Page 91

Jedan sasvim poseban način za skretanje pažnje na priče koje se kriju iza autentičnih lica žena s iskustvom raka

vidu gipsanog odljeva lica, istovremeno je i himna različitosti, neponovljivosti, kao i uranjanje u rijeku predaka: „Pa to sam ja! Odmoriti se načas od tisuću pitanja, osjetiti samo ljepotu koja umiruje i liječi. Ljepotu koja je odgovor bez pitanja... Sudionice su dobile na poklon svoje maske, a poruka jedne od njih glasi:“Važno je ostaviti trag pa makar i u gipsu.“ Iako je prošlo dosta vremena od radionica i izložbe još uvijek je snažan dojam iskustva koje su stekle u Projektu. Ljiljana Vukota, ljiljana@svezanju.hr

Posjetitelji su kroz tri dvorane mogli na simboličan način proći put kojim su prolazile sudionice radionica i osjetiti barem nagovještaj njihovih emocija od usamljenosti bolesnika, preko procesa spoznaje i filtracije životnih vrijednosti i osnaživanja do duhovnog zajedništva s drugima koji su prošli isti put. Projekt je realiziran u suradnji ULUPUH-a i SVE za NJU, uz podršku Ministarstva kulture, i smjestio se u projekt Reli po galerijama koji popularizira kulturu u prostorima galerija Grada Zagreba i Rijeke. Umjetnost je moćan medij koji ujedinjuje stvaratelja i gledatelja, a ova izložba je izvanredan način da se skrene pozornost zajednice na potrebu za podrškom svima ženama koje se suočavaju s rakom. Ljiljana Vukota, mag. psih., glavna tajnica SVE za NJU, voditeljica Centra za psihološku pomoć

Umjetnica Kruna Tarle o projektu Nakana mi je da umjetničkim sredstvima široj javnosti ukažem na mnoštvo nevidljivih boli i tihih borbi onoga kojeg zovemo Drugi; barem tako dugo dok i same ne postanemo taj Drugi. Ovdje se radi o jednom putovanju prema Njemu. Moja dugogodišnja želja da se otisnem na ovo putovanje kroz masku manje se temelji na ideji, a više na viziji i naslućivanju da se upravo u ovom moćnom mediju mogu izraziti osjećaji pohranjeni u najveće dubine iracionalnog. Maska se rađa kao otisak autentičnog lica, kao svojevrstan potpis ili pečat. To je i dijalog s vlastitim tijelom, pogled na sebe izvana. Susret sa svojom maskom bjeline, u LIJEČNIČKE NOVINE 151 07 / 2016

91

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 151  

Liječničke novine br. 151