Page 72

OVISNOSTI O D RO G AMA

Prema procjeni HZJZ-a u Hrvatskoj više od 15 tisuća ovisnika o drogama

Hrvatski Program smanjenja štete od zlouporabe droga među najuspješnijima Dr. sc. Siniša Zovko, dr. med., Hrvatski Crveni križ, sinisa.zovko@hck.hr

Prema podacima o glavnom sredstvu ovisnosti i o načinu njegova uzi­manja, intravenski je način dominantan (58,3%); slijedi ušmrkavanje (17,0%), pu­šenje (16,3%) i oralno uzimanje (5,4%). Prosječna dob liječenih pokazuje trend sta­renja. U 2014. g. bila je većina liječenih sta­rija od 30 godina, prosječna dob liječenih žena 33,2 godine, a prosječna dob liječenih muškaraca je 34,7 godina

Politika smanjenja štete od zlouporabe droga (Harm Reduction) javnozdravstvena je politika usmjerena ciljanoj populaciji injektirajućih korisnika droga. Ona polazi od činjenice da ako osoba ne može ili ne želi prestati s uzimanjem droga, trebaju se poduzeti aktivnosti koje će što je više moguće umanjiti štetu koja nastaje kod pojedinca - društva, a koje su uzrokovane njegovim rizičnim stilom života. Kod injektirajućih korisnika droga takvi programi usmjereni su prvenstveno na smanjenje mogućnosti zaraze hepatitisom B ili hepatitisom C te HIV/AIDS-om. WHO (World Health Organisation), UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) i UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) politiku smanjenja šteta koriste u sklopu svojih djelatnosti vezanih uz pandemiju HIV/AIDS-a. Prevencija transmisije HIV-a putem injektirajućih korisnika droga definira se kao ključni izazov unutar postojećih zdravstvenih sustava. UNAIDS Terminology Guidelines – January 2011-, ovako definira Harm Reduction: To su politika, programi i pristupi koji žele smanjiti štetne zdravstvene, socijalne i ekonomske posljedice povezane s uporabom psihoaktivnih supstanci. To je paket znanstveno temeljenih informativnih programa za ljude koji koriste droge a sastoji se od 9 komponenti:

Navedene intervencije temelje se na epidemiološkim procjenama broja HIV seropozitivnih osoba među populacijom injektirajućih korisnika droga. Globalnu epidemiološku situaciju pogoršava činjenica da se svjetska zajednica suočava s trendom preklapanja infekcija HIV/AIDS-a, hepatitisa C, tuberkuloze i multiterapijski rezistentne tuberkuloze unutar populacije korisnika droga (posebice injektirajućih korisnika droga) i seksualnih radnika/ radnica.

Rad na terenu Iako aktivnosti Programa smanjenja štete prihvaćaju da pojedinci uzimaju droge, u svakodnevnom radu programi smanjenja šteta korisniku uvijek prenose tri poruke: 1) Nemojte koristiti droge; 2) Ako koristite droge, ne injektirajte ih; 3) Ako ih injektirate, uvijek koristite sterilan osobni pribor (štrcaljke, igle, pribor za kuhanje).

4. Prevencija seksualnog prijenosa

Hrvatski sabor 1996. službeno prihvaća Program smanjenja štete od zlouporabe droga kao jednu od mjera i aktivnosti u sklopu Nacionalnog plana suzbijanja zlouporabe droga i Nacionalnog plana borbe protiv HIV/AIDS-a. Hrvatska je bila prva zemlja u sklopu EU-a koja je službeno, na razini parlamenta, prihvatila takvu politiku i obvezala se na njeno aktivno provođenje. U Hrvatskoj programe smanjenja šteta provode Hrvatski Crveni križ i nevladine udruge („Help“ Split, „Terra“ Rijeka, „Institut“ Pula,“Let“ Zagreb, „Neovisnost“ Osijek). U tehničkom smislu se programi smanjenja šteta sastoje od:

5.  Outreach (informiranje, edukacija, komunikacija s IDU i njihovim seksualnim partnerima)

- anonimne i besplatne zamjene šprica i igala za injektirajuće korisnike droga; organiziranja savjetovališta; organiziranja “drop in”

1. Opijatna supstitucijska terapija 2. HIV testiranje i savjetovanje 3. HIV njega i antiretroviralna terapija za injektirajuće korisnike droga (IDU)

72

6. Dijagnoza i liječenje hepatitisa 7. Cijepljenje protiv hepatitisa B 8. Prevencija tuberkuloze (TB) 9. TB dijagnoza i liječenje

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 151  

Liječničke novine br. 151