Page 55

H ZZ O i l i ječn i c i

Slika 1. Struktura rashoda HZZO-a

Slika 2: Struktura prihoda HZZO-a

■ ■ ■ ■

18.908.132.424 kn 1.193.163.396 kn 2.252.826.457 kn 392.056.573 kn

■ ■ ■ ■

18.121.281.522 kn 1.207.380.126 kn 2.034.223.017 kn 793.216.400 kn

■ ■ ■ ■

Zdravstvena zaštita obveznog zdravstvenog osiguranja Zdravstvena zaštita dopunskog zdravstvenog osiguranja Naknade Ostali rashodi

■ ■ ■ ■

Prihodi od doprinosa Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja Prihodi od proračuna Ostali prihodi

Ukupni rashodi i izdaci: 22.746.178.850 kn

Ukupni prihodi i primici: 22.156.101.065 kn

*Napomena: prihodi od proračuna odnose se na prihode od proračuna umanjene za dio koji se odnosi na DZO Izvor: podaci HZZO-a

Tablica 1: Rashodi HZZO-a u 2015. godini Izvor: podaci HZZO-a U perspektivi, radit će se i na kreiranju dodatnog zdravstvenog osiguranja po posebnim uvjetima, što je još uvijek predmet analize. Dodatno zdravstveno osiguranje omogućilo bi nadstandard, što je uobičajena je ponuda osiguravajućih kuća u razvijenim zemljama. Na ovo valja gledati iz aspekta razvoja zdravstvenog sustava, koji nije statičan, već se prilagođava novim uvjetima okoline, u ovom slučaju razvijenijih sustava EU-a. U kojoj je fazi informatizacija u zdravstvu? Nastavit ćemo sa svim eHZZO projektima, a sve što je do sada započeto željeli bismo unaprijediti. Cilj je informatički povezati HZZO, bolnice, PZZ i Hrvatski zavod za

LIJEČNIČKE NOVINE 150 06 / 2016

Stavka

Rashod

Bolnička zdravstvena zaštita Lijekovi na recepte Primarna zdravstvena zaštita Naknade zbog bolesti i invalidnosti Rodiljne naknade - obvezni rodiljni dopust Hitna medicinska pomoć i sanitetski prijevoz Posebno skupi lijekovi Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita Transplantacije u bolnicama Ostali rashodi Ukupno

8.551.840.306 kn 3.113.501.649 kn 3.029.168.732 kn 994.526.135 kn 853.782.648 kn 751.227.825 kn 747.436.776 kn 610.953.731 kn 118.085.870 kn 3.975.655.178 kn 22.746.178.850 kn

javno zdravstvo. Na taj ćemo način imati jednoznačne informacije o pacijentima, u pravom vremenu i na svakom mjestu u sustavu. Hoće li biti novosti na listi lijekova i ortopedskih i drugih pomagala? Na liste lijekova HZZO-a stalno se uvrštavaju novi lijekovi. Razumljivo je da bolesnici, posebno oni s rijetkim bolestima, uvijek smatraju da se može više. HZZO će se i dalje truditi da omogući dostupnost novih učinkovitih lijekova u okviru raspoloživih sredstava. Koristit ćemo isključivo pravno utvrđene instrumente: financijske ugovore s farmaceutskom industrijom i  plaćanje po terapijskom učinku, kao i

druge raspoložive mjere u skladu s propisima. Opskrbu ortopedskim pomagalima i medicinskim proizvodima nastojat ćemo maksimalno pojednostaviti uz implementaciju e-pomagala. Sve mjere koje HZZO planira poduzeti imaju za cilj poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, što donosi bolju kvalitetu životu, dulji životni vijek i zdravije radno aktivne građane. Stara je poslovica da zdrav čovjek ima tisuću želja, a bolestan samo jednu. Više zdravlja svima nam je u interesu.

55

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 150  

Liječničke novine br. 150