Page 32

Stvorena dobra osnova za izgradnju jake Komore Ostvarenja vodstva HLK-a u prvoj godini mandata (lipanj 2015. – lipanj 2016.)

Reorganizacija ustroja i poslovnih postupaka u radu stručnih službi; revizija i racionalizacija financijskog poslovanja  RODULJENJE RADNOG VREMENA SREDIŠNJEG UREDA HLK-A ZA RAD S ČLANOVIMA P (svaki radni dan od 8 do 20 h; radna satnica povećana za 150%)  SVAJANJE NOVOG ORGANIZACIJSKOG USTROJA HLK-A I PROVOĐENJE NOVE SISTEMATIZACIJE RADNIH MJESTA U (izabrani dužnosnici preuzeli, od stručnih službi, izvršno vođenje Komore i u praktičnom smislu) STANDARDIZIRANJE POSLOVNIH POSTUPAKA U RADU STRUČNIH SLUŽBI UVOĐENJE PRINCIPA STRUČNOSTI, ODGOVORNOSTI I INTERNE KONTROLE U POSLOVNE POSTUPKE RADA SLUŽBE PRAVNIH POSLOVA TE SLUŽBE FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA UVOĐENJE SVIH MJERA I ZAKONSKIH ODREDABA VEZANIH UZ VOĐENJE EVIDENCIJE O ZAPOSLENIM RADNICIMA, NJIHOVOM RADNOM VREMENU I ZAŠTITI NA RADU  APOČINJANJE STVARANJA e-HLK, TJ. IZGRADNJE KOMORINOG INFORMACIJSKOG INTEGRIRANOG SUSTAVA (KIIS) koji će Z povezati sve komorske poslovne postupke u informatički zaokruženu cijelinu. KIIS će uz visoku razinu sigurnosti omogućiti HLK-u umrežavanje i dijeljenje podataka sa svim relevantnim državnim institucijama te će stvoriti preduvjete za uvođenje multifunkcionalne članske iskaznice, tzv. pametne kartice s elektroničkim potpisom UVOĐENJE e-URUDŽBENOG ZAPISNIKA TE TZV. e-UREDA, elektroničkog sustava distribucije dokumenata unutar HLK-a  REĐENJE, PRESELJENJE I DIGITALIZIRANJE ARHIVA HLK-A U (izgradnja i opremanje novog prostora arhiva; izdvajanje i eliminiranje registraturnog gradiva kojem je istekla obveza čuvanja u arhivu; digitalizacija, formatiranje i priprema za elektronički dohvat kompletnog sadržaja arhiva – 620.000 dokumenata) VANJSKA REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2014. I 2015. GODINU (angažirana međunarodna revizorska kuća) UNUTARNJA REVIZIJA FINANCIJSKOG POSLOVANJA = utvrđivanje nenaplaćenih potraživanja HLK-a u iznosu od gotovo 5 milijuna kuna POKRETANJE POSTUPKA NAPLATE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA (pri čemu je naplaćeno gotovo 50% utvrđenog potraživanja)  EVIZIJA UGOVORENIH OBVEZA KOMORE (analiza svih, raskidanje i redefiniranje pojedinih ugovora te sklapanje novih povoljnijih R ugovora) = POSTIZANJE ZNAČAJNIH FINANCIJSKIH UŠTEDA IZVRŠENJE SVIH NALOŽENIH MJERA (31) UTVRĐENIH UPRAVNIM NADZOROM MINISTARSTVA ZDRAVLJA (provedenog 09/14) UBRZAN POSTUPAK RJEŠAVANJA UPRAVNO-PRAVNIH PREDMETA I SPISA

32

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 150  

Liječničke novine br. 150