Page 97

Autor karikature: Igor Berecki, pedijatar, KBC Osijek

HITNA m e d i c i n a k r o z h u m o r

MOLITVA Danas sam preživio još jedno dežurstvo. Ali doslovno preživio! Popušio sam klasičnu foru koja se bazira na potpunom raspadu mehanizama kontrole u trenucima umora i nes(p)retnih životnih okolnosti. Nisam vidio da je sestra već uvela pacijenta u susjednu sobu i to pacijenta kojem na trijažnom listu piše da dolazi na pregled zato jer dva dana nije imao stolicu. Naravno, nepotrebno je prepričavati moj vrlo glasni komentar koji je u sebi sadržavao i ponudu kojom predlažem da pacijenta odvedem za ručicu u LIJEČNIČKE NOVINE 151 07 / 2016

obližnji parkić na kakanje i piškenje. Čak sam predložio da to obavimo skupa jer ni ja nisam imao stolicu već par dana. Nisam uspio prekinuti svoj monolog iako mi je izbezumljeno lice tehničara djelovalo nekako čudno. Sagne se prema meni i stane tiho govoriti. - Dok, gospodin o kojem pričaš je već u sobi pored i čuo je svako slovo tvog komentara! - Ups, a kako izgleda gospodin? Upitam šaptom. - Izgleda kao da jede malu djecu za doručak! I nije dobre volje. Pogledam s ruba vrata u sobu i okrenem se zelen u licu sa stezanjem u prsima.

- Nisi u pravu! Ovaj ne jede malu djecu za doručak. Ovaj jede njihove roditelje. A u sobi sto dvadeset i pet kila loše raspoložene žive vage. Nisam baš vičan molitvama, ali izmolio sam barem dvadeset puta na brzinu sklepanu molitvu života. - Dragi Bože, pomozi mi da preživim i da moje ozljede ne budu jako teške. Dragi Bože, pomozi mi… Na kraju sam se s likom sprijateljio, dobio sam vizitku, a razmijenili smo i brojeve telefona. Ma, primio bih ga i na spavanje kod sebe doma da je to zatražio koliko sam bio sretan što sam ostao živ i zdrav! 97

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 151  

Liječničke novine br. 151