Page 26

TEMA BROJA

opremu. „Kod nas su liječnici koncesionari na vjetrometini ako se slučajno razbole ili sl., a za sve odgovaraju vlastitom imovinom. Ne produljuju im se koncesije, ambulante im se vraćaju domovima zdravlja, da bi ih te iste uprave tražile da preuzmu osiguranike i vrate se na posao, ali kao zaposlenici doma zdravlja“, pojašnjava dr. Rodić. I ona smatra kako je uloga domova zdravlja odavno potrošena te kako nemamo pravo inzistirati na njihovu održavanju samo zbog spomena na svjetlu tradiciju. Postoje modeli koji su puno uspješniji, kao već navedeni u Velikoj Britaniji.

Sve ostaje po starom Dr. Josipa Rodić, predsjednica Hrvatske udruge koncesionara iz primarne zdravstvene zaštite

neće otići u koncesiju nego će radije ostati domski liječnici (zbog sigurosti, životne dobi...). Nema ništa protiv uvođenja obveznih dežurstava i za koncesionare jer, kaže, da su i do sada dežurali. Problem je u tome što neki domovi zdravlja ne žele raspoređivati koncesionare na dežurstva jer bi im to morali platiti. Stoga, tvrdi, iskorištavaju domske liječnike jer im dežurstva dodatno ne plaćaju, nego im to vode kao preraspodjelu radnog vremena. Dok neki tvrde kako u PZZ-u nedostaje oko 400 liječnika, dr. Rodić napominje kako je zapravo riječ o 1200 liječnika, jer su naši timovi prelaze standard. Standard po timu je 1700 osiguranika, a mnogi ih imaju preko 2000. Isto tako, prosjek pacijenata po danu u PZZ-u je 80, dok je europski prosjek 25 do 35 pacijenata na dan.

I dok liječnici na terenu pričaju jednu priču, zdravstvena administracija, kako to već biva, priča drugu. Tako nam je zamjenik ministra zdravlja dr. Ivan Bekavac (s obzirom na to da je u svakoj našoj temi, gotovo ga možemo nazvati kolumnistom Liječničkih novina, na čemu mu se zahvaljujemo), otkrio kako Ministarstvo planira osnažiti i jačati ulogu domova zdravlja, kako je i navedeno u Strategiji razvoja javnog zdravstva od 2016. do 2020., koju je i donijela aktualna zdravstvena administracija. Za sada se ne misli koncepcijski ništa mijenjati u organizaciji PZZ-a u smislu odnosa kon-

Model PZZ-a po uzoru na Veliku Britaniju I dr. Rodić se zalaže za model PZZ-a kakav je u Velikoj Britaniji, gdje su privatni liječnici u ugovornom odnosu s fondom osiguranja. Osiguranici ne plaćaju ništa, utvrđen je opseg osiguraničkih prava, liječnici imaju pravo zaposliti mlađeg kolegu, mogu nuditi preventivne programe za osiguranike što im se posebno plaća, a nakon umirovljenja ili bolesti, imaju pravo na valorizaciju svega uloženog i pravo na odštetu od liječnika koji od njega preuzima osiguranike, prostor i 26

Dr. IVAN BEKAVAC, zamjenik ministra zdravlja

Razlika u primanjima između liječnika koncesionara i domskih liječnika je oko 30 do 40 posto. Primjerice, osnovna plaća obiteljskog liječnika bez specijalizacije sa 25 godina staža je oko 8 tisuća kuna. Specijalist obiteljske medicine s istim godinama staža ima plaću veću za 500 do 600 kuna. Primanja koncesionara ovise o tome koju opremu koristi, koliko DTP-a napravi, a koliko preventivnih i kroničnih panela. Onaj koncesionar koji je uložio u opremu, može jako dobro zaraditi. cesionara i zaposlenika domova zdravlja, niti će se dirati koncesijski ugovori. Sve ostaje po starom. Tek nakon što Ministarstvo dobije dokument radne skupine za reformu PZZ-a, onda će se očitovati o prijedlozima i rješenjima te stručne skupine. Ovisno o mogućnostima, ići će i u njihovu provedbu. Ministarstvo se za sada bavilo gorućim problemom dežurstava u PZZ-u kako bi se mogla provesti reforma hitne pomoći, i to kroz izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom osiguranju. Nadamo se kako će i ovaj članak pridonijeti rješavanju očito velikog nezadovoljstva liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a tu prije svega mislimo na domske liječnike, iako i koncesionari imaju što reći o načinu i kriterijima za dodjeljivanje koncesija i o samim ugovorima. Potreba za reorganizacijom rada u PZZ-u je očita, a svakako bi trebalo preispitati i današnju ulogu domova zdravlja te ili poboljšati postojeći model ili tražiti nova rješenja. Najgori je status quo. Vjerujemo kako će mjerodavni imati sluha za goruće probleme u PZZ-u koji uvelike premašuju pitanje obveznog ili neobveznog dežurstva koncesionara.

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 150  

Liječničke novine br. 150