Page 30

SA SKUPŠTINE KOMORE

Potencijalna dobit svakog člana nadmašuje 125 kuna mjesečno Najviše rasprave izazvao je prijedlog Odluke o upisnini i članarini za članove Komore. Naime, predloženo je da se mjesečna članarina za sve radno aktivne liječnike ujednači na 125 kuna, a za umirovljenike na 60 kuna. Predsjednik Komore istaknuo je jednoglasnu podršku koju su mu za prijedlog predmetne odluke dali Izvršni odbor i Vijeće Komore. Prijedlog je argumentirao eksplicitnim nalazom i savjetom revizorske kuće koja je obavila reviziju poslovanja HLK-a za 2015. godinu. Niskom uspješnošću naplate članarine obračunavane po principu postotka od plaće, nemogućnošću kontrole korektnosti prikazivanja primanja pojedinih članova pa time i objektivne visine njihove članarine, velikom razlikom u iznosu članarine među pojedinim članovima (raspon članarine kreće se od 40 do 300 kn, što je razlika od 750 posto!). Naglasio je kako se ne radi o povećanju već o ujednačavanju visine iznosa članarine. Iznos predložene članarine usporedio je s visinom članarina u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (godišnja članarina 3420 kn), Hrvatskoj komori arhitekata (godišnja članarina 1800 kn) te Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (godišnja članarina 1800 kn), rekavši kako su pogodnosti koje članstvu pružaju u tim komorama značajno manje no pogodnosti koje će članstvom u Komori ostvariti članovi HLK-a. Naime, samo cijena pojedinačno ugovorenog osiguranja pravne zaštite za slučaj kaznenog i prekršajnog djela iz profesionalne djelatnosti, nadmašuje iznos godišnje članarine za članstvo u HLK-u. Iznošenje prijedloga, dr. Goluža je zaključio konstatacijom: „Aktualno vodstvo Komore zalaže se i zalagat će se da svi naši članovi imaju jednaka prava, jednake mogućnosti ali i jednake obveze. U protivnom pristajemo na diskriminaciju pojedinih članova. Smatram da je predloženi iznos godišnje članarine, s obzirom na prava koje pri tome jamčimo našim članovima, i više nego korektan jer potencijalna dobit svakog člana uvelike nadmašuje iznos od 125 kn mjesečno“.

30

I zamjenik ministra zdravlja dr. Ivan Bekavac i predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo dr. Ines Strenja-Linić digli su ruke za doc. Hausera

Omogućimo novom vodstvu da ispuni svoja obećanja Na komentar kako je povećanje članarine udar na liječnike koji nemaju visoka primanja niti ih mogu povećati dežurstvima, kao primjerice liječnici zaposleni u zavodima za javno zdravstvo, ili u HZZO-u, ili specijalisti u PZZ-u, delegat doc. dr. Alen Protić iz riječkog KBC-a, pozvao je delegate da ne budu sitničavi, naglasivši kako se ništa ne može napraviti bez novca, posebice ne reforme koje novo vodstvo Komore provodi u svim područjima rada Komore. „Omogućimo novom vodstvu da ispuni svoja obećanja. To je za dobrobit svih nas.“, zaključio je. Po završetku rasprave gotovo jednoglasno je - sa 118 glasova za, dva suzdržana glasa te bez glasa protiv, prihvaćen prijedlog Odluke o upisnini i članarini za članove HLK-a.

„Lijepa naša“ od sada na početku svake sjednice Skupštine Komore Usvajanjem Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine, odlučeno je da će ubuduće svaka sjednica Skupštine HLK-a započinjati izvedbom himne Republike Hrvatske. Obrazlažući prijedlog, predsjednik Komore je rekao: „Skupština Komore najveća je svečanost za HLK. Red je da takvom događaju damo na važnosti. Predlažem da to učinimo odlukom da „Lijepa naša“ bude uvertira svakoga našeg okupljanja“. Najavivši sljedeću sjednicu Skupštine za prosinac 2016., dr. Goluža je podsjetio delegate da će Komora dostojno obilježiti 25. godišnjicu stradanja Vukovara te ih pozvao da o trošku Komore dođu u Vukovar 18. studenog 2016. i pridruže se kompletnom vodstvu HLK-a u Koloni sjećanja. Naglasivši da poziv vrijedi za svakog člana HLK-a, najavio je da će se popis zainteresiranih za posjet Vukovaru zaključiti 30. listopada 2016. Odaziv delegata na sjednicu Skupštine Komore bio je više no dobar. Od 148 delegata, Skupštini je nazočilo njih sto i dvadeset (120), četrnaestero (14) ih se ispričalo, a preostalih četrnaest (14) nije se ispričalo za svoj nedolazak na Skupštinu.

Od 1. siječnja 2017. mjesečna članarina za članstvo u HLK-u iznosit će 125 kn za sve radno aktivne liječnike te 60 kn za umirovljenike.

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 150  

Liječničke novine br. 150