Page 77

K OMORIN TEST ZNANJA

zagrebački model utvrđivanja etiopatogeneze

1. Pri fizičkom opterećenju u vrućem okolišu (termički stres) kao kod ispitanika, hemodinamička regulacija integrira utjecaje termoregulacijskoga središta i vazomotoričkoga središta, koji su smješteni u epifizi jer povećana proizvodnja topline i smanjeno otpuštanje topline uzrokuju povišenje rektalne tjelesne temperature, što je pokazatelj da se zagrijavaju centralni dijelovi tijela. abcde 2. Za isparavanje jednoga grama znoja na površini kože troši se oko 2,4 kJ (0,6 kcal) topline koja se u kožu doprema povećanim protokom krvi, što se kadšto naziva termodilucijskim mehanizmom

Matrica za rješavanje - VII. dio. Utjecaj temperature okoliša na prilagodbu hemodinamike fizičkom opterećenju (Rješenje poslati do 30. rujna 2016.) Ime i prezime: ___________________________________________________ Broj licence i faksimil: ___________________________________________ VJEŽBA A 1. a b c d e 2. a b c d e 3. a b c d e 4. a b c d e 5. a b c d e VJEŽBA B

jer u fizikalnom smislu pri faznom pomaku vode iz tekućeg u plinovito stanje (vodena para) toplina se troši u termodinamičko ubrzanje gibanja molekula bez porasta temperature, što se u termodinamici nazivna toplinom taljenja.

17

abcde 3. U rastu opterećenja srcu fizičkom radom tijela s hipertermijom veća je tlačna u odnosu volumnu komponentu opterećenja prema Laplaceovu zakonu, zbog čega se dilatiraju klijetke i pretklijetke, obostrano jer tahikardija je učinkovit prilagodbeni mehanizam do frekvencije 180–200 otkucaja po minuti, a daljni porast frekvencije radi ekscesivnoga skraćenja dijastole praktički postaje neučinkovit.

abcde

Dopunska pitanja 4. Nacrtaj krivulju rada srca (ΔP x ΔV) pri fizičkom opterećenju organizma u neutralnoj temperaturi okoliša i pri termičkome stresu. 5. Pri potrošnji kisika 2,4 L/min (vidi sliku 1) izračunaj za koliko smanjenje udarnoga volumena pridonosi smanjenju minutnoga volumena, te koliko se porastom frekvencije povećava minutni volumen u toj točki u odnosu na neutralnu temperaturu okoliša.

1. a b c d e 2. a b c d e 3. a b c d e 4. ______________________________________________________________ 5. ______________________________________________________________

LIJEČNIČKE NOVINE 150 06 / 2016

VJEŽBA C

77

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 150  

Liječničke novine br. 150