Page 110

K A L EN D AR STRUČNO G USAVR Š AVANJA KALENDAR STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Trening radnika izvanbolničke hitne medicinske službe za doktore medicine i med.sestre/tehničare Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije Slavonski Brod, 01.-03.07.2016. Branka Bardak, mob.: 095/3850-001 3. nacionalna edukacija o novim psihoaktivnim tvarima (NPS) MEF Sveučilišta u Splitu, Katedra za sudsku medicinu Split, 02.07.2016. Livia Slišković,tel.: 021/556-777 Kronična venska bolest – bolest koja napreduje Servier Pharma d.o.o. Slavonski Brod, 05.07.2016. Dejvid Sabolek, mob.: 091/6551-537 37. međunarodna STAR konferencija (Stress and Anxiety Research Society) Zagreb, 06.-08.07.2016. Stress and Anxiety Research Society, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za kliničku psihologiju Zagreb Prof.dr.sc. Nataša Jokić-Begić, e-mail: star2016@ ffzg.hr, Vanja Putarek, tel.: 01/4092-380, e-mail: vputarek@ ffzg.hr http://psihologija.ffzg.unizg.hr/star2016 110,00/140,00EUR

RUJAN

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međ. sud., CROCAD-16 HLZ, HD za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi Tučepi, 05.-09.10.2016. Studio Hrg d.o.o., tel.: 01/6110-450, 6183-140, e-mail: kongres@studiohrg.hr, ninoslav.mimica@ bolnica-vrapce.hr www.alzheimer 2016.com 1600,00kn 3. međunarodni kongres hepatobilijarne i pankreatične kirurgije Udruga za promicanje kirurgije jetre, žučnih putova i gušterače – HPB Zadar, 05.-09.10.2016. Dr.sc. Mario Kopljar, mob.: 091/5827-446 2280,00kn/3040,00kn 5.hrvatski toksikološki kongres s međ.sud. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Poreč, 09.-12.10.2016. Dubravka Rašić, tel.: 01/4682-641 1200,00/1500,00kn

XX. Kongres hitne medicine s međ.sud. „Učimo na iskustvima“ Hrvatska udruga djelatnika hitne medicinske pomoći Selce, 13.-16.10.2016. Jasminka Perić, mob.: 099/884-746 700,00kn 2. konferencija o palijativnoj skrbi s međ.sud. „Suradnjom do kvalitete u palijativnoj skrbi“ Istarski domovi zdravlja, HD za palijativnu medicinu, HLZ, Liga protiv raka Pula, Palijativna skrb Istarska županija Pula, 14.-16.10.2016. Daria Papo, tel.: 01/6666-855, e-mail: darija.papo@ btravel.pro Rana kotizacija, do 01.09.2016. – redovna 1200,00kn; med.sestre, fizioterapeuti 1000,00kn; studenti, volonteri, osobe u pratnji 600,00kn Kasna kotizacija, od 02.09.2016. – redovna 1400,00kn; med.sestre, fizioterapeuti 1100,00kn; studenti, volonteri, osobe u pratnji 700,00kn Kotizacija na licu mjesta/pri registraciji, od 12.10.2016. – redovna 1500,00kn; med.sestre, fizioterapeuti 1200,00kn; studenti, volonteri, osobe u pratnji 800,00kn

STUDENI

STUDENI

RUJAN

8. hrvatski kongres farmakologije s međ.sud. HD farmakologa, HALMED, MEF Sveučilišta u Splitu Split, 15.-18.09.2016. Prof.dr.sc. Mladen Boban, tel.: 021/557-904; e-mail: mladen.boban@mefst.hr, http://pharma.mef.hr 200,00 – 1600,00kn ovisno o kategoriji (jednodnevna/ puna; studenti/članovi HDF-a/ ostali) 9. Hrvatski internistički kongres Hrvatsko internističko društvo HLZ, Dariva tur agencija Opatija, 23.-25.09.2016. Doc.dr.sc. Ivan Gornik, dr.med., tel.: 01/2367-429 1200,00kn; besplatno za specijalizante koji su prvi autori postera

110

LISTOPAD

12. kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva s međ.sud.; 11.kongres pedijatrijskog društva hrvatske udruge medicinskih sestara Hrvatsko pedijatrijsko društvo HLZ-a, Pedijatrijsko društvo Hrvatske udruge medicinskih sestara Tajništvo 12. kongresa Hrvatskog pedijatrijskog društva: Alenka Gagro, Klinika za dj. bolesti Zagreb, tel.: 01/4600-111, fax.:01/4600-160, e-mail: alenka. gagro@gmail.com Tajništvo 11. kongresa pedijatrijskog društva HUMS-a: Kristina Kužnik, Kl. za pedijatriju KBC „Sestre milosrdnice“, mob.: 098/385-617, e-mail: kristina. kuznik@gmail.com Opatija, 13.-16.10.2016. 800,00kn

3. hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međ.sud. HLZ, HD za gerontologiju i gerijatriju, Ref. Centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Centar za zdravstvenu gerontologiju NZJZ Grada Zagreba „Dr. Andrija Štampar“, Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Razred za medicinske znanosti HAZU Opatija, 15.-17.11.2016. spomenka.tomek-roksandic@stampar.hr, Studio Hrg d.o.o., tel.: 01/6183-140, e-mail: kongres@studiohrg. hr, www.gerontology2016.com; www.stampar.hr/gerontologija 1800,00kn

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 150  

Liječničke novine br. 150