; treba imati punkt za trijažu u kojem radi dobro educirana medicinska sestra/tehničar, RTG, CT, UZV, laboratorij, operacijsku dvoranu za manje zahvate itd. prema suvremenim međuna-

rodnim standardima. Izraz „objedinjeni“ odjel za hitnu medicinu (koji se spominje u reformi) suvišan je jer se podrazumijeva da se sve bolničke hitne ambulante nalaze objedinjene u prostoru odjela za hitnu medicinu. 5. Liječnik kao dio mobilnog tima u ambulantnim vozilima HMP-a kod nas je velik luksuz, koji naš zdravstveni sustav još uvijek podržava (u SAD-u i nekim drugim zapadnim zemljama već desetljećima nema liječnika u mobilnim timovima), ali je sigurno da se tom luksuzu bliži kraj zbog nedostatka liječnika. Stoga predlažem osnivanje mobilnih timova koji će se sastojati od dva dobro educirana medicinska tehničara/sestre koji pružaju pomoć na terenu, a nakon toga jedan vozi ambulantno vozilo a drugi vodi brigu o bolesniku za vrijeme prijevoza do bolnice. 6. Specijalizacija iz hitne medicine nije nužna jer se nepotrebno troše dragocjeno vrijeme i financijska sredstva, nego treba liječnike opće medicine educirati iz HMP na obveznim povremenim intenzivnim tečajevima. 7. Organizirano pružanje HMP-a i evakuacija putem hitne medicinske helikopterske službe vrlo je poželjno, posebno s otoka, a i ovisi o financijskim mogućnostima zemlje.

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 150  

Liječničke novine br. 150