Page 76

REA G IRANJA

Ne vraćajte hitnu medicinu nazad u Ameriku 60-ih godina!

K

ao specijalizanti hitne medicine (HM) morali smo reagirati na članak „Reforma hitne medicinske pomoći i američka iskustva“ objavljen u Liječničkim novinama broj 150 (lipanj 2016., str. 86). Specijalizacija HM-a u Americi ima tradiciju od pedeset godina. Među svojim kolegama specijalisti HM-a u Americi su cijenjeni i poštovani kao vrhunski stručnjaci te su među desetak najbolje plaćenih specijalista. Ono što specijalizanti HM-a prolaze danas u našoj državi, američkim je specijalizantima zadavalo probleme 70-ih godina prošlog stoljeća kada je kod njih započeo program specijalizacije HM-a. Tada još nije bilo specijalista HM- koji bi ih učili zanatu, a znanje i manualne vještine skupljali su na obilascima po odjelima. Količina znanja ovisila je o njihovoj motiviranosti, zainteresiranosti, htijenju, volji, ali i o volji liječnika drugih specijalnosti da ih nauče. Kolege su ih tada smatrale čudacima koji su izabrali tu nepriznatu i tešku specijalizaciju. Raspravljalo se trebaju li Americi uopće specijalisti HM-a. Prvi specijalizanti HM-a u Americi bili su pioniri u duhu i akciji. Unatoč tome što nisu imali dobar kurikul niti prave, kompetentne učitelje, uspjeli su naučiti, postali su vođe, oslanjajući se jedni na druge. Nitko nije razumio tko su oni i što rade, pa su zato bili ujedinjeni. Navest ću vam, drage kolege, popis vještina koje smo, zahvaljujući vama specijalistima i specijalizantima, do sada usvojili na obilascima u sklopu našeg programa specijalizacije: endotrahealna intubacija

76

i mehanička ventilacija, transport intubiranog pacijenta na ventilatoru, neinvazivna mehanička ventilacija, monitoring pacijenta, postavljanje supraglotidnih pomagala, defibrilacija, sinkronizirana kardioverzija, vanjska elektrostimulacija srca, postavljanje perifernog venskog puta, postavljanje centralnog venskog puta, arterijske linije, postavljanje NG sonde, ispiranje želuca, postavljanje urinarnog katetera, pleuralna punkcija, abdominalna punkcija, lumbalna punkcija, interpretacija EKG-a, laboratorijskih nalaza i RTG snimki, ultrazvuk uz krevet (FATE, BLUE, FAST protokol, kompresijski test vena, UZV abdomena), neurološki pregled, trauma pregled, repozicija luksacija i prijeloma, šivanje rane, incizija i drenaža apscesa, punkcija zglobova, lokalna anestezija, tamponada nosa, vađenje stranog tijela iz oka… Mislite li da je dovoljno par tečajeva liječnicima obiteljske medicine da te vještine usvoje? Mislite li da našim pacijentima s hitnim stanjima ne treba stručnjak koji to sve zna sam napraviti? Onima koji su tijekom ostvarivanja našeg programa specijalizacije, usklađenog s europskim programom, pokazali strpljenje i poklonili nam dio svoga radnog vremena radi edukacije, ovim putem zahvaljujemo. Preuzet ćemo jedan dio vašeg posla koji mnogi od vas ne vole raditi. Sudjelujući u našoj edukaciji tijekom specijalizacije omogućit ćete nam da budemo dobri specijalisti HM-a koji će sami znati zbrinuti hitnog pacijenta. Hitni pacijent neće više trebati tri hitna

pregleda u tri hitne ambulante u kojima svi samo „isključuju“ svoju bolest, a ne gledaju pacijenta kao cjelinu. Multidisciplinarnost znanja i vještina specijalista HM-a te njihova sustavna stručna edukacija doprinose zbrinjavanju hitnih stanja ugroze ljudskog života i narušavanja ljudskog zdravlja. Da, mi smo za javnu raspravu o reformi HM-a. Da, teško nam je i oslanjamo se jedni na druge, upućeni smo jedni na druge. Mi smo mirni, sabrani u kriznim situacijama, vrijedni ljudi, volimo raznolikost svog posla i dinamičnost, volimo nove izazove, ne radimo pompu od svog posla, nama tek ponekad pacijenti zahvale, a kolege nas tek počinju cijeniti. Ne vraćajte nas nazad u Ameriku 60-ih godina jer i sad za njima kasnimo pedeset godina. Pustite nas da učimo, stječemo znanja i vještine i rastemo, da se razvijamo i podižemo ljestvicu kvalitete pružanja hitne medicinske pomoći u Lijepoj našoj jer je to našim građanima s hitnim stanjima nužno i imaju pravo na to. Pošaljite nas u tu Ameriku, u njihove vrhunske edukacijske centre, da se vratimo s njihovim iskustvima i otvorimo svoje edukacijske centre, u kojima ćemo podučavati buduće mlade kolege, pošteđene ovoga kroz što sada mi prolazimo. Pozdrav svim specijalizantima HM-a diljem Lijepe naše i glavu gore, mirno, sabrano, vrijedno do cilja. Specijalizanti HM-a i šef hitnog prijema KBC-a Osijek

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 151  

Liječničke novine br. 151