Page 18

M ladi i uspje š ni

M L A D A H E M AT O L O G I N J A

Dr. Inga Mandac Rogulj: „Dosljedni smo u liječenju naših bolesnika prema svim europskim i svjetskim kriterijima“ Razgovorala / DANIELA DUJMOVIĆ OJVAN daniela.dujmovic@hlk.hr

Razumijem zašto nas taj vanjski organizirani i bogatiji svijet privlači, ali isto tako vjerujem da i ovdje možemo mnogo napraviti, uložiti svoje znanje, volju, pozitivnu energiju te pomaknuti stvari nabolje

Mislim da je važno otići na edukaciju u inozemstvo, na klinike koje stvaraju današnju medicinu, naučiti što više i iskoristiti vrijeme za uspostavljanje veza koje će se nastaviti i kad se vratite u Hrvatsku 18

D

ok mnoge djevojčice sanjaju kako će, kad odrastu, biti glumice, pjevačice, plesačice ili možda princeze, dr. Inga Mandac Rogulj još je u petom osnovne odredila da će studirati medicinu. Da za tu zahtjevnu profesiju ima dara prepoznao je i njezin tadašnji profesor biologije iz sinjske opće gimnazije, jer je ta mlada Sinjanka pokazivala iznimno zanimanje za taj predmet. Kad se hoće sve se može, pa i upisati Medicinski fakultet u Zagrebu, a dr. Mandac Rogulj nije bila samo dobar student, nego je i dobila dekanovu nagradu za najboljeg studenta 6. godine fakulteta. Dakle najbolja od najboljih. Njezin odabir na kraju bila je hematologija, s kojom se susrela na trećoj godini medicine, i to na Zavodu za hematologiju KBC-a Merkur, gdje i danas radi kao odjelni liječnik. Nakon što je 2010. specijalizirala internu medicinu, provela je u sklopu subspecijalizantskog staža hematologije šest mjeseci na jednoj od najboljih hematoloških klinika na svijetu, u Seattleu. Viši je predavač na zagrebačkom Zdravstvenom veleučilištu iz predmeta farmakologija, a kao vanjski suradnik predaje temelje kliničkog umijeća na zagrebačkom Medicinskom fakultetu. Majka je trogodišnje djevojčice, a „bake-servis“ dolaze po pozivu iz Sinja i Dicma. Iako su svakodnevno bombardirani pozivima za odlazak iz Hrvatske, i to iz hematološkog kruga, našoj sugovornici to ne pada na pamet. Najlakše je, kaže, otići, a sudeći prema njezinoj dosadašnjoj povijesti, dr. Mandac Rogulj sigurno nije žena i liječnica koja lako odustaje. Kada vas je zainteresirala hematologija? Što vas je privuklo? Kako ste odabrali baš tu specijalizaciju? Medicinu sam upisala sa željom da budem kliničar, a hematologija me privukla još na trećoj godini MEF-a. Tad sam kao studentica na vježbe iz Interne propedeutike bila raspoređena u Zavod za hematologiju KB-a Merkur. I danas se sjećam imena svoje prve pacijentice s ne-Hodgkinovim limfomom kojoj sam trebala uzeti anamnezu i napraviti status. Privukla me ta energija i optimizam bolesnika na hematološkom odjelu, a kad sam poslije upoznala liječnički tim, medicinske sestre i ostalo osoblje na Zavodu, znala sam da je to mjesto gdje želim gra-

diti svoj profesionalni put. Danas sam član tog tima i sretna što mogu zajedno s njima biti uz bolesnika od trenutka sumnje i potvrde dijagnoze pa proći sve faze liječenja, a poslije (i najčešće) ambulantnog praćenja. Hematologija se svakodnevno razvija u dijagnostičkom i terapijskom smislu, a uspjesi liječenja hematoloških bolesti su mnoge od njih pretvorili u kronične poremećaje koji gotovo nimalo ne utječu na kvalitetu života. Jedan je od najboljih primjera kronična mijeloična leukemija. Posebno mjesto zauzima i alogenična transplantacija matičnih stanica, specifična metoda liječenja koja često donosi cijelu pale-

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 150  

Liječničke novine br. 150