Page 108

K A L EN D AR STRUČNO G USAVR Š AVANJA KALENDAR STRUČNOG USAVRŠAVANJA

kratice

prijava Kongresa, simpozija i predavanja

AMZH Akademija medicinskih znanosti

Molimo organizatore da stručne skupove prijavljuju putem on-line obrasca za prijavu skupa koji je dostupan na web stranici Hrvatske liječničke komore (www. hlk.hr – rubrika „Prijava stručnog skupa“).

HAZU Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti HD, genitiv HD-a Hrvatsko društvo HLK, genitiv HLK-a Hrvatska liječnička komora HLZ, gen. HLZ-a Hrvatski liječnički zbor HZIZ Hrvatski zavod za javno zdravstvo KB Klinička bolnica KBC Klinički bolnički centar MEF, genitiv MEF-a Medicinski fakultet MZ Ministarstvo zdravlja RH OB Opća bolnica PZZ Primarna zdravstvena zaštita SB Specijalna bolnica

LIPANJ Xarelto Real World Experience: „Zbrinjavanje pacijenata na antikoagulantnoj terapiji“, „Rivaroksaban – iskustva iz kliničke prakse“ Bayer d.o.o. Dubrovnik, 09.06.2016. Dr. Ivan Šopf, mob.: 091/6077-904 Palijativna skrb u praksi HLZ, HD za hospicij/palijativnu skrb Virovitica, 09.06.2016. Dr. Vlasta Vučevac, mob.: 091/I2013-181 350,00kn Radionica za zavode za javno zdravstvo u organizaciji Službe za kvalitetu i edukaciju Agencije Standardi kvalitete, mjerenje i praćenje kvalitete Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi Zagreb, 09.06.2016. Marina Mandelsamen Perica, tel.: 01/5625-622, e-mail: kvaliteta.edukacija@aaz.hr

108

Za sva pitanja vezana uz ispunjavanje on-line obrasca i pristup informatičkoj aplikaciji stručnog usavršavanja, možete se obratiti u Komoru, gđi Fulvii Akrap, na broj telefona: 01/4500 843, u uredovno vrijeme od 8,00 – 16,00 sati, ili na e-mail: fulvia. akrap@hlk.hr Za objavu obavijesti o održavanju stručnih skupova u Kalendaru stručnog usavršavanja „Liječničkih novina“,molimo organizatore da nam dostave sljedeće podatke: naziv skupa, naziv organizatora, mjesto, datum održavanja skupa, ime i prezime kontakt osobe, kontakt telefon, fax, e-mail i iznos kotizacije. Navedeni podaci dostavljaju se na e-mail: fulvia.akrap@hlk.hr. Uredništvo ne odgovara za podatke u ovom Kalendaru jer su tiskani onako kako su ih organizatori dostavili. Organizatori stručnih skupova koji se održavaju u Republici Hrvatskoj, mogu skupove prijaviti i Europskom udruženju liječnika specijalista (UEMS – Union Européenne des Medécins Spécialistes – European Union of Medical Specialists) radi međunarodne kategorizacije i bodovanja (European CME Credits, ECMECs). Uvjeti i način prijave kao i sve druge potrebne informacije o međunarodnoj akreditaciji skupova, dostupni su putem sljedećeg linka: http://www.uems.eu/uems-activities/accreditation/eaccme

Detaljan i dnevno ažuriran raspored stručnih skupova nalazi se na
 web stranici www.hlk.hr - „Raspored stručnih skupova“.

IUPHAR GI SECTION MEETING 2016 Maks travel d.o.o. Novigrad, 09.-11.06.2016. Kristijan Čovčić, mob.: 099/2005-225 1500,00kn Jedno zdravlje – emergentne i re-emergentne zoonoze: prošlost, sadašnjost i budućnost HLZ, HD za kliničku mikrobiologiju Zagreb, 10.06.2016. Doc.dr.sc. Mario Sviben, tel.: 01/4863-269 500,00kn Novosti u refraktivnoj kirurgiji oka Poliklinika „Svjetlost“ za oftalmologiju Zagreb, 10.06.2016. Dr. Ante Barišić,mob.:091/5294-116 Predavanje Belupo d.d. Umag, 10.06.2016. Franjo Marković, mob.: 098/9837-083 Radionice za pedijatre Društvo Naša djeca Zadar Zadar, 10.06.2016. Marina Grbić, mob.: 095/8998-216

Nutricionizam i dijetetika 2016. HD nutricionista i dijetetičara Zagreb, 10.-11.06.2016. Doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender,mob.:091/3774-377 300,00kn Velik kao dijete Salutogeneza – obrt za savjetovanje i ostale usluge Našice, 10.-11.06.2016. Božidar Popović, mob.: 09271602-920 650,00kn Drugi međunarodni logoterapijski kongres Logos – Hrvatska udruga za logoterapiju Zagreb, 10.-11.06.2016. Cvijeta Pahljina, mob.: 095/8953-283 200,00kn Biopsihosocijalni model u modernoj psihijatriji – Psihoedukacija u liječenju psihotičnih poremećaja PB „Sveti Ivan“ Zagreb, 10.-11.06.2016. Daria Jagić, tel.: 01/3430-006 700,00kn IX lošinjska ljetna škola o alkoholizmu KLA “Bonaca“ Mali Lošinj Mali Lošinj, 10.-12.06.2016. Mr.sc. Branko Lakner, mob.: 099/600-0161 300,00kn

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 150  

Liječničke novine br. 150