Page 48

NOVOS T I S A S T RUČNIH SKUP OVA

U Opatiji održan 5. Hrvatski kongres kliničke citologije

Predstavljene aktualnosti i novosti iz svih područja citologije Prim. dr. sc. Danijela Vrdoljak-Mozetič, dr. med., danijela.vrdoljak-mozetic@ri.htnet.hr predsjednica Kongresa i Hrvatskog društva za kliničku citologiju HLZ-a

U organizaciji Hrvatskog društva za kliničku citologiju i Sekcije za analitičku citologiju Hrvatskog društva za kliničku citologiju HLZ-a i Hrvatskog društva citotehnologa održani su od 21. do 23. travnja Opatiji 5. Hrvatski kongres kliničke citologije, 2. Hrvatski simpozij analitičke citologije i 3. Hrvatski simpozij citotehnologije. Zastupljene su bile aktualne teme iz svih područja citologije i iz drugih suradnih kliničkih i dijagnostičkih grana medicine. Od tema kongresa treba istaknuti novosti u ginekološkoj citologiji kao što su uvođenje i provođenje Nacionalnog 48

programa za rano otkrivanje raka vrata maternice u Hrvatskoj, gdje je Papa test temeljna metoda probira, primjena HPV testa u probiru i dijagnostici, kao i sve intenzivnija upotreba biomarkera u suvremenom pristupu lezijama vrata maternice. Godine 2015. objavljena je na svjetskoj razini nova Bethesda klasifikacija citoloških nalaza vrata maternice te smo o tome čuli u plenarnom predavanju prim. dr. sc. Vesne Mahovlić. U temi probira za rak vrata maternice svoja iskustva prenijele su dr. Alenka Repše-Fokter iz Slovenije i dr. Matejka Rebolj iz Danske. Prezentirana je važnost i vrijednost izravne citologije endometri-

ja, osobito u brzoj obradi pacijentica u dnevnoj ginekološkoj bolnici. Posebno treba naglasiti da su po prvi put u Hrvatskoj prezentirana iskustva u analnoj citolgiji kod rizičnih skupina pacijenata. Citologija štitnjače, kao temeljne metode preoperativne dijagnostike, zahtijeva standardizirano izvještavanje, o čemu je tim naših citologa pripremio iscrpna izvješća, a sa svojim predavanjem pridružio se dr. Philippe Vielh iz Luksemburga, trenutno predsjedavajući svjetske citološke organizacije International Academy of Citology. Uspoređene su hrvatske smjernice za klasifikaciju citoloških nalaza štitnjače s međuna-

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 150  

Liječničke novine br. 150