Page 51

N O V O S T I I Z M E D I C I N S K E L I T E R AT U R E

Uređuje: doc. dr. sc. Dražen Pulanić, dr. med.

Vitamin D, kalcij i vježbanje usporavaju gubitak koštane mase nakon barijatrijskih operacija Poruka članka: Multimodalni pristup (visoke doze vitamina D, kalcija i proteinski nadomjesci, uz individualiziran program vježbanja nakon operacije) smanjuje gubitak koštane i mišićne mase kod pretilih pacijenata koji su podvrgnuti barijatrijskoj operaciji s ciljem gubitka tjelesne težine. U sklopu Bone Metabolism after Bariatric Surgery (BABS) studije dobivala je skupina pretilih bolesnika srednje dobi u Austriji, koja je podvrgnuta laparoskopskoj operaciji Roux-en-Y želučanoj premosnici (RYGB) ili 'sleeve' gastrektomiji (SG), visoke doze vitamina D prije operacije, a zatim vitamin D, kalcij i proteine nakon operacije, uz individualizirani program vježbanja. Ta je skupina imala sporiji gubitak koštane mineralne gustoće i mišićne mase i manje izražen porast markera koštane pregradnje od ostalih pacijenata. Dakle, dijetetski nadomjesci i vježbanje pozitivnoutječu na dugoročni ishod zaštite kostiju nakon barijatrijske operacije, i to bi trebalo biti preporučeno svim pacijentima koji se podvrgavaju ovom tipu operacije, navode Muschitz i suradnici (St Vincent Hospital, Medical University of Vienna, Beč, Austrija). To je najupečatljivije kod trabekularne kosti. Rezultat se smanjivao u intervencijskoj skupini do šestog mjesecaa, nakon čega je nastupio 'plato', bez daljnjeg gubitka kvalitete kosti. Utvrđeno je i manje smanjenje mišićne mase kod pacijenata koji su uzimali proteinske dodatke. Na primjer, kao što je prikazano u kanadskoj studiji sa Sveučilišta Laval (Quebec City, Quebec, Kanada), broj prijeloma povećao se nakon četiri godine. Dakle ti autori su pokazali povećanje broja prijeloma, a ova studija je pokazala smanjenje koštane mineralne gustoće, što se uklapa u patofiziologiju. I SG i RYGB dovode do smanjenja koštane mineralne gustoLIJEČNIČKE NOVINE 151 07 / 2016

će, pogoršanja strukture kostiju i povećanja koštane resorpcije do 6 godina nakon operacije. Gotovo svi pacijenti nakon ovih operacija imaju neku vrstu sekundarnog hiperparatireoidizma i nedostatka vitamina D. Istraživači su pretpostavili da će pacijenti koji su primali dodatke prehrani i povećali intenzitet i trajanje vježbanja imati manji stupanj tih negativnih promjena u metabolizmu kosti, tj. smanjenja koštane mineralne gustoće, nakon barijatrijske operacije. BABS je prospektivna studija koja je uključivala 220 žena u premenopauzi i muškaraca iste dobne skupine s indeksom tjelesne mase (BMI) od najmanje 38 kg/m2 podvrgnutih RYGB-u ili SG-u. Od listopada 2011. autori su randomizirali 110 pacijenata u intervencijsku skupinu i 110 u kontrolnu. Pacijenti su bili prosječne dobi od 41 godine i srednjeg BMI-a 44, a 42% su bili muškarci. Prije operacije su pacijenti u intervencijskoj skupini primili u obliku sublingvalnih kapi 28.000-IU kolekalciferola (vitamin D3) tjedno, tijekom 8 tjedana. Nakon operacije primili su 16.000 IU kolekalciferola tjedno, također sublingvalno, 1000 mg kalcij-monocitrata dnevno te proteinski dodatak dnevno prilagođen BMI-ju. Također su sudjelovali u nadziranom programu vježbanja od 45 minuta aerobnog nordijskog hodanja (intenzitet prilagođen prema ciljanim otkucajima srca) barem tri puta tjedno, plus 30 minuta mišićnog treninga najmanje dva puta tjedno. Bolesnici u kontrolnoj skupini nisu dobivali dodatke prehrani niti individualizirani program vježbanja. Markeri koštane pregradnje mjereni su prije operacije te 1, 3, 6, 9, 12, 18 i 24 mjeseci poslije operacije. Koštana mineralna gustoća procijenjena je pomoću dvo-energijskog rendgenskog apsorpciometra (DEXA) prije operacije i 6, 12, 18 i 24 mjeseci poslije operacije. Intervencija je pozitivno utjecala na markere koštane pregradnje. Bolesnici u intervencijskoj skupini imali su manji porast serumske razine sklerostina i umreženog C-telopeptida (CTX) i manji pad Dickkopf-1 (DKK-1) od bolesnika u kontrolnoj skupini, a razine njihovog paratiroidnog hormona bile su bliže

normalnim vrijednostima. Intervencija je pozitivno utjecala i na mineralnu gustoću kosti. Dvije godine nakon barijatrijske operacije smanjenje mineralne gustoće lumbalne kralježnice, kuka i kosti cijelog tijela, kao i promjene u BMIja te 'skoringa' trabekularne kosti bilo je znatno manje u intervencijskoj skupini, bez obzira na vrstu barijatrijske operacije, nego u kontrolnoj skupini (p <0.005 za sve). Autori planiraju i dalje pratiti ove bolesnike radi dobivanja dugoročnih rezultata. (J Bone Miner Res. 2016;31:672-82.) Dr. sc. Goran Augustin, dr. med., specijalist opće i subspecijalist abdominalne kirurgije

Socioekonomski čimbenici utječu na preživljenje nakon operacije karcinoma pankreasa Poruka članka: Socioekonomski čimbenici, uključujući rasu, nacionalnost, bračni status, status osiguranja i zemljopisni položaj u SAD-u, utječu na razlike u operiranju raka gušterače u ranom stadiju, ali je samo geografski položaj povezan s preživljenjem. Ovo je prva studija koja pronalazi povezanost između geografskog položaja i preživljenja nakon operacije raka gušterače u ranom stadiju. Za preostale navedene značajke nije se pokazala povezanost, navode Gold i suradnici (Harvard Medical School and VA Boston Healthcare System, Boston, Massachusetts, SAD). Pacijenti s jugoistoka imali su kraće dugoročno preživljenje nego oni u drugim dijelovima SAD-a. Stope operacije raka gušterače bile su značajno niže za Afroamerikance, Latinoamerikance, neosigurane i neoženjene/neudate. U usporedbi s pacijentima sa sjeveroistoka, pacijenti s jugoistoka također su imali značajno niže izglede za uklanjanje tumora. Ovo istraživanje pokazuje da se u SAD-u ishod bolesnika s rakom gušterače može poboljšati povećanjem korištenja ki-

51

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 151  

Liječničke novine br. 151