Page 41

i z H R V A T S K O G z dravstva

Dijagnosticiranje, praćenje i liječenje reumatskih bolesti u djece Dr. sc. Lovro Lamot, dr. med., specijalist pedijatar i subspecijalizant dječje reumatologije

Dječja reumatologija u proteklih nekoliko desetljeća doživjela je strelovit napredak, pa je tako u mnogim zemljama, a od kraja prošle godine i u Hrvatskoj, prepoznata kao samostalno uže područje unutar pedijatrije. Pošto bolesti kojima se bavi dječja reumatologija mogu zahvatiti mnoge organske sustave te da su često kronične i zahtijevaju dugotrajno liječenje novim lijekovima, koji utječu na mnoge procese u našem organizmu, od iznimne je važnosti da s njima budu upoznati svi liječnici koji se bave djecom, a osobito oni koji o njima skrbe na razini primarne zdravstvene zaštite. Kako bi se omogućilo predstavljanje mnogih specifičnosti ovoga novog i vrlo dinamičnog područja medicine svim zainteresiranim liječnicima, u organizaciji Zavoda za kliničku imunologiju i reumatologiju Klinike za pedijatriju KBC-a Sestre milosrdnice te MEF-a održan je u Zagrebu 4. lipnja poslijediplomski tečaj «Dijagnosticiranje, praćene i liječenje reumatskih bolesti u djece». Sudionici tečaja bili su upoznati s najčešćim simptomima reumatskih bolesti u djece, inicijalnom dijagnostikom koja se može provesti na razini primarne zdravstvene zaštite i/ili u hitnoj ambulanti te s osnovnom terapijom koja se može primijeniti odmah po pojavi prvih simptoma. Nadalje, sudionicima su bile detaljno prikazane laboratorijske i slikovne metode koje se koriste u obradi djece s reumatskim bolestima, s osobitim osvrtom na važnost ultrazvuka kao osnovne metode u praćenju reumatskih bolesti te na svrhovitost provođenja pojedinih laboratorijskih pretraga i važnost koje one imaju u dijagnosticiranju i praćenju reumatskih bolesti. Zatim terapijski modaliteti dugotrajnog liječenja, moguće nuspojave, interakcije lijekova koji se najčešće koriste i osnovni čimbenici kojima se definira uspješnost provedenog liječenja. Na tečaju su prikazane najnovije spoznaje o cijepljenju za vrijeme uzimanja lijekova s djelovanjem na imunološki sustav te mogućnosti primjene lijekova za liječenje reumatskih bolesti u ordinacijama primarne

LIJEČNIČKE NOVINE 151 07 / 2016

zdravstvene zaštite. Budući da reumatske bolesti ne zahvaćaju samo jedan organski sustav, u njihovu je zbrinjavanju i liječenju osobito važan i multidisciplinarni pristup, tako da su na tečaju prikazane i dermatološke, oftalmološke i gastroenterološke osobitosti reumatskih bolesti te pojedinačni slučajevi iz svakodnevne prakse. Nakon svakog predavanja i prikaza slučaja, kao i nakon cijelog tečaja, sudionici su imali prilike po-

stavljati pitanja voditeljima tečaja prof. dr. Miroslavu Harjačeku i dr. sc. Lovri Lamotu, dr. Mandici Vidović, prof. dr. Zoranu Vatavuku, dr. sc. Suzani Ožanić Bulić i prof. dr. Jurici Vukoviću. Tečaju je prisustvovalo pedesetak pedijatara i liječnika drugih specijalnosti iz cijele Hrvatske. Svi ostali zainteresirani liječnici mogu dobiti sadržaje prikazane na tečaju javljanjem na adresu elektronske pošte lovro.lamot@kbcsm.hr.

41

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 151  

Liječničke novine br. 151