Page 48

O nkolog i ja

Onkologija.hr – jedno mjesto za sve onkološke bolesnike

Ivica Belina, prof. edukac. reh., predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu

Onkološke su bolesti jedan od najvećih zdravstvenih problema današnjice. Iako je proteklih nekoliko desetljeća učinjen velik napredak ne samo u područjima rasvjetljavanja načina nastanka zloćudnih bolesti nego i u znatnom poboljšanju dijagnostičkih mogućnosti i u primjeni suvremenih oblika liječenja, pacijenti još ne mogu biti potpuno zadovoljni ukupnim postignućima u rješavanju onkološke problematike u Hrvatskoj. To potvrđuje i novo Usporedno izvješće o dostupnosti onkoloških lijekova u Europi (Jönsson, Lindgren, Hofmarcher, Wilking 2016.) izrađeno za Integrated Healthcare Enterprises (IHE). Hrvatska je, pre-

ma podacima za 2014., u skupini zemalja sa znatnom stopom porasta učestalosti malignih bolesti, zajedno s Latvijom, Maltom, Portugalom i Rumunjskom. Porast stope učestalosti onkoloških bolesti ujedno povećava troškove dijagnostike i liječenja te time opterećuje zdravstveni sustav i cijelo društvo. Iz te studije izdvajamo podatak da se u Hrvatskoj na onkološke lijekove na godinu troši 16 eura po stanovniku (procjena autora jer točni podaci nisu dostupni), a istodobno je trošak izravnog liječenja onkoloških pacijenata 51 euro po stanovniku na godinu. Europski prosjek izravnih troškova onkološkog liječenja iznosi 169 eura. Autori ističu i da izravni troškovi prouzročeni onkološkim bolestima (smanjenje ili gubitak radne sposobnosti, smrt) premašuju izravne troškove (51 % u ukupnim troškovima prouzročenima zloćudnim bolestima).

Onkologija.hr Koalicija udruga u zdravstvu (KUZ) osnovala je Platformu onkoloških udruga „Onkologija.hr” kako bi se širio glas svih pacijenata oboljelih od raka bez obzira na dob, od učestalih vrsta do rijetkih tipova malignih bolesti, te jedinstvenog predstavljanja njihovih interesa stručnim i državnim institucijama Republike Hrvatske. Na taj će se način pokušati riješiti problem davanja

glasa oboljelima od zloćudnih bolesti na razini javnih politika u zdravstvu te potreba pružanja relevantnih informacija osobama oboljelima od zloćudnih bolesti i članovima njihovih obitelji na jednome mjestu. Zadatak platforme bit će upućivanje na psihosocijalnu potporu koju pružaju udruge te će se zauzimati za to da se uvede praćenje stopa preživljenja i rezultata liječenja (registri medicinski relevantnih rezultata i onih koje pacijenti smatraju relevantnima). Onkologija.hr također zahtijeva jednaku dostupnost dijagnostičkih postupaka i liječenja svim onkološkim pacijentima u cijeloj državi, bolju dostupnost inovativnih načina liječenja i povećanu dostupnost onkoloških lijekova. Platforma onkoloških udruga ima i novu internetsku stranicu o onkološkim bolestima www.onkologija.hr, koja na jednome mjestu pacijentima i njihovim obiteljima daje savjete o zloćudnim bolestima, metastatskoj bolesti, liječenju te potpori oboljelima. Onkologija.hr počela je proces pristupanja u European Cancer Patient Coallition. Platforma udruga koje se bave potporom onkološkim pacijentima i njihovim obiteljima Onkologija.hr okupila je dosad devet udruga pacijenata: Koalicija udruga u zdravstvu, HULL, Mijelom Cro, Hrvatski centar za palijativnu skrb, Krijesnica, Ljubav na djelu, Hrabro dijete, ILCO

Glavni ciljevi platforme „Onkologija.hr”su: •a  ktivno uključivanje udruga pacijenata u izradu, donošenje i provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv zloćudnih bolesti • r azmjena iskustava, znanja i informacija između udruga koje pružaju potporu oboljelima od zloćudnih bolesti i njihovim obiteljima • z astupanje prava i interesa oboljelih od zloćudnih bolesti bez obzira na spol, dob, vrstu

48

bolesti i mjesto stanovanja na razini javnih zdravstvenih politika • obavješćivanje što šireg kruga oboljelih od zloćudnih bolesti i njihovih obitelji o inovativnim načinima liječenja i postojećim načinima potpore • razvijanje novih oblika i krugova potpore • održavanje digitalne platforme Onkologija.hr, na kojoj će biti dostupne sve relevantne informacije.

Sponzorirani članak

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 151  

Liječničke novine br. 151