Page 24

TEMA BROJA

U Komori rade na prijedlogu sustava nagrađivanja koji bi unutar postojećih propisa trebao u većoj mjeri umanjiti neopravdanu razliku u plaćama između koncesionara i domskih liječnika Kako je i sam 11 godina bio zakupac, dr. Petric tvrdi da mi zapravo nemamo kontrolu nad onim što se događa u koncesiji te da je ona zato toliko atraktivna Organiziranje zdravstvene zaštite u ruralnim dijelovima Hrvatske može se riješiti tako da tim u koncesiji koji ima mali broj osiguranih osoba bude plaćen kao standardni tim, a DTP postupci po koeficijentu višem nego u urbanim sredinama

treba destruktivnost i isključivost. „Takvu vrstu rasprava moramo izbjeći jer nam je cilj snažna i kvalitetna primarna zdravstvena zaštita“, kaže te ističe kako je na ravnateljima domova zdravlja odgovornost da prepoznaju stvarne potrebe ljudi koji žive na nekom području i da prema tim potrebama planiraju najbolje oblike organiziranja zdravstvene skrbi. Za to im je potrebna dobra komunikacija s resornim ministarstvom i regionalnom samoupravom, ali i s koncesionarima.

U Splitu nagrađuju domske liječnike Ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije i pročelnik Katedre za obiteljsku medicinu na Medicinskom fakultetu u Splitu, dr. Dragomir Petric, smatra kako nije točna tvrdnja da su koncesionari učinkovitiji u radu od domskih liječnika. Štoviše, smatra kako je ta pretpostavka, koju često ističu koncesionari, uvredljiva jer je utemeljena na broju dijagnostičko-terapijskih postupaka (DTP). Riječ je samo o tome, smatra, da domski liječnici nisu motivirani za izmišljanje postupaka poput koncesionara, jer im plaća ne ovisi o broju obavljenih i registriranih DTP-a. „Temeljna je razlika u stimuliranosti koncesionara da prikazuju svoj rad, a na to se može motivirati i domske liječnike, što smo mi u Splitu i napravili. Donijeli smo interni pravilnik koji nam je omogućio da nagrađujemo liječnike koji registriraju svoje postupke DTP-a, a rezultati su jednaki, ako ne i bolji nego kod koncesionara“, otkriva nam dr.

Dr. DRAGOMIR PETRIC, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

24

Petric. Pojašnjava kako dva puta godišnje analiziraju rad svojih zaposlenika, koji, ako zadovolje sve kriterije, dobivaju stimulaciju, dijelom u financijskom obliku, dijelom kroz edukaciju, odlascima na kongrese i slično.

Koliko su koncesionari uistinu učinkoviti? Kad bi svi otišli u koncesiju, tko bi dežurao ili išao raditi u ona mjesta u koja nitko neće - pita dr. Petric, ističući kako upravo domovi zdravlja „krpaju“ i pokrivaju sve ono što koncesionari neće. Uostalom, koji je stvarni interes pacijenata da se sve ambulante daju u koncesiju? „Sustav je tu zbog zadovoljstva pacijenta, nije liječnik u središtu interesa, građanima se mora osigurati dostupnost obiteljskog liječnika. Zar ćemo i mi ići prema vrsti koncesije kakva je u stomatologiji u kojoj su stomatolozi privatnici s džeparcem koji im daje država? Pa toga nigdje u svijetu nema!“, kategoričan je naš sugovornik. U konačnici, on je za privatnu inicijativu jer je sustav uranilovki užasno destimulativan, ali zato se i ravnatelji trebaju angažirati i motivirati ljude, jer su uvođenjem i male stimulacije sretni, jer vide da su prepoznati i da se cijeni njihov rad. „Kod nas bi svi htjeli sigurnost javnog sektora, a plaću privatnog, a to ne može ići zajedno“, poručuje naš sugovornik. Kako je i sam 11 godina bio zakupac, tvrdi kako mi zapravo nemamo kontrolu nad onim što se događa u koncesiji te da je zato ona toliko atraktivna. „Pitanje je je li i rad koncesionara razmjerno veći toliko koliko su im veća primanja u koncesiji“, provokativan je dr. Petric. Zaključuje kako je srž svake privatne inicijative maksimalna dobit, što je loše za zdravstvo koje bi trebalo biti neprofitno. Priču o ukidanju domova zdravlja smatra primjenjivom za Zagreb, no što je s malim mjestima za koja se ne mogu naći liječnici niti za zamjenu, a kamoli za stalan rad? On predlaže da se najprije podijele koncesije za mala i izolirana mjesta, a tek onda za velike gradove, jer onaj sustav koji pogoduje samo velikima nije pošten i nije socijalno osjetljiv. „Samo onaj sustav koji vam daje odgovore na većinu pitanja dobar je za sve“, zaključuje dr. Petric.

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 150  

Liječničke novine br. 150