Page 31

SA SKUPŠTINE KOMORE

Novo doba Komore i u informatičkom smislu - HLK će postati e-HLK Komorin integrirani informacijski sustav (KIIS) bitno će unaprijediti i učiniti transparentnim rad stručnih službi Komore. Uz visoku razinu sigurnosti, omogućit će spregu s ostalim informacijskim sustavima u okruženju te uvođenje multifunkcionalne članske iskaznice, tzv. pametne iskaznice s elektroničkim potpisom.

S lijeva na desno: predsjednik Komore mr.sc. Trpimir Goluža, voditeljica Službe pravnih poslova HLK-a Maja Lacković, novi predsjednik Skupštine doc. Goran Hauser i njegov zamjenik prof. dr. Zvonimir Lovrić

Prvi dopredsjednik Komore dr. sc. Krešimir Luetić predstavio je Skupštini Izvješće Radne skupine (RS) za rješavanje informatičkih softverskih aplikacija HLK-a o rezultatima pozivnog natječaja za izgradnju integriranog informacijskog sustava HLK-a. Naglasio je da je stvaranje tzv. e-HLK-a jedno od predizbornih obećanja, koje će aktualno vodstvo Komore ispuniti, kao i svako drugo predizborno obećanje. „Postupak informatizacije HLK-a jedan je od prioriteta našeg djelovanja. U Komori nas je u tom pogledu dočekalo zabrinjavajuće loše stanje. Objektivno smo utvrdili zatečeno stanje, stvorili Strategiju informatizacije HLK-a, raskinuli nepovoljne ugovore o pružanju informatičkih usluga te krenuli u ostvarenje ciljeva utvrđenih strategijom. Do

LIJEČNIČKE NOVINE 150 06 / 2016

sad su realizirane aplikacije e-ureda i e-urudžbenog zapisnika te je stvorena nova mrežna stranica HLK-a.“ Nakon što je detaljno pojasnio što je Integrirani informacijski sustav i kakvu bi korist donio Komori, dr. Luetić je objasnio način na koji je RS vrednovala pristigle ponude te je u ime RS predložio Skupštini da prihvati ponudu tvrtke ALFATEC Group d.o.o., koja je ukupno ocjenjena najboljom. Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog dr. Luetića. Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru HLK-a te prijedlog Odluke o rebalansu financijskog plana HLK-a za 2016. godinu, također su jednoglasno su usvojeni.

31

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 150  

Liječničke novine br. 150