Page 77

REA G IRANJA

Nadamo se da uredništ vo tako ne misli Neugodno smo bili iznenađeni pročitavši članak „Reforma hitne medicinske pomoći i američka iskustva“ u prošlom broju jer autor pokazuje duboko nepoznavanje trenutnog stanja hitne medicinske pomoći (HMP) u Hrvatskoj te neupućenost u trajanje i dosadašnje promjene u sklopu reforme HMP-a. Daje netočan podatak o specijalistima HM-a (specijalizacija traje 5 godina, a ne 3-5 godina; postojeći specijalisti nisu završili specijalizaciju nego im je priznata na temelju radnog iskustva). Nadalje, spominje edukaciju sestara/tehničara za rad na terenu u izvanbolničkom HMP-u te sestre/tehničare koji bi radili trijažu u bolničkom hitnom prijemu kao da se radi o novosti – a to postoje već dulje vrijeme, to je tim 2 koji se sastoji od dvoje sestara/tehničara, a svaki ujedinjeni bolnički hitni prijem ima trijažne sestre/tehničare koji su prošli posebnu edukaciju iz trijaže. Vrlo smo zahvalni na autorovom prikazu hitnog prijema u SAD-u sredinom prošlog stoljeća, ali on ne razumije zašto se objedinjeni hitni prijem zove objedinjeni - što je bila jedna od ideja cijele reforme. Objedinjeni ne znači da su na jednom mjestu sve specijalističke ambulante kako je autor istaknuo, već da jedan liječnik, specijalist hitne medicine, pregledava sve pacijente, a po potrebi pacijentu dolaze drugi specijalisti. 

Najzanimljivija je tvrdnja o suvišnosti specijalizacije iz hitne medicine te da bi u bolničkom hitnom prijemu mogao raditi liječnik opće medicine s nekoliko završenih tečajeva, čime jasno pokazuje da nije upućen u širok opseg znanja, vještina i postupaka koji su potrebni za rad u bolničkom hitnom prijemu. Specijalist HM-a radi s hitnim, nediferenciranim, najčešće kompleksnim pacijentima kojima je neodložno potrebna medicinska skrb. Autor je naveo kako je HM najvažniji segment zdravstvene zaštite pa bi bilo logično da najbolji, najobrazovaniji i najsposobniji liječnici rade u HM-u, a ne netko tko je završio par tečajeva. Nadamo se da taj članak ne odražava stav urednika o HM-u i našoj specijalizaciji te s veseljem iščekujemo polaganje prvog specijalističkog ispita iz HM-a krajem godine. Nadamo se da ćemo jednom, kad postanemo specijalisti HM-a, svojim znanjem i radom opravdati ukazano povjerenje na korist i dobrobit hitnih pacijenata. Specijalizanti i specijalizantice hitne medicine KB-a Dubrava: Maša Sorić, Sead Žiga, Tea Baršić, Željka Ćuk, Ozana Bujas, David Jutrić, Mirna Karakaš

娀䤀嘀伀吀 䨀䔀 倀唀吀伀嘀䄀一䨀䔀⸀ 唀娀䤀嘀䄀䨀吀䔀 唀 嘀伀娀一䨀䤀⸀⸀⸀ 嘀

䈀䤀䰀伀 䜀䐀䨀䔀 唀 匀嘀䤀䨀䔀吀唀⸀

LIJEČNIČKE NOVINE 151 07 / 2016

匀倀䰀䤀吀  簀  刀䤀䨀䔀䬀䄀  簀  娀䄀䐀䄀刀  簀  娀䄀䜀刀䔀䈀  簀  䐀唀䈀刀伀嘀一䤀䬀  簀  伀倀䄀吀䤀䨀䄀  簀  倀唀䰀䄀  簀  刀伀嘀䤀一䨀 77

眀眀眀⸀爀攀渀琀愀挀愀爀氀愀猀琀洀椀渀甀琀攀⸀栀爀  簀  椀渀昀漀䀀爀攀渀琀愀挀愀爀氀愀猀琀洀椀渀甀琀攀⸀栀爀  簀  ⬀㌀㠀㔀 ㈀㄀ 㐀㐀㐀 ㈀㈀㈀

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 151  

Liječničke novine br. 151